Kongreye Kalan Süre
Tanıtım Videosu

Poster Sunum Programı

22.09.2017, Cuma

E-Poster Sunum Ekranı 1

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P001 Emrah Çetin Trombositten Zengin Fibrin Kullanılarak Yapılan Rejenerasyon Tedavisi: Olgu Sunumu
Emrah Çetin, Hicran  Dönmez Özkan, Senem Gökçen, Yiğit Özer
10:10 - 10:20 P002 Günçe Ozan Kompozitlerin Alkollü Ve Alkolsüz İçeceklerdeki Yüzey Pürüzlülüğü Değişiminin İncelenmesi
Günçe Ozan, Meltem Mert Eren, Hande Şar Sancaklı, Esra Yıldız
10:20 - 10:30 P004 Gülbahar Ustaoğlu Sosyal İletişimde Dil Bağının Etkisi
Gülbahar Ustaoğlu, Kerem Çağlar Gümüş, Mehmet Selim Yıldız, Uğur Alpar
10:30 - 10:40 P005 Esra Genç İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Cerrahisiz Ortodontik Tedavisi
Esra Genç, S. Kutalmış Büyük
10:40 - 10:50 P006 Eda Naifoğlu İmplant Yerleştirilmeden Önce Demineralize Dondurulmuş-Kurutulmuş Kemik Tozu Ile Maksiller Sinüs Tabanı Elevasyonu
Eda Naifoğlu, Deniz Yılmaz, İlhan Kaya, Mine Cambazoğlu
10:50 - 11:00 P007 Elif Öztürk Bayazıt Cad/Cam Hibrit Seramiğin Mikrogerilim Bağlanma Dayanıklılığı: Farklı Adezivlerin Etkisi
Elif Öztürk Bayazıt
11:00 - 11:10 P008 Yeliz Hayran Eksik Dişlerin Protetik Olarak Estetik Tedavisi
Yeliz Hayran
12:00 - 12:10 P010 Asel Üsdat Gorlin-Goltz Sendromu: Vaka Sunumu
Asel Üsdat, Emrah Canbazoğlu, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
12:10 - 12:20 P011 Yusuf Nizamettin Yılgör Daimi Dişlenme Gelişiminde Çoklu Pulpa Taşı Varlığı
Yusuf Nizamettin Yılgör, Halenur Altan
12:20 - 12:30 P012 Adnan Köse Agresif Periodontitis Vakalarının İmplant Destekli Protetik Rehabilitasyonu
Adnan Köse, Pınar Gültekin, Mustafa Ramazanoğlu, Özen Doğan Onur, Deniz Şen
12:30 - 12:40 P013 Mehmet Ali Fildişi Travma Nedeniyle Kırılmış Vital Üst Anterior Dişlerin Restorasyonu
Mehmet Ali Fildişi, Nazmiye Dönmez
12:40 - 12:50 P014 Asel Üsdat Çenelerin Bisfosfonat Kullanımına Bağlı Osteonekrozunda Klinik Ve Radyolojik Bulgular: Olgu Sunumu
Asel Üsdat, Zeynep Gümüşer, Birsay Gümrü, Necip Fazıl Erdem, Elif Atalı
12:50 - 13:00 P015 Gürkan Ünsal Florid Semento-Osseöz Displazi (FCOD): Olgu Serisi
Gürkan Ünsal, Sevde Göksel, İlknur Özcan
13:00 - 13:10 P016 Seda Falakaloğlu Farklı İrrigasyon Sistemlerinin Kalsiyum Hidroksitin Kök Kanalından Uzaklaştırılmasındaki Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Seda Falakaloğlu, Özkan Adıgüzel, Meryem Kara
13:10 - 13:20 P017 Elif Çelebi Maksiller Sinüste Büyük Boyutta Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Vaka Raporu
Elif Çelebi, Özlem Görmez, Timuçin Baykul, Afife Uğuz, Nermin Karahan
13:20 - 13:30 P018 Ender İdman Eagle Sendromu: Olgu Serisi Ve Literatür Derlemesi
Asel Üsdat, Ender İdman, Birsay Gümrü
13:30 - 13:40 P019 Eda Naifoğlu Büyük Odontojenik Keratokistlerin Dekompresyon Sonrası Kist Eksizyonu Ile Tedavisi: 2 Olgu Sunumu
Eda Naifoğlu, Gül Sönmez, Ayşegül Mine Tüzüner Öncül
13:40 - 13:50 P020 Banu Özveri Koyuncu Bukkal Boşlukta Kavernöz Hemanjiom: Olgu Raporu
Banu Özveri Koyuncu, Sevtap Günbay, Esin Alpöz, Yağmur Şahin
13:50 - 14:00 P021 Işıl Karaokutan Erişkin Hastalardaki Karma Dentisyonun Tedavisi: Olgu Sunumu
Işıl Karaokutan
