Tuncer ÖZEN

1959 yılında Muş' ta doğdu. Orta öğrenimini 1970-1976 yılları arasında İzmir Bornova Lisesi'nde tamamladı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'ne girdi. A.Ü. Dişhekimliği Fakültesi'ndeki öğrenimine 1979 yılından itibaren askeri öğrenci olarak devam etti. A.Ü. Dişhekimliği Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu ve  Diş Tbp. Teğmen olarak nasbedilip TSK’daki görevine başladı. Bir yıl süreli GATA Stajını tamamlayarak 1984 yılında 600 Yataklı Askeri Mevki Hastanesi'ne atandı. 1988 yılına kadar 600 Yataklı Askeri Mevki Hastanesi' nde dört yıl görev yaptı. Aynı yıl GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dişhekimliği Bilimleri Merkezi  Oral Diagnoz ve   Radyoloji Bilim Dalı’nda Doktora eğitimine başladı. 1992 yılında Oral Diagnoz  ve Radyoloji Bilim Dalı’nda “Bilim Doktoru” ünvanını aldı. Aynı yıl “Yardımcı Doçent” olarak GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeliğine atandı. 15.10.1996’ da Oral Diagnoz  ve Radyoloji Anabilim Dalı’nda “Doçent” ,  2009 yılında Profesör ünvanını aldı. 2004 yılından itibaren Gülhane Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Öğretim Üyeliği görevini yürütmektedir.  Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Oral İmplantoloji ve KIBT


Oral implantolojide KIBT’nin kullanılabileceği 4 farklı alan vardır. 1-) Teşhis amaçlı: Patoloji, yabancı cisim ve defektlerin teşhis edilebilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilir. 2-) İmplant planlaması: KIBT görüntüleme sadece lineer ölçümde değil, kemik kalite ve kantitesi ile kemik topografisi hakkında 3 boyutlu inceleme olanağı sağlar. Ayrıca, inferior alveolar sinir, mental foramen, insisiv kanal, maksiller sinüs, ostium ve nazal kavite tabanı gibi yapıların implant uygulaması öncesi tanımlanması amacıyla güvenilir 3 boyutlu bilgi sağlar. Bu bilgiler, tedavi planlamasında implantların uygun yerleştirme alanlarının saptanmasında ve sinüs lifting ile kemik ogmentasyonu gibi cerrahi müdahalelere gerek olup olmadığı hakkında bilgi verir. Ayrıca sinüs greft operasyonunda komplikasyon risklerini görmeyi ve cerrahi sonuçlarının daha öngörülebilir olmasını sağlayarak başarıyı arttırır. 3-) Cerrahi rehberlik: KIBT rehberliğinde cerrahi işlemlerin başarılı sonuçlar verdiği ispatlanmıştır. Ticari açıdan ulaşılabilirliği kolay olan implant simulasyon yazılım programları kullanılarak çenelerdeki anatomik yapıların operasyon öncesinde incelenmesini sağlamak amacıyla KIBT verileri oluşturulur ve stereolitografik rehberler, preoperatif dönemde planlanan implant pozisyonlarının cerrahi alana hatasız bir şekilde transfer edilmesini sağlarlar. 4-) İmplant ve/veya greft sonrası inceleme: KIBT, implantlar uygulandıktan sonra pozisyonlarını incelemek, kemik ile implant yüzey ilişkilerini değerlendirmek, demineralize olan kemik ya da kemik transplantlarını incelemek ve implant çevresi defektlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla kullanılabilir. Ancak, implantların meydana getirdiği metal artefaktların değerlendirme ve ölçümde zorluk oluşturabileceği unutulmamalıdır. KIBT implant tedavisi sonrasında yüksek radyasyon dozu da göz önünde bulundurularak herhangi bir nedenle tedavinin başarısız olduğunu düşündüren göstergeler varsa ve iki boyutlu radyografiler değerlendirmede yetersiz kalıyorsa kullanılmalıdır.