TDB
Önemli Tarihler

Sözel Sunum Programı

Sunum ile İlgili Bilgiler:

  • Sunum dili Türkçe’dir.
  • Bildiri salonları İstanbul Kongre Merkezi B3 katında yer almaktadır.
  • Sunumların özette belirtilen sunucu yazar tarafından yapılması gerekmektedir.
  • Sunumlarınızı, oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce ilgili salonlarda yer alan teknik masalara teslim etmeniz gerekmektedir.
  • Toplam sözlü sunum süresi 15 dakika olup; 10 dakika sunum, 5 dakika da tartışma soruları için süre verilecektir.
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 1 / Oturum 1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burak Çankaya
09:00 09:15 S-027 Diş Hekimliğinde Botulinum Toksin Uygulamaları
Melek Koltuk, Melike Baygın, Banu Gürkan Köseoğlu
Melek Koltuk
09:15 09:30 S-052 Temel Yaşam Desteği Hakkında Diş Hekimliği Öğrencilerinin Bilgi ve Farkındalığı
Ömer Ekici
Ömer Ekici
09:45 10:00 S-055 Trombositten Zengin Biyomateryallerin Mandibular Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Damla Torul
Damla Torul
10:30 10:45 S-061 Van ve Çevresindeki Gömülü Diş Prevalansının Retrospektif Olarak İncelenmesi
Volkan Kaplan, Levent Ciğerim
Volkan Kaplan
10:45 11:00 S-062 Konsantre Büyüme Faktörünün Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları
Emine Adalı, Meltem Özden Yüce
Emine Adalı
11:15 11:30 S-072 Solid-Akantomatöz Ameloblastom Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Neşet Akay, Koray Onur Şanal, Adem Ali Akdere
Adem Ali Akdere
11:30 11:45 S-074 Mandibular Alveoler Kret Ogmentasyonu için İntraoral Otojen Kemik Grefti Uygulamaları: Vaka Serisi Sunumu
Nihat Laçin
Nihat Laçin
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 1 / Oturum 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ülkü Başer
11:45 12:00 S-077 TME Osteoartriti Hastalarında Klinik Belirtiler ile CBCT Bulguları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Esra Yüce
Esra Yüce
14:00 14:15 S-086 Nazopalatin Kanal Kisti: Olgu Sunumu
Abdullah Alalwani, Mehmet Gagari Caymaz, Ali Temelci
Ali Temelci
14:15 14:30 S-090 İki Farklı Mental Sinir Yaralanmasında Uygulanan Farklı Tedavi Protokolleri
Mehmet Gagari Caymaz
Mehmet Gagari Caymaz
14:30 14:45 S-093 Uzun Süreli Antiepileptik İlaç Kullanımının Kemik Yoğunluğuna Etkisinin Dental Volumetrik Tomografi ile Değerlendirilmesi
Bekir İlyas, Rıdvan Güler, Kamil Serkan Ağaçayak
Bekir İlyas
14:45 15:00 S-094 Derin gömülü mandibular yirmi yaş dişlerine cerrahi yaklaşım: komplikasyonlar ve önleyici tedbirler
Meltem Özden Yüce, Emine Adalı, Tayfun Günbay
Meltem Özden Yüce
15:00 15:00 S-199 Serbest Dişeti Grefti Operasyonunun Hastalardaki Periodontal Estetik Algı Skoruna Etkisi
Fatma Uçan Yarkaç, Betül Irız
Fatma Uçan Yarkaç, Betül Irız
15:15 15:30 S-115 SARPE Cerrahisi Güvenli mi?
Esengül Şen
Esengül Şen
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 1 / Oturum 3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tuğba Bezgin
16:00 16:15 S-116 Maksiller Alveolar Defektlerin İliak Greft ile Rekonstrüksiyonu: 2 Vaka Sunumu
Fatih Taşkesen, Tolga Aksan
Fatih Taşkesen
16:15 16:30 S-125 Oral Surgeries Without Modifying Anticoagulant Treatment: About 82 Cases
Hamid Boukais, Selma Maouene, Imene Selatnia, Amina Taoug, Mounia Zoubiri, Nadia Djelloul, Affaf Ibrir, Rafik Hamroun, Mahmoud Blidi, Walid Foudhil, Asma Aoudj
Hamid Boukais
16:30 16:45 S-130 Kompleks ve Kompaund Odontoma: Vaka Serisi ( Altı vaka)
Müfide Bengü Erden Şahin, Güray Gümüşel, Yağmur Şahin, Hüseyin Koca
Müfide Bengü Erden Şahin
16:45 17:00 S-131 İzole İnfraorbital Kenar Kırıkları: 4 Olgu Sunumu
Adalet Çelebi Bektaş
Adalet Çelebi Bektaş
17:15 17:30 S-114 Besin Taklidi Sıvıların Self Adeziv Rezin Simanların Renk Değişimine Etkisi
Meral Kurt, Yiğit Yamalı, Merve Bankoğlu Güngör, Seçil Karakoca Nemli, Bilge Turhan Bal  
Meral Kurt
17:30 17:45 S-135 Maxillo Fasiyal Flebolit : Nadir Bir Olgu Sunumu
Mine Tural, Fatma Nur Konarılı, Güzin Neda Hasanoğlu Erbaşar, Hilal Altay Turgut
Fatma Nur Konarılı
17:45 18:00 S-144 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Kullanılan Otojen Greftler: Vaka Raporları
Mehmet Emre Yurttutan, Osman Akıncı, Ramazan Arslan
Osman Akıncı
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 2 / Oturum 4
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Esra Ercan
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:15 09:30 S-158 Orofasiyal, Dental, Kas Rahatsızlıklarında Botulinum Toksin Kullanımı ve Enjeksiyon Sonrası Hastaların Yaşam Kalitelerindeki Gelişme
Fatma Merve Gökçe
Fatma Merve Gökçe
09:45 10:00 S-159 İmmediate implant operayonu sırasında meydana gelen lingual plak perforasyonu, bir olgu raporu
Sabit Demircan
Sabit Demircan
10:30 10:45 S-160 Çenelerin İlaca Bağlı Nekrozunda Tedavi Yaklaşımları
Mustafa Yalçın
Mustafa Yalçın
10:45 11:00 S-162 Mandibular Üçüncü Molar ile Komşuluğundaki İkinci Moların Distal Yüzeyindeki Çürük Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Dilek Menziletoğlu, Funda Baştürk
Funda Baştürk
11:15 11:30 S-177 Ağrı Felaketleştirmenin Mandibular Gömülü 3. Molar Dişlerin Cerrahi Operasyonu Sonrası Analjezik Kullanımına Etkisi
Ahmet Altan, Sümeyra Akkoç, Aras Erdil, Sefa Çolak, Osman Demir, Halenur Altan
Sümeyra Akkoç
11:30 11:45 S-182 Temporomandibuler Eklemin Dış Kulak Kanalına Herniasyonu
Emre Balaban, Emine Demir
Emre Balaban
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 2 / Oturum 5
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cemil İşler
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
11:45 12:00 S-184 Çenelerde İlaca Bağlı Gelişen Osteonekroz Mekanızması ve Son Gelişmeler
Seçil Duygu Sümengen, Tayfun Yazıcı, Mehmet Fatih Şentürk
Seçil Duygu Sümengen
14:00 14:15 S-201 Maksillofasiyal Kas Hassasiyeti ile Temporomandibular Eklem Ağrısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Zeynep Gümrükçü
Zeynep Gümrükçü
14:15 14:30 S-209 Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlu Bireylerde Kas Kuvveti, Vücut Kompozisyonu, Yorgunluk, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
Serkan Taş, Figen Dağ, Besime Ahu Kaynak, Özlem Bölgen Çi̇men
Besime Ahu Kaynak
14:30 14:45 S-227 Artrosentez Tedavisinin Masseter Palpasyon Ağrı Skorları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Mehmet Emre Polat
Mehmet Emrah Polat
14:45 15:00 S-228 Mandibular Kırık Lokasyonlarının Travma Etyolojilerine Göre Değerlendirilmesi
Sezen Altındiş, Hatice Hoşgör, Fatih Mehmet Coşkunses
Sezen Altındiş
15:00 15:15 S-229 Maksiller Sinüs Ogmentasyonlarında Kullanılan Üç Farklı Ksenojenik Kemik Greftinin Karşılaştırılması
Sercan Küçükkurt
Sercan Küçükkurt
15:15 15:30 S-248 Maksiller Sinüste Aspergillus Mycetoma: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
Olgun Topal
Olgun Topal
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 2 / Oturum 6
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erdoğan Fişekçioğlu
16:00 16:15 S-251 Tıp Doktorlarının Bifosfonat İlişkili Çene Osteonekrozu Farkındalığı ve Yaklaşımı
Muazzez Suzen, Hayrunisa Koçyiğit, Çağrı Delilbaşı, Gamze Güven, İpek Necla Güldiken
Hayrunisa Koçyiğit
16:15 16:30 S-261 Diş Hekimlerinin Acil Durumlar, Komplikasyonlar ve Tedavileri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Dilek Günay Canpolat, Seher Orbay Yaşlı
Seher Orbay Yaşlı
16:30 16:45 S-263 Oroantral Fistülün Bukkal Yağ Dokusu Grefti ile Onarımı; 8 Vakanın Sunumu
Halil Anlar, Güzin Neda Hasanoğlu Erbaşar, Ümit Yolcu, Fatma Nur Konarılı, Hilal Altay
Halil Anlar
16:45 17:00 S-265 Panoramik Radyografilerdeki Radyolojik Belirteçlerin Güvenilirliği: Retrospektif Çalışma
Merve Çakır, Gül Merve Yalçın Ülker, Deniz Gökçe Meral
Merve Çakır
17:15 17:30 S-272 Farklı Analjeziklerin Perikoronit Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Oğuz Buhara
Oğuz Buhara
17:30 17:45 S-276 Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı ve Tinnitus Arasındaki İlişkiler
Saim Yanık
Saim Yanık
17:45 18:00 S-283 Posterior Bölgelerde Kronik Enfekte Diş Çekim Soketlerine Yapılan İmmediat İmplantasyon Uygulamaları
Enes Özkan, Muhsin Özdemir
Enes Özkan
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 3 / Oturum 7
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emin Murat Canger
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-289 All-On-Four Konseptinde Maxilla ve Mandibula Arasındaki Anterior-Posterior Uyumsuzlukarın Yönetimi
Gökhan Gedikli, Gökhan Göçmen, Yaşar Özkan
Gökhan Gedikli
09:15 09:30 S-294 1 Yılda Yapılan Farklı Oral Cerrahi İşlemlerin Demografik İncelemesi
Volkan Çağrı Dağaşan, Fatih Cabbar
Volkan Çağrı Dağaşan
09:45 10:00 S-297 Temporomandibular Bozukluklarda Deneyim: Bir Anket Analizi Seda Koçyiğit
10:30 10:45 S-341 İlaca Bağlı Çene Osteonekrozunda Güncel Tedavi Yaklaşımları: Olgu Sunumları
Seda Koçyiğit
Selin Gaş
10:45 11:00 S-349 Mandibular Asimetri Sebeplerinden Unilateral Kondiler Hiperplazi Teşhisi ve Tedavisi; Olgu Sunumu, Derleme
Seyhan Karaaslan, Hakan Hıfzı Tüz, Sündüz Başak Yılmaz
Seyhan Karaaslan
11:15 11:30 S-382 Sodyum Tetraborat Solusyonu ile Kaplanmış Titanyum Yüzeyinde ALP Enzim Etkinliğinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Hasan Onur Sorkun, Aysegul Erten Taysi
Hasan Onur Sorkun
11:30 11:45 S-385 Glandüler Odontojenik Kist: Olgu Sunumu
Rodi Yusuf Mızrak, Levent Ciğerim
Rodi Yusuf Mızrak
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 3 / Oturum 8
Oturum Başkanı: Dr. Günce Ozan
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
11:45 12:00 S-394 Orantral Füstul Onarımında Bukkal Yağ Dokusunun Kullanılmasının Uzun Dönemde Effektivliği
Vuqar Gurbanov, Behruz İsmayilov
Vuqar Gurbanov
14:00 14:15 S-421 Gömülü Yirmi Yaş Diş Cerahisinde Antibiyotik Kullanımı
Levent Ciğerim, Zeynep Dilan Orhan, Mehmet Güzel
Mehmet Güzel
14:15 14:30 S-422 Ameloblastoma Nedeniyle Rezeke Edilen Mandibulanın Kişiye Özel Total Temporomandibular Eklem Protezi ile Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu
Ahmet Emin Demirbaş, Selin Çelebi, Suheyb Bilge
Selin Çelebi
14:30 14:45 S-424 Amalgam Restorasyon ile İlişkili Oral Likenoid Lezyon: Vaka Raporu
Seyithan Özmen, Tuğçe Nur Özdal, Zeynep Seda Pekçetin
Seyithan Özmen
14:45 15:00 S-426 Temporomandibuler Eklemin Sürekli Tekrarlayan Kilitlenmesinin Tedavisi İçin Total Eminektomi
Mehmet Emin Toprak, Mehmet Barış Şimşek
Mehmet Emin Toprak
15:00 15:15 S-436 Defektli Alveolar Kemikte Ring Teknik ile Kemik Ogmentasyonu ve Eş Zamanlı İmplant Uygulamaları
Betül Kıran, Yavuz Fındık
Betül Kıran
15:15 15:30 S-438 Agresif Tümörlerde Tedavi Yaklaşımları: 2 Olgu Sunumu
Mert Bülte, Uğur Can Ünlügenç, Suphi Çağlar, Didar Gürsoy
Uğur Can Ünlügenç
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 3 / Oturum 9
Oturum Başkanı: Dr. Sabit Demircan
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
16:00 16:15 S-439 Oral Eroziv Liken Planus Tedavisi
Mehmet Emre Yurttutan, Muhsin Ardıç
Muhsin Ardıç
16:15 16:30 S-457 Mandibula Kondil Bölgesinde Ektopik Molar Dişin Alınması: Ağız İçi Yaklaşım
Mert Akbaş, Mustafa Yalçın, Altan Varol, Barış Altuğ Aydil
Mert Akbaş
16:30 16:45 S-458 Kist Kavitesine Özel Olarak Tasarlanan Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretilen Marsupyalizasyon Dreninin Odontojenik Keratokist Tedavisinde Denenmesi
Serap Keskin Tunç
Serap Keskin Tunç
16:45 17:00 S-460 Gorlin-Goltz Sendromunda Bilateral Odontojenik Kistlerin Tüplü Dekompresyonla Tedavisi
Yasin Çağlar Koşar, Ömür Dereci, Nesrin Saruhan
Yasin Çağlar Koşar
17:15 17:30 S-463 Zygomatic Implant Placements Via Sinus Slot and Sinus Window Techniques
Çağrı Burdurlu
Çağrı Burdurlu
17:30 17:45 S-465 Kısa Sürede Çene Eklemi Tedavisi Hayal Mi Gerçek Mi?
Ömer Pirinç
Ömer Pirinç
17:45 18:00 S-466 Ender Görülen Oral Lezyonda Tanı Ve Tedavi: Vaka Raporu
Kani Bilginaylar, Mehmet Gagari Caymaz, Ceren Melahat Dönmezer
Ceren Melahat Dönmezer
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 4 / Oturum 10
Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Arzu Pınar Erdem
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-471 Submandibular Loja Yer Değiştirmiş Kökün Lokal Aneztezi Altında İntraoral Yaklaşım İle Çıkarılması- Olgu Sunumu Ve Literatür Değerlendirmesi
Rıdvan Güler, Bekir İlyas, Kamil Serkan Ağaçayak
Rıdvan Güler
09:15 09:30 S-473 Sert Damakta Görülen Epitelyal-Myoepitelyal Karsinom
Yakup Gülnahar, Olcay Bakar
Yakup Gülnahar
09:45 10:00 S-474 Çenelerde Görülen Non Hodgkin Lenfoma: 2 Vaka Sunumu
Emre Çengelli, Müfide Bengü Erden Şahin, Candan Efeoğlu, Hüseyin Koca
Emre Çengelli
10:30 10:45 S-475 Üçücü Molar Diş Eksikliğinin Retrospektif olarak Değerlendirilmesi
Pınar Ercal, Ayşegül Erten Taysi, Zuhal Yurdabakan
Pınar Ercal
10:45 11:00 S-511 Mandibular Prognatizm Tedavi Yöntemleri
Osman Küçükçakır, Hatice Nevin Büyükakyüz
Osman Küçükçakır
11:15 11:30 S-310 Instagram Uygulamasının Dental Eğitimdeki Rolü
Gediz Geduk, Şükriye Ece Geduk
Şükriye Ece Geduk
11:30 11:45 S-311 Radyolojik Bulgularla Benign Sementoblastoma: Vaka Serisi
Lokman Cin, İlknur Özcan, Sedef Ayşe Taşyapan, Merve Yelken Kendirci, Murat Mert Atapek, Ahmet Faruk Ertürk
Lokman Cin
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 4 / Oturum 11
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine Çifcibaşı
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
11:45 12:00 S-312 Nazolakrimal Kanal Çapının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Özlem Okumuş
Özlem Okumuş
14:00 14:15 S-313 Onodi Hücresi Varyasyon Sıklığı ve Sfenoid Sinüsün Mukozal Patolojileriyle İlişkisi
Firdevs Aşantoğrol, Aykağan Coşgunarslan, Emin Murat Canger
Firdevs Aşantoğrol
14:15 14:30 S-314 Çocuk Hastalarda Mesiodenslerin Radyografik Özellikleri ve Komplikasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Değerlendirilmesi
Melis Güldalı, Birsay Gümrü, Ender İdman, Bilge Tarçın, Mehmet Sertaç Peker
Melis Güldalı
14:30 14:45 S-315 Türkiye Çocuk Hasta Popülasyonunda Diş Sayısı Anomalilerinin Değerlendirilmesi (Pilot Çalışma)
Büşra Dilara Karaca, Asel Üsdat, Figen Eren Giray, Işıl Özgül Kalyoncu, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
Büşra Dilara Karaca
14:45 15:00 S-316 Gömülü Dişlerin Komşu Dişlere Etkisinin Panoramik Radyografi ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Büşra Dilara Karaca, Asel Üsdat, Figen Eren Giray, Işıl Özgül Kalyoncu, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
Şehrazat Evirgen
15:15 15:30 S-318 Nasopalatin Kanal Morfolojisinin Cbct İle Değerlendirilmesi
Erkan Taner Çelikel, Füsun Yaşar
Erkan Taner Çelikel
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 4 / Oturum 12
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Tunalı
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
16:00 16:15 S-319 Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Yaş Tayininde Diş Seçimi: Diş Kadranları Simetrik mi?
Ender İdman, Birsay Gümrü
Ender İdman
16:15 16:30 S-320 Gömülü Üst Üçüncü Molarların Değerlendirilmesinde OPG’nin Doğruluğunun KIBT ile Karşılaştırılması
Gizem Çolakoğlu, Hatice Yılmaz, Süleyman Emre Meşeli, Mehmet Ali Elçin
Gizem Çolakoğlu
16:30 16:45 S-321 Mental Foramen and Ramus Yüksekliğinin Cinsiyet Tayininde Kullanılması – Dijital Panoramik Radyografi Çalışması
Yeşim Deniz, Semiha Arslan
Yeşim Deniz
16:45 17:00 S-322 Nazopalatin Kanal: Anatomik Varyasyonları ve Klinik Önemi
Cansu Görürgöz, Bengi Öztaş
Cansu Görürgöz
17:15 17:30 S-323 Dişhekimliği Öğrencilerinin Human Papilloma Virus Hakkında Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Değerlendirmesi
Gaye Keser, Gözde Yılmaz, Filiz Namdar Pekiner
Gaye Keser
17:30 17:45 S-324 Gömülü Maksiller Kanin Dişlerin Oluşturduğu Kök Rezorpsiyonlarının Radyolojik İncelemesi
Merve Turan, Fatma Büşra Doğan, Derya İçöz, Faruk Akgünlü
Merve Turan
17:45 18:00 S-325 Styloid Ligament Ossifikasyonu ile Pulpa Taşı Varlığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Sümeyya Çelik Özsoy, Bilgün Çetin
Sümeyya Çelik Özsoy
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 5 / Oturum 13
Oturum Başkanı: Derya İçöz
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-326 Juksta-Apikal Radyolüsensi ve Mandibular Kanal Arasındaki İlişki
Eda Didem Yalçın, Aslıhan Artaş
Aslıhan Artaş
09:15 09:30 S-327 Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Planlanan Dental Tedavilerini Yaptırmama Nedenleri
Özlem Yarbaşı, Esin Bozdemir
Özlem Yarbaşı
09:45 10:00 S-328 Radyolojik Görüntü İşleme
Ahmet Fatih Kocaer, Muhammet Sinan Başarslan
Ahmet Fatih Kocaer
10:30 10:45 S-329 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanlarının Girişimsel Yetkinlikleri Hakkında Farkındalığın Ölçülmesi
Ceren Çiftçi, Emre Aytuğar
Ceren Çiftçi
10:45 11:00 S-330 Servikal Vertebra Maturasyonunun Lateral Sefalometrik Görüntülerde Görsel ve Yazılım Destekli Analizle Belirlenmesi
Hakan Amasya, Derya Yıldırım, Turgay Aydoğan, Nazan Kemaloğlu
Hakan Amasya
11:15 11:30 S-331 Posterior Superior Alveoler Arterin Konumunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Değerlendirilmesi
Hazal Karslıoğlu, Ayşe Pınar Sumer, Mesude Çitir
Hazal Karslıoğlu
11:30 11:45 S-332 Non-Sendromik Bireylerde Süpernümerer Diş Lokalizasyonu ve Prevalansının KIBT ile Değerlendirilmesi
Alev Uri, Burcu Evlice
Alev Uri
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 5 / Oturum 14
Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Hatice Cansu Kış 
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
11:45 12:00 S-333 Ameloblastoma ve Odontojenik Keratokistlerin Klinik ve Radyolojik Davranışı: Olgu Sunumları
Melda Mısırlıoğlu, Zahide Meşhur, Yağmur Yılmaz Akyıl
Zahide Meşhur
14:00 14:15 S-334 Bir Grup Tıp Uzmanının Ağız Kanseri Farkındalığının Değerlendirilmesi
Berceste Polat Akmansoy, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
Berceste Polat Akmansoy
14:15 14:30 S-335 Parestezi Tedavisinde Düşük Doz Lazer Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Poyzan Bozkurt, Cengiz Evli, Mehmet Eray Kolsuz
Cengiz Evli
14:30 14:45 S-336 Çukurova Popülasyonunda Maksiller Premolar Dişlerin Kanal Konfigürasyonu: Bir KIBT Analizi
Hazal Duyan, Burcu Evlice
Hazal Duyan
14:45 15:00 S-337 Sella Turcica Boyutlarının Cinsiyete Göre Lateral Sefalometri ile Değerlendirilmesi
Gözde Yılmaz, Gaye Keser, Filiz Namdar Pekiner
Gözde Yılmaz
15:00 15:15 S-338 Temporomandibular Eklem Disk Konfigürasyonlarının İnternal Düzensizlikle İlişkisinin İncelenmesi
Damla Soydan Çabuk, Mehmet Amuk, Aykağan Coşgunarslan, Neşe İspekter
Damla Soydan Çabuk
15:15 15:30 S-339 Maksiller ve Mandibular Birinci Molar Dişlerde Pulpa Odasında İzlenen Yaş İlişkili Değişikliklerin CBCT ile Değerlendirilmesi
İrfan Çelik, Nazlıcan Paslı, Filiz Namdar Pekiner
İrfan Çelik
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 5 / Oturum 15
Oturum Başkanı: İbrahim Şevki Bayraktar
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
16:00 16:15 S-340 Panoramik Radyografi ile Erişkinlerde Maksiller Sinüs Patolojilerinin Değerlendirilmesi- Retrospektif Çalışma
Kader Cesur Aydin
Kader Cesur Aydin
16:15 16:30 S-343 Diş Hekimleri ve Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Görüntüleme Yöntemlerinin Radyasyon Dozları Hakkındaki Farkındalık Düzeyi
Gökhan Özkan, Rüya Sessiz
Rüya Sessiz
16:30 16:45 S-344 Çoklu İdiyopatik Apikal Kök Rezorpsiyonu
Zeynep Öztürkmen, Azize Demir, Mobin Nesiri
Zeynep Öztürkmen
16:45 17:00 S-345 Okluzal çürük teşhisinde ICDAS Kriterleri, Lazer Floresan ve Near-Infrared Transillüminasyon Yöntemlerinin In Vivo ve In Vitro Karşılaştırması
Melek Taşsöker, Sevgi Özcan, Said Karabekiroğlu
Melek Taşsöker
17:15 17:30 S-347 Posterior Maksiller Dişsiz bir Grup Hastada, Maksiller Sinüs Pnömatizasyonu ve Morfolojik Varyasyonlarının Değerlendirilmesi
Asel Usdat, Sebnem Ercalik Yalcinkaya
Asel Usdat
17:30 17:45 S-348 Maksiller Sinüs Hacmi Konka Bülloza, Nazal Septal Deviasyon ve Gömülü Dişlerden Etkilenir mi? KIBT Çalışması
Melek Taşsöker, Güldane Mağat, Bekir Lale, Melike Güleç, Sevgi Özcan, Kaan Orhan
Melike Güleç
17:45 18:00 S-351 Odontojenik Miksomanın Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi: Retrospektif Vaka Serisi
Hülya Çakır Karabaş, İlknur Özcan, Gürkan Ünsal, Sedef Ayşe Taşyapan, Merva Soluk Tekkeşin
Hülya Çakır Karabaş
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 6 / Oturum 16
Oturum Başkanı:Dr. Öğr. Üyesi Ali Sinan Horasan
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-356 Infraorbital Etmoid Hücrelerin (Haller) Prevalansının Panoramik Radyografi ile İncelenmesi
Gözde Serindere, Ceren Aktuna Belgin
Ceren Aktuna Belgin
09:15 09:30 S-358 Cameriere Yaş Tayin Metotlarının Kayseri ve Çevresinde 3 Ayrı Yaş Grubunda Uygulanmasıyla Bulunan Tahmini Yaşın, Kronolojik Yaş ile Uygunluğunun Araştırılması
Hatice Cansu Kış, Emin Murat Canger
Hatice Cansu Kış
09:45 10:00 S-359 Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastalarda Kondiler Translasyonun Lateral Panoramik Radyografi ile Değerlendirilmesi
Kübra Törenek Ağırman, Binali Çakur, Ayhan Kul, Okan Balcancı
Kübra Törenek Ağırman
10:30 10:45 S-361 Fraktal Boyut Analiz Tekniğinde Farklı Panoramik Röntgen Cihazlarının Etkisi
İsmail Gümüşsoy
İsmail Gümüşsoy
10:45 11:00 S-363 Kronolojik Yaşı Willems Metoduna Göre Hesaplayabilir miyiz?
Ayşe Gül Öner Talmaç, Alaettin Koç
Ayşe Gül Öner Talmaç
11:15 11:30 S-366 Dişlerin Kök-Kanallarının Yapay Zeka Programı ile Analizi: Ön Çalışma
Sevilay Deveci, Mehmet Oğuz Borahan, Birsay Gümrü, Kaan Orhan, Kaan Orhan
Sevilay Deveci
11:30 11:45 S-374 Haller hücrelerinin (infraorbital ethmoid hücreler) prevalansı: panoramik radyografi çalışması
Yeşim Deniz, Semiha Arslan
Yeşim Deniz
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 6 / Oturum 17
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gizem Çolakoğlu
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
11:45 12:00 S-376 Sinüs Taban Kortikasyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanarak Sınıflaması ve Antral Patoloji İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Nazlıcan Paslı, İrfan Tanrıseven, Filiz Mediha Pekiner
Nazlıcan Paslı
14:00 14:15 S-387 Santral Dev Hücreli Granülomaların Radyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi: Retrospektif Vaka Serisi
Murat Mert Atapek, İlknur Özcan, Hülya Çakır Karabaş, Gürkan Ünsal, Sedef Ayşe Taşyapan, Merva Soluk Tekkeşin
Murat Mert Atapek
14:15 14:30 S-390 KIBT ve Panoramik Radyograftaki Artiküler Eminens Açılarının Karşılaştırılması: Retrospektif çalışma
Nihal Yetimoğlu Özdil, Zuhal Yurdabakan, Sinan Horasan, Özlem Oflezer, Kaan Orhan
Zuhal Yurdabakan
14:30 14:45 S-391 Posıtıonıng Errors in Panoramic Radıographs of Pediatric Patıents - Retrospective Study
Nihal Yetimoğlu Özdil, Özlem Oflezer, Berna Gökkaya, Hakan Bahadır, Kaan Orhan
Nihal Yetimoğlu Özdil
14:45 15:00 S-392 Güney Türk Popülasyonunda Kondensing Osteitisin Muhtemel Sebepleri ve Görülme Sıklığı: Araştırma Makalesi
Sevcihan Günen Yılmaz, Hümeyra Tercanlı Alkış, Büşra Tanrıkol, Esra Yavuz
Esra Yavuz
15:00 15:15 S-393 KIBT Görüntülerinde Tespit Edilen Maksillofasiyal Bölgenin Rastlantısal Bulguları
Derya İçöz, Faruk Akgünlü
Derya İçöz
15:15 15:30 S-395 İnversiyon; Vaka Verisi
Sema Kaya, Alaettin Koç
Sema Kaya
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 6 / Oturum 18
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Esra Somtürk
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
16:00 16:15 S-396 Anterior Klinoid Proses Pnömatizasyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Ayşegül Türkmenoğlu, Şehrazat Evirgen, Halil Tolga Yüksel
Ayşegül Türkmenoğlu
16:15 16:30 S-397 Dijital İntraoral Görüntülemelerde Karşılaşılabilen Artifaktlar Neler Olabilir?
Burak İncebeyaz, Hakan Eren, Bengi Öztaş
Burak İncebeyaz
16:30 16:45 S-403 İntraoral Bölgeye Uygulanan Girişimsel İşlemler ile İlaçlara Bağlı Çenelerde Görülen Osteonekroz Arasındaki İlişki Konusunda Diş Hekimliği Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin ve Farkındalığının Ölçülmesi
Ahmet Faruk Ertürk, Sevde Göksel, İlknur Özcan, Hülya Çakır Karabaş
Ahmet Faruk Ertürk
16:45 17:00 S-404 TME Osteoartrit Tutulumu ve Buruksizmi Olan Bireylerdeki Gonial Açının Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
Nazan Koçak
Nazan Koçak
17:15 17:30 S-406 Çene Kemiklerinde İzlenen Osteosarkomaların Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Özellikleri
Gürkan Ünsal, İlknur Özcan, Hülya Çakır Karabaş, Merva Soluk Tekkeşin, Sabri Cemil İşler
Gürkan Ünsal
17:30 17:45 S-407 Osteoporozun Teşhisinde Mandibular ve Mental İndekslerin Rolü
Esra Somtürk
Esra Somtürk
17:45 18:00 S-408 Stafne Kemik Kavitelerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Beliz Güray, İlknur Özcan, Sedef Ayşe Taşyapan, Hülya Çakır Karabaş, Murat Mert Atapek
Beliz Güray
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 7 / Oturum 19
Oturum Başkanı: Nilay Aksoy
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-409 Mandibuler 3. Molar Dişler ve İnferior Alveolar Kanal İlişkisinin Değerlendirilmesi
Aslıhan Akbulut, Oğuzhan Demirel
Aslıhan Akbulut
09:15 09:30 S-413 Vaka serisi: Radyografik ve klinik özellikleriyle oral skuamöz hücreli karsinoma
Merve Yelken Kendirci, İlknur Özcan, Hülya Çakır Karabaş, Sedef Ayşe Taşyapan, Sevde Göksel, Gürkan Ünsal, Ahmet Faruk Ertürk, Merva Soluk Tekkeşin
Merve Yelken Kendirci
09:45 10:00 S-415 Submandibular Tükürük Bezi Taşı: İki Olgu Sunumu
Fatmanur Ketenci
Fatmanur Ketenci
10:30 10:45 S-416 Alt Çenenin Oral Skuamöz Hücreli Karsinomu
Dilek Yılmaz
Dilek Yılmaz
10:45 11:00 S-417 Mandibula Morfolojisinin Panoramik Radyografi ile Yaş ve Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi
Feyza Akalın Kunuk, Ayşe Tuğçe Öztürk, Tuğçe Ünal Kaya, Duygu Göller Bulut, Seval Bayrak
Feyza Akalın Kunuk
11:15 11:30 S-425 Florid Semento-Osseöz Displazi Olgu Raporu
Sinan Altun, Nagihan Koç, Nihal Avcu
Sinan Altun
11:30 11:45 S-430 Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Kim, Hangi Bölgeden, Neden İstemiş?
Ezgi Türk, Özlem Görmez, Derya Yıldırım
Ezgi Türk
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 7 / Oturum 20
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Elçin
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
11:45 12:00 S-002 Bir Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalardaki Kök Kanal Tedavilerinin Niteliğinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi ve Mevcut Problemlerin Çözüm Yolları
Sema Sönmez Kaplan, Güzide Pelin Sezgin, Tuna Kaplan
Sema Sönmez Kaplan
14:00 14:15 S-038 Periodontal Hastalıklar ve Preeklampsi: Bir ilişki var mı?
Didem Ekiz, Nurcan Altas, Ali Ekiz
Didem Ekiz
14:15 14:30 S-047 Efficacy of Er,Cr:YSGG Laser on Removing Filling Materials after Retreatment
Mohamad Abduljalil
Mohamad Abduljalil
14:30 14:45 S-049 Pratisyen Diş Hekimlerinin Döner Alet Sistemlerinin Kullanımı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: İnternet Tabanlı Bir Anket Çalışması
İhsan Furkan Ertuğrul
İhsan Furkan Ertuğrul
14:45 15:00 S-053 XP-endo Finisher ve XP-endo Finisher R Eğelerinin Kök Kanal Dolgusunun Uzaklaştırılmasına Katkısı: in vitro Çalışmaların Sistematik Derlemesi
Emel Uzunoglu Özyürek, Selen Küçükkaya Eren
Emel Uzunoglu Özyürek
15:00 15:15 S-057 Genel Diş Hekimleri, Endodontistler ve Pedodontistlerin Dental Travmalar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Anket Çalışması
Selen İnce Yusufoğlu, Fatih Tulumbacı
Selen İnce Yusufoğlu
15:15 15:30 S-058 Endodontide Nikel Titanyum Döner Alet Kullanımı: Diş Hekimleri Arasında Yapılan Anket Çalışması
Seda Falakaloğlu, Ahmet Demirhan Uygun, Latife Altınok Uygun
Seda Falakaloğlu
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 7 / Oturum 21
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bora Korkut
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
16:00 16:15 S-070 Rebilda Post GT ve Reforpost Sistemlerin Kök Kanal Dentinine Push- out Bağlanma Dayanımı Açısından Karşılaştırılması
Esma Sarıçam, Merve Arslan
Esma Sarıçam
16:15 16:30 S-078 Radyoterapinin ve Dolum Materyalinin Kök Kanal Tedavisi Görmüş Alt Çene Küçük Azı Dişlerinin Kırılma Direncine Etkisi
Sevinç Aktemur Türker, Sena Kaşıkçı, Emel Uzunoğlu Özyürek, Keziban Olcay, Özlem Elmas
Sena Kaşıkçı
16:30 16:45 S-079 İnternal ve Eksternal Kök Rezorpsiyonlarının Görülme Sıklığının Radyografik Olarak Değerlendirilmesi
Dursun Ali Şirin, Celalettin Topbaş
Dursun Ali Şirin
16:45 17:00 S-081 Tip 2 Diabetus Mellitus Hastalarında Endodontik Tedavi Sonrasında Fraktel Boyut Değişiminin Değerlendirilmesi
Zeliha Uğur Aydin, Mehmet Görkem Ocak, Seval Bayrak, Duygu Göller Bulut, Kaan Orhan
Mehmet Görkem Ocak
17:15 17:30 S-082 Final İrrigasyon Aktivasyon Sistemlerinin Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Esin Özlek, Elif Akkol
Elif Akkol
17:30 17:45 S-091 Apikal Cerrahi Uygulanmış Dişlerde Farklı Kalınlıkta Uygulanan Retrograd Dolguların Kırılmaya Direncine Etkisi
Mehrdad Koohnavard, Ayşenur Öncü, Berkan Çelikten
Mehrdad Koohnavard
17:45 18:00 S-092 Reciproc Eğeden Önce Glide-Path Preperasyonunun Post-Operatif Ağrıya Etkisi
Sait Güllü
Sait Güllü
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 8 / Oturum 22
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nilay Budak
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-111 Kimyasal ve Lazerle Aktive Edilen Devital Ağartma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Nadire Pınar Koç, Derya Sürmelioğlu Uğur Aydın
Nadire Pınar Koç
09:15 09:30 S-113 Üç Farklı Retrograd Dolgu Materyali Marjinal Adaptasyonunun SEM Kullanılarak Değerlendirilmesi
Büşra Zengin, Seda Aydemir Mutlu
Büşra Zengin
09:45 10:00 S-122 Kök Kanalı Çalışma Uzunluğu Tespitinde Kullanılan İki Farklı Apeks Bulucu Cihazın Ex-Vivo Karşılaştırmalı Çalışması
Nergiz Bolat, Cevat Emre Erik, Ayşe Aydoğmuş Erik
Nergiz Bolat
10:30 10:45 S-132 Türk Toplumunda Alt Ön Dişlerin Kök Kanal Yapısı: Bir Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması
Erhan Erkan, Keziban Olcay, Tan Fırat Eyüboğlu, Elif Şener
Keziban Olcay
10:45 11:00 S-134 Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Yapılan Kanal Dolgularının Radyografik Kalitesinin Değerlendirilmesi
Şifa Tatlı, Burak Sağsen
Şifa Tatlı
11:15 11:30 S-138 Farklı Kanal İçi İrrigasyon Yöntemlerinin Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırma Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Fatih Aksoy
Fatih Aksoy
11:30 11:45 S-147 Apeks-Bulucu Entegre Endomotorlarla Çalışma Boyu Tespitinde NiTi Eğeler ve “Muadillerinin” Etkisi
Evren Sarıyılmaz
Evren Sarıyılmaz
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 8 / Oturum 23
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Meltem Mert Eren
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
14:00 14:15 S-155 Kök Kanalında Kırılan Endodontik Aletlerin Kök Kanalından Uzaklaştırılması: Vaka Serisi
Zakariya Faris Fakhrulddin Ahmed, Fatma Tunç, Heba Muhsin Hayder Al Qassab
Zakariya Faris Fakhrulddin Ahmed
14:15 14:30 S-166 Farklı İntrakanal Medikamentlerinin Candida Albicans Üzerine Antimikrobiyal Etkinliklerinin Kıyaslanması
Aya Alnabhan, Fatma Tunç
Aya Alnabhan
14:30 14:45 S-174 Çene Cerrahları Arasında Apikal Rezeksiyon Sonrası Kök-Ucu Dolgu Maddesi Kullanımının Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması
Makbule Bilge Akbulut, Selen İnce Yusufoğlu, Dilek Menziletoğlu
Makbule Bilge Akbulut
14:45 15:00 S-178 Alt Birinci Molar Dişlerdeki Tehlikeli Bölge Dentin Kalınlığının Panoramik Ve KIBT Görüntüleriyle Değerlendirilmesi
Deniz Yanık, Şelale Özel
Deniz Yanık
15:00 15:15 S-185 Kloroform ve Ökaliptolün Kök kanallarındaki Dolgu Materyallerinin Uzaklaştırılmasına Etkisi
Dilek Hançerlioğulları, Fatma Durna Yurtseven, Nihan Berkdemir, Ali Erdemir
Nihan Berkdemir
15:15 15:30 S-196 Servikal Kron Kırığının Restore Edilmesinde Yeni Bir Yaklaşım
Emre Bodrumlu, Esma Dinger
Esma Dinger
16:00 16:15 S-197 Fotoaktif Boyaların Rezin Bazlı Kök Kanal Dolgu Patının Adezyonuna Etkisi
İsmail Özkoçak, Hakan Göktürk, İrem Cansu Kara
İrem Cansu Kara
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 8 / Oturum 24
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Cansu Büyük
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
16:15 16:30 S-202 Farklı Materyal Kullanılarak Yapılan Tedavilerde Retreatment Sonrası Rezidüel Madde Miktarı
Sevda Tok, Leyla Benan Ayrancı, Ahmet Çetinkaya
Sevda Tok
16:30 16:45 S-205 Farklı Kök Ucu Kavite Preparasyon Tekniklerinin Kırılma Dayanımına Etkisinin Değerlendirilmesi
Mohammed Hussein Abooshi, Fatma Tunç
Mohammed Hussein Abooshi
16:45 17:00 S-207 Kırık Alet Komplikasyonuna Bağlı Klinik Başarısızlıklarda Endodontik Tedavinin Yenilenmesi
Fidan Babayeva, Ekim Onur Orhan
Fidan Babayeva
17:15 17:30 S-213 Tek Eğe Sistemleri Ve Glide-Path Kullanımının Apikalden Taşan Debrise Etksi
Emine Zeynep Bal, Betül Güneş, Kübra Yeşildal Yeter
Emine Zeynep Bal
17:30 17:45 S-230 Kök Kanal Dolgusunun Söküldüğü Dişlerde XP-Endo Finisher R Kullanımının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma
Pelin Tüfenkçi̇, İpek İşken
İpek İşken
17:45 18:00 S-241 Endo-perio Lezyonlarla Yeterince Başedebiliyor Muyuz?
Parla Meva Durmazpınar
Parla Meva Durmazpınar
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 8 / Oturum 1
Oturum Başkanı: Dr. Cem Yıldız
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-244 Farklı Döner Eğelerin Oluşturdukları Dentinal Mikro-çatlakların Mikro-BT ile Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Yağmur Eda Gültekin, Semra Sevimay, Berkan Çelikten
Yağmur Eda Gültekin
09:15 09:30 S-284 Kök Kanal Dezenfeksiyonunda Lazer Kullanmalı mıyım? Neden ve Ne Zaman?
Ozgur Genc Genc Sen
Ozgur Genc Genc Sen
09:45 10:00 S-307 Farklı Kinematik Hareketlerle Kullanılan Nikel-Titanyum Döner Aletlerin Kök Dolgu Materyalini Uzaklaştırması Üzerine Etkisi
Tuğba Koşar, Davut Çelik, Tamer Taşdemir
Tuğba Koşar
10:00 10:15 S-350 Endodontik Tedavi Prognozunun Dental İmplantlarla Karşılaştırılması ve Hekimlerin Endodontik Tedavi Sırasındaki Stres Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Anket Çalışması
Zübeyde Ceren Bayram, Mehmet Özgür Uyanık
Zübeyde Ceren Bayram
10:15 10:30 S-433 Diş Hekimliğinde Malpraktis Komplikasyon İkilemli Olgu Sunumu
Hüseyin Özkan, Mehmet Akif İnanıcı
Hüseyin Özkan
11:00 11:15 S-435 Taurodont ve Piramidal Mandibular Molar Dişlerin Kıbrıs Türk Popülasyonundaki Prevalansı
Umut Aksoy, Dilan Kırmızı, Seçil Aksoy, Kaan Orhan
Dilan Kırmızı
11:15 11:30 S-444 Altı Kanallı Mandibular Birinci Molarların Endodontik Tedavisi
Eren Orhan, Betül Güneş
Eren Orhan
11:30 11:45 S-447 Periapikal Lezyonlu Renklenmiş Üst Santral Dişlerin Devital Beyazlatma Tedavisi
Kübra Aslantaş, Özkan Adıgüzel, Suzan Canıgül, Parla Meva Durmazpınar
Kübra Aslantaş
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 1 / Oturum 2
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Ahu Durhan
11:45 12:00 S-450 Mandibular Kanin Dişlerin Kök-Kanal Morfolojisinin Konik-Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Pınar Açkurt Okutan, Rüya Sessiz, Emre Köse, Senem Gökçen Yiğit Özer
Pınar Açkurt Okutan
12:00 12:15 S-451 Farklı Kitosan Jellerin Kontrollü Florür Salım Kapasitelerinin ve Sürelerinin Değerlendirilmesi
Emrah Karataşlıoğlu
Emrah Karataşlıoğlu
12:15 12:30 S-454 Alt Büyükazı Dişlerinin Kök Kanal Morfolojilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Işıl Kaya Büyükbayram, Nilay Budak, Gizem Çolakoğlu, Mehmet Ali Elçin, Rüstem Kemal Sübay
Nilay Budak
14:30 14:45 S-455 Üç Farklı Kalsiyum Hidroksit Yerleştirme Metodunun Obturasyon Etkinliğinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanarak Değerlendirilmesi
Sena Topalan, Büşra Bostancı, Merve Ölmez, Duygu Göller Bulut, Zeliha Uğur Aydin
Sena Topalan
14:45 15:00 S-508 Düz Kök Kanallarında Simüle Edilen İç Rezorpsiyon Kavitelerinden Kalsiyum Hidroksitin Çıkarılmasında Yeni Bir Sonik İrrigasyon Cihazının Etkinliği
Hakan Göktürk, İsmail Özkoçak, Seda Tan İpek
Hakan Göktürk
15:00 15:15 S-279 İleri Yaş ve Tütün Kullanımının İmplant Klinik Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi
Ayşe Sümeyye Akay, Volkan Arısan
Ayşe Sümeyye Akay
15:15 15:30 S-427 İmplant Çevresi ve Karşı Taraflı Periodontal Dokuların Sağlık Durumu Üzerine Keratinize Mukoza Genişliğinin Etkisi
Gülsüm Ceylan, Duygu İlhan, Canan Doğdu
Gülsüm Ceylan
15:30 15:45 S-441 Tam Dişsizliklerde Tümdengelim Yöntemi ile Doğru Tedavi Planlaması
Yener Okutan, Hasan Onur Şimşek, Tolga Akova
Yener Okutan
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 1 / Oturum 3
Oturum Başkanı: Dr. Görkem Şengün Sengez
15:45 16:00 S-452 Soket Kalkan Tekniği ile İmmediat İmplant Uygulaması: Vaka Sunumu
Zeliha Betül Özsağır, Burcu Kanpalta, Ahmet Aydoğdu
Zeliha Betül Özsağır
16:30 16:45 S-486 Zirkonyum, Polietereterketon ve Polieterketonketon Abutmentların Yaşlandırma Sonrası Kırılma Dayanımlarının Karşılaştırılması
Almira Ada Diken Türksayar, Saadet Sağlam Atsü, Ali Can Bulut
Almira Ada Diken Türksayar
16:45 17:00 S-499 Yüksek Yağlı Diyet ve Kısıtlama Stresinin Dental İmplantlarin Osseointegrasyonuna Etkisi
Alihan Bozoğlan
Alihan Bozoğlan
17:00 17:15 S-006 Ortognatik Cerrahi Sonrası Burundaki Projeksiyon ve Tipping Değişikliklerinin Goode Metodu ile Değerlendirilmesi
Gülşilay Sayar, Delal Dara Kılınç
Gülşilay Sayar
17:15 17:30 S-009 Ortodontik Bozukluk Algısı Hastaların Benlik Saygısını Etkiler mi?
Zeynep Çoban Büyükbayraktar, Cenk Doruk
Zeynep Çoban Büyükbayraktar
17:30 17:45 S-012 Kötü Alışkanlıkların Dentofasiyal Sistem Üzerine Etkileri
Zeynep Çoban Büyükbayraktar, Hasan Camcı
Hasan Camcı
17:45 18:00 S-020 Redüksiyonlu Anterior Disk Deplasmanı Olan Hastalarda Sabit Fonksiyonel Aparey Tedavisi Olarak Kullanılan Forsus ve Etkileri
Aylin Paşaoğlu Bozkurt
Aylin Paşaoğlu Bozkurt
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 2 / Oturum 4
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Onur Gönül
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-021 Maksiller Kanin Diş Tipping Açısının Ortopantomogram ve Dijital Modeller Arasında Kıyaslanarak İncelenmesi
Tuğba Haliloğlu Özkan, Selim Arıcı
Tuğba Haliloğlu Özkan
09:15 09:30 S-029 Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Koku Fonksiyonuna Etkilerinin Değerlendirilmesi
Betül Duran Yılmaz, Yasemin Nur Korkmaz, Tuğberk Sebit
Betül Duran Yılmaz
09:45 10:00 S-030 Dijital Model Ölçümlerinin Manuel Teknikle Karşılaştırılarak; Doğruluğu, Güvenilirliği, Tekrarlanabilirliğinin Değerlendirilmesi
Sevil Kulabaş, Yasemin Nur Korkmaz
Sevil Kulabaş
10:00 10:15 S-076 Temporomandibular Bozukluklarla İlişkili Oklüzal Risk Faktörlerinin T-Scan III ile Değerlendirilmesi
Yeşim Kaya, Özer Alkan
Yeşim Kaya
10:15 10:30 S-129 Tek Taraflı Sürme Problemi Olan Bireylerde Mandibular Asimetri Değerlendirmesi
Ayşe Selenge Akbulut, Ahmet Ertan Soğancı
Ayşe Selenge Akbulut
11:00 11:15 S-137 Uyku Bruksizminin Ağız Sağlığıyla İlgili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Serpil Koşgin Bakkal, Yasin Atakan Benkli
Serpil Koşgin Bakkal
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 2 / Oturum 5
Oturum Başkanı: Uzm. Dt. Mete Hanzade
11:15 11:30 S-140 Mini Vida Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi: 3 Boyutlu FEM Çalışması
Özge Uslu Akçam, Saimir Hoxha, Abdelrahman Sawafta, Mehmet Okan Akçam
Özge Uslu Akçam
11:30 11:45 S-148 Tek Taraflı Maksiller Lateral Eksikliği Olan Bireylerde Kron Genişliklerinin Simetrisi
Hande Görücü Coşkuner, Ezgi Atik, Bengisu Akarsu Güven
Hande Görücü Coşkuner
11:45 12:00 S-220 İskeletsel Sınıf III Malokluzyon Alt gruplarında Sella-Nasion-Frankfort Horizontal Düzlemi Açısının Değerlendirilmesi
Begüm Tunasoylu, Yonca Sungur, Alev Yılmaz
Begüm Tunasoylu
12:00 12:15 S-221 Gömülü Üçüncü Molar Dişlerin Angulasyonunun Anterior Çapraşık Şiddeti Üzerindeki Rolü: Epidemiyolojik Çalışma
Gökçenur Gökçe, Burçin Akan, İlknur Veli
Gökçenur Gökçe
12:15 12:30 S-250 Yüzün Dikey Büyüme Modelinin Teşhisinde Kullanılan Ortodontik Sefalometrik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Sevil Akkaya, Amir Mamusha, Sadik Türker Akdemir
Amir Mamusha
14:30 14:45 S-253 İmplant, Mini-Vida Sonlu Elemanlar Stres Analizlerinde Model Hazırlığı: Boyut
Volkan Aykaç
Volkan Aykaç
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 2 / Oturum 6
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Yaprak Kalkan
14:45 15:00 S-277 Yumuşak Doku Profili Değerlendirmesinde Fotoğraf Ve Sefalometrik Ölçümlerin Karşılaştırılması
Yonca Sungur, Alev Yılmaz, Begüm Tunasoylu, Törün Özer
Yonca Sungur
15:00 15:15 S-303 Şeffaf Plak Tedavisinde Beyaz Nokta Lezyonları
Ahmet Yağcı, Meltem Özsaygılı
Ahmet Yağcı
15:15 15:30 S-354 Ön Açık Kapanışın Modifiye Rapid Molar Intruder ile Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Osman Öktem Aktürk, Meliha Rübendiz
Osman Öktem Aktürk
15:30 15:45 S-360 Ortodontik Bonding Sonrası Beyaz Lezyon Tedavilerinin Diş Rengine Etkilerinin Karşılaştırılması
Çağla Şahin, Yasemin Nur Korkmaz
Çağla Şahin
15:45 16:00 S-378 Diş boyutları ile gömülü mandibular kanin ilişkisinin 3D model analizi ile incelenmesi
Gamze Metin Gürsoy
Gamze Metin Gürsoy
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 2 / Oturum 7
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Delal Dara Kılınç
16:30 16:45 S-380 Dental Farkındalığın İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arasında Değerlendirilmesi
Saadet Çınarsoy Ciğerim, Yeşim Kaya
Saadet Çınarsoy Ciğerim
16:45 17:00 S-420 Headgear-Monoblok Kombinasyonuyla İskeletsel Sınıf II Tedavi: Olgu Sunumu
Sabahat Yazıcıoğlu, Saadet Akman
Saadet Akman
17:00 17:15 S-431 Ortodontik Tedavi Sonrası Hasta Psikolojisi ve Memnuniyeti
Sanaz Sadry
Sanaz Sadry
17:15 17:30 S-432 Monoblok Aktivatör Aparatı Kullanımının Posterior Dişlerin Kron Boyları Üzerine Etkisi
Raşa İpek Yassa
Raşa İpek Yassa
17:30 17:45 S-434 Maksiller Genişletme Sonrasında Havayolu Hacminin Farklı Yazılımlarla Karşılaştırılması: Pilot Çalışma
Perihan Dalgalı Evli, Türkan Sezen Erhamza, Cengiz Evli, Kıvanç Kamburoğlu
Perihan Dalgalı Evli
17:45 18:00 S-440 Tek Taraflı Dudak Damak Yarığı Olan Bireylerde Daimi Dişlerde Görülen Konjenital Diş Eksikliklerinin Dudak Damak Yarığı Bulunmayan Bireyler İle Karşılaştırılması
Ege Dogan
Ege Dogan
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 3 / Oturum 8
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kıvanç Bektaş Kayhan
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-445 Şeffaf Plaklarla Uygulanan Ortodontik Tedavilerde Kök Rezorpsiyonu
Haluk Gören, Ayşegül Güleç, Merve Göymen
Haluk Gören
09:15 09:30 S-446 Piknodizostozis Sendromlu Hastanın Maksiller Ekspansiyon Destekli Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Meltem Özsaygılı, Ahmet Yağcı
Meltem Özsaygılı
09:45 10:00 S-448 Farklı Maloklüzyon Tiplerinde Ortodontik Tedavi Sürelerinin Değerlendirilmesi
İbrahim Emir Mertoğlu, Ezgi Sunal, Gökmen Kurt
İbrahim Emir Mertoğlu
10:00 10:15 S-459 Üç Boyutlu Fasiyal Yüz Morfolojisinin Cep Telefonu ile Taranmasının Doğruluğunun İncelenmesi
Gökhan Serhat Duran
Gökhan Serhat Duran
10:15 10:30 S-462 Geç Dönem Kalsifiye Süpernümerer Dişlerin Erken Tespiti Mümkün mü? Vaka Serisi
Nevin Kaptan Akar, Ecem Nagihan Başer, Seden Akan Bayhan
Nevin Kaptan Akar
11:00 11:15 S-509 Ortodonti Bölümüne Başvuran Adölesan Hastalarda Ortodontik Düzensizlikleri Algılarının Değerlendirilmesi
Ahmet Karaman
Ahmet Karaman
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 3 / Oturum 9
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Edibe Egil
11:15 11:30 S-512 Gömülü Dişlerde Ortodontik Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu
Esra Ulusoy Mutluol, Zehra Ileri
Esra Ulusoy Mutluol
11:30 11:45 S-513 Post-adölesan Angle Sınıf II Bölüm 2 Malokluzyon Vakasında Forsus Uygulaması
Esra Ulusoy Mutluol, Zeliha Müge Baka
Esra Ulusoy Mutluol
11:45 12:00 S-015 Süt Dişlerinde Farklı Yapıştırma Materyalleriyle Uygulanan Zirkonya Kronların Bağlanma Dayanımının İn Vitro İncelenmesi
Zekiye Efe, Zeynep Aslı Özkaya
Zekiye Efe
12:00 12:15 S-032 Biyoaktif Cam İlave Edilmiş Akrilik Rezinlerin {S. Mutans} ve {L. Acidophilus} Üzerine Antibakteriyel Etkisi
Hazal Özer, Fatih Tulumbacı
Hazal Özer
12:15 12:30 S-033 Travmaya Uğramış Genç Daimi Kesici Dişlerde MTA ile Tedavi: İki Olgu Sunumu
Nil Ceren Mungan, Serap Akyüz
Nil Ceren Mungan
14:30 14:45 S-056 Hipodonti ile Taurodontism, Mikrodonti ve Makrodonti Arasında Bir İlişki Var mı ? Retrospektif Çalışma
Berna Gökkaya, Özlem Gürbüz Oflezer, Nihal Yetimoğlu Özdil, Betül Kargül
Berna Gökkaya
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 3 / Oturum 10
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Canpolat
14:45 15:00 S-084 Kurkumin, Aloin, MTA’nın İnsan Dental Pulpa Kök Hücrelerinde Sitotoksisitelerinin İncelenmesi
Dilara Dinç, Mehmet Fatih Seyhan, Oya Aktören
Dilara Dinç
15:00 15:15 S-085 Diş Çürüğü Deneyimi ile Ergen Bireyler ve Anneler Arasındaki Tutarlılık Duygusu İlişkisinin Saptanması
Öykü Hızlıoğlu, Erkut Bolat, Mine Koruyucu, Figen Seymen
Ceren İlisulu
15:15 15:30 S-145 Diş Agenezisinde Süt Molar Dişlerin CAD/CAM Restorasyonları: Olgu Serisi
Akif Demirel, Burcu Batak, Funda Akaltan, Şaziye Sarı
Akif Demirel
15:30 15:45 S-146 Marsupializasyon ile Dört Farklı Dentigeröz Kist Tedavisi ve Erken Tedavinin Önemi: Olgu serisi
Zehra Şivgan, Eda Özdemir, Behiye Bolgül
Zehra Şivgan
15:45 16:00 S-168 Üç Farklı Biyomateryalin İmmatür Dişlerde Apikal Bariyer Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi
Nagehan Aktaş, Didem Sakaryalı, Didem Atabek
Didem Atabek
16:30 16:45 S-172 Çocuklarda Dental Korkunun Değerlendirilmesi
Beril Muratoğlu, Elif Kanberoğlu, Betül Kargül
Beril Muratoğlu
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 3 / Oturum 11
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Bal
16:45 17:00 S-173 Diş Hekimliğinde Uzmanlaşmış Hekimlerin Minimal İnvaziv (MID) Uygulamalar Hakkında Farkındalığının Değerlendirilmesi
Ece Yılmazkasapoğlu, Betül Kargül
Ece Yılmazkasapoğlu
17:00 17:15 S-175 Daimi Birinci Molar Dişin Geç Dönemde Çekiminden Sonra İdeal Spontan Yer Kapanması
Pınar Demir, Hatice Aydoğdu
Hatice Aydoğdu
17:15 17:30 S-198 Sağlık Çalışanları Diş Sürme Döneminde Kehribar Kullanımının Faydalı Olduğunu Düşünüyor mu?
Burcu Güçyetmez Topal, Sıdıka Beril Falay
Sıdıka Beril Falay
17:30 17:45 S-203 Juvenil İdiyopatik Artritli Çocuklarda Ağız Sağlığına İlişkin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Ceren Güven, Figen Eren Giray, Betül Kargül
Ceren Güven
17:45 18:00 S-204 Süt Azı Dişlerinde Pulpanın Sağlık Durumunun Belirlenmesinde Pulse Oksimetrenin Başarısının Değerlendirilmesi
Tuğba Sert, Volkan Arıkan
Tuğba Sert
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 4 / Oturum 12
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Taha Özyürek
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-206 Diş Sayı, Büyüklük Ve Yapı Anomalilerinin Prevalansının Değerlendirilmesi
Esra Kızılcı, Cansu Demiroğlu, Burcu Duman, Hüsniye Gümüş
Cansu Demiroğlu
09:15 09:30 S-208 Büyükazı-Kesici Hipomineralizasyonu Gözlenen Çocuklarda Dişhekimliği Korkusu
Berkant Sezer, Nihan Tuğcu, Cansu Çalışkan, Başak Durmuş, Betül 
Berkant Sezer
09:45 10:00 S-215 İstanbul’da Çalışan Bir Grup Diş Hekiminin MİD’e Yaklaşımı
Ayşe Nur Parlakyıldız Gökçe, Betül Kargül, Ahu Durhan, Lezize Şebnem Ürkün, Sevil Gürgan
Ayşe Nur Parlakyıldız Gökçe
10:00 10:15 S-219 Çocuk ve Ebeveynin Dental Kaygıları Arasındaki İlişki ve Etiyolojisinin Değerlendirilmesi
Reyhan Fidan, Şerife Özalp
Reyhan Fidan
10:15 10:30 S-222 Karışık dişlenme döneminde kanin transmigrasyonu: 7 Olgu Sunumu
Esra Öz, Zuhal Kırzıoğlu
Esra Öz
11:00 11:15 S-224 Arayüz Çürük Teşhisinde Lazer Floresans Yönteminin Kullanımı
Elif Kanberoğlu, Nural Bekiroğlu, Betül Kargül
Elif Kanberoğlu
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 4 / Oturum 13
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karataban
11:15 11:30 S-226 Çocuklarda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Endikasyonları
Handan Vural, Sacide Duman, Şuayip Burak Duman
Handan Vural
11:30 11:45 S-231 Bir Grup Çocukta Bilateral Süt Azı Çekimlerinden Sonra Çiğneme Parametreleri
Mustafa Sarp Kaya, Pınar Kınay Taran, Meltem Bakkal, Şerife Özalp
Mustafa Sarp Kaya
11:45 12:00 S-234 Üçüncü Molar Agenezisinin Prevalansı ve Hipodonti ile İlişkisi
Esra Kızılcı, Cansu Demiroğlu, Burcu Duman
Burcu Duman
12:00 12:15 S-235 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme ve Ağız Diş Sağlığı Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Zekiye Şeyma Gümüşboğa, Gülsüm Duruk
Zekiye Şeyma Gümüşboğa
12:15 12:30 S-237 Anterior Kron Kırıklarında Silikon İndeks ile Tabakalı Kompozit Uygulamaları
Hayrunnisa Şimşek, Zafer C. Çehreli
Hayrunnisa Şimşek
14:30 14:45 S-238 Süpernümerer Dişlerin Radyografik Özellikleri ve İlişkili Komplikasyonlar
Özge Özdemir, Zülfikar Zahit Çiftçi
Özge Özdemir
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 4 / Oturum 14
Oturum Başkanı: Dr. İrem Aksu
14:45 15:00 S-254 Farklı in Vitro Koşullarda İlave Işık Uygulaması Restoratif Materyallerin Yüzey Mikrosertliğini Etkiler mi?
Bahar Melis Akyıldız, Nasibe Aycan Yılmaz
Bahar Melis Akyıldız
15:00 15:15 S-266 Diş Hekimlerinin Farmakolojik Davranış Yönlendirme Tekniklerine Bakış Açısı
Burak Buldur, Cansu Derdiyok
Cansu Derdiyok
15:15 15:30 S-267 RTEÜ Dişhekimliği Fakültesi’nde Öğrenim Gören 1. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Sema Aydi̇noğlu, İpek Arslan, Zeynep Demirez Bircan
Zeynep Demirez Bircan
15:30 15:45 S-274 Akrilik Esaslı Materyallere Titanyum Dioksit Nanopartikül İlavesinin Sitotoksik Etkisinin Değerlendirilmesi
Şule Bayrak, Canan Akay, Nuray Tüloğlu, Handan Sevim, Sena Kızılaslan
Sena Kızılaslan
15:45 16:00 S-278 Farklı Radyasyon Dozlarının Süt ve Daimi Dişler Üzerine Etkisi
Gülsüm Duruk, Burçin Acar, Öztun Temelli
Gülsüm Duruk
16:30 16:45 S-291 Kompozit Rezin, Cam İyonomer ve Isı ile İşleme Tabi Tutulmuş Cam İyonomer Dolgu Materyallerinin Mikrosertlik Açısından İn Vitro Değerlendirilmesi
Buse Tansu Gündoğan, Mehmet Sertaç Peker
Buse Tansu Gündoğan
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 4 / Oturum 15
Oturum Başkanı: Dr. İrem Aksu
16:45 17:00 S-296 Ebeveynlerin Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Yaklaşımlarının Çocukların Ağız ve Diş Sağlığı Üzerine Etkisi
Emine Pirim Görgün, Alper Kaptan
Alper Kaptan
17:00 17:15 S-301 Traumatic Dental İnjuries of Children In Istanbul, Turkey: A Retrospective Study
Kubra Tonguc Altin, Zerrin Hatipoglu
Kubra Tonguc Altin
17:15 17:30 S-302 Florür Tedavisi İçin Bir Bilgi Kaynağı Olarak YouTube’un İncelenmesi
Funda Çağırır Dindaroğlu, Burçin Akan
Funda Çağırır Dindaroğlu
17:30 17:45 S-305 Enterecoccus Faecalis Biyofilmi Üzerine Çeşitli Ajanların Antimikrobiyal Etkinliğinin Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop ile Değerlendirilmesi
Nagehan Aktaş, Nurhan Öztaş Kırmızı, Berrin Özçelik, Özlem Oyardı
Nagehan Aktaş
17:45 18:00 S-342 Aromaterapide Kullanılan Mür ve Limon Yağları Streptoccocus Mutans Üzerinde Gerçekten Etkili mi?
Edibe Egil, Özge Ünlü
Edibe Egil
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 5 / Oturum 16
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özdemir
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-362 Kliniğimize Başvuran Hastaların Mandibular Birinci Molar Dişlerinin Radyolojik Olarak İncelenmesi
Mehmet Ünal, Burcu Güçyetmez Topal, Seher Gözde Uğur
Seher Gözde Uğur
09:15 09:30 S-365 Işıkla Sertleşen, Rezin-modifiye Kalsiyum Silikat Dolduruculu Materyal Olan Theracal LC®’ nin Kompozit Restorasyonlarda Mikrosızıntı ve Bağlanma Dayanıklılığına Etkisinin Değerlendirilmesi
Kiyun Yoon, Didem Atabek
Kiyun Yoon
09:45 10:00 S-375 Farklı Eğitim Dönemlerinde Bulunan Bir Grup Dişhekimliği Öğrencisinde Sterilizasyon ve Çapraz Enfeksiyon İle İlgili Bilgi, Tutum ve Uygulama Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Merve Salmanlı, Nagehan Yılmaz, Tamer Tüzüner, Özgül Baygın
Merve Salmanlı
10:00 10:15 S-379 Diş Hekimlerinin Enfektif Endokarditi Önleme Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Gülsevim Usta, Edanur Çağlar, Gamze Aren
Gülsevim Usta
10:15 10:30 S-402 Genel Anestezi Altında Tedavi Edilen Çocuk Hastalara Ait Verilerin Değerlendirilmesi
Neslihan Özveren
Neslihan Özveren
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 5  / Oturum 17
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mağrur Kazak
11:00 11:15 S-411 Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'ndeki Çocuklarda Konjenital Diş Eksikliğinin Karşılaştırılması
Halenur Altan, Rabia Erağca Yılmaz, Alem Coşgun, Sümeyra Akkoç
Rabia Erağca Yılmaz
11:15 11:30 S-418 Çocuklarda Görülen 8 Farklı Travmatik Dentoalveolar Yaralanma ve Tedavi Şekilleri
Gül Uçar, Ülkü Şermet Elbay, Mesut Elbay
Gül Uçar
11:30 11:45 S-419 Erken Ortodontik Tedavinin Önemi:Olgu Serisi
Fatma Çiftçi, Behiye Bolgül
Fatma Çiftçi
11:45 12:00 S-428 Pembe Diş ve Tedavisi: Olgu Sunumu
Nur Sena Aydın, Şaziye Sarı
Nur Sena Aydın
12:00 12:15 S-442 Engelli Çocuklarda Dental Genel Anestestezide Preoperatif ve Postoperatif Yaklaşımlar
Periş Çelikel, Sera Şimşek Derelioğlu, Fatih Şengül, Fatma Songur
Periş Çelikel
12:15 12:30 S-443 Dental Travmaya Uğramış Bir Çocuğa Genel Anestezi Altında Tedavi Yaklaşımı
Ecenur Eyisoy Bağış, Sera Şimşek Derelioğlu, Fatih Şengül, Ezgi Ersoy
Ecenur Eyisoy Bağış
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 5 / Oturum 18
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Selin Gaş
14:30 14:45 S-456 Travmaya Bağlı Renk Değişikliği Görülen Süt Dişlerinde Beyazlatma: Vaka Raporu
Elif Kardeş, Tarek Seddik, Sera Şimşek Derelioğlu
Elif Kardeş
14:45 15:00 S-467 İstanbul İlinde 2-15 Yaş Arası Çocuklarda Süt Dişi Çekim Nedenleri
Eda Arat Maden
Eda Arat Maden
15:00 15:15 S-470 Kök Kanal Sistemi İçinde {Enterococcus faecalis}‘e Karşı Farklı Solüsyonların Antimikrobiyal Etkinliğinin Karşılaştırılması: {in-vitro} Çalışma
Gülşah Balan, Sadık Kalaycı, Ayşen Yarat, Fikrettin Şahin, Serap Akyüz
Gülşah Balan
15:15 15:30 S-476 Çocuk Diş Hekimliğinde Topikal Fluorür Uygulamalarının Twitter Üzerinden Nitel Analizi
Başak Kızıltan Eliaçık
Başak Kızıltan Eliaçık
15:30 15:45 S-478 Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesindeki Çocuk ve Adelosanlarda Dental Anomalilerin Görülme Sıklığı
Fulden Şenyurt Tazegül, Ebru Hazar Bodrumlu, Levent Demiriz
Fulden Şenyurt Tazegül
15:45 16:00 S-479 5-13 Yaş Arası Çocuklarda Daimi Diş Eksikliği Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
Müge Tokuç, İrem Özgen Demirel
Müge Tokuç
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 5 / Oturum 19
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde Ceren Bayram
16:30 16:45 S-480 Çocuklar ve Ebeveynler Molar İnsizör Hipomineralizasyonu Ağız-Sağlığı Sorunu Olarak Algılıyor mu?
Deniz Yenidünya, Ceren İlisulu, Mine Koruyucu, Hazal Özcan, Yelda Kasımoğlu, Figen Seymen
Mine Koruyucu
16:45 17:00 S-481 Süt Dişlerinde Farklı Eğe Sistemleri Kullanılarak Apikalden Taşan Debrisin Karşılaştırılması
Arife Kaptan, Serkan Aksoy, İnci Süleymanoğlu
İnci Süleymanoğlu
17:00 17:15 S-482 Süt Dişlerinde Alveolaris İnferior Anestezi Uygulamalarında, 'Comfort İn' Enjeksiyon Sisteminin ve Konvansiyonel Enjeksiyonun Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi
Sinem Yıldırım, Müge Tokuç, Merve Nur Aydın
Sinem Yıldırım
17:15 17:30 S-483 Öğretmenlerin Dental Travma İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Osman Ataş
Osman Ataş
17:30 17:45 S-484 Sistemik Hastalığı Bulunan Çocukların Ağız ve Diş Sağlığı Durumunun Değerlendirilmesi
Görkem - Yahyaoğlu
Görkem - Yahyaoğlu
17:45 18:00 S-485 Kontrolsüz Daimi Mandibular Birinci Büyük Azı Çekimlerinin Çekim Boşluğunun Prognozuna ve Okluzyona Etkisi
Melike Kiraz Canpolat, Akif Demirel, Mustafa Aydınbelge, Şaziye Sarı
Melike Kiraz Canpolat
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 6 / Oturum 20
Oturum Başkanı: Dr. Elif Merve Özcan 
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-487 Pediatristlerin İlaçların Oral Sağlığa Etkileri Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Yaklaşımları: Bir İstanbul Araştırma Çalışması
Şükriye Türkoğlu, Cafer Ataş, Günseli Güven Polat, Emine Arzu Kanık
Şükriye Türkoğlu
09:15 09:30 S-488 Çocuklarda Ektopik Erüpsiyonun Neden Olduğu Komplikasyonlar ve Ektopik Erüpsiyon Prevalansı
Deniz Sıla Özdemir, Halenur Altan
Deniz Sıla Özdemir
09:45 10:00 S-489 Çocuklarda Maloklüzyon ve Diyet Faktörleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Yelda Kasımoğlu, Gözde Maden, Merve Esen, Elif Bahar Tuna İnce
Yelda Kasımoğlu
10:00 10:15 S-491 Farklı Multivitaminlerin Restoratif Materyallerin Yüzey Mikrosertliği ve Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkisi
Elif Beril Gürdoğan Güler, Gökçen Deniz Bayrak, Melis Ünsal, Senem Selvi Kuvvetli
Gökçen Deniz Bayrak
10:15 10:30 S-510 Molar-Kesici Malformasyonu: Yeni Tanımlanmış Dental Anomali Olgu serisi
Mehmet Ertuğrul Soysal, Berkant Sezer, Başak Durmuş, Ali Menteş
Mehmet Ertuğrul Soysal
11:00 11:15 S-018 Periodontal Hastalıklı Bireylerde Tükürük Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin Seviyeleri
Beral Afacan, Veli Özgen Öztürk, Gülnur Emingil, Nagihan Bostancı
Beral Afacan
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 6 / Oturum 21
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali Çekici
11:15 11:30 S-019 Türkiye'deki Tıp ve Diş Hekimliği Öğrencileri Hariç Son Sınıf Üniversite Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Tuğrul Kırtıloğlu, Burçin Çevik
Burçin Çevik
11:30 11:45 S-022 Periodontal Hastalığı Olan Bireylerde Komorbidite Prevalansının Değerlendirilmesi
Tuğçe Paksoy, Gülbahar Ustaoğlu
Tuğçe Paksoy
11:45 12:00 S-023 Lipit Fraksiyonlarının Farklı Titanyum Yüzeylerdeki Islanabilirliğe Etkilerinin İncelenmesi
Revan Birke Koca, Onur Güven, Mehmet Sabri Çelik, Erhan Fıratlı
Revan Birke Koca
12:00 12:15 S-037 Periodontitis Hastalarında Gingival Sıcaklık Seviyelerinin Periodontal Enflamasyon İndikatörü Olarak Değerlendirilmesi
Mehmet Murat Taşkan
Mehmet Murat Taşkan
12:15 12:30 S-051 Ailesel Akdeniz Ateşi ve Sistemik Juvenil İdiyopatik Artrit Hastalarında Periodontal Durumun Değerlendirilmesi
Buket Acar, Selcan Demir, Cansu Özşin Özler, Seza Özen, Rahime Meral Nohutcu, Ezel Berker
Buket Acar
14:30 14:45 S-064 Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Serbest Dişeti Grefti ve Trombositten Zengin Fibrin Kullanımının Değerlendirilmesi
Gökhan Kasnak, Fatma Öner, Erhan Fıratlı
Gökhan Kasnak
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 6 / Oturum 22
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Paksoy
14:45 15:00 S-068 Bruksizm Hastalarında Bir Stres Göstergesi Olan Tükürük Kortizol Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Özkan Karataş
Özkan Karataş
15:00 15:15 S-071 Serbest Dişeti Grefti Operasyonu Sonrası Hasta Morbiditesinin Değerlendirilmesi
Hande Güntan Erdemir, Serap Karakış Akcan
Hande Güntan Erdemir
15:15 15:30 S-073 Farklı Frenektomi Teknikleri Uygulanmış Hastaların Oral Hijyen Durumlarının ve Rahatsızlık Algılarının Karşılaştırılması
Özge Göktürk
Özge Göktürk
15:30 15:45 S-075 Antioksidanlı Hyalüronik Asitin Wistar Ratlarda Yara İyileşmesini Arttırması
Mehmet Murat Taşkan, Hatice Balcı Yüce, Özkan Karataş, Fikret Gevrek, Gözde Işıker Kara, Melike Çelt, Elif Sırma Taşkan
Melike Çelt
15:45 16:00 S-087 Vanilik Asidin Wistar Ratlarında Ligatür ile İndüklenen Periodontal Hastalık Üzerindeki Etkisi
Özkan Karataş, Hatice Balcı Yüce, Mehmet Murat Taşkan, Fikret Gevrek, Fatma Uçan Yarkaç, Aslı Keskin, Şukriye Firuze Ocak Karataş, Hülya Toker
Aslı Keskin
16:30 16:45 S-088 Periimplantitis ve Periimplantitis Mukozitisin Dişeti Dokularında Histolojik Değerlendirilmesi
Özkan Karataş, Hatice Balcı Yüce, Mehmet Murat Taşkan, Fikret Gevrek, Emre Lafcı, Hayrunnisa Kasap
Hayrunnisa Kasap
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 6 / Oturum 23
Oturum Başkanı: Uzm. Dt. Betül Şen Yavuz
16:45 17:00 S-098 Konsantre Büyüme Faktörü ve Trombositten Zengin Fibrin Uygulamalarının Dişeti Kalınlığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Ömer Alperen Kırmızıgül, Mustafa Özay Uslu, İsmail Marakoğlu
Ömer Alperen Kırmızıgül
17:00 17:15 S-112 RvE1`in Periodontitiste Görülen Doku Yıkımını Artıran Th17 Hücreleri Üzerine Etkisi
Fatma Öner, Alpdoğan Kantarcı, Erhan Fıratlı
Fatma Öner
17:15 17:30 S-119 Farklı Periodontitisli Hastalarda İnflamasyonun Yeni Bir Belirteci Olarak Dişeti Oluk Sıvısı İnterlökin-34 Seviyesinin Değerlendirilmesi
Şeyma Bozkurt Doğan, Umut Ballı, Figen Öngöz Dede, Erdim Sertoğlu, Kübra Çelen
Kübra Çelen
17:30 17:45 S-154 Dental İmplant Tedavisi Öncesinde Mandibular Kanal ve Mental Foramen Varyasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografilerle Değerlendirilmesi (Retrospektif Çalışma)
Bilge Karcı, Muhammet Karcı, M. Serdar Evginer
Bilge Karcı
17:45 18:00 S-161 Periodontal Hastalık ve Sağlıkta Diş Eti Oluğu Sıvısı ve Serum ErbB4 / Neuregulin-4 Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Bilge Meracı, Şadiye Günpınar
Bilge Meracı
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 7 / Oturum 24
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aylin Paşaoğlu Bozkurt
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-163 İnce Dişeti Biyotipine Sahip Hastalardaki Tekli Dişeti Çekilmelerinin Bağ Dokusu Grefti ile Tedavisinin Klinik Değerlendirilmesi: Vaka Serisi
Eylem Ayhan Alkan, Dicle Altındal
Dicle Altındal
09:15 09:30 S-165 Annelerin Diş Fırçalama Alışkanlığı ile Çocuklar ve Genç Erişkinlerin Çürük İndeksleri ve Plak Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Berna Kuter, Burcu Kanmaz
Burcu Kanmaz
09:45 10:00 S-169 İmplantların Uzunluk ve Çap Planlamasında İki Değerlendirme Yönteminin Karşılaştırılması
Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı
Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı
10:00 10:15 S-176 Kadınlarda Depresyon ve Dental Sağlık İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Sevda Kurt, Meltem Zihni Korkmaz
Sevda Kurt
10:15 10:30 S-180 Periodontitis Grade Derecesi ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Fatih Karaaslan
Fatih Karaaslan
15:00 15:15 S-103 Hipnozun Diş hekimliğinde Kullanımı
İrem Sezen, Bozkurt Kubilay Işık
İrem Sezen
11:15 11:30 S-223 Periodontal Rejenerasyonda Kullanılan Farklı Kök Yüzey İşlemlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması
Emine Cansu Genç, Esra Ercan, Mustafa Tunalı, Levent Kara
Emine Cansu Genç
11:30 11:45 S-225 Periodontitis Stage ile Eğitim Seviyesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ahu Dikilitaş
Ahu Dikilitaş
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 7 / Oturum 25
Oturum Başkanı: Dr. Bilge Duymaz
11:45 12:00 S-236 Sinüs Augmentasyonu ile Birlikte Uygulanan Dental İmplantların Osseointegrasyonunda Trombositten Zengin Fibrin ve Allogreft Kombinasyonunun Klinik Etkinliğinin İncelenmesi: Retrospektif Klinik Çalışma
Bergin Gökdeniz Toprakçeken, Erkan Şüküroğlu
Bergin Gökdeniz Toprakçeken
12:00 12:15 S-247 Kemik Arttırımı Yapılmış Maksiller Anterior Bölgede Dental İmplantlar Çevresinde Yumuşak Doku Stabilitesi: Üç Yıllık Takip ve Estetik Sonuçları
Merve Biçer, Gökhan Kasnak, Erhan Fıratlı
Merve Biçer
12:15 12:30 S-280 Türkiye’de Periodontal Hastalıklar ve İmplant Tedavilerinde Diş Hekimleri ve Periodontologların Antibiyotik Reçeteleme Yaklaşımları
Ali Erdoğan, Cenker Zeki Koyuncuoğlu
Ali Erdoğan
14:30 14:45 S-287 Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Hiperlipideminin Metabolik Kontrolü Üzerine Etkileri
Vesile Elif Toy
Vesile Elif Toy
14:45 15:00 S-293 Modifiye Tünel Tekniği ile Çoklu Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Miray Aluçlu, Zekeriya Taşdemir
Miray Aluçlu
15:00 15:15 S-298 Yetersiz Keratinize Dişetine Sahip Peri-implant Mukozitisli Hastaların Serbest Dişeti Grefti İle Tedavisinin Klinik ve İmmünolojik Parametreler İle Değerlendirilmesi
Deniz Yılmaz, Eylem Ayhan Alkan
Deniz Yılmaz
15:15 15:30 S-308 Hemodiyaliz Hastalarının Periodontal ve Dental Sağlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mediha Nur Nişancı Yılmaz, Bahar Füsun Oduncuoğlu, Elif İnönü
Mediha Nur Nişancı Yılmaz
15:30 15:45 S-346 Botulinum Toksin ile Gummy Smile’in Tedavisi: Bir Olgu Raporu
Devrim Deniz Üner
Devrim Deniz Üner
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 7 / Oturum 26
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nevin Kaptan Akar
15:45 16:00 S-352 Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Oral İrigatör Kullanımının Klinik Ve Biyokimyasal Olarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Esma Oğuz, Burcu Özkan Çetinkaya
Esma Oğuz
16:30 16:45 S-367 Eksternal Kök Rezorpsiyonunun Titanyum Trombositten Zengin Fibrin (T-PRF) ile Reimplantasyon Tedavisi
Enes Kayan, Betül Aycan Alim, Zeliha Betül Özsağır, Burçak Kara, Narmın Sardarlı, Nazan Küçükkeleş, Mustafa Tunalı
Enes Kayan
16:45 17:00 S-372 Türkiye'deki Dişhekimliği Öğrencilerinin Ağız Hijyeni Tutumlarının, Farkındalıklarının ve Periodontal Parametrelerinin Karşılaştırılması
Aysan Lektemür Alpan, Emine Pirim Görgün
Emine Pirim Görgün
17:00 17:15 S-381 Deneysel Periodontitis Oluşturulan Sıçanlarda Hidroksitirosol’ün Oksidatif Stres Parametrelerine Olan Etkisi
Mehmet Cihan Şengün, Şadiye Günpınar, Buket Kın Tekçe
Mehmet Cihan Şengün
17:15 17:30 S-398 Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Mental İyi Oluş Düzeyleri
Seray Akıncı, Yasemin Sezgin, Mehtap Bilgin Çetin
Seray Akıncı
17:30 17:45 S-405 Periferal Ameloblastoma (Bir Olgu Sunumu)
Ersin Ülker, Burcu Taban, Tuğrul Kırtıloğlu
Burcu Taban
17:45 18:00 S-410 Soket Koruma Yapılan Hastada Kiste Benzeyen Peri-İmplant Lezyonu: Bir Olgu Raporu
Bozan Serhat İzol
Bozan Serhat İzol
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 8 / Oturum 27
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülşilay Sayar
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-412 Lokal Anesteziyle Zigomatik İmplantların Çift Taraflı Cerrahi Yerleştirilmesi
Mustafa Cihan Yavuz, Serkan Dündar, Tuba Talo Yıldırım, Nurullah Sökmen, Cansu Büşra Uzun, Cansu Erhan, Oğuzhan Sunar
Cansu Büşra Uzun
09:15 09:30 S-414 İmplant Cerrahisi Öncesi Sebest Diş Eti Grefti ile Yumuşak Doku Arttırımı
Şevki Güler, Umut Öğütücü, Özkan Arıöz
Umut Öğütücü
09:45 10:00 S-469 Peri-implantitisli Bireylerde Genetik Yatkınlıkta, Hastalıkta Etkin Rol Oynayan Enflamatuar Mediyatörlerinin, Olası Gen Polimorfizmlerinin Etkilerinin İncelenmesi
Melis Soytürk Yurtbilir, Kanay Yararbaş, Uğur Özbek, Erhan Fıratlı
Melis Soytürk Yurtbilir
10:00 10:15 S-472 Trombositten Zengin Fibrin Türevlerinin Kemik Defektlerinde Bariyer Membran Olarak Kullanımı
Yahya Yiğit Biren, Gökhan Kasnak, Erhan Fıratlı
Yahya Yiğit Biren
10:15 10:30 S-477 Adıyaman İlindeki Yetişkin Hastaların Periodontal Durum ve Ağız ve Diş Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
Abdulsamet Tanık
Abdulsamet Tanık
11:00 11:15 S-490 Ultrasonik veya El Aletleri ile Periodontal Tedavi (A split‐mouth study)
Gurbet Alev Öztaş, Didem Özkal Eminoğlu
Gurbet Alev Öztaş
11:15 11:30 S-498 Ormoser Kompozitin Dişeti/Periodontal Ligament Fibroblastı Üzerindeki Sitotoksisite Etkilerinin Değerlendirilmesi
Gamze Kavuncu, Ayşe Mine Yılmaz, Betül Karademir, Pınar Yılmaz Atalı, Çiğdem Altunok, Leyla Kuru, Ömer Birkan Ağralı
Gamze Kavuncu
11:30 11:45 S-500 Agresif Periodontitisli Bireylerde Tükürük Fetuin-A Seviyesinin İncelenmesi
Zeynep Pınar Keleş Yücel, Bahattin Avcı
Zeynep Pınar Keleş Yücel
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 8 / Oturum 28
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Başak Durmuş
11:45 12:00 S-501 Trombositten Zengin Fibrin Örneklerindeki Bazı Yararlı Eser Element Konsantrasyonlarının İncelenmesi
Emre Yaprak, İrfan Yolcubal
Emre Yaprak
12:00 12:15 S-504 Kronik Periodontisli, Periodontal Sağlıklı; Sigara İçen/İçmeyen Bireylerde Doku Düzeyinde Vazoaktif İntestinal Peptit(VIP) Seviyelerinin İmmünohistokimyasal Olarak Belirlenmesi
Mustafa Şimşekyılmaz, Taner Arabacı
Mustafa Şimşekyılmaz
12:15 12:30 S-003 Farklı Yüzey İşlemlerinin Hibrit Seramiklerin Rezin Simana Bağlanma Dayanımına Etkisi
Ahmet Serkan Küçükekenci
Ahmet Serkan Küçükekenci
14:30 14:45 S-005 Protez Temizleyici Ajanın Bar Matriks Bağlantılarının Tutuculuk Kuvvetine Etkisi: İn-vitro Çalışma
Ayça Tulga
Ayça Tulga
14:45 15:00 S-011 Tek-Üye İmplant Uygulamalarında Farklı Ağız İçi Tarayıcıların Dijital Ölçü Hassasiyeti
Aygül Sevda Atalay Onur, Gülce Çakmak
Aygül Sevda Atalay Onur
15:00 15:15 S-013 Hidrotermal Yaşlandırma ve Ytria Konsantrasyonunun Monolitik Zirkonyanın Mekanik Özelliklerine Etkisi
Nazmiye Şen
Nazmiye Şen
15:15 15:30 S-014 Yüz Bölgesi Travmasına Bağlı Gelişen TME Disfonksiyonunda Faz I Tedavi Yaklaşımı
Tamer Çelakıl
Tamer Çelakıl
15:30 15:45 S-016 Diş Hekimliği Öğrencilerinin Eğitimi Sırasında Yaşadıkları Stres Faktörlerinin Analizi
Mustafa Kılıç, Ahmet Serkan Küçükekenci, Doğu Ömür Dede, Sinan Tevkir
Mustafa Kılıç
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 8 / Oturum 29
Oturum Başkanı: Dr. Gökhan Kasnak
15:45 16:00 S-024 Lazer Sinterleme İle Üretilen Metal Altyapılarda Lazer Hızının Mutlak Marjinal Uyumsuzluk Üzerindeki Etkisi
Necati Kaleli
Necati Kaleli
16:30 16:45 S-025 Novaloc Tutucu Sistemin Kullanıldığı ve Sentetik Fiberlerle Güçlendirilen Mandibular Overdenture’larda Oluşan Stresin Değerlendirilmesi
Şenay Çetintaş, Özgül Karacaer
Şenay Çetintaş
16:45 17:00 S-026 Kahvenin Akışkan Rezin Kompozitlerin Renk Stabiliteleri Üzerine Etkisi
Kübra Değirmenci
Kübra Değirmenci
17:00 17:15 S-031 Fiziksel Yorgunluğun, Cinsiyetin ve Eğitimin Renk Tonu Eşleştirmeye Etkisi
Burcu Dedaş Çelebi, Muharrem Erhan Çömlekoğlu, Pınar Ateş, Mine Dündar Çömlekoğlu
Burcu Dedaş Çelebi
17:15 17:30 S-034 Zirkonya İçerikli CAD-CAM Blokların Farklı Yüzey İşlemleri Sonrası Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması
Bike Altan, Şevki Çınar, Betül Tuncelli
Bike Altan
17:30 17:45 S-036 Farklı Yöntemlerle Hazırlanmış Metal Alaşım Alt Yapıları Ve Porselen Arasındaki Bağlantıya Fırınlama Sırasındaki Soğutma Sürelerinin Etkisi
Emine Ünal, Faik Tuğut
Emine Ünal
17:45 18:00 S-040 Farklı Yüzey Cila Ajanları Uygulanmış Kompozit Rezinlerde Fırçalamanın Yüzey Özelliklerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Gizem Halis, Ayşegül Köroğlu, Onur Şahin
Gizem Halis
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 1 / Oturum 1
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Benin Dikmen
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-044 Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Meslek Seçim Özellikleri, Gelecek Beklentileri ve İlişkili Faktörler
Gulaiym Batyrbekova, Merve Büke, Tülin Çoban, Dilek Yıldırım, Canan Hekimoğlu, Barış Güncü, Banu Çakır
Gulaiym Batyrbekova
09:15 09:30 S-045 Azalmış Dikey Boyut Vakalarında Okluzal Morfolojinin Dijital İş Akışıyla Yeniden Oluşturulması:Olgu Sunumu
Gözde Özköylü, Şeyda Ulaşlı, Mesut Köksal, Çağrı Ural
Gözde Özköylü
09:45 10:00 S-046 Düşük Sıcaklık Dejenerasyonun Yeni Jenerasyon Monolitik Zirkonyumun Translusentlik Değerine Etkisi
Murat Alkurt
Murat Alkurt
10:00 10:15 S-048 Zirkonya Köprülerinin 3 Boyutlu Tarama Yöntemi ile Uyumunun Değerlendirilmesi
Diler Özkan İrem
Diler Özkan İrem
10:15 10:30 S-050 Polikristalin Seramik Yüzeyine Farklı Resin Esaslı Yapıştırma Simanlarının Bağlanma Dayanıklığının Karşılaştırılması
Ece İrem Oğuz, Merve Erdoğ Özgür, Sercan Sungur, Sadullah Üçtaşlı
Merve Erdoğ Özgür
11:00 11:15 S-059 Fokal Epitelyal Hiperplazili Hastanın Nötral Zon Tekniği Kullanılarak Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Buse Çebi Gül, Özge Erarslan, Ayşe Karabaş, Mesut Tuzlalı
Buse Çebi Gül
11:15 11:30 S-060 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Protetik Diş Tedavisi Uzmanlığı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Yakup Kapti, Alper Özdoğan
Yakup Kapti
11:30 11:45 S-063 105 Adet Porselen Laminanın Değerlendirilmesi: 5 Yıllık Klinik Takip
Muhittin Toman, Suna Toksavul, Güven Güç
Güven Güç
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 1 / Oturum 2
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ceylan
11:45 12:00 S-066 Mevcut Köprüdeki Dayanak Diş için Kor Üst Yapı Oluşturma Tekniği
Gökçe Soğancı Ünsal
Gökçe Soğancı Ünsal
12:00 12:15 S-069 Aşırı Madde Kayıplı Dişlerin Farklı Preperasyonlarla Tedavisi: Cad-Cam Restorasyonları
Mesut Köksal, Şeyda Ulaşlı, Gözde Özköylü, Çağrı Ural
Mesut Köksal
12:15 12:30 S-083 Farklı Açıdaki Estetik Dayanakların Monolitik Zirkonya Kronlara Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi
İrem Salgıncı, Güler Yıldırım Avcu
İrem Salgıncı
14:30 14:45 S-089 Tekrarlayan Fırınlamaların ve Rezin Siman Renginin Monolitik Zirkonyanın Rengi Üzerine Etkisi
Fatih Sarı, Pelin Açık
Pelin Açık
14:45 15:00 S-095 Aşırı Kron Harabiyeti Olan Dişlerin CAD/CAM ile Rehabilitasyonu
Sinem Bayram, Serkan Sarıdağ
Sinem Bayram
15:00 15:15 S-096 Locator Tutuculu Mandibular Overdenture Protezlerin Retansiyon Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Duygu Taşkın Gedik, İlgi Baran
Duygu Taşkın Gedik
15:15 15:30 S-100 Alt Çenede Keratokisti Bulunan Olgunun Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Betül Arkan Kalaycı, İpek İşcan, Zeynep Çukurova
Betül Arkan Kalaycı
15:30 15:45 S-101 Ağız İçi Uygulanabilen Farklı Yüzey İşlemlerinin ve Yaşlandırma İşleminin Estetik Veneer Materyallerin Rengine Etkisi
Sedanur Turgut, Asena Aydın
Asena Aydın
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 1 / Oturum 3
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre Meşeli
15:45 16:00 S-108 Postpolimerizasyon Yöntemlerinin Akrilik Yapay Dişlerin Sertliğine Etkisi
Elif Aydoğan Ayaz, Seda Üstün
Elif Aydoğan Ayaz
16:30 16:45 S-109 Farklı Rezin Simanların Dentine Bağlanmasında Geçici Siman Uzaklaştırma Yöntemlerinin Etkisi
Zeynep Yeşil Duymuş, Murat Alkurt, Gülşah Hediye
Gülşah Hediye
16:45 17:00 S-110 Farklı CAD/CAM Dental Materyallerinin Polisaj Tekniğinin Yüzey Sertliği Etkisi
Murat Alkurt, Zeynep Yeşil Duymuş, Emel Arslan
Emel Arslan
17:00 17:15 S-114 Besin Taklidi Sıvıların Self Adeziv Rezin Simanların Renk Değişimine Etkisi
Meral Kurt, Yiğit Yamalı, Merve Bankoğlu Güngör, Seçil Karakoca Nemli, Bilge Turhan Bal
Meral Kurt
17:15 17:30 S-117 Farklı Beyazlatıcı Ajanların Farklı Üniversal Yapıştırıcıların Mine ve Dentin İçin Yapışma Dayanımı Üzerine Etkisi
Murat Alkurt, Zeynep Yeşil Duymuş, Berkay Bozca
Berkay Bozca
17:30 17:45 S-118 Çeşitli Simanlar Kullanılarak Farklı Yükseklik ve Genişlikteki Abutmentlere Simante Edilen İmplant Destekli Kronların Retansiyonlarının İn-Vitro Değerlendirilmesi
Emine Ayça Kırman, Neşet Volkan Asar
Emine Ayça Kırman
17:45 18:00 S-123 Yüzey Bitirme İşlemlerinin Hibrit Seramik Materyalde Renk Stabilitesine Etkisi
Senem Ünver, Gamze Mandalı, Zeynep Yıldırım Biçer, Özlem Oflezer
Gamze Mandalı
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 2 / Oturum 4
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burak Gümüştaş
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-124 Farklı Yüzey İşlemlerinin Akrilik Rezin İle Titanyum Arasındaki Makaslama Bağlantı Dayanımına Etkisi
Selin Aycan, Fatih Mehmet Korkmaz
Selin Aycan
09:15 09:30 S-127 Kronik Şizofreni Hastalarında Bruksizm ile Psikotropik İlaçların İlişkisi
Özlem Oflezer
Özlem Oflezer
09:45 10:00 S-136 Beyazlatma Ajanlarının Hibrit Seramik Materyallerde Renk ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Senem Ünver, Arzu Zeynep Yıldırım Biçer
Senem Ünver
10:00 10:15 S-139 Rezin Simanların Cad/Cam Altyapı Materyallerine Makaslama Bağlanma Dayanımının İn Vitro Değerlendirilmesi
Ayşe Karabaş, Güler Yıldırım Avcu, Buse Çebi Gül
Ayşe Karabaş
10:15 10:30 S-142 Protetik Tedavi Planlamalarında Farklı Fiber Uygulamaları
Ayşe Güneş, Elif Aydoğan Ayaz
Ayşe Güneş
11:00 11:15 S-149 Farklı Yüzey İşlemleri Uygulanmış Güncel Post Sistemlerinin Kök-Kanal Dentinine Bağlantısı
Ersan Çelik, Elif Ece Aydın
Elif Ece Aydın
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 2 / Oturum 5
Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Zuhal Yurdabakan
11:15 11:30 S-150 Hibrit Seramik ve Zirkonya Katkılı Lityum Silikat Seramik Yüzeyine Uygulanan Yüzey İşlemlerinin Seramik Ve Siman Arasındaki Bağlantı Dayanımına Etkisinin İncelenmesi
Hatice Sevmez, Handan Yılmaz
Hatice Sevmez
11:30 11:45 S-151 Farklı Ev Tipi Ağartma Ajanlarının CAD-CAM Materyallerinin Rengi ve Geçirgenliği Üzerine Etkisi
Zeynep Yeşil Duymuş, Murat Alkurt, Şeyma Yıldız
Şeyma Yıldız
11:45 12:00 S-164 İki Farklı İmplant Markasının Osstell Ölçümleri ve Klinik Takibi
Gökçe Kayabay, Ayşe Koçak Büyükdere
Gökçe Kayabay
12:00 12:15 S-170 Anterior Tek Diş İmplant Restorasyonlarında Açılı Vida Kanallı Abutment Sisteminin Kullanımı
Bahar Gürpınar, Gül Merve Yalçın Ülker, Önjen Tak
Bahar Gürpınar
12:15 12:30 S-388 Çocuklarda Konjenital Premolar Eksikliği ve Tedavi Yaklaşımları
Müge Erbay, Ceren Solak, Emre Can Demir, Dilşah Çoğulu
Müge Erbay
12:30 12:45 S-152 Hyflex EDM ve WaveOne Gold Döner Sistem Eğelerin Ani Kurvatürde Kırılma Dirençlerinin Karşılaştırılması
Uğur İnan, Cangül Keskin, Hande Akgün
Hande Akgün
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 2 / Oturum 6
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Merve Çakır
14:30 14:45 S-179 Fonksiyonel Sınıf III Vakanın Şeffaf Aparey ile Ortodontik, Okluzal Venerler ile Protetik Tedavisi
Pınar Şeşen, Berk Kaffaf, Olcay Şakar
Pınar Şeşen
14:45 15:00 S-181 Sert Besleme Materyali ile Protez Kaidesi Arasındaki Bağlantı Dayancına Temizleyicilerin Etkisi
Aylin Örenç, Fatma Ayşe Şanal, Ayşegül Atilla
Aylin Örenç
15:00 15:15 S-186 İmplant Üstü Hareketli Protezlerde Komplikasyonlar ve Bakım Gereksinimleri
Emre Mumcu, Sadeq Mohammed Taqi Fadhil
Sadeq Mohammed Taqi Fadhil
15:15 15:30 S-189 Dijital Gülüş Tasarında 4. Jenerasyon
Şule Ünal
Şule Ünal
15:30 15:45 S-190 Farklı Yapıştırma Simanlarının Radyoopasitelerinin Karşılaştırılması
Aysıla Tekeli, Bengisu Yıldırım, Duygu Recen, Halil Tolga Yüksel
Aysıla Tekeli
15:45 16:00 S-191 Amelogenezis İmperfektalı Hastanın Zirkonya Seramik Kronlarla Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Gonca Deste, Elif Karakuş
Elif Karakuş
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 2 / Oturum 7
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Yüceer Çetiner
16:30 16:45 S-192 Tam Ark İmplant Ölçülerinde Dijital ve Konvansiyonel Yöntemlerin Netlik Karşılaştırması
Berkman Albayrak, Cortino Sukotjo, Alvin G Wee, İsmail Hakkı Korkmaz, Funda Bayındır
Berkman Albayrak
16:45 17:00 S-193 Estetik Bölgede Kullanılan Farklı Hibrit Abutment Ve İmplant Üstü Kronlarda Oluşan Stres Dağılımının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi İle Değerlendirilmesi
Sümeyye Cansever, Funda Bayındır
Sümeyye Cansever
17:00 17:15 S-211 Monolitik CAD/CAM Materyallerinin Makaslama Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi
Hamiyet Kılınç, Yasemin Akbaş
Yasemin Akbaş
17:15 17:30 S-212 Adeziv Simantasyon Sırasında Tek Aşamalı Seramik Primeri Uygulanmış Lamina Veneerlerin Klinik Başarısının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Halenur Bilir, Esra Silahtar, Mutlu Özcan
Halenur Bilir
17:30 17:45 S-214 Nokturnal Bruksizm ile Vertikal Boyutu Düşük Olan Vakanın Protetik Restorasyonu
Gülsüm Gökçimen, Gonca Deste, Rukiye Durkan
Gülsüm Gökçimen
17:45 18:00 S-216 İmplant Destekli Sabit Protezlerin Takipleri: 5 Yıllık Vaka Serisi
Ayşe Koçak Büyükdere, Begüm Karademir
Begüm Karademir
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 3 / Oturum 8
Oturum Başkanı: Dr. Yelda Kasımoğlu
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-217 Anterior Bölge Estetik Restorasyonların Klinik Açıdan Değerlendirilmesi: Olgu Raporu
Şafak Tanyeri, Pınar Türkoğlu, Deniz Şen
Şafak Tanyeri
09:15 09:30 S-218 Tekrarlanan Fırınlamaların Zirkonyanın Renk Parametreleri Üzerine Etkisi
Caner Öztürk, İlkay Gül
İlkay Gül
09:45 10:00 S-232 Fiber Post ve Rezin Siman Arasındaki Bağlantı Gücüne Yüzey İşlemlerinin Etkisi
Kubilay Barutcigil
Kubilay Barutcigil
10:00 10:15 S-239 Farklı Metal-Porselen Ara yüzeylerinin SEM/EDS Haritalama Analizi
Meryem Gülce Subaşı, Gürel Pekkan
Meryem Gülce Subaşı
10:15 10:30 S-242 CAD / CAM İmplant Üstü Bar Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi
Demet Çağıl Ayvalıoğlu
Demet Çağıl Ayvalıoğlu
11:00 11:15 S-243 Farklı Ölçü Maddelerinin Boyutsal Değişiminde Dezenfeksiyon Süresi ve Prosedürünün Önemi
Melih Ülgey, Oğuzhan Görler, Gizem Yeşilyurt
Gizem Yeşilyurt
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 3 / Oturum 9
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nilay Budak
11:15 11:30 S-249 Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Hastalarında Oklüzyon Analizi ve Çiğneme Kas Aktivitesinin Karşılaştırılması
Duygu Koç, Meral Bağkur, Burcu Toksoy
Meral Bağkur
11:30 11:45 S-252 Profilaktik Aşındırıcı Tozların Multi-Faz Interpenetre Seramik-Rezin Kompozit Materyallerinin Rengi Üzerine Etkisi
Rana Turunç Oğuzman, Emir Yüzbaşıoğlu
Rana Turunç Oğuzman
11:45 12:00 S-255 Manuel Sıkma İşlemlerinde Uygulanan Maksimum Tork Değerlerinin Araştırılması
Tahir Karaman
Tahir Karaman
12:00 12:15 S-256 Farklı CAD/CAM Materyallerinin Kor Materyalleri İle Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi
Burcu Dereli İnan, Seval Başpınar Alper, Neslihan Tekçe, Serkan Sarıdağ
Burcu Dereli İnan
12:15 12:30 S-257 Farklı CAD/CAM Materyallerinin Self Adeziv Rezin Simanların Conversiyon Derecesine Etkisinin FT-IR Spektrometresi İle İncelenmesi
Özlem Üstün, Aslı Seçilmiş
Özlem Üstün
14:30 14:45 S-258 Tekrarlayan Fırınlama İşlemlerinin Seramik-Zirkonya Bağlantı Dayanımı Üzerine Etkisi
Musa Aykut Altintas, Mehmet Emre Coskun, Fatma Yıldız
Musa Aykut Altintas
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 3 / Oturum 10
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Bilemenoğlu
14:45 15:00 S-259 Bekletme Sürelerinin Ölçü Materyallerinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri
Ayse Atay
Ayse Atay
15:00 15:15 S-269 İki ve Dört İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Kemik Kaybının Radyografik Değerlendirilmesi
Begüm Ünlü Kurşun, Ender Akan
Begüm Ünlü Kurşun
15:15 15:30 S-270 İmplantüstü Protezlerde Komplikasyon Oranları
Hamiyet Güngör, Elif Yiğit
Hamiyet Güngör
15:30 15:45 S-271 TiO2 Nanotüp Uygulamasının Titanyum Rezin Siman Bağlantısı Üzerine Etkisi
Fatma Yıldız, Mehmet Emre Çoşkun, Burcu Bozkurt Çırak, Türker Akar
Fatma Yıldız
15:45 16:00 S-281 Farklı Kurutma Sürelerinin Doğal Diş Rengi Üzerine Etkisi
Niler Ozdemir Akkus, Makbule Heval Şahan, Rahime Aktaş, Akın Aladağ
Niler Ozdemir Akkus
16:30 16:45 S-282 CAD/CAM Artıklarıyla Güçlendirmenin Polimetilmetakrilat’ın Kırılma Dayanımı
Afra Beyza Yeter, Başar Özkul, Esma Başak Gül Aygün
Afra Beyza Yeter
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 3 / Oturum 11
Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Emir Yüzbaşıoğlu
16:45 17:00 S-285 Aljinatın nem dengesinin korunmasında yeni bir yöntem
Çağlar Bilmenoğlu
Çağlar Bilmenoğlu
17:00 17:15 S-288 İmplantüstü Hareketli Protezlerde Ataşman Sisteminin Yerini Belirleme: Direkt Teknik Komplikasyonu
Gözde Memişoğlu
Gözde Memişoğlu
17:15 17:30 S-292 RUGA YAPISI VE DİŞ KAYBI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Öncül Çalışma
Esra Yeşilova, Canan Akay
Esra Yeşilova
17:30 17:45 S-295 Universal Bonding Ajanlarının Farklı Restoratif Materyallerin Tamirindeki Bağlanma Gücü
Mustafa Hayati Atala, Elif Yeğin
Elif Yeğin
17:45 18:00 S-299 Farklı Materyaller İle Güçlendirilen Polimetilmetakrilat Protez Kaide Materyalinin Çekme Dayanımı Özelliklerinin İncelenmesi
Esra Kul
Esra Kul
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 4 / Oturum 12
Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Halenur Bilir
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-300 Diş Anatomisi ve Morfolojisi Uygulamalı Dersinin Psikomotor Yeterlilik Üzerindeki Etkisi
Erdal Eroğlu, Merve Erken, Sevinç Akça, Zeynep Demirekin
Erdal Eroğlu
09:15 09:30 S-304 Farklı CAD/CAM Materyallerinin Self etch/adeziv Rezin Simanlarla Bağlantısının Karşılaştırılması
Mehmet Uğur, Özgür Ozan Tanrıkut
Özgür Ozan Tanrıkut
09:45 10:00 S-306 Farklı Tarama Paternlerinin Tek-Üye İmplant Uygulamalarındaki Ölçü Hassasiyeti
Hakan Arınç, Hakan Yilmaz
Hakan Arınç
10:00 10:15 S-353 İmplantüstü Overdenture Protezlerde Kullanılan {Rhein-83} Marka Farklı Locator ve Top Başlı Ataşman Lastiklerinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Termal Yaşlandırma Öncesi ve Sonrasında Karşılaştırmalı Araştırılması
Lamia Najafova, Hüseyin Kurtulmuş, Turgut Cihan Akçaboy
Lamia Najafova
10:15 10:30 S-355 Zorlu İmplant Pozisyonlarında Protetik Yaklaşım: Vaka Serisi
Mustafa Gürkan, Tomurcuk Övül Kümbüloğlu
Mustafa Gürkan
11:00 11:15 S-368 Monolitik Zirkonya Materyalinde Kalınlığın, Rengin ve Simanın Sonuç Restorasyonun Renk Parametreleri Üzerine Etkisi
Aylin Doğan, Cemal Aydın
Aylin Doğan
11:15 11:30 S-369 Diş hekimliğinde hipnoz destekliyici bir tedavi midir? Olgu serisi ve hipnoz kullanımı
Tuğçe Kavaz
Tuğçe Kavaz
11:30 11:45 S-370 Devital Dişlerin Fiber Post İle Ribbond Kullanılarak Yapılan Estetik Rehabilitasyonu
Canan Sabak, Kübra Değirmenci, Büşra Meşeci
Canan Sabak
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 4 / Oturum 13
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Bal
11:45 12:00 S-371 Tavşan modelinde oluşturulan osteporozisin osseointegrasyon üzerine etkisi: in vivo çalışma
Ayşegül Göze Saygın, Merve Yüksel
Merve Yüksel
12:00 12:15 S-373 Farklı Basamak Dizaynına Sahip CAD/CAM Zirkonya Kron ve Köprülerin Klinik Değerlendirmesi; 1 Yıllık Takip
Mehmet Esad Güven, Emine Nisa Özdil, Mutlu Özcan
Mehmet Esad Güven
12:15 12:30 S-383 Alt çene 2-implant destekli overdenture karşısında üst çene tam protez: 10-yıl sonuç
Yezdan Dilan Erkcan
Yezdan Dilan Erkcan
14:30 14:45 S-384 Farklı Kristal Yapıya Sahip Zirkonyaların Koroziv Etkilerinin Araştırılması
Koray Soygun, Ali Özer, Giray Bolayır
Koray Soygun
14:45 15:00 S-386 Lazer sinterizasyon ile elde edilmiş Co-Cr alaşım altyapıda porozitenin mikro bilgisayarlı tomografi (µBT) ile belirlenmesine yönelik bir ön çalışma
Ömer Faruk Tekin, Gürel Pekkan
Ömer Faruk Tekin
15:00 15:15 S-400 Seramik İnleylerin Farklı Rezin Simanlarla Simantasyonunda Ultrasonik Yerleştirme Tekniğinin Dentine Mikrotensil Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn Vitro Değerlendirilmesi
Ebru Sümer Ekin, Yalçın Değer
Ebru Sümer Ekin
15:15 15:30 S-449 Aşırı Kron Harabiyeti Olan Santral Dişin CAD/CAM Sisteminde Hazırlanan Endokron İle Restorasyonu: Vaka Raporu
Eda Döğüşcü, Gizem Bartan Aslantaş, Şenay Çetintaş, Özgül Karacaer
Eda Döğüşcü
15:30 15:45 S-453 Doğal Diş-İmplant Destekli Overdenture Protez; Klinik Takip
Orhan Anar, Derya Özdemir Doğan
Orhan Anar
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 4 / Oturum 14
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Rana Turunç
15:45 16:00 S-461 Gummy Smile tedavisinde kuron boyu uzatma işleminde Diode ve Er,Cr:YSGG lazer kullanımının karşılaştırması
Tunç Berge
Tunç Berge
16:30 16:45 S-464 Seramik Laminate Veneer: bağlanma kopması ve yeniden bağlanma
Sadullah Üçtaşlı, Şeyma Şirin
Şeyma Şirin
16:45 17:00 S-494 Seromer İçerikli Minimal İnvaziv Restorasyonların Klinik Açıdan Değerlendirilmesi
Melis Nişanuhi Palancıoğlu, Pınar Türkoğlu, Deniz Şen
Melis Nişanuhi Palancıoğlu
17:00 17:15 S-495 Anterior Diş Aşınmalarının Dahl Apareyi ile Restoratif Tedavisi
Olcay Şakar, Mehmet Berk Kaffaf, Şebnem İnan
Şebnem İnan
17:15 17:30 S-507 Termal Yaşlandırmanın Rezin Siman İle Zirkonyum Arasındaki Bağlantısına Etkisi
İdris Kavut, Önder Cengiz
Önder Cengiz
17:30 17:45 S-001 Florozisli dişlerin ofis-içi beyazlatma ve mikroabrazyon ile tedavisi: 3 vaka raporu
Hatice Tepe, Özgür Irmak
Hatice Tepe
17:45 18:00 S-004 Farklı içeceklerin restoratif materyallerin renk stabiliteleri ve mikrosertlikleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Seda Özkanoğlu, Emine Gülşah Göktolga Akın
Seda Özkanoğlu
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 5 / Oturum 15
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Necati Kaleli
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-007 Ozonlu su ve borik asit farklı adeziv sistemlerin dentine bağlanma dayanımını etkiler mi?
Esra Aktürk, Özden Özel Bektaş, Seda Özkanoğlu, Emine Gülşah Göktolga Akın
Esra Aktürk
09:15 09:30 S-008 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin İndirekt Yöntem ile Konservatif Tedavisi: 5 Olgu Sunumu
Gencay Genç Çalışkan
Gencay Genç Çalışkan
09:45 10:00 S-017 Gıdaları taklit eden solüsyonların bulk-fill kompozitlerin yüzey pürüzlülüğü ve mikrosertliğine etkisi
Özge Gizem Cabadağ, Nihan Gönülol
Özge Gizem Cabadağ
10:00 10:15 S-028 Halitosis Gargaralarının Reçine Kompozit Restorasyonların Yüzey Özellikleri Üzerine Etkisi
Ezgi Altuntaş
Ezgi Altuntaş
10:15 10:30 S-039 Bulk-fill kompozitlerin tamirinde farklı yüzey pürüzlendirme işlemlerinin makaslama bağlanma dayanımı üzerine etkisi
Duygu Hisarbeyli, Rumeysa Hatice Özlen, Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç, Mağrur Kazak, Nazmiye Dönmez
Duygu Hisarbeyli
11:00 11:15 S-041 Beyazlatılmış Dentine Uygulanan Er,Cr:YSGG Lazerin İki Adezivin Bağlanma Dayanımına Etkisi
İzgen Karakaya, Tağmaç Özberk
Tağmaç Özberk
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 5 / Oturum 16
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath
11:15 11:30 S-042 İmmün ile ilişkili gen polimorfizmlerinin diş çürüğü üzerindeki etkileri; Sistematik derleme ve Meta-analiz
Ömer Hatipoğlu, Faruk Saydam
Ömer Hatipoğlu
11:30 11:45 S-043 Kendi kendine bağlanabilen akışkan bir kompozitin ve universal bir adezivin kesme bağlanma dayanıklılığının in vitro incelenmesi
Fatma Dilşad Öz
Fatma Dilşad Öz
11:45 12:00 S-054 Dört farklı kompozit kor materyalinin dentin dokusuna bağlanma dayanımlarının incelenmesi
Seval Başpınar Alper, Burcu Dereli İnan, Neslihan Tekçe, Serkan Sarıdağ
Seval Başpınar Alper
12:00 12:15 S-065 Rejeneratif Tedavi Sonucu Renklenen ve Aşırı Madde Kaybına Uğrayan Dişlerin Rehabilitasyonu
Lena Almasifar, Nihan Gönülol
Lena Almasifar
12:15 12:30 S-067 Air Abrazyon ve Lazerle Yüzey Pürüzlendirme Sonrası Farklı Universal Adeziv Uygulamalarının Hibrit Seramik Tamirine Etkisi
Emine Şirin Karaarslan, Hüseyin Hatırlı, Zülal Tekiroğlu Yelken, Gülşah Tonga, Osman Demi̇r
Zülal Tekiroğlu Yelken
14:30 14:45 S-080 Preklinik eğitimi sonrasında diş hekimliği öğrencilerinde tükenmişlik sendromu
Muhammet Kerim Ayar, Pınar Güvenç, Hafize Gamze Demirbaş
Hafize Gamze Demirbaş
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 5 / Oturum 17
Oturum Başkanı: Dr. Mine Koruyucu
14:45 15:00 S-097 Tüketilen Kahvenin Sıcaklığının Restoratif Materyallerin Renk Stabilitesine Olan Etkisi
Benin Dikmen
Benin Dikmen
15:00 15:15 S-099 Farklı Kalınlıkta ve Sürelerde Polimerize Edilen Akışkan Kompozitlerin Suda Çözünürlük Değerlerinin Karşılaştırılması
Mağrur Kazak, Safiye Selin Köymen, Nazmiye Dönmez
Mağrur Kazak
15:15 15:30 S-102 Yüzey Islatıcı Rezinlerin, Kompozitlerin Su Emilimi Ve Çözünürlük Değerlerine Etkisi
Suzan Cangül, Begüm Erpaçal
Begüm Erpaçal
15:30 15:45 S-104 Nano hibrit kompozit materyal kalınlığının ışıkla polimerize edilen dual-cure reçine simanın polimerizasyon etkinliğine olan etkisinin değerlendirilmesi
Soner Şişmanoğlu
Soner Şişmanoğlu
15:45 16:00 S-105 Diş Hekimliğinde Enjeksiyon Korkusunun Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Makbule Tugba Tuncdemir, Muhammet Fidan
Muhammet Fidan
16:30 16:45 S-107 Ultrasonik Uyarımın Cam Karbomer Simanının Mekanik Özellikleri Üzerinde Olan Etkisi
Burak Gümüştaş
Burak Gümüştaş
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 5 / Oturum 18
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Yenier
16:45 17:00 S-120 Farklı Ön İşlemler Sonrası Dentine İki Farklı Adezivin Bağlanma Dayanımı
Taha Yasin Sarıkaya, Zeynep Bilge Kütük
Taha Yasin Sarıkaya
17:00 17:15 S-121 Farklı viskoziteye sahip akışkan kompozitlerin mikrosertlik değerlerine kalınlık ve sürenin etkisi
Safiye Selin Köymen, Mağrur Kazak, Nazmiye Dönmez
Safiye Selin Köymen
17:15 17:30 S-126 Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kaygı ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi
Duygu Recen, Buse Kesgin
Buse Kesgin
17:30 17:45 S-128 Cam fiberle güçlendirilmiş geçici kompozit rezin köprü restorasyonu: olgu sunumu
Handan Yildirim, Aylin Çilingir
Handan Yildirim
17:45 18:00 S-153 Yeni Nano-Fiber Dolduruculu Akışkan Kompozitin Mikro-Sertlik ve Yüzey Pürüzlülüğünün Kıyaslanması
Rümeysa Hatice Özlen, Zümrüt Ceren Özduman, Burcu Oğlakçı, Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç
Rümeysa Hatice Özlen
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 6 / Oturum 19
Oturum Başkanı:Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Canpolat
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-167 Farklı Polisaj Sistemlerinin Nanohibrit Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkileri
Ecem Doğan, Alper Cumhur, Fatma Aytaç Bal, Begüm Büşra Cevval Özkoçak
Ecem Doğan
09:15 09:30 S-171 Yüzey örtücülerin bir kompozit rezinin renk stabilitesine etkisi
Özge Çeliksöz, Nasibe Aycan Yılmaz
Özge Çeliksöz
09:45 10:00 S-188 Yeni Bir ‘Tek Renk Kompozit Sistem’in Optik Özelliklerinin Diş Dokularını Taklit Edebilme Yeteneğinin İncelenmesi
Ömer Sağsöz, Zeynep Sümeyye Şimşek
Zeynep Sümeyye Şimşek
10:00 10:15 S-195 Karanfil ve Yeşil Çayın Estetik Kompozitlerin Yüzey/Optik Özellikleri Üzerine Etkisi
Zeynep Buket Kaynar, Hacı Tolgahan Doğan, Nazmiye Dönmez, Mağrur Kazak
Zeynep Buket Kaynar
10:15 10:30 S-200 Farklı Çayların Bulk Fill Kompozitin Pürüzlülük ve Renk Stabilitesine Etkisi
Esra Özyurt, Ayşegül Kurt
Esra Özyurt
11:00 11:15 S-240 Yetişkin Bireylerin Ağız Bakım Alışkanlıklarının, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumlarına Göre Değerlendirilmesi
Meltem Tekbaş Atay, Mediha Büyükgöze Dindar
Mediha Büyükgöze Dindar
11:15 11:30 S-245 Direkt Pulpa Kuafajında Yeni Bir Hemostatik Ajan ve Hipokloritin Farklı Trikalsiyum Silikat Esaslı Materyaller ile Uygulaması sonrası Pulpal Cevabın Araştırılması
Ayşegül Göze Saygın, Murat Ünal, Pınar Demir, Levent Akıncı, Ömer Fahrettin Göze
Ayşegül Göze Saygın
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 6 / Oturum 20
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Işıl Özgül Kalyoncu
11:30 11:45 S-246 Silikon Anahtar Yöntemiyle Sınıf IV Lezyon Tedavisi: Üç Olgu Sunumu
Büşra Yalçınkaya, Hatice Tepe, Özgür Irmak
Büşra Yalçınkaya
11:45 12:00 S-260 Kompozit İçerikli Cad/Cam Blokların Aşınma Karakteristiklerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Ezgi Tüter, Pınar Yılmaz Atalı, Bilge Tarçın, Bora Korkut, Bilal Yaşa, Cafer Türkmen
Ezgi Tüter
12:00 12:15 S-262 Dişhekimliğinin farklı disiplinlerinde alınan lisansüstü eğitimin ve cinsiyetin renk seçme yetisine olan etkisinin incelenmesi
Görkem Sengez, Furkan Gencel, Can Dörter
Furkan Gencel
14:30 14:45 S-309 Posterior restorasyonlarda kullanılan farklı tip materyallerde Streptococcus Mutans tutulumunun değerlendirilmesi
Günçe Ozan, Meltem Mert Eren, Cansu Vatansever, Uğur Erdemir
Günçe Ozan
14:45 15:00 S-364 Fiberle güçlendirilmiş kompozitle restore edilen kanal tedavili dişlerin kırılma dayanımı
Zeynep Bulut Azeez, Uzay Koç Vural, Derya Deniz Sungur, Pınar Altıncı
Zeynep Bulut Azeez
15:00 15:15 S-377 Zirkonyumla güçlendirilmiş lityum silikat CAD/CAM blokların renk maskeleme özelliklerinin incelenmesi
Görkem Sengez, Can Dörter
Görkem Sengez
15:15 15:30 S-389 İki Farklı Yapıda Diş Renginde CAD/CAM Materyallerinin Yüzey Pürüzlülüğü
Mohamed Amar Hwidi, Amira M Aisa, Mine Betül Üçtaşlı
Mohamed Amar Hwidi
15:30 15:45 S-399 Kompozit Tamirinde Farklı Yüzey Hazırlama Yöntemlerinin ve Yaşlandırma Sürelerinin Etkisi
Meltem Nermin Dursun, Esra Ergin, Gül Özgünaltay
Meltem Nermin Dursun
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 6 / Oturum 21
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Didem Ekiz
15:45 16:00 S-401 Farklı Teknikler Kullanılarak Yerleştirilen Bulkfill-Rezin Kompozit Restorasyonların 6-Aylık Klinik Değerlendirmesi
Gülnaz Aydemir Ateş, Jale Görücü, Ayşe Ruya Yazıcı
Gülnaz Aydemir Ateş
16:30 16:45 S-423 Farklı Airflow Sistemlerin Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Alper Cumhur, Kerem Çağlar Gümüş, Fatma Aytaç Bal, Gülbahar Ustaoğlu
Alper Cumhur
16:45 17:00 S-429 Ortodontik Tedavi Sonrası Hastalarda Oluşan Arayüz Çürüklerinin Sıklığının Değerlendirilmesi
Musa Acartürk, Suzan Cangül, Kamile Keskin Oruç
Musa Acartürk
17:00 17:15 S-437 Dezavantajlı Özel Çocuklarımızda engel sınıflarına göre diş hekimliği uygulamaları
Kudsi Cenk Uludoğan
Kudsi Cenk Uludoğan
17:15 17:30 S-468 Fototerapinin farklı adeziv sistemlerde bağlantı dayanımına etkisi
Derya Sürmelioğlu, Zeynep Çifçi
Zeynep Çifçi
17:30 17:45 S-492 3. molar sürme açısının 2. molardaki çürük varlığıyla ilişkisi
Musa Kazım Üçüncü, Alper Doğançe, Merve Yıldırım Üçüncü
Musa Kazım Üçüncü
17:45 18:00 S-493 Tarçın-PortakalVe Ihlamur Çaylarının Estetik Kompozitlerin MikrosertlikVe Renk Değişimi Üzerine Etkisi
Hacer Neva Karaduman, Nazmiye Dönmez, Mağrur Kazak
Hacer Neva Karaduman
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 7 / Oturum 22
Oturum Başkanı: Günce Ozan 
Başlangıç Bitiş Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-496 Farklı kompozit rezinlerin ph ve termal siklus sonrası tamir edilebilirliği
Esma Balın, Baykal Yılmaz, Gül Dinç Ata
Esma Balın
09:15 09:30 S-497 Self-Cured Universal Adezivlerin Farklı Pulpa Kaplama Materyallerine Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi
Begüm Büşra Cevval Özkoçak, Fatma Aytaç Bal, Merve Ağaçcıoğlu
Begüm Büşra Cevval Özkoçak
09:45 10:00 S-502 Farklı Renklerdeki Kompozit Karakterizasyon Materyallerinin Nano-Kompozitlerin Renk Özellikleri Üzerine Etkisi
Elif İlgi Sancak, Neslihan Tekçe, Emre Özel
Elif İlgi Sancak
10:00 10:15 S-503 Ağız, Diş Sağlığı ve Arayüz Çürüğü Profil Değerlendirmesi: Retrospektif Çalışma
Zuhal Yıldırım Bilmez, Kadir Kaplanoğlu
Zuhal Yıldırım Bilmez
10:15 10:30 S-505 Posterior restorasyonların klinik durumlarının değerlendirilmesi, dental anksiyete ve oral hijyenin restorasyonların başarısı üzerine etkisi: pilot çalışma
Adem Gök, Kübra Tanyol, Vahti Kılıç
Adem Gök
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 7 / Oturum 23
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atay
11:00 11:15 S-506 Diş Hekimliği Öğrencilerinin Oklüzal Çürük Tespitinde ICDAS Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Rasha Owda, Zeynep Öztürkmen, Hande Şar Sancaklı, Naime Bilinç Buluculu
Rasha Owda
11:15 11:30 S-515 Sağlıklı Türk Toplumundaki Erişkin Bireylerde Diş Renk Dağılımının İncelenmesi: Pilot Çalışma
Oya Şeker, Cihan Şahin
Cihan Şahin
11:30 11:45 S-233 Bruksizm vakalarında beyinsapı reflkslerinin değerlendirilmesi
Bilgin Ali Şentürk
Bilgin Ali Şentürk
11:45 12:00 S-183 Kanserojen Uygulanan Ratların Dil Dokusunda Sığla Yağı Ekstresinin Etkileri
Dilara Nur Öztürk, Hasan Serdar Öztürk, İnci Rana Karaca
Dilara Nur Öztürk
12:00 12:15 S-286 Diş Hekimliği Uygulamalarında Çevre Koşullarının Tükürük Örnekleri İnflamatuvar Biyobelirteçler ile Değerlendirilmesi
Emre Kanad Er, Rabia Şemsi, Erdal Ergünol, Aylin Sepici Dinçel
Emre Kanad Er
12:15 12:30 S-290 Farklı Yaş Gruplarında Tükürük Elektrolit ve Antioksidan Düzeylerinin Sağlık Durumlarına Göre Değerlendirilmesi
Erdal Ergünol, Rabia Şemsi, Emre Kanad Er, Aylin Sepici Dinçel
Erdal Ergünol
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 7 / Oturum 24
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Deniz
14:30 14:45 S-264 Diş hekimlerinin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi, algı ve tutumları
Burak Buldur, Merve Candan
Merve Candan
14:45 15:00 S-035 Sleep medicine knowledge among dental interns in northern Jordan
Mustafa Alkhader, Rami Saadeh
Mustafa Alkhader
15:00 15:15 S-106 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Depresyon Düzeyinin Ölçülmesi
Serap Akyüz, Selin Yıldırım, Selçuk Mert Özçelik, Uğurcan Azizoğlu, Dilşad Save
Selin Yıldırım
15:15 15:30 S-141 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Serap Akyüz, Selçuk Mert Özçelik, Selin Yıldırım, Dilşad Save, Selin Biçen
Selçuk Mert Özçelik
15:30 15:45 S-143 Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Merve Büke, Tülin Çoban, Dilek Yıldırım, Canan Hekimoğlu, Barış Güncü, Gulaiym Batyrbekova, Banu Çakır
Merve Büke
15:45 16:00 S-156 Birinci Sınıf Diş Hekimliği Öğrencilerinin Ağız Sağlığı Alışkanlıkları
Cansu Özşin Özler, Yağmur D. Yıldırım, Dilan Altun, Güliz N. Güncü, Meryem Uzamış Tekçiçek
Cansu Özşin Özler
16:30 16:45 S-194 Diş hekimliği öğrencilerininin bir senelik eğitim süresince depresyon, anksiyete ve stres durumlarının değerlendirilmesi
Zuhal Görüş
Zuhal Görüş
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 7 / Oturum 25
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Kader Cesur Aydın
16:45 17:00 S-210 Meslek Yüksekokulu Sağlık Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okur yazarlık durumunun değerlendirilmesi: pilot çalışma
Nazlı Zeynep Aktaş
Nazlı Zeynep Aktaş
17:00 17:15 S-273 Dişhekimliği öğrencilerinin HIV enfeksiyonu hakkında tutum ve davranışların değerlendirilmesi
Işıl Özgül Kalyoncu, Gizem Özcan, Cansın Atabeyoğlu, Betül Kargül
Işıl Özgül Kalyoncu
17:15 17:30 S-268 Diş hekimlerinin koruyucu tedavilere yönelik algı ve tutumları
Burak Buldur, Aylin Özel, İrem İpek
İrem İpek
17:30 17:45 S-514 Effect of Nano Propolis {Trigona sp} Increase Molar Enamel Hardness
Fidhatul Fajrika Julian, Muhammad Chair Effendi
Fidhatul Fajrika Julian
17:45 18:00 S-187 Ağız-Diş Kompleksindeki Kronik Enflamasyonun Bedendeki Etkileri ve Bütünsel Dişhekimliğinin Yeri Üzerine Vaka Serisi
Tijen Dürer
Tijen Dürer