TDB
Önemli Tarihler

Sözel Sunum Programı

Sunum ile İlgili Bilgiler:

  • Sunum dili Türkçe’dir.
  • Bildiri salonları İstanbul Kongre Merkezi B3 katında yer almaktadır.
  • Sunumların özette belirtilen sunucu yazar tarafından yapılması gerekmektedir.
  • Sunumlarınızı, oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce ilgili salonlarda yer alan teknik masalara teslim etmeniz gerekmektedir.
  • Toplam sözlü sunum süresi 15 dakika olup; 10 dakika sunum, 5 dakika da tartışma soruları için süre verilecektir.
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 1
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-027 Diş Hekimliğinde Botulinum Toksin Uygulamaları Melek Koltuk
09:15 09:30 S-052 Temel Yaşam Desteği Hakkında Diş Hekimliği Öğrencilerinin Bilgi ve Farkındalığı Ömer Ekici
09:45 10:00 S-055 Trombositten Zengin Biyomateryallerin Mandibular Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Damla Torul
10:30 10:45 S-061 Van ve çevresindeki gömülü diş prevalansının retrospektif olarak incelenmesi Volkan Kaplan
10:45 11:00 S-062 Konsantre Büyüme Faktörünün Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları Emine Adalı
11:15 11:30 S-072 Solid-Akantomatöz Ameloblastom Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu Adem Ali Akdere
11:30 11:45 S-074 Mandibular Alveoler Kret Ogmentasyonu için İntraoral Otojen Kemik Grefti Uygulamaları: Vaka Serisi Sunumu Nihat Laçin
11:45 12:00 S-077 TME Osteoartriti Hastalarında Klinik Belirtiler ile CBCT Bulguları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Esra Yüce
14:00 14:15 S-086 Nazopalatin Kanal Kisti: Olgu Sunumu Ali Temelci
14:15 14:30 S-090 İki Farklı Mental Sinir Yaralanmasında Uygulanan Farklı Tedavi Protokolleri Mehmet Gagari Caymaz
14:30 14:45 S-093 Uzun süreli antiepileptik ilaç kullanımının kemik yoğunluğuna etkisinin dental volumetrik tomografi ile değerlendirilmesi Bekir İlyas
14:45 15:00 S-094 Derin gömülü mandibular yirmi yaş dişlerine cerrahi yaklaşım: komplikasyonlar ve önleyici tedbirler Meltem Özden Yüce
15:00 15:15 S-103 Hipnozun Diş hekimliğinde Kullanımı İrem Sezen
15:15 15:30 S-115 SARPE Cerrahisi Güvenli mi? Esengül Şen
16:00 16:15 S-116 Maksiller Alveolar Defektlerin İliak Greft ile Rekonstrüksiyonu: 2 Vaka Sunumu Fatih Taşkesen
16:15 16:30 S-125 Oral surgeries without modifying anticoagulant treatment: About 82 cases Hamid Boukais
16:30 16:45 S-130 Kompleks ve Kompaund Odontoma: Vaka Serisi ( Altı vaka) Müfide Bengü Erden Şahin
16:45 17:00 S-131 İzole İnfraorbital Kenar Kırıkları: 4 Olgu Sunumu Adalet Çelebi Bektaş
17:15 17:30 S-114 Besin Taklidi Sıvıların Self Adeziv Rezin Simanların Renk Değişimine Etkisi   Meral Kurt
17:30 17:45 S-135 Nadir Görülen Yumuşak Doku Kalsifikasyonu Flebolit: Olgu Sunumu Fatma Nur Konarılı
17:45 18:00 S-144 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Kullanılan Otojen Greftler: Vaka Raporları Osman Akıncı
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 2
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:15 09:30 S-158 Orofasiyal, dental, kas rahatsızlıklarında botulinum toksin kullanımı ve enjeksiyon sonrası hastaların yaşam kalitelerindeki gelişme Fatma Merve Gökçe
09:45 10:00 S-159 İmmediate implant operayonu sırasında meydana gelen lingual plak perforasyonu, bir olgu raporu Sabit Demircan
10:30 10:45 S-160 Çenelerin İlaca Bağlı Nekrozunda Tedavi Yaklaşımları Mustafa Yalçın
10:45 11:00 S-162 Mandibular Üçüncü Molar ile Komşuluğundaki İkinci Moların Distal Yüzeyindeki Çürük Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Funda Baştürk
11:15 11:30 S-177 Ağrı Felaketleştirmenin Mandibular Gömülü 3. Molar Dişlerin Cerrahi Operasyonu Sonrası Analjezik Kullanımına Etkisi Sümeyra Akkoç
11:30 11:45 S-182 Temporomandibuler Eklemin Dış Kulak Kanalına Herniasyonu Emre Balaban
11:45 12:00 S-184 Çenelerde İlaca Bağlı Gelişen Osteonekroz Mekanızması ve Son Gelişmeler Seçil Duygu Sümengen
14:00 14:15 S-201 Maksillofasiyal Kas Hassasiyeti ile Temporomandibular Eklem Ağrısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Zeynep Gümrükçü
14:15 14:30 S-209 Temporomandibular eklem disfonksiyonlu bireylerde kas kuvveti, vücut kompozisyonu, yorgunluk, depresyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi: Pilot çalışma Besime Ahu Kaynak
14:30 14:45 S-227 Artrosentez tedavisinin Masseter palpasyon ağrı skorları üzerine etkisinin değerlendirilmesi Mehmet Emrah Polat
14:45 15:00 S-228 Mandibular Kırık Lokasyonlarının Travma Etyolojilerine Göre Değerlendirilmesi Sezen Altındiş
15:00 15:15 S-229 Maksiller sinüs ogmentasyonlarında kullanılan üç farklı ksenojenik kemik greftinin karşılaştırılması Sercan Küçükkurt
15:15 15:30 S-248 Maksiller Sinüste Aspergillus Mycetoma: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi Olgun Topal
16:00 16:15 S-251 Tıp Doktorlarının Bifosfonat İlişkili Çene Osteonekrozu Farkındalığı ve Yaklaşımı Hayrunisa Koçyiğit
16:15 16:30 S-261 Diş Hekimlerinin Acil Durumlar, Komplikasyonlar ve Tedavileri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Seher Orbay Yaşlı
16:30 16:45 S-263 Oroantral Fistülün Bukkal Yağ Dokusu Grefti ile Onarımı; 8 Vakanın Sunumu Halil Anlar
16:45 17:00 S-265 Panoramik radyografilerdeki radyolojik belirteçlerin güvenilirliği: Retrospektif Çalışma Merve Çakır
17:15 17:30 S-272 Farklı analjeziklerin perikoronit ağrısı ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması Oğuz Buhara
17:30 17:45 S-276 Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı ve Tinnitus Arasındaki İlişkiler Saim Yanık
17:45 18:00 S-283 Posterior Bölgelerde Kronik Enfekte Diş Çekim Soketlerine Yapılan İmmediat İmplantasyon Uygulamaları Enes Özkan
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 3
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-289 All-On-Four Konseptinde Maxilla ve Mandibula Arasındaki Anterior-Posterior Uyumsuzlukarın Yönetimi Gökhan Gedikli
09:15 09:30 S-294 1 yılda yapılan farklı oral cerrahi işlemlerin demografik incelemesi Volkan Çağrı Dağaşan
09:45 10:00 S-297 Temporomandibular Bozukluklarda Deneyim: Bir Anket Analizi Seda Koçyiğit
10:30 10:45 S-341 İlaca Bağlı Çene Osteonekrozunda Güncel Tedavi Yaklaşımları: Olgu Sunumları Selin Gaş
10:45 11:00 S-349 Mandibular Asimetri Sebeplerinden Unilateral Kondiler Hiperplazi Teşhisi ve Tedavisi; Olgu Sunumu, Derleme Seyhan Karaaslan
11:15 11:30 S-382 Sodyum tetraborat solusyonu ile kaplanmış titanyum yüzeyinde ALP enzim etkinliğinin karşılaştırmalı incelenmesi Hasan Onur Sorkun
11:30 11:45 S-385 Glandüler Odontojenik Kist: Olgu Sunumu Rodi Yusuf Mızrak
11:45 12:00 S-394 Orantral füstul onarımında bukkal yağ dokusunun kullanılmasının uzun dönemde effektivliği Vuqar Gurbanov
14:00 14:15 S-421 Gömülü Yirmi Yaş Diş Cerahisinde Antibiyotik Kullanımı Mehmet Güzel
14:15 14:30 S-422 Ameloblastoma Nedeniyle Rezeke Edilen Mandibulanın Kişiye Özel Total Temporomandibular Eklem Protezi ile Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu Selin Çelebi
14:30 14:45 S-424 Amalgam Restorasyon ile İlişkili Oral Likenoid Lezyon: Vaka Raporu Seyithan Özmen
14:45 15:00 S-426 Temporomandibuler Eklemin Sürekli Tekrarlayan Kilitlenmesinin Tedavisi İçin Total Eminektomi Mehmet Emin Toprak
15:00 15:15 S-436 Defektli Alveolar Kemikte Ring Teknik ile Kemik Ogmentasyonu ve Eş Zamanlı İmplant Uygulamaları Betül Kıran
15:15 15:30 S-438 Agresif Tümörlerde Tedavi Yaklaşımları: 2 Olgu Sunumu Uğur Can Ünlügenç
16:00 16:15 S-439 Oral Eroziv Liken Planus Tedavisi Muhsin Ardıç
16:15 16:30 S-457 Mandibula Kondil Bölgesinde Ektopik Molar Dişin Alınması: Ağız İçi Yaklaşım Mert Akbaş
16:30 16:45 S-458 Kist Kavitesine Özel Olarak Tasarlanan Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretilen Marsupyalizasyon Dreninin Odontojenik Keratokist Tedavisinde Denenmesi Serap Keskin Tunç
16:45 17:00 S-460 Gorlin-Goltz Sendromunda Bilateral Odontojenik Kistlerin Tüplü Dekompresyonla Tedavisi Yasin Çağlar Koşar
17:15 17:30 S-463 Zygomatic Implant Placements Via Sinus Slot and Sinus Window Techniques Çağrı Burdurlu
17:30 17:45 S-465 Kısa sürede çene eklemi tedavisi hayal mi gerçek mi? Ömer Pirinç
17:45 18:00 S-466 Ender Görülen Oral Lezyonda Tanı Ve Tedavi: Vaka Raporu Ceren Melahat Dönmezer
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 4
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-471 Submandibular loja yer değiştirmiş kökün lokal aneztezi altında intraoral yaklaşım ile çıkarılması- Olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi Rıdvan Güler
09:15 09:30 S-473 Sert damakta görülen epitelyal-myoepitelyal karsinom Yakup Gülnahar
09:45 10:00 S-474 Çenelerde görülen non hodgkin lenfoma: 2 vaka sunumu Emre Çengelli
10:30 10:45 S-475 Üçücü Molar Diş Eksikliğinin Retrospektif olarak Değerlendirilmesi Pınar Ercal
10:45 11:00 S-511 Mandibular Prognatizm Tedavi Yöntemleri Osman Küçükçakır
11:15 11:30 S-310 Instagram Uygulamasının Dental Eğitimdeki Rolü Şükriye Ece Geduk
11:30 11:45 S-311 Radyolojik Bulgularla Benign Sementoblastoma: Vaka Serisi Lokman Cin
11:45 12:00 S-312 Nazolakrimal Kanal Çapının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Özlem Okumuş
14:00 14:15 S-313 Onodi hücresi varyasyon sıklığı ve sfenoid sinüsün mukozal patolojileriyle ilişkisi Firdevs Aşantoğrol
14:15 14:30 S-314 Çocuk Hastalarda Mesiodenslerin Radyografik Özellikleri ve Komplikasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Değerlendirilmesi Melis Güldalı
14:30 14:45 S-315 Türkiye Çocuk Hasta Popülasyonunda Diş Sayısı Anomalilerinin Değerlendirilmesi (Pilot Çalışma) Büşra Dilara Karaca
14:45 15:00 S-316 Gömülü Dişlerin Komşu Dişlere Etkisinin Panoramik Radyografi ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi Şehrazat Evirgen
15:15 15:30 S-318 Nasopalatin Kanal Morfolojisinin Cbct İle Değerlendirilmesi Erkan Taner Çelikel
16:00 16:15 S-319 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile yaş tayininde diş seçimi: Diş kadranları simetrik mi? Ender İdman
16:15 16:30 S-320 Gömülü üst üçüncü molarların değerlendirilmesinde OPG’nin doğruluğunun KIBT ile karşılaştırılması Gizem Çolakoğlu
16:30 16:45 S-321 Mental foramen and ramus yüksekliğinin cinsiyet tayininde kullanılması – Dijital panoramik radyografi çalışması Yeşim Deniz
16:45 17:00 S-322 Nazopalatin Kanal: Anatomik Varyasyonları ve Klinik Önemi Cansu Görürgöz
17:15 17:30 S-323 Dişhekimliği Öğrencilerinin Human Papilloma Virus Hakkında Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Değerlendirmesi Gaye Keser
17:30 17:45 S-324 Gömülü Maksiller Kanin Dişlerin Oluşturduğu Kök Rezorpsiyonlarının Radyolojik İncelemesi Merve Turan
17:45 18:00 S-325 Styloid Ligament Ossifikasyonu ile Pulpa Taşı Varlığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Sümeyya Çelik Özsoy
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 5
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-326 Juksta-Apikal Radyolüsensi ve Mandibular Kanal Arasındaki İlişki Aslıhan Artaş
09:15 09:30 S-327 Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Planlanan Dental Tedavilerini Yaptırmama Nedenleri Özlem Yarbaşı
09:45 10:00 S-328 Radyolojik Görüntü İşleme Ahmet Fatih Kocaer
10:30 10:45 S-329 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanlarının Girişimsel Yetkinlikleri Hakkında Farkındalığın Ölçülmesi Ceren Çiftçi
10:45 11:00 S-330 Servikal Vertebra Maturasyonunun Lateral Sefalometrik Görüntülerde Görsel ve Yazılım Destekli Analizle Belirlenmesi Hakan Amasya
11:15 11:30 S-331 Posterior Superior Alveoler Arterin Konumunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Değerlendirilmesi Hazal Karslıoğlu
11:30 11:45 S-332 Non-Sendromik Bireylerde Süpernümerer Diş Lokalizasyonu ve Prevalansının KIBT ile Değerlendirilmesi Alev Uri
11:45 12:00 S-333 Ameloblastoma ve Odontojenik Keratokistlerin Klinik ve Radyolojik Davranışı: Olgu Sunumları Zahide Meşhur
14:00 14:15 S-334 Bir Grup Tıp Uzmanının Ağız Kanseri Farkındalığının Değerlendirilmesi Berceste Polat Akmansoy
14:15 14:30 S-335 Parestezi Tedavisinde Düşük Doz Lazer Etkinliğinin Değerlendirilmesi Cengiz Evli
14:30 14:45 S-336 Çukurova Popülasyonunda Maksiller Premolar Dişlerin Kanal Konfigürasyonu: Bir KIBT Analizi Hazal Duyan
14:45 15:00 S-337 Sella Turcica Boyutlarının Cinsiyete Göre Lateral Sefalometri ile Değerlendirilmesi Gözde Yılmaz
15:00 15:15 S-338 Temporomandibular Eklem Disk Konfigürasyonlarının İnternal Düzensizlikle İlişkisinin İncelenmesi Damla Soydan Çabuk
15:15 15:30 S-339 Maksiller ve Mandibular Birinci Molar Dişlerde Pulpa Odasında İzlenen Yaş İlişkili Değişikliklerin CBCT ile Değerlendirilmesi İrfan Çelik
16:00 16:15 S-340 Panoramik radyografi ile erişkinlerde maksiller sinüs patolojilerinin değerlendirilmesi- Retrospektif çalışma Kader Cesur Aydin
16:15 16:30 S-343 Diş Hekimleri ve Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Görüntüleme Yöntemlerinin Radyasyon Dozları Hakkındaki Farkındalık Düzeyi Rüya Sessiz
16:30 16:45 S-344 Çoklu İdiyopatik Apikal Kök Rezorpsiyonu Zeynep Öztürkmen
16:45 17:00 S-345 Okluzal çürük teşhisinde ICDAS Kriterleri, Lazer Floresan ve Near-Infrared Transillüminasyon Yöntemlerinin In Vivo ve In Vitro Karşılaştırması Melek Taşsöker
17:15 17:30 S-347 Posterior Maksiller Dişsiz bir Grup Hastada, Maksiller Sinüs Pnömatizasyonu ve Morfolojik Varyasyonlarının Değerlendirilmesi Asel Usdat
17:30 17:45 S-348 Maksiller Sinüs Hacmi Konka Bülloza, Nazal Septal Deviasyon ve Gömülü Dişlerden Etkilenir mi? KIBT Çalışması Melike Güleç
17:45 18:00 S-351 Odontojenik Miksomanın Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi: Retrospektif Vaka Serisi Hülya Çakır Karabaş
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 6
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-356 Infraorbital Etmoid Hücrelerin (Haller) Prevalansının Panoramik Radyografi ile İncelenmesi Ceren Aktuna Belgin
09:15 09:30 S-358 Cameriere Yaş Tayin Metotlarının Kayseri ve Çevresinde 3 Ayrı Yaş Grubunda Uygulanmasıyla Bulunan Tahmini Yaşın, Kronolojik Yaş ile Uygunluğunun Araştırılması Hatice Cansu Kış
09:45 10:00 S-359 Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastalarda Kondiler Translasyonun Lateral Panoramik Radyografi ile Değerlendirilmesi Kübra Törenek Ağırman
10:30 10:45 S-361 Fraktal Boyut Analiz Tekniğinde Farklı Panoramik Röntgen Cihazlarının Etkisi İsmail Gümüşsoy
10:45 11:00 S-363 Kronolojik yaşı Willems metoduna göre hesaplayabilir miyiz? Ayşe Gül Öner Talmaç
11:15 11:30 S-366 Dişlerin Kök-Kanallarının Yapay Zeka Programı ile Analizi: Ön Çalışma Sevilay Deveci
11:30 11:45 S-374 Haller hücrelerinin (infraorbital ethmoid hücreler) prevalansı: panoramik radyografi çalışması Yeşim Deniz
11:45 12:00 S-376 Sinüs Taban Kortikasyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanarak Sınıflaması ve Antral Patoloji İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Nazlıcan Paslı
14:00 14:15 S-387 Santral Dev Hücreli Granülomaların Radyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi: Retrospektif Vaka Serisi Murat Mert Atapek
14:15 14:30 S-390 KIBT ve Panoramik Radyograftaki Artiküler Eminens Açılarının Karşılaştırılması: Retrospektif çalışma Zuhal Yurdabakan
14:30 14:45 S-391 Posıtıonıng Errors in Panoramic Radıographs of Pediatric Patıents - Retrospective Study Nihal Yetimoğlu Özdil
14:45 15:00 S-392 Güney Türk Popülasyonunda Kondensing Osteitisin Muhtemel Sebepleri ve Görülme Sıklığı: Araştırma Makalesi Esra Yavuz
15:00 15:15 S-393 KIBT Görüntülerinde Tespit Edilen Maksillofasiyal Bölgenin Rastlantısal Bulguları Derya İçöz
15:15 15:30 S-395 İnversiyon; Vaka Verisi Sema Kaya
16:00 16:15 S-396 Anterior Klinoid Proses Pnömatizasyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Ayşegül Türkmenoğlu
16:15 16:30 S-397 Dijital intraoral görüntülemelerde karşılaşılabilen artifaktlar neler olabilir? Burak İncebeyaz
16:30 16:45 S-403 İntraoral Bölgeye Uygulanan Girişimsel İşlemler ile İlaçlara Bağlı Çenelerde Görülen Osteonekroz Arasındaki İlişki Konusunda Diş Hekimliği Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin ve Farkındalığının Ölçülmesi Ahmet Faruk Ertürk
16:45 17:00 S-404 TME osteoartrit tutulumu ve buruksizmi olan bireylerdeki gonial açının sağlıklı bireylerle karşılaştırılması Nazan Koçak
17:15 17:30 S-406 Çene Kemiklerinde İzlenen Osteosarkomaların Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Özellikleri Gürkan Ünsal
17:30 17:45 S-407 Osteoporozun teşhisinde mandibular ve mental indekslerin rolü Esra Somtürk
17:45 18:00 S-408 Stafne Kemik Kavitelerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Beliz Güray
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 7
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-409 Mandibuler 3. molar dişler ve inferior alveolar kanal ilişkisinin değerlendirilmesi Aslıhan Akbulut
09:15 09:30 S-413 Vaka serisi: Radyografik ve klinik özellikleriyle oral skuamöz hücreli karsinoma Merve Yelken Kendirci
09:45 10:00 S-415 Submandibular Tükürük Bezi Taşı: İki Olgu Sunumu Fatmanur Ketenci
10:30 10:45 S-416 Alt Çenenin Oral Skuamöz Hücreli Karsinomu Dilek Yılmaz
10:45 11:00 S-417 Mandibula morfolojisinin panoramik radyografi ile yaş ve cinsiyete göre değerlendirilmesi Feyza Akalın Kunuk
11:15 11:30 S-425 Florid Semento-Osseöz Displazi Olgu Raporu Sinan Altun
11:30 11:45 S-430 Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Kim, Hangi Bölgeden, Neden İstemiş? Ezgi Türk
11:45 12:00 S-002 Bir diş hekimliği fakültesine başvuran hastalardaki kök kanal tedavilerinin niteliğinin radyografik olarak değerlendirilmesi ve mevcut problemlerin çözüm yolları Sema Sönmez Kaplan
14:00 14:15 S-038 Periodontal Hastalıklar ve Preeklampsi: Bir ilişki var mı? Didem Ekiz
14:15 14:30 S-047 Efficacy of Er,Cr:YSGG Laser on Removing Filling Materials after Retreatment Mohamad Abduljalil
14:30 14:45 S-049 Pratisyen diş hekimlerinin döner alet sistemlerinin kullanımı ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi: internet tabanlı bir anket çalışması İhsan Furkan Ertuğrul
14:45 15:00 S-053 XP-endo Finisher ve XP-endo Finisher R Eğelerinin Kök Kanal Dolgusunun Uzaklaştırılmasına Katkısı: in vitro Çalışmaların Sistematik Derlemesi Emel Uzunoglu Özyürek
15:00 15:15 S-057 Genel Diş Hekimleri, Endodontistler ve Pedodontistlerin Dental Travmalar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Anket Çalışması Selen İnce Yusufoğlu
15:15 15:30 S-058 Endodontide Nikel Titanyum Döner Alet Kullanımı: Diş Hekimleri Arasında Yapılan Anket Çalışması Seda Falakaloğlu
16:00 16:15 S-070 Rebilda Post GT ve Reforpost Sistemlerin Kök Kanal Dentinine Push- out Bağlanma Dayanımı Açısından Karşılaştırılması Esma Sarıçam
16:15 16:30 S-078 Radyoterapinin ve dolum materyalinin kök kanal tedavisi görmüş alt çene küçük azı dişlerinin kırılma direncine etkisi Sena Kaşıkçı
16:30 16:45 S-079 İnternal ve Eksternal Kök Rezorpsiyonlarının Görülme Sıklığının Radyografik Olarak Değerlendirilmesi Dursun Ali Şirin
16:45 17:00 S-081 Tip 2 Diabetus Mellitus hastalarında endodontik tedavi sonrasında fraktel boyut değişiminin değerlendirilmesi Mehmet Görkem Ocak
17:15 17:30 S-082 Final İrrigasyon Aktivasyon Sistemlerinin Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Elif Akkol
17:30 17:45 S-091 Apikal Cerrahi Uygulanmış Dişlerde Farklı Kalınlıkta Uygulanan Retrograd Dolguların Kırılmaya Direncine Etkisi Mehrdad Koohnavard
17:45 18:00 S-092 Reciproc eğeden önce Glide-path preperasyonunun post-operatif ağrıya etkisi Sait Güllü
5 Eylül 2019, Perşembe - Salon 8
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-111 Kimyasal ve Lazerle Aktive Edilen Devital Ağartma Yöntemlerinin Karşılaştırılması Nadire Pınar Koç
09:15 09:30 S-113 Üç Farklı Retrograd Dolgu Materyali Marjinal Adaptasyonunun SEM Kullanılarak Değerlendirilmesi Büşra Zengin
09:45 10:00 S-122 Kök Kanalı Çalışma Uzunluğu Tespitinde Kullanılan İki Farklı Apeks Bulucu Cihazın Ex-Vivo Karşılaştırmalı Çalışması Nergiz Bolat
10:30 10:45 S-132 Türk Toplumunda Alt Ön Dişlerin Kök Kanal Yapısı: Bir Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması Keziban Olcay
10:45 11:00 S-134 Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Yapılan Kanal Dolgularının Radyografik Kalitesinin Değerlendirilmesi Şifa Tatlı
11:15 11:30 S-138 Farklı Kanal İçi İrrigasyon Yöntemlerinin Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırma Etkinliklerinin Karşılaştırılması Fatih Aksoy
11:30 11:45 S-147 Apeks-Bulucu Entegre Endomotorlarla Çalışma Boyu Tespitinde NiTi Eğeler ve “Muadillerinin” Etkisi Evren Sarıyılmaz
14:00 14:15 S-155 Kök Kanalında Kırılan Endodontik Aletlerin Kök Kanalından Uzaklaştırılması: Vaka Serisi Zakariya Faris Fakhrulddin Ahmed
14:15 14:30 S-166 Farklı İntrakanal Medikamentlerinin Candida Albicans Üzerine Antimikrobiyal Etkinliklerinin Kıyaslanması Aya Alnabhan
14:30 14:45 S-174 Çene cerrahları arasında apikal rezeksiyon sonrası kök-ucu dolgu maddesi kullanımının değerlendirilmesi: bir anket çalışması Makbule Bilge Akbulut
14:45 15:00 S-178 Alt Birinci Molar Dişlerdeki Tehlikeli Bölge Dentin Kalınlığının Panoramik Ve KIBT Görüntüleriyle Değerlendirilmesi Deniz Yanık
15:00 15:15 S-185 Kloroform ve Ökaliptolün Kök kanallarındaki Dolgu Materyallerinin Uzaklaştırılmasına Etkisi Nihan Berkdemir
15:15 15:30 S-196 Servikal Kron Kırığının Restore Edilmesinde Yeni Bir Yaklaşım Esma Dinger
16:00 16:15 S-197 Fotoaktif Boyaların Rezin Bazlı Kök Kanal Dolgu Patının Adezyonuna Etkisi İrem Cansu Kara
16:15 16:30 S-202 Farklı Materyal Kullanılarak Yapılan Tedavilerde Retreatment Sonrası Rezidüel Madde Miktarı Sevda Tok
16:30 16:45 S-205 Farklı Kök Ucu Kavite Preparasyon Tekniklerinin Kırılma Dayanımına Etkisinin Değerlendirilmesi Mohammed Hussein Abooshi
16:45 17:00 S-207 Kırık alet komplikasyonuna bağlı klinik başarısızlıklarda endodontik tedavinin yenilenmesi Fidan Babayeva
17:15 17:30 S-213 Tek Eğe Sistemleri Ve Glide-Path Kullanımının Apikalden Taşan Debrise Etksi Emine Zeynep Bal
17:30 17:45 S-230 Kök Kanal Dolgusunun Söküldüğü Dişlerde XP-Endo Finisher R kullanımının postoperatif ağrı üzerine etkisi: Pilot Çalışma İpek İşken
17:45 18:00 S-241 Endo-perio Lezyonlarla Yeterince Başedebiliyor Muyuz? Parla Meva Durmazpınar
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 1
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-244 Farklı Döner Eğelerin Oluşturdukları Dentinal Mikro-çatlakların Mikro-BT ile Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma Yağmur Eda Gültekin
09:15 09:30 S-284 Kök kanal dezenfeksiyonunda lazer kullanmalı mıyım? Neden ve Ne zaman? Ozgur Genc Genc Sen
09:45 10:00 S-307 Farklı Kinematik Hareketlerle Kullanılan Nikel-Titanyum Döner Aletlerin Kök Dolgu Materyalini Uzaklaştırması Üzerine Etkisi Tuğba Koşar
10:00 10:15 S-350 Endodontik Tedavi Prognozunun Dental İmplantlarla Karşılaştırılması ve Hekimlerin Endodontik Tedavi Sırasındaki Stres Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Anket Çalışması Zübeyde Ceren Bayram
10:15 10:30 S-433 Diş Hekimliğinde Malpraktis Komplikasyon İkilemli Olgu Sunumu Hüseyin Özkan
11:00 11:15 S-435 Taurodont ve Piramidal Mandibular Molar Dişlerin Kıbrıs Türk Popülasyonundaki Prevalansı Dilan Kırmızı
11:15 11:30 S-444 Altı kanallı mandibular birinci molarların endodontik tedavisi Eren Orhan
11:30 11:45 S-447 Periapikal lezyonlu renklenmiş üst santral dişlerin devital beyazlatma tedavisi Kübra Aslantaş
11:45 12:00 S-450 Mandibular Kanin Dişlerin Kök-Kanal Morfolojisinin Konik-Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi Pınar Açkurt Okutan
12:00 12:15 S-451 Farklı kitosan jellerin kontrollü florür salım kapasitelerinin ve sürelerinin değerlendirilmesi Emrah Karataşlıoğlu
12:15 12:30 S-454 Alt büyükazı dişlerinin kök kanal morfolojilerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi Nilay Budak
14:30 14:45 S-455 Üç farklı kalsiyum hidroksit yerleştirme metodunun obturasyon etkinliğinin Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanarak değerlendirilmesi Sena Topalan
14:45 15:00 S-508 Düz kök kanallarında simüle edilen iç rezorpsiyon kavitelerinden kalsiyum hidroksitin çıkarılmasında yeni bir sonik irrigasyon cihazının etkinliği Hakan Göktürk
15:00 15:15 S-279 İleri yaş ve tütün kullanımının implant klinik başarısına etkisinin değerlendirilmesi Ayşe Sümeyye Akay
15:15 15:30 S-427 İmplant Çevresi ve Karşı Taraflı Periodontal Dokuların Sağlık Durumu Üzerine Keratinize Mukoza Genişliğinin Etkisi Gülsüm Ceylan
15:30 15:45 S-441 Tam dişsizliklerde tümdengelim yöntemi ile doğru tedavi planlaması Yener Okutan
15:45 16:00 S-452 Soket Kalkan Tekniği ile İmmediat İmplant Uygulaması: Vaka Sunumu Zeliha Betül Özsağır
16:30 16:45 S-486 Zirkonyum, polietereterketon ve polieterketonketon abutmentların yaşlandırma sonrası kırılma dayanımlarının karşılaştırılması Almira Ada Diken Türksayar
16:45 17:00 S-499 Yüksek Yağlı Diyet ve Kısıtlama Stresinin Dental İmplantlarin Osseointegrasyonuna Etkisi Alihan Bozoğlan
17:00 17:15 S-006 Ortognatik Cerrahi Sonrası Burundaki Projeksiyon ve Tipping Değişikliklerinin Goode Metodu ile Değerlendirilmesi Gülşilay Sayar
17:15 17:30 S-009 Ortodontik bozukluk algısı hastaların benlik saygısını etkiler mi? Zeynep Çoban Büyükbayraktar
17:30 17:45 S-012 Kötü alışkanlıkların dentofasiyal sistem üzerine etkileri Hasan Camcı
17:45 18:00 S-020 Redüksiyonlu Anterior Disk Deplasmanı Olan Hastalarda Sabit Fonksiyonel Aparey Tedavisi Olarak Kullanılan Forsus ve Etkileri Aylin Paşaoğlu Bozkurt
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 2
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-021 Maksiller kanin diş tipping açısının ortopantomogram ve dijital modeller arasında kıyaslanarak incelenmesi Tuğba Haliloğlu Özkan
09:15 09:30 S-029 Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Koku Fonksiyonuna Etkilerinin Değerlendirilmesi Betül Duran Yılmaz
09:45 10:00 S-030 Dijital Model Ölçümlerinin Manuel Teknikle Karşılaştırılarak; Doğruluğu, Güvenilirliği, Tekrarlanabilirliğinin Değerlendirilmesi Sevil Kulabaş
10:00 10:15 S-076 Temporomandibular Bozukluklarla İlişkili Oklüzal Risk Faktörlerinin T-Scan III ile Değerlendirilmesi Yeşim Kaya
10:15 10:30 S-129 Tek taraflı sürme problemi olan bireylerde mandibular asimetri değerlendirmesi Ayşe Selenge Akbulut
11:00 11:15 S-137 Uyku Bruksizminin Ağız Sağlığıyla İlgili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Serpil Koşgin Bakkal
11:15 11:30 S-140 Mini Vida Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi: 3 Boyutlu FEM Çalışması Özge Uslu Akçam
11:30 11:45 S-148 Tek Taraflı Maksiller Lateral Eksikliği Olan Bireylerde Kron Genişliklerinin Simetrisi Hande Görücü Coşkuner
11:45 12:00 S-220 İskeletsel Sınıf III Malokluzyon Alt gruplarında Sella-Nasion-Frankfort Horizontal Düzlemi Açısının Değerlendirilmesi Begüm Tunasoylu
12:00 12:15 S-221 Gömülü üçüncü molar dişlerin angulasyonunun anterior çapraşık şiddeti üzerindeki rolü: Epidemiyolojik çalışma Gökçenur Gökçe
12:15 12:30 S-250 Yüzün Dikey Büyüme Modelinin Teşhisinde Kullanılan Ortodontik Sefalometrik Parametrelerin Değerlendirilmesi Amir Mamusha
14:30 14:45 S-253 İmplant, Mini-Vida Sonlu Elemanlar Stres Analizlerinde Model Hazırlığı: Boyut Volkan Aykaç
14:45 15:00 S-277 Yumuşak Doku Profili Değerlendirmesinde Fotoğraf Ve Sefalometrik Ölçümlerin Karşılaştırılması Yonca Sungur
15:00 15:15 S-303 Şeffaf Plak Tedavisinde Beyaz Nokta Lezyonları Ahmet Yağcı
15:15 15:30 S-354 Ön Açık Kapanışın Modifiye Rapid Molar Intruder ile Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Osman Öktem Aktürk
15:30 15:45 S-360 Ortodontik Bonding Sonrası Beyaz Lezyon Tedavilerinin Diş Rengine Etkilerinin Karşılaştırılması Çağla Şahin
15:45 16:00 S-378 Diş boyutları ile gömülü mandibular kanin ilişkisinin 3D model analizi ile incelenmesi Gamze Metin Gürsoy
16:30 16:45 S-380 Dental Farkındalığın İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arasında Değerlendirilmesi Saadet Çınarsoy Ciğerim
16:45 17:00 S-420 Headgear-Monoblok Kombinasyonuyla İskeletsel Sınıf II Tedavi: Olgu Sunumu Saadet Akman
17:00 17:15 S-431 Ortodontik tedavi sonrası hasta psikolojisi ve memnuniyeti Sanaz Sadry
17:15 17:30 S-432 Monoblok aktivatör aparatı kullanımının posterior dişlerin kron boyları üzerine etkisi Raşa İpek Yassa
17:30 17:45 S-434 Maksiller Genişletme Sonrasında Havayolu Hacminin Farklı Yazılımlarla Karşılaştırılması: Pilot Çalışma Perihan Dalgalı Evli
17:45 18:00 S-440 Tek taraflı dudak damak yarığı olan bireylerde daimi dişlerde görülen konjenital diş eksikliklerinin dudak damak yarığı bulunmayan bireyler ile karşılaştırılması Ege Dogan
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 3
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-445 Şeffaf plaklarla uygulanan ortodontik tedavilerde kök rezorpsiyonu Haluk Gören
09:15 09:30 S-446 Piknodizostozis Sendromlu Hastanın Maksiller Ekspansiyon Destekli Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Meltem Özsaygılı
09:45 10:00 S-448 Farklı Maloklüzyon Tiplerinde Ortodontik Tedavi Sürelerinin Değerlendirilmesi İbrahim Emir Mertoğlu
10:00 10:15 S-459 Üç Boyutlu Fasiyal Yüz Morfolojisinin Cep Telefonu ile Taranmasının Doğruluğunun İncelenmesi Gökhan Serhat Duran
10:15 10:30 S-462 Geç Dönem Kalsifiye Süpernümerer Dişlerin Erken Tespiti Mümkün Mü? Vaka Serisi Nevin Kaptan Akar
11:00 11:15 S-509 Ortodontik Tedaviye Başvuran Adölesan Hastaların Ortodontik Düzensizliklerini Algılayışlarının Değerlendirilmesi Ahmet Karaman
11:15 11:30 S-512 Gömülü Dişlerde Ortodontik Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu Esra Ulusoy Mutluol
11:30 11:45 S-513 Post-adölesan Angle Sınıf II Bölüm 2 Malokluzyon Vakasında Forsus Uygulaması Esra Ulusoy Mutluol
11:45 12:00 S-015 Süt dişlerinde farklı yapıştırma materyalleriyle uygulanan zirkonya kronların bağlanma dayanımının in vitro incelenmesi Zekiye Efe
12:00 12:15 S-032 Biyoaktif Cam İlave Edilmiş Akrilik Rezinlerin {S. Mutans} ve {L. Acidophilus} Üzerine Antibakteriyel Etkisi Hazal Özer
12:15 12:30 S-033 Travmaya Uğramış Genç Daimi Kesici Dişlerde MTA ile Tedavi: İki Olgu Sunumu Nil Ceren Mungan
14:30 14:45 S-056 Hipodonti ile Taurodontism, Mikrodonti ve Makrodonti Arasında Bir İlişki Var Mı ? Retrospektif Çalışma Berna Gökkaya
14:45 15:00 S-084 Kurkumin, Aloin, MTA’nın insan dental pulpa kök hücrelerinde sitotoksisitelerinin incelenmesi Dilara Dinç
15:00 15:15 S-085 Diş çürüğü deneyimi ile ergen bireyler ve anneler arasındaki tutarlılık duygusu ilişkisinin saptanması Ceren İlisulu
15:15 15:30 S-145 Diş agenezisinde süt molar dişlerin CAD/CAM restorasyonları: Olgu serisi Akif Demirel
15:30 15:45 S-146 Marsupializasyon ile Dört Farklı Dentigeröz Kist Tedavisi ve Erken Tedavinin Önemi: Olgu serisi Zehra Şivgan
15:45 16:00 S-168 Üç Farklı Biyomateryalin İmmatür Dişlerde Apikal Bariyer Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi Didem Atabek
16:30 16:45 S-172 Çocuklarda Dental Korkunun Değerlendirilmesi Beril Muratoğlu
16:45 17:00 S-173 Diş hekimliğinde uzmanlaşmış hekimlerin Minimal İnvaziv (MID) uygulamalar hakkında farkındalığının değerlendirilmesi Ece Yılmazkasapoğlu
17:00 17:15 S-175 Daimi Birinci Molar Dişin Geç Dönemde Çekiminden Sonra İdeal Spontan Yer Kapanması Hatice Aydoğdu
17:15 17:30 S-198 Sağlık çalışanları diş sürme döneminde kehribar kullanımının faydalı olduğunu düşünüyor mu? Sıdıka Beril Falay
17:30 17:45 S-203 Juvenil İdiyopatik Artritli Çocuklarda Ağız Sağlığına İlişkin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ceren Güven
17:45 18:00 S-204 Süt Azı Dişlerinde Pulpanın Sağlık Durumunun Belirlenmesinde Pulse Oksimetrenin Başarısının Değerlendirilmesi Tuğba Sert
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 4
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-206 Diş Sayı, Büyüklük Ve Yapı Anomalilerinin Prevalansının Değerlendirilmesi Cansu Demiroğlu
09:15 09:30 S-208 Büyükazı-Kesici Hipomineralizasyonu Gözlenen Çocuklarda Dişhekimliği Korkusu Berkant Sezer
09:45 10:00 S-215 İstanbul’da Çalışan Bir Grup Diş Hekiminin MİD’e Yaklaşımı Ayşe Nur Parlakyıldız Gökçe
10:00 10:15 S-219 Çocuk ve Ebeveynin Dental Kaygıları Arasındaki İlişki ve Etiyolojisinin Değerlendirilmesi Reyhan Fidan
10:15 10:30 S-222 Karışık dişlenme döneminde kanin transmigrasyonu: 7 Olgu Sunumu Esra Öz
11:00 11:15 S-224 Arayüz Çürük Teşhisinde Lazer Floresans Yönteminin Kullanımı Elif Kanberoğlu
11:15 11:30 S-226 Çocuklarda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Endikasyonları Handan Vural
11:30 11:45 S-231 Bir grup çocukta bilateral süt azı çekimlerinden sonra çiğneme parametreleri Mustafa Sarp Kaya
11:45 12:00 S-234 Üçüncü Molar Agenezisinin Prevalansı ve Hipodonti ile İlişkisi Burcu Duman
12:00 12:15 S-235 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme ve Ağız Diş Sağlığı Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Zekiye Şeyma Gümüşboğa
12:15 12:30 S-237 Anterior Kron Kırıklarında Silikon İndeks ile Tabakalı Kompozit Uygulamaları Hayrunnisa Şimşek
14:30 14:45 S-238 Süpernümerer dişlerin radyografik özellikleri ve ilişkili komplikasyonlar Özge Özdemir
14:45 15:00 S-254 Farklı in vitro koşullarda ilave ışık uygulaması restoratif materyallerin yüzey mikrosertliğini etkiler mi? Bahar Melis Akyıldız
15:00 15:15 S-266 Diş hekimlerinin farmakolojik davranış yönlendirme tekniklerine bakış açısı Cansu Derdiyok
15:15 15:30 S-267 RTEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN 1. ve 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Zeynep Demirez Bircan
15:30 15:45 S-274 Akrilik Esaslı Materyallere Titanyum Dioksit Nanopartikül İlavesinin Sitotoksik Etkisinin Değerlendirilmesi Sena Kızılaslan
15:45 16:00 S-278 Farklı radyasyon dozlarının süt ve daimi dişler üzerine etkisi Gülsüm Duruk
16:30 16:45 S-291 Kompozit Rezin, Cam İyonomer ve Isı ile İşleme Tabi Tutulmuş Cam İyonomer Dolgu Materyallerinin Mikrosertlik Açısından İn Vitro Değerlendirilmesi Buse Tansu Gündoğan
16:45 17:00 S-296 Ebeveynlerin ağız ve diş sağlığı ile ilgili yaklaşımlarının çocukların ağız ve diş sağlığı üzerine etkisi Alper Kaptan
17:00 17:15 S-301 Traumatic dental injuries of children in Istanbul, Turkey: a retrospective study Kubra Tonguc Altin
17:15 17:30 S-302 Florür tedavisi için bir bilgi kaynağı olarak YouTube’un incelenmesi Funda Çağırır Dindaroğlu
17:30 17:45 S-305 Enterecoccus faecalis biyofilmi üzerine çeşitli ajanların antimikrobiyal etkinliğinin lazer taramalı konfokal mikroskop ile değerlendirilmesi Nagehan Aktaş
17:45 18:00 S-342 Aromaterapide kullanılan Mür ve Limon yağları Streptoccocus mutans üzerinde gerçekten etkili mi? Edibe Egil
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 5
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-362 Kliniğimize başvuran hastaların mandibular birinci molar dişlerinin radyolojik olarak incelenmesi Seher Gözde Uğur
09:15 09:30 S-365 Işıkla Sertleşen, Rezin-modifiye Kalsiyum Silikat Dolduruculu Materyal Olan Theracal LC®’ nin Kompozit Restorasyonlarda Mikrosızıntı ve Bağlanma Dayanıklılığına Etkisinin Değerlendirilmesi Kiyun Yoon
09:45 10:00 S-375 Farklı eğitim dönemlerinde bulunan bir grup dişhekimliği öğrencisinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi Merve Salmanlı
10:00 10:15 S-379 Diş hekimlerinin enfektif endokarditi önleme konusundaki bilgilerinin değerlendirilmesi Gülsevim Usta
10:15 10:30 S-402 Genel Anestezi Altında Tedavi Edilen Çocuk Hastalara Ait Verilerin Değerlendirilmesi Neslihan Özveren
11:00 11:15 S-411 Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'ndeki çocuklarda konjenital diş eksikliğinin karşılaştırılması Rabia Erağca Yılmaz
11:15 11:30 S-418 Çocuklarda Görülen 8 Farklı Travmatik Dentoalveolar Yaralanma Ve Tedavi Şekilleri Gül Uçar
11:30 11:45 S-419 Erken Ortodontik Tedavinin Önemi:Olgu Serisi Fatma Çiftçi
11:45 12:00 S-428 Pembe Diş ve Tedavisi: Olgu Sunumu Nur Sena Aydın
12:00 12:15 S-442 Engelli Çocuklarda Dental Genel Anestestezide Preoperatif ve Postoperatif Yaklaşımlar Periş Çelikel
12:15 12:30 S-443 Dental Travmaya Uğramış Bir Çocuğa Genel Anestezi Altında Tedavi Yaklaşımı Ecenur Eyisoy Bağış
14:30 14:45 S-456 Travmaya Bağlı Renk Değişikliği Görülen Süt Dişlerinde Beyazlatma: Vaka Raporu Elif Kardeş
14:45 15:00 S-467 İstanbul İlinde 2-15 Yaş Arası Çocuklarda Süt Dişi Çekim Nedenleri Eda Arat Maden
15:00 15:15 S-470 Kök kanal sistemi içinde {Enterococcus faecalis}‘e karşı farklı solüsyonların antimikrobiyal etkinliğinin karşılaştırılması: {in-vitro} çalışma Gülşah Balan
15:15 15:30 S-476 Çocuk Diş Hekimliğinde topikal fluorür uygulamalarının Twitter üzerinden nitel analizi Başak Kızıltan Eliaçık
15:30 15:45 S-478 Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesindeki Çocuk ve Adelosanlarda Dental Anomalilerin Görülme Sıklığı Fulden Şenyurt Tazegül
15:45 16:00 S-479 5-13 Yaş Arası Çocuklarda Daimi Diş Eksikliği Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma Müge Tokuç
16:30 16:45 S-480 Çocuklar ve Ebeveynler Molar İnsizör Hipomineralizasyonu Ağız-Sağlığı Sorunu Olarak Algılıyor mu? Mine Koruyucu
16:45 17:00 S-481 Süt Dişlerinde Farklı Eğe Sistemleri Kullanılarak Apikalden Taşan Debrisin Karşılaştırılması İnci Süleymanoğlu
17:00 17:15 S-482 Süt dişlerinde alveolaris inferior anestezi uygulamalarında, 'Comfort in' enjeksiyon sisteminin ve konvansiyonel enjeksiyonun karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi Sinem Yıldırım
17:15 17:30 S-483 Öğretmenlerin Dental Travma İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Osman Ataş
17:30 17:45 S-484 Sistemik Hastalığı Bulunan Çocukların Ağız ve Diş Sağlığı Durumunun Değerlendirilmesi Görkem - Yahyaoğlu
17:45 18:00 S-485 Kontrolsüz Daimi Mandibular Birinci Büyük Azı Çekimlerinin Çekim Boşluğunun Prognozuna ve Okluzyona Etkisi Melike Kiraz Canpolat
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 6
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-487 Pediatristlerin ilaçların oral sağlığa etkileri hakkındaki bilgi, tutum ve yaklaşımları: Bir İstanbul araştırma çalışması Şükriye Türkoğlu
09:15 09:30 S-488 Çocuklarda Ektopik Erüpsiyonun Neden Olduğu Komplikasyonlar ve Ektopik Erüpsiyon Prevalansı Deniz Sıla Özdemir
09:45 10:00 S-489 Çocuklarda maloklüzyon ve diyet faktörleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Yelda Kasımoğlu
10:00 10:15 S-491 Farklı multivitaminlerin restoratif materyallerin yüzey mikrosertliği ve pürüzlülüğü üzerindeki etkisi Gökçen Deniz Bayrak
10:15 10:30 S-510 Molar-Kesici Malformasyonu: Yeni Tanımlanmış Dental Anomali Olgu serisi Mehmet Ertuğrul Soysal
11:00 11:15 S-018 Periodontal hastalıklı bireylerde tükürük nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin seviyeleri Beral Afacan
11:15 11:30 S-019 Türkiye'deki tıp ve diş hekimliği öğrencileri hariç son sınıf universite öğrencilerinin ağız diş sağlığı alışkanlıklarının değerlendirilmesi Burçin Çevik
11:30 11:45 S-022 Periodontal hastalığı olan bireylerde komorbidite prevalansının değerlendirilmesi Tuğçe Paksoy
11:45 12:00 S-023 Lipit Fraksiyonlarının Farklı Titanyum Yüzeylerdeki Islanabilirliğe Etkilerinin İncelenmesi Revan Birke Koca
12:00 12:15 S-037 Periodontitis hastalarında gingival sıcaklık seviyelerinin periodontal enflamasyon indikatörü olarak değerlendirilmesi Mehmet Murat Taşkan
12:15 12:30 S-051 Ailesel Akdeniz Ateşi ve Sistemik Juvenil İdiyopatik Artrit Hastalarında Periodontal Durumun Değerlendirilmesi Buket Acar
14:30 14:45 S-064 Dişeti çekilmelerinin tedavisinde serbest dişeti grefti ve trombositten zengin fibrin kullanımının değerlendirilmesi Gökhan Kasnak
14:45 15:00 S-068 Bruksizm hastalarında bir stres göstergesi olan tükürük kortizol seviyelerinin değerlendirilmesi Özkan Karataş
15:00 15:15 S-071 Serbest dişeti grefti operasyonu sonrası hasta morbiditesinin değerlendirilmesi Hande Güntan Erdemir
15:15 15:30 S-073 Farklı Frenektomi Teknikleri Uygulanmış Hastaların Oral Hijyen Durumlarının ve Rahatsızlık Algılarının Karşılaştırılması Özge Göktürk
15:30 15:45 S-075 Antioksidanlı hyalüronik asitin Wistar ratlarda yara iyileşmesini arttırması Melike Çelt
15:45 16:00 S-087 Vanilik Asidin Wistar Ratlarında Ligatür ile İndüklenen Periodontal Hastalık Üzerindeki Etkisi Aslı Keskin
16:30 16:45 S-088 Periimplantitis ve Periimplantitis Mukozitisin Dişeti Dokularında Histolojik Değerlendirilmesi Hayrunnisa Kasap
16:45 17:00 S-098 Konsantre Büyüme Faktörü ve Trombositten Zengin Fibrin Uygulamalarının Dişeti Kalınlığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Ömer Alperen Kırmızıgül
17:00 17:15 S-112 RvE1`in Periodontitiste Görülen Doku Yıkımını Artıran Th17 Hücreleri Üzerine Etkisi Fatma Öner
17:15 17:30 S-119 Farklı Periodontitisli Hastalarda İnflamasyonun Yeni Bir Belirteci Olarak Dişeti Oluk Sıvısı İnterlökin-34 Seviyesinin Değerlendirilmesi Kübra Çelen
17:30 17:45 S-154 Dental İmplant Tedavisi Öncesinde Mandibular Kanal ve Mental Foramen Varyasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografilerle Değerlendirilmesi (Retrospektif Çalışma) Bilge Karcı
17:45 18:00 S-161 Periodontal Hastalık ve Sağlıkta Diş Eti Oluğu Sıvısı ve Serum ErbB4 / Neuregulin-4 Seviyelerinin Değerlendirilmesi Bilge Meracı
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 7
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-163 İnce Dişeti Biyotipine Sahip Hastalardaki Tekli Dişeti Çekilmelerinin Bağ Dokusu Grefti ile Tedavisinin Klinik Değerlendirilmesi: Vaka Serisi Dicle Altındal
09:15 09:30 S-165 Annelerin Diş Fırçalama Alışkanlığı ile Çocuklar ve Genç Erişkinlerin Çürük İndeksleri ve Plak Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Burcu Kanmaz
09:45 10:00 S-169 İmplantların Uzunluk ve Çap Planlamasında İki Değerlendirme Yönteminin Karşılaştırılması Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı
10:00 10:15 S-176 Kadınlarda Depresyon ve Dental Sağlık İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma Sevda Kurt
10:15 10:30 S-180 Periodontitis grade derecesi ile depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi Fatih Karaaslan
11:00 11:15 S-199 Serbest Dişeti Grefti Operasyonunun Hastalardaki Periodontal Estetik Algı Skoruna Etkisi Betül Irız
11:15 11:30 S-223 Periodontal Rejenerasyonda Kullanılan Farklı Kök Yüzey İşlemlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması Emine Cansu Genç
11:30 11:45 S-225 Periodontitis Stage ile Eğitim Seviyesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Ahu Dikilitaş
11:45 12:00 S-236 Sinüs Augmentasyonu ile Birlikte Uygulanan Dental İmplantların Osseointegrasyonunda Trombositten Zengin Fibrin ve Allogreft Kombinasyonunun Klinik Etkinliğinin İncelenmesi: Retrospektif Klinik Çalışma Bergin Gökdeniz Toprakçeken
12:00 12:15 S-247 Kemik Arttırımı Yapılmış Maksiller Anterior Bölgede Dental İmplantlar Çevresinde Yumuşak Doku Stabilitesi: Üç Yıllık Takip ve Estetik Sonuçları Merve Biçer
12:15 12:30 S-280 Türkiye’de Periodontal Hastalıklar ve İmplant Tedavilerinde Diş Hekimleri ve Periodontologların Antibiyotik Reçeteleme Yaklaşımları Ali Erdoğan
14:30 14:45 S-287 Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Hiperlipideminin Metabolik Kontrolü Üzerine Etkileri Vesile Elif Toy
14:45 15:00 S-293 Modifiye Tünel Tekniği ile Çoklu Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Miray Aluçlu
15:00 15:15 S-298 Yetersiz Keratinize Dişetine Sahip Peri-implant Mukozitisli Hastaların Serbest Dişeti Grefti İle Tedavisinin Klinik ve İmmünolojik Parametreler İle Değerlendirilmesi Deniz Yılmaz
15:15 15:30 S-308 Hemodiyaliz hastalarının periodontal ve dental sağlık düzeylerinin değerlendirilmesi Mediha Nur Nişancı Yılmaz
15:30 15:45 S-346 Botulinum toksin ile gummy smile’ in tedavisi: Bir olgu raporu Devrim Deniz Üner
15:45 16:00 S-352 Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Oral İrigatör Kullanımının Klinik Ve Biyokimyasal Olarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi Esma Oğuz
16:30 16:45 S-367 Eksternal Kök Rezorpsiyonunun Titanyum Trombositten Zengin Fibrin (T-PRF) ile Reimplantasyon Tedavisi Enes Kayan
16:45 17:00 S-372 Türkiye'deki Dişhekimliği Öğrencilerinin Ağız Hijyeni Tutumlarının, Farkındalıklarının ve Periodontal Parametrelerinin Karşılaştırılması Emine Pirim Görgün
17:00 17:15 S-381 Deneysel Periodontitis Oluşturulan Sıçanlarda Hidroksitirosol’ün Oksidatif Stres Parametrelerine Olan Etkisi Mehmet Cihan Şengün
17:15 17:30 S-398 Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin mental iyi oluş düzeyleri Seray Akıncı
17:30 17:45 S-405 Periferal Ameloblastoma (Bir Olgu Sunumu) Burcu Taban
17:45 18:00 S-410 Soket Koruma Yapılan Hastada Kiste Benzeyen Peri-İmplant Lezyonu: Bir Olgu Raporu Bozan Serhat İzol
6 Eylül 2019, Cuma - Salon 8
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-412 Lokal Anesteziyle Zigomatik İmplantların Çift Taraflı Cerrahi Yerleştirilmesi Cansu Büşra Uzun
09:15 09:30 S-414 İmplant Cerrahisi Öncesi Sebest Diş Eti Grefti ile Yumuşak Doku Arttırımı Umut Öğütücü
09:45 10:00 S-469 Peri-implantitisli Bireylerde Genetik Yatkınlıkta, Hastalıkta Etkin Rol Oynayan Enflamatuar Mediyatörlerinin, Olası Gen Polimorfizmlerinin Etkilerinin İncelenmesi Melis Soytürk Yurtbilir
10:00 10:15 S-472 Trombositten Zengin Fibrin Türevlerinin Kemik Defektlerinde Bariyer Membran Olarak Kullanımı Yahya Yiğit Biren
10:15 10:30 S-477 Adıyaman İlindeki Yetişkin Hastaların Periodontal Durum ve Ağız Ve Diş Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi Abdulsamet Tanık
11:00 11:15 S-490 Ultrasonik veya El Aletleri ile Periodontal Tedavi (A split‐mouth study) Gurbet Alev Öztaş
11:15 11:30 S-498 Ormoser Kompozitin Dişeti/Periodontal Ligament Fibroblastı Üzerindeki Sitotoksisite Etkilerinin Değerlendirilmesi Gamze Kavuncu
11:30 11:45 S-500 Agresif Periodontitisli Bireylerde Tükürük Fetuin-A Seviyesinin İncelenmesi Zeynep Pınar Keleş Yücel
11:45 12:00 S-501 Trombositten zengin fibrin örneklerindeki bazı yararlı eser element konsantrasyonlarının incelenmesi Emre Yaprak
12:00 12:15 S-504 Kronik Periodontisli, Periodontal Sağlıklı; Sigara İçen/İçmeyen Bireylerde Doku Düzeyinde Vazoaktif İntestinal Peptit(VIP) Seviyelerinin İmmünohistokimyasal Olarak Belirlenmesi Mustafa Şimşekyılmaz
12:15 12:30 S-003 Farklı yüzey işlemlerinin hibrit seramiklerin rezin simana bağlanma dayanımına etkisi Ahmet Serkan Küçükekenci
14:30 14:45 S-005 Protez Temizleyici Ajanın Bar Matriks Bağlantılarının Tutuculuk Kuvvetine Etkisi: İn-vitro Çalışma Ayça Tulga
14:45 15:00 S-011 Tek-üye implant uygulamalarında farklı ağız içi tarayıcıların dijital ölçü hassasiyeti Aygül Sevda Atalay Onur
15:00 15:15 S-013 Hidrotermal yaşlandırma ve ytria konsantrasyonunun monolitik zirkonyanın mekanik özelliklerine etkisi Nazmiye Şen
15:15 15:30 S-014 Yüz bölgesi travmasına bağlı gelişen TME disfonksiyonunda Faz I tedavi yaklaşımı Tamer Çelakıl
15:30 15:45 S-016 Diş hekimliği öğrencilerinin eğitimi sırasında yaşadıkları stres faktörlerinin analizi Mustafa Kılıç
15:45 16:00 S-024 Lazer sinterleme ile üretilen metal altyapılarda lazer hızının mutlak marjinal uyumsuzluk üzerindeki etkisi Necati Kaleli
16:30 16:45 S-025 Novaloc Tutucu Sistemin Kullanıldığı ve Sentetik Fiberlerle Güçlendirilen Mandibular Overdenture’larda Oluşan Stresin Değerlendirilmesi Şenay Çetintaş
16:45 17:00 S-026 Kahvenin akışkan rezin kompozitlerin renk stabiliteleri üzerine etkisi Kübra Değirmenci
17:00 17:15 S-031 Fiziksel yorgunluğun, cinsiyetin ve eğitimin renk tonu eşleştirmeye etkisi Burcu Dedaş Çelebi
17:15 17:30 S-034 Zirkonya içerikli CAD-CAM blokların farklı yüzey işlemleri sonrası bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması Bike Altan
17:30 17:45 S-036 Farklı Yöntemlerle Hazırlanmış Metal Alaşım Alt Yapıları Ve Porselen Arasındaki Bağlantıya Fırınlama Sırasındaki Soğutma Sürelerinin Etkisi Emine Ünal
17:45 18:00 S-040 farklı yüzey cila ajanları uygulanmış kompozit rezinlerde fırçalamanın yüzey özelliklerine etkisinin değerlendirilmesi Gizem Halis
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 1
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-044 Bir diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde meslek seçim özellikleri, gelecek beklentileri ve ilişkili faktörler Gulaiym Batyrbekova
09:15 09:30 S-045 Azalmış Dikey Boyut Vakalarında Okluzal Morfolojinin Dijital İş Akışıyla Yeniden Oluşturulması:Olgu Sunumu Gözde Özköylü
09:45 10:00 S-046 Düşük sıcaklık dejenerasyonun yeni jenerasyon monolitik zirkonyumun translusentlik değerine etkisi Murat Alkurt
10:00 10:15 S-048 Zirkonya Köprülerinin 3 Boyutlu Tarama Yöntemi ile Uyumunun Değerlendirilmesi Diler Özkan İrem
10:15 10:30 S-050 Polikristalin seramik yüzeyine farklı resin esaslı yapıştırma simanlarının bağlanma dayanıklığının karşılaştırılması Merve Erdoğ Özgür
11:00 11:15 S-059 Fokal Epitelyal Hiperplazili Hastanın Nötral Zon Tekniği Kullanılarak Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Buse Çebi Gül
11:15 11:30 S-060 Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin protetik diş tedavisi uzmanlığı hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi Yakup Kapti
11:30 11:45 S-063 105 adet porselen laminanın değerlendirilmesi: 5 yıllık klinik takip Güven Güç
11:45 12:00 S-066 Mevcut Köprüdeki Dayanak Diş için Kor Üst Yapı Oluşturma Tekniği Gökçe Soğancı Ünsal
12:00 12:15 S-069 Aşırı Madde Kayıplı Dişlerin Farklı Preperasyonlarla Tedavisi: Cad-Cam Restorasyonları Mesut Köksal
12:15 12:30 S-083 Farklı açıdaki estetik dayanakların monolitik zirkonya kronlara bağlanma dayanımının değerlendirilmesi İrem Salgıncı
14:30 14:45 S-089 Tekrarlayan fırınlamaların ve rezin siman renginin monolitik zirkonyanın rengi üzerine etkisi Pelin Açık
14:45 15:00 S-095 Aşırı Kron Harabiyeti Olan Dişlerin CAD/CAM ile Rehabilitasyonu Sinem Bayram
15:00 15:15 S-096 Locator tutuculu mandibular overdenture protezlerin retansiyon özelliklerinin değerlendirilmesi Duygu Taşkın Gedik
15:15 15:30 S-100 Alt Çenede Keratokisti Bulunan Olgunun Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Betül Arkan Kalaycı
15:30 15:45 S-101 Ağız içi uygulanabilen farklı yüzey işlemlerinin ve yaşlandırma işleminin estetik veneer materyallerin rengine etkisi Asena Aydın
15:45 16:00 S-108 Postpolimerizasyon yöntemlerinin akrilik yapay dişlerin sertliğine etkisi Elif Aydoğan Ayaz
16:30 16:45 S-109 Farklı Rezin Simanların Dentine Bağlanmasında Geçici Siman Uzaklaştırma Yöntemlerinin Etkisi Gülşah Hediye
16:45 17:00 S-110 Farklı CAD/CAM Dental Materyallerinin Polisaj Tekniğinin Yüzey Sertliği Etkisi Emel Arslan
17:00 17:15 S-114 Besin taklidi sıvıların self adeziv rezin simanların renk değişimine etkisi Meral Kurt
17:15 17:30 S-117 Farklı Beyazlatıcı Ajanların Farklı Üniversal Yapıştırıcıların Mine ve Dentin İçin Yapışma Dayanımı Üzerine Etkisi Berkay Bozca
17:30 17:45 S-118 Çeşitli Simanlar Kullanılarak Farklı Yükseklik ve Genişlikteki Abutmentlere Simante Edilen İmplant Destekli Kronların Retansiyonlarının İn-Vitro Değerlendirilmesi Emine Ayça Kırman
17:45 18:00 S-123 Yüzey Bitirme İşlemlerinin Hibrit Seramik Materyalde Renk Stabilitesine Etkisi Gamze Mandalı
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 2
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-124 Farklı yüzey işlemlerinin akrilik rezin ile titanyum arasındaki makaslama bağlantı dayanımına etkisi Selin Aycan
09:15 09:30 S-127 Kronik Şizofreni Hastalarında Bruksizm ile Psikotropik İlaçların İlişkisi Özlem Oflezer
09:45 10:00 S-136 Beyazlatma Ajanlarının Hibrit Seramik Materyallerde Renk ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Senem Ünver
10:00 10:15 S-139 Rezin simanların cad/cam altyapı materyallerine makaslama bağlanma dayanımının in vitro değerlendirilmesi Ayşe Karabaş
10:15 10:30 S-142 Protetik tedavi planlamalarında farklı fiber uygulamaları Ayşe Güneş
11:00 11:15 S-149 Farklı Yüzey İşlemleri Uygulanmış Güncel Post Sistemlerinin Kök-Kanal Dentinine Bağlantısı Elif Ece Aydın
11:15 11:30 S-150 Hibrit seramik ve zirkonya katkılı lityum silikat seramik yüzeyine uygulanan yüzey işlemlerinin seramik ve siman arasındaki bağlantı dayanımına etkisinin incelenmesi Hatice Sevmez
11:30 11:45 S-151 Farklı Ev Tipi Ağartma Ajanlarının CAD-CAM Materyallerinin Rengi ve Geçirgenliği Üzerine Etkisi Şeyma Yıldız
11:45 12:00 S-164 İki farklı implant markasının Osstell ölçümleri ve klinik takibi Gökçe Kayabay
12:00 12:15 S-170 Anterior Tek Diş İmplant Restorasyonlarında Açılı Vida Kanallı Abutment Sisteminin Kullanımı Bahar Gürpınar
12:15 12:30 S-388 Çocuklarda Konjenital Premolar Eksikliği ve Tedavi Yaklaşımları Müge Erbay
12:30 12:45 S-152 Hyflex EDM ve WaveOne Gold döner sistem eğelerin ani kurvatürde kırılma dirençlerinin karşılaştırılması Hande Akgün
14:30 14:45 S-179 Fonksiyonel Sınıf III Vakanın Şeffaf Aparey ile Ortodontik, Okluzal Venerler ile Protetik Tedavisi Pınar Şeşen
14:45 15:00 S-181 Sert besleme materyali ile protez kaidesi arasındaki bağlantı dayancına temizleyicilerin etkisi Aylin Örenç
15:00 15:15 S-186 İmplant Üstü Hareketli Protezlerde Komplikasyonlar ve Bakım Gereksinimleri Sadeq Mohammed Taqi Fadhil
15:15 15:30 S-189 Dijital Gülüş Tasarında 4. jenerasyon Şule Ünal
15:30 15:45 S-190 Farklı Yapıştırma Simanlarının Radyoopasitelerinin Karşılaştırılması Aysıla Tekeli
15:45 16:00 S-191 Amelogenezis İmperfektalı Hastanın Zirkonya Seramik Kronlarla Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Elif Karakuş
16:30 16:45 S-192 Tam Ark İmplant Ölçülerinde Dijital ve Konvansiyonel Yöntemlerin Netlik Karşılaştırması Berkman Albayrak
16:45 17:00 S-193 Estetik Bölgede Kullanılan Farklı Hibrit Abutment Ve İmplant Üstü Kronlarda Oluşan Stres Dağılımının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi İle Değerlendirilmesi Sümeyye Cansever
17:00 17:15 S-211 Monolitik CAD/CAM Materyallerinin Makaslama Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi Yasemin Akbaş
17:15 17:30 S-212 Adeziv simantasyon sırasında tek aşamalı seramik primeri uygulanmış lamina veneerlerin klinik başarısının retrospektif olarak değerlendirilmesi Halenur Bilir
17:30 17:45 S-214 Nokturnal bruksizm ile vertikal boyutu düşük olan vakanın protetik restorasyonu Gülsüm Gökçimen
17:45 18:00 S-216 İmplant Destekli Sabit Protezlerin Takipleri: 5 Yıllık Vaka Serisi Begüm Karademir
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 3
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-217 Anterior Bölge Estetik Restorasyonların Klinik Açıdan Değerlendirilmesi: Olgu Raporu Şafak Tanyeri
09:15 09:30 S-218 Tekrarlanan Fırınlamaların Zirkonyanın Renk Parametreleri Üzerine Etkisi İlkay Gül
09:45 10:00 S-232 Fiber Post ve Rezin Siman Arasındaki Bağlantı Gücüne Yüzey İşlemlerinin Etkisi Kubilay Barutcigil
10:00 10:15 S-239 Farklı metal-porselen ara yüzeylerinin SEM/EDS haritalama analizi Meryem Gülce Subaşı
10:15 10:30 S-242 CAD / CAM İmplant Üstü Bar Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi Demet Çağıl Ayvalıoğlu
11:00 11:15 S-243 Farklı Ölçü Maddelerinin Boyutsal Değişiminde Dezenfeksiyon Süresi ve Prosedürünün Önemi Gizem Yeşilyurt
11:15 11:30 S-249 Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Hastalarında Oklüzyon Analizi ve Çiğneme Kas Aktivitesinin Karşılaştırılması Meral Bağkur
11:30 11:45 S-252 Profilaktik Aşındırıcı Tozların Multi-Faz Interpenetre Seramik-Rezin Kompozit Materyallerinin Rengi Üzerine Etkisi Rana Turunç Oğuzman
11:45 12:00 S-255 Manuel Sıkma İşlemlerinde Uygulanan Maksimum Tork Değerlerinin Araştırılması Tahir Karaman
12:00 12:15 S-256 Farklı CAD/CAM Materyallerinin Kor Materyalleri İle Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi Burcu Dereli İnan
12:15 12:30 S-257 Farklı CAD/CAM Materyallerinin Self Adeziv Rezin Simanların Conversiyon Derecesine Etkisinin FT-IR Spektrometresi İle İncelenmesi Özlem Üstün
14:30 14:45 S-258 Tekrarlayan Fırınlama İşlemlerinin Seramik-Zirkonya Bağlantı Dayanımı Üzerine Etkisi Musa Aykut Altintas
14:45 15:00 S-259 Bekletme Sürelerinin Ölçü Materyallerinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri Ayse Atay
15:00 15:15 S-269 İki ve dört implant destekli overdenture protezlerde kemik kaybının radyografik değerlendirilmesi Begüm Ünlü Kurşun
15:15 15:30 S-270 İmplantüstü Protezlerde Komplikasyon Oranları Hamiyet Güngör
15:30 15:45 S-271 TiO2 Nanotüp Uygulamasının Titanyum Rezin Siman Bağlantısı Üzerine Etkisi Fatma Yıldız
15:45 16:00 S-281 Farklı Kurutma Sürelerinin Doğal Diş Rengi Üzerine Etkisi Niler Ozdemir Akkus
16:30 16:45 S-282 CAD/CAM Artıklarıyla Güçlendirmenin Polimetilmetakrilat’ın Kırılma Dayanımı Afra Beyza Yeter
16:45 17:00 S-285 Aljinatın nem dengesinin korunmasında yeni bir yöntem Çağlar Bilmenoğlu
17:00 17:15 S-288 İmplantüstü hareketli protezlerde ataşman sisteminin yerini belirleme: direkt teknik komplikasyonu Gözde Memişoğlu
17:15 17:30 S-292 RUGA YAPISI VE DİŞ KAYBI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Öncül Çalışma Esra Yeşilova
17:30 17:45 S-295 Universal Bonding Ajanlarının Farklı Restoratif Materyallerin Tamirindeki Bağlanma Gücü Elif Yeğin
17:45 18:00 S-299 Farklı Materyaller İle Güçlendirilen Polimetilmetakrilat Protez Kaide Materyalinin Çekme Dayanımı Özelliklerinin İncelenmesi Esra Kul
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 4
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-300 Diş Anatomisi ve Morfolojisi Uygulamalı Dersinin Psikomotor Yeterlilik Üzerindeki Etkisi Erdal Eroğlu
09:15 09:30 S-304 Farklı CAD/CAM Materyallerinin Self etch/adeziv Rezin Simanlarla Bağlantısının Karşılaştırılması Özgür Ozan Tanrıkut
09:45 10:00 S-306 Farklı tarama paternlerinin tek-üye implant uygulamalarındaki ölçü hassasiyeti Hakan Arınç
10:00 10:15 S-353 İmplantüstü overdenture protezlerde kullanılan {Rhein-83} marka farklı locator ve top başlı ataşman lastiklerinin bazı fiziksel özelliklerinin termal yaşlandırma öncesi ve sonrasında karşılaştırmalı araştırılması Lamia Najafova
10:15 10:30 S-355 Zorlu İmplant Pozisyonlarında Protetik Yaklaşım: Vaka Serisi Mustafa Gürkan
11:00 11:15 S-368 Monolitik Zirkonya Materyalinde Kalınlığın, Rengin ve Simanın Sonuç Restorasyonun Renk Parametreleri Üzerine Etkisi Aylin Doğan
11:15 11:30 S-369 Diş hekimliğinde hipnoz destekliyici bir tedavi midir? Olgu serisi ve hipnoz kullanımı Tuğçe Kavaz
11:30 11:45 S-370 Devital Dişlerin Fiber Post İle Ribbond Kullanılarak Yapılan Estetik Rehabilitasyonu Canan Sabak
11:45 12:00 S-371 Tavşan modelinde oluşturulan osteporozisin osseointegrasyon üzerine etkisi: in vivo çalışma Merve Yüksel
12:00 12:15 S-373 Farklı Basamak Dizaynına Sahip CAD/CAM Zirkonya Kron ve Köprülerin Klinik Değerlendirmesi; 1 Yıllık Takip Mehmet Esad Güven
12:15 12:30 S-383 Alt çene 2-implant destekli overdenture karşısında üst çene tam protez: 10-yıl sonuç Yezdan Dilan Erkcan
14:30 14:45 S-384 Farklı Kristal Yapıya Sahip Zirkonyaların Koroziv Etkilerinin Araştırılması Koray Soygun
14:45 15:00 S-386 Lazer sinterizasyon ile elde edilmiş Co-Cr alaşım altyapıda porozitenin mikro bilgisayarlı tomografi (µBT) ile belirlenmesine yönelik bir ön çalışma Ömer Faruk Tekin
15:00 15:15 S-400 Seramik İnleylerin Farklı Rezin Simanlarla Simantasyonunda Ultrasonik Yerleştirme Tekniğinin Dentine Mikrotensil Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn Vitro Değerlendirilmesi Ebru Sümer Ekin
15:15 15:30 S-449 Aşırı Kron Harabiyeti Olan Santral Dişin CAD/CAM Sisteminde Hazırlanan Endokron İle Restorasyonu: Vaka Raporu Eda Döğüşcü
15:30 15:45 S-453 Doğal Diş-İmplant Destekli Overdenture Protez; Klinik Takip Orhan Anar
15:45 16:00 S-461 Gummy Smile tedavisinde kuron boyu uzatma işleminde Diode ve Er,Cr:YSGG lazer kullanımının karşılaştırması Tunç Berge
16:30 16:45 S-464 Seramik Laminate Veneer: bağlanma kopması ve yeniden bağlanma Şeyma Şirin
16:45 17:00 S-494 Seromer İçerikli Minimal İnvaziv Restorasyonların Klinik Açıdan Değerlendirilmesi Melis Nişanuhi Palancıoğlu
17:00 17:15 S-495 Anterior Diş Aşınmalarının Dahl Apareyi ile Restoratif Tedavisi Şebnem İnan
17:15 17:30 S-507 Termal Yaşlandırmanın Rezin Siman İle Zirkonyum Arasındaki Bağlantısına Etkisi Önder Cengiz
17:30 17:45 S-001 Florozisli dişlerin ofis-içi beyazlatma ve mikroabrazyon ile tedavisi: 3 vaka raporu Hatice Tepe
17:45 18:00 S-004 Farklı içeceklerin restoratif materyallerin renk stabiliteleri ve mikrosertlikleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi Seda Özkanoğlu
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 5
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-007 Ozonlu su ve borik asit farklı adeziv sistemlerin dentine bağlanma dayanımını etkiler mi? Esra Aktürk
09:15 09:30 S-008 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin İndirekt Yöntem ile Konservatif Tedavisi: 5 Olgu Sunumu Gencay Genç Çalışkan
09:45 10:00 S-017 Gıdaları taklit eden solüsyonların bulk-fill kompozitlerin yüzey pürüzlülüğü ve mikrosertliğine etkisi Özge Gizem Cabadağ
10:00 10:15 S-028 Halitosis Gargaralarının Reçine Kompozit Restorasyonların Yüzey Özellikleri Üzerine Etkisi Ezgi Altuntaş
10:15 10:30 S-039 Bulk-fill kompozitlerin tamirinde farklı yüzey pürüzlendirme işlemlerinin makaslama bağlanma dayanımı üzerine etkisi Duygu Hisarbeyli
11:00 11:15 S-041 Beyazlatılmış Dentine Uygulanan Er,Cr:YSGG Lazerin İki Adezivin Bağlanma Dayanımına Etkisi Tağmaç Özberk
11:15 11:30 S-042 İmmün ile ilişkili gen polimorfizmlerinin diş çürüğü üzerindeki etkileri; Sistematik derleme ve Meta-analiz Ömer Hatipoğlu
11:30 11:45 S-043 Kendi kendine bağlanabilen akışkan bir kompozitin ve universal bir adezivin kesme bağlanma dayanıklılığının in vitro incelenmesi Fatma Dilşad Öz
11:45 12:00 S-054 Dört farklı kompozit kor materyalinin dentin dokusuna bağlanma dayanımlarının incelenmesi Seval Başpınar Alper
12:00 12:15 S-065 Rejeneratif Tedavi Sonucu Renklenen ve Aşırı Madde Kaybına Uğrayan Dişlerin Rehabilitasyonu Lena Almasifar
12:15 12:30 S-067 Air Abrazyon ve Lazerle Yüzey Pürüzlendirme Sonrası Farklı Universal Adeziv Uygulamalarının Hibrit Seramik Tamirine Etkisi Zülal Tekiroğlu Yelken
14:30 14:45 S-080 Preklinik eğitimi sonrasında diş hekimliği öğrencilerinde tükenmişlik sendromu Hafize Gamze Demirbaş
14:45 15:00 S-097 Tüketilen Kahvenin Sıcaklığının Restoratif Materyallerin Renk Stabilitesine Olan Etkisi Benin Dikmen
15:00 15:15 S-099 Farklı Kalınlıkta ve Sürelerde Polimerize Edilen Akışkan Kompozitlerin Suda Çözünürlük Değerlerinin Karşılaştırılması Mağrur Kazak
15:15 15:30 S-102 Yüzey Islatıcı Rezinlerin, Kompozitlerin Su Emilimi Ve Çözünürlük Değerlerine Etkisi Begüm Erpaçal
15:30 15:45 S-104 Nano hibrit kompozit materyal kalınlığının ışıkla polimerize edilen dual-cure reçine simanın polimerizasyon etkinliğine olan etkisinin değerlendirilmesi Soner Şişmanoğlu
15:45 16:00 S-105 Diş Hekimliğinde Enjeksiyon Korkusunun Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma Muhammet Fidan
16:30 16:45 S-107 Ultrasonik Uyarımın Cam Karbomer Simanının Mekanik Özellikleri Üzerinde Olan Etkisi Burak Gümüştaş
16:45 17:00 S-120 Farklı Ön İşlemler Sonrası Dentine İki Farklı Adezivin Bağlanma Dayanımı Taha Yasin Sarıkaya
17:00 17:15 S-121 Farklı viskoziteye sahip akışkan kompozitlerin mikrosertlik değerlerine kalınlık ve sürenin etkisi Safiye Selin Köymen
17:15 17:30 S-126 Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kaygı ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi Buse Kesgin
17:30 17:45 S-128 Cam fiberle güçlendirilmiş geçici kompozit rezin köprü restorasyonu: olgu sunumu Handan Yildirim
17:45 18:00 S-153 Yeni Nano-Fiber Dolduruculu Akışkan Kompozitin Mikro-Sertlik ve Yüzey Pürüzlülüğünün Kıyaslanması Rümeysa Hatice Özlen
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 6
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-167 Farklı Polisaj Sistemlerinin Nanohibrit Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkileri Ecem Doğan
09:15 09:30 S-171 Yüzey örtücülerin bir kompozit rezinin renk stabilitesine etkisi Özge Çeliksöz
09:45 10:00 S-188 Yeni Bir ‘Tek Renk Kompozit Sistem’in Optik Özelliklerinin Diş Dokularını Taklit Edebilme Yeteneğinin İncelenmesi Zeynep Sümeyye Şimşek
10:00 10:15 S-195 Karanfil ve Yeşil Çayın Estetik Kompozitlerin Yüzey/Optik Özellikleri Üzerine Etkisi Zeynep Buket Kaynar
10:15 10:30 S-200 Farklı Çayların Bulk Fill Kompozitin Pürüzlülük ve Renk Stabilitesine Etkisi Esra Özyurt
11:00 11:15 S-240 Yetişkin Bireylerin Ağız Bakım Alışkanlıklarının, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumlarına Göre Değerlendirilmesi Mediha Büyükgöze Dindar
11:15 11:30 S-245 Direkt Pulpa Kuafajında Yeni Bir Hemostatik Ajan ve Hipokloritin Farklı Trikalsiyum Silikat Esaslı Materyaller ile Uygulaması sonrası Pulpal Cevabın Araştırılması Ayşegül Göze Saygın
11:30 11:45 S-246 Silikon Anahtar Yöntemiyle Sınıf IV Lezyon Tedavisi: Üç Olgu Sunumu Büşra Yalçınkaya
11:45 12:00 S-260 Kompozit İçerikli Cad/Cam Blokların Aşınma Karakteristiklerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Ezgi Tüter
12:00 12:15 S-262 Dişhekimliğinin farklı disiplinlerinde alınan lisansüstü eğitimin ve cinsiyetin renk seçme yetisine olan etkisinin incelenmesi Furkan Gencel
14:30 14:45 S-309 Posterior restorasyonlarda kullanılan farklı tip materyallerde Streptococcus Mutans tutulumunun değerlendirilmesi Günçe Ozan
14:45 15:00 S-364 Fiberle güçlendirilmiş kompozitle restore edilen kanal tedavili dişlerin kırılma dayanımı Zeynep Bulut Azeez
15:00 15:15 S-377 Zirkonyumla güçlendirilmiş lityum silikat CAD/CAM blokların renk maskeleme özelliklerinin incelenmesi Görkem Sengez
15:15 15:30 S-389 İki Farklı Yapıda Diş Renginde CAD/CAM Materyallerinin Yüzey Pürüzlülüğü Mohamed Amar Hwidi
15:30 15:45 S-399 Kompozit Tamirinde Farklı Yüzey Hazırlama Yöntemlerinin ve Yaşlandırma Sürelerinin Etkisi Meltem Nermin Dursun
15:45 16:00 S-401 Farklı Teknikler Kullanılarak Yerleştirilen Bulkfill-Rezin Kompozit Restorasyonların 6-Aylık Klinik Değerlendirmesi Gülnaz Aydemir Ateş
16:30 16:45 S-423 Farklı Airflow Sistemlerin Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Alper Cumhur
16:45 17:00 S-429 Ortodontik Tedavi Sonrası Hastalarda Oluşan Arayüz Çürüklerinin Sıklığının Değerlendirilmesi Musa Acartürk
17:00 17:15 S-437 Dezavantajlı Özel Çocuklarımızda engel sınıflarına göre diş hekimliği uygulamaları Kudsi Cenk Uludoğan
17:15 17:30 S-468 Fototerapinin farklı adeziv sistemlerde bağlantı dayanımına etkisi Zeynep Çifçi
17:30 17:45 S-492 3. molar sürme açısının 2. molardaki çürük varlığıyla ilişkisi Musa Kazım Üçüncü
17:45 18:00 S-493 Tarçın-PortakalVe Ihlamur Çaylarının Estetik Kompozitlerin MikrosertlikVe Renk Değişimi Üzerine Etkisi Hacer Neva Karaduman
7 Eylül 2019, Cumartesi - Salon 7
Başlangıç Bitiş Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu 
09:00 09:15 S-496 Farklı kompozit rezinlerin ph ve termal siklus sonrası tamir edilebilirliği Esma Balın
09:15 09:30 S-497 Self-Cured Universal Adezivlerin Farklı Pulpa Kaplama Materyallerine Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi Begüm Büşra Cevval Özkoçak
09:45 10:00 S-502 Farklı Renklerdeki Kompozit Karakterizasyon Materyallerinin Nano-Kompozitlerin Renk Özellikleri Üzerine Etkisi Elif İlgi Sancak
10:00 10:15 S-503 Ağız, Diş Sağlığı ve Arayüz Çürüğü Profil Değerlendirmesi: Retrospektif Çalışma Zuhal Yıldırım Bilmez
10:15 10:30 S-505 Posterior restorasyonların klinik durumlarının değerlendirilmesi, dental anksiyete ve oral hijyenin restorasyonların başarısı üzerine etkisi: pilot çalışma Adem Gök
11:00 11:15 S-506 Diş Hekimliği Öğrencilerinin Oklüzal Çürük Tespitinde ICDAS Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi Rasha Owda
11:15 11:30 S-515 Sağlıklı Türk Toplumundaki Erişkin Bireylerde Diş Renk Dağılımının İncelenmesi: Pilot Çalışma Cihan Şahin
11:30 11:45 S-233 Bruksizm vakalarında beyinsapı reflkslerinin değerlendirilmesi Bilgin Ali Şentürk
11:45 12:00 S-183 Kanserojen Uygulanan Ratların Dil Dokusunda Sığla Yağı Ekstresinin Etkileri Dilara Nur Öztürk
12:00 12:15 S-286 Diş Hekimliği Uygulamalarında Çevre Koşullarının Tükürük Örnekleri İnflamatuvar Biyobelirteçler ile Değerlendirilmesi Emre Kanad Er
12:15 12:30 S-290 Farklı Yaş Gruplarında Tükürük Elektrolit ve Antioksidan Düzeylerinin Sağlık Durumlarına Göre Değerlendirilmesi Erdal Ergünol
14:30 14:45 S-264 Diş hekimlerinin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi, algı ve tutumları Merve Candan
14:45 15:00 S-035 Sleep medicine knowledge among dental interns in northern Jordan Mustafa Alkhader
15:00 15:15 S-106 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Depresyon Düzeyinin Ölçülmesi Selin Yıldırım
15:15 15:30 S-141 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Selçuk Mert Özçelik
15:30 15:45 S-143 Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ve İlişkili Faktörler Merve Büke
15:45 16:00 S-156 Birinci Sınıf Diş Hekimliği Öğrencilerinin Ağız Sağlığı Alışkanlıkları Cansu Özşin Özler
16:30 16:45 S-194 Diş hekimliği öğrencilerininin bir senelik eğitim süresince depresyon, anksiyete ve stres durumlarının değerlendirilmesi Zuhal Görüş
16:45 17:00 S-210 Meslek Yüksekokulu Sağlık Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okur yazarlık durumunun değerlendirilmesi: pilot çalışma Nazlı Zeynep Aktaş
17:00 17:15 S-273 Dişhekimliği öğrencilerinin HIV enfeksiyonu hakkında tutum ve davranışların değerlendirilmesi Işıl Özgül Kalyoncu
17:15 17:30 S-268 Diş hekimlerinin koruyucu tedavilere yönelik algı ve tutumları İrem İpek
17:30 17:45 S-514 Effect of Nano Propolis {Trigona sp} Increase Molar Enamel Hardness Fidhatul Fajrika Julian
17:45 18:00 S-187 Ağız-Diş Kompleksindeki Kronik Enflamasyonun Bedendeki Etkileri ve Bütünsel Dişhekimliğinin Yeri Üzerine Vaka Serisi Tijen Dürer