14:00 - 14:10 P022 Kemal Burak Şahbazoğlu Posterior Mandibulanın Aşamalı Kret Split Yöntemiyle Horizontal Ogmentasyonu: Vaka Raporu
Kemal Burak Şahbazoğlu
14:10 - 14:20 P023 Hakan Ünsal Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi
Hakan Ünsal, Melis Alav, Pedram Nemati Attar, Ümran Yılmaz, Şulenur Macit
14:20 - 14:30 P025 Uğur İnan Travma Sonucu Oluşan Kron Kırıklarının Multidisipliner Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Gülşah Uslu, Tuğba Misilli, Nihan Gönülol, Uğur İnan
14:30 - 14:40 P026 Uğur İnan Sürekli Dönme Ve Resiprokal Hareketle Kullanılan Tek Eğe Sistemlerin Kırılma Dirençlerinin Karşılaştırılması
Uğur İnan
14:40 - 14:50 P027 Mihri Amasyalı Konjenital Lateral Kesici Diş Eksikliğinde Tedavi Yaklaşımı
Fidan Alakuş Sabuncuoğlu, Mihri Amasyalı, Şeyda Erşahan
14:50 - 15:00 P028 Mihri Amasyalı İleri Derece Periodonsiyum Kaybı Olan Hastanın Ortodontik Tedavisi : Bir Klinik Sunum
Fidan Alakus Sabuncuoglu, Mihri Amasyalı, Şeyda Erşahan , Özlem Martı Akgün
15:00 - 15:10 P029 Mihri Amasyalı Damak Dudaklı Hastanın Ortodontik Tedavisi
Fidan Alakus Sabuncuoglu, Mihri Amasyalı, Özlem Martı Akgün , Şeyda Erşahan
15:10 - 15:20 P030 Mihri Amasyalı Gömülü Mandibuler Birinci Premolar Dişin Ortodontik Yaklaşımı
Fidan Alakus Sabuncuoglu, Mihri Amasyalı, Şeyda Erşahan , Özlem Mart Akgün
15:20 - 15:30 P031 Mihri Amasyalı Tek Taraftlı Posterior Çapraz Kapanışlı Yetişkin Hastanın Ortodontik Tedavisi
Fidan Alakus Sabuncuoglu, Mihri Amasyalı, Özlem Martı Akgün , Şeyda Erşahan
15:30 - 15:40 P032 Ömer Abdo Temporomandibular Eklemin Redüksiyonlu Anterior Disk Deplasmanında Retrospektif Olarak Ultrason Tedavisi, Gece Plağı Uygulaması Ve Flurbiprofen’ın (Majezik100m.G Tablet Sanovel ® ) Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Ömer Abdo, Ebru Deniz Karslı
15:40 - 15:50 P033 Mohamed Amar Hwidi Direkt Kompozit Restorasyon Uygulaması İle Diastema Tedavisi: Vaka Raporu
Mohamed Amar Hwidi, Mine Betül Üçtaşlı
16:50 - 17:00 P034 Gözde Derindağ Papillon-Lefevre Sendromu: Bir Vaka Raporu
Gözde Derindağ, Nebiha Hilal Bilge, Hayati Murat Akgül, Osman Murat Bilge
17:00 - 17:10 P035 Nur Burcu Dutlu Gömülü Süt Dişlerinde Tedavi Zamanlamasının Önemi: 2 Vaka Raporu
Nur Burcu Dutlu, Hatice Karaca, Volkan Arıkan
17:10 - 17:20 P036 Özge Bektaş Genç Bir Hastada Avülsiyon Ve Komplike Kron Kırığı Tedavisi:Olgu Sunumu
Cansu Özşin Özler, Özge Bektaş, Gizem Erbaş Ünverdi, Zafer Cavit Çehreli
17:20 - 17:30 P037 Hülya Çakır Karabaş Primeri Akciğer Kanseri Olan Tme Metastazı: Nadir Bir Vaka Sunumu
Hülya Çakır Karabaş, Sabri Cemil İşler, İlknur Özcan, Fatma Canan Alatlı
17:30 - 17:40 P038 Alime Okkesim Panoramik Radyografide Mental Foramenle Ilişkili Radyolüsent Bir Lezyonun Ayırıcı Tanısı
Mehmet Zahit Adışen, Melda Mısırkıoğlu, Zuhal Özateş, Alime Okkesim
17:40 - 17:50 P039 Özgür İlke Atasoy Ulusoy Ortodontik Braketlerin Apeks Bulucuların Doğruluğu Üzerine Etkisi
Özgür Genç Şen, Özgür İlke Atasoy Ulusoy, Yelda Paltun, Çağrı Ulusoy
17:50 - 18:00 P040 Özgür İlke Atasoy Ulusoy Simüle Edilmiş İnternal Rezorpsiyon Kavitelerindeki Organik Dokuların Uzaklaştırılması
Özgür İlke Atasoy Ulusoy, İlke Gaye Savur, Tayfun Alaçam, Bülent Çelik

E-Poster Sunum Ekranı 2

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P041 İlke Gaye Savur Farklı İrrigasyon Protokollerinin Kalsiyum Hidroksitin Uzaklaştırılması Üzerine Etkisi
İlke Gaye Savur, Özgür İlke Atasoy Ulusoy
10:10 - 10:20 P042 Özgür İlke Atasoy Ulusoy Perfore İnternal Kök Rezorpsiyonunun Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
Özgür İlke Atasoy Ulusoy, Salev Zeyrek, Elif Peker, İlke Gaye Savur
10:20 - 10:30 P043 Hazal Özcan İki Kez Travma Gören Bir Dişin Tedavisi: Olgu Bildirisi
Hazal Özcan, Dicle Aksakal, Figen Seymen
10:30 - 10:40 P044 Alime Okkesim Osteopetrozis Ile Ilişkili Bimaksiller Osteomyelit; Nadir Bir Vaka Raporu
Alime Okkesim, Mehmet Zahit Adısen, Melda Mısırlıoğlu
10:40 - 10:50 P045 Işıl Çekiç Nagaş Aşırı Harabiyet Gösteren Dişlerin Endokronlar Ile Restore Edilmesi: İki Vaka Raporu
Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş, Ferhan Egilmez
10:50 - 11:00 P046 Numan Aydın Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Kompozit Rezin İle Tedavisi
Numan Aydın, Fulya Toksoy Topçu, Elif Aybala Oktay, Funda Demir, Ertürk Bilgeç
11:00 - 11:10 P047 Numan Aydın Direkt Kompozit Rezin Ile Multidiastemanın Estetik Rehabilitasyonu: 2 Olgu Sunumu
Numan Aydın, Fulya Toksoy Topçu, Elif Aybala Oktay, Funda Demir, Ertürk Bilgeç
11:50 - 12:00 P048 Mesut Köksal Diş Hekimlerinde Meslekte Geçirilen Sürenin Postür Problemleri Ve Ağrıyla İlişkisi
Mesut Köksal, Demet Tekin
12:00 - 12:10 P049 Betül Turgay Openbite Hastalarında Zigomatik Ankraj Plağı İle Maksiller İntrüzyon Vaka Sunumu
Betül Turgay, Merve Göymen, Ayşegül Güleç
12:10 - 12:20 P050 Mürşide Gültekin Mine Hipoