Zafer Cavit ÇEHRELİ

Dişhekimliği ve Pedodonti Eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlayan Dr. Zafer C. Çehreli, aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uluslararası Dişhekimliği Araştırmaları Derneği, Uluslararası Pediatrik Dişhekimliği Derneği ve Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği’nin aktif üyesi olup, Ulusal ve Uluslararası birçok bilimsel derginin idari ve hakem kurullarında görev yapmaktadır. Çok sayıda uluslararası bilimsel yayını, tıp ve dişhekimliği ders kitaplarında bölüm editörlüğü ve yazarlığı ve birçok ulusal ve uluslararası araştırma ödülü bulunan Dr. Çehreli; Uluslarası Dental Travmatoloji Derneği Eğitim Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir. Dr. Çehreli, adeziv biyomateryaller ve biyouyumluluk, pediatrik ve rejeneratif endodonti, çocuk, ergen ve genç erişkinlerde estetik restoratif tedaviler ve dental travmatoloji konularında klinik ve laboratuvar çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Rejeneratif Endodontik Prosedürler: Bir Güncelleme
Rejeneratif endodontik prosedürler, kök gelişmini tamamlamamış nekrotik pulpalı genç daimi dişlerde önemli bir tedavi alternatifi haline gelmek üzeredir. Bu sunumda pulpa rejenerasyonundaki temel kavramların yanı sıra, kök kanal dezenfeksiyon protokolleri ve geçici koronal örtüm, apikal kanatma ve doku iskeleleri ile koronal bariyer olarak kullanılan biyomalzemelerin günce durumu;  uzun süreli olgu takipleri üzerinde ve hasta-hekim beklentileri doğrutusunda irdelenecektir.