Vivan Marcio CARDOSO

Dr. Marcio Vivan Cardoso Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nden 1997 yılında mezun oldu. Aynı kurumda, her ikisi de Restoratif Diş Hekimliği alanlarında olmak üzere 2003 yılında yüksek lisans, 2007 yılında doktora derecelerini aldı. Devlet ve özel sektördeki diş hekimliği tecrübesinin yanısıra, Sao Paulo Üniversitesi lisans eğitiminde bulunarak ve ağız diş çene cerrahlarının sürekli eğitiminde eğitmen ve farklı üniversitelerde profesör olarak akademik formasyona katkıda bulunmuş, ve dental materyaller, minimal girişimsel diş hekimliği ve estetik diş hekimliği alanlarına odaklanmıştır. Dr. Vivan doktoradan sonra Belçika’daki Leuven Katolik Üniversitesi’ne doktora sonrası araştımacı pozisyonuna başvurdu, biyomateryaller alanında çalışmalar yürüttü. Farklı uluslararası hakemli dergilerde azımsanmayacak sayıda makale yayınladı. Ayrıca, dental materyallerle ilgili kitaplarda bölüm yazarlıkları ve uluslararası hakemli dergilerde hakemlikleri vardır. Dr. Vivan Cardoso şu anda Belçika’daki Leuven Katolik Üniversitesi Ağız Sağlığı Anabilim Dalı’nda Klinik Öğretim Görevlisi olarak öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

 

Direk ve indirek restorasyonlarda adeziv ve siman tercihi

 

Dental bonding ajanlarının arkasındaki teknoloji, dünya genelinde araştırmacıların, klinisyenlerin ve üreticilerin dikkatini çekmiştir. Dental adezivler günümüzde çok sayıda direkt ve indirekt restoratif zorlukları çözmede kullanılmaktadır. Aynı ilhamla, geniş çeşitlilikteki bonding ajanları ve yapıştırma simanlarını en iyi reknik ve materyal açısından hekim tarafından seçmek farklı klinik durumlar hesaba katıldığında çok zorlu olmaktadır. Bonding ajanları daha konservatif restoratif yaklaşıma imkan tanımasına rağmen, oral ortamda bonding kompleksinin degradasyona uğraması ve bağlantı yüzeyinde sağlam adheziv tabakanın sağlanması esas problemleri teşkil etmektedir. Bu sunum adeziv diş hekimliğindeki son gelişmeleri göstermeyi ve direkt ve indirekt restoratif tedavilerde yüksek başarı oranlarında sağlamlığı ve bağlanma etkinliğini geliştirmek için günümüzde mevcut olan stratijeleri tartışmayı hedeflemektedir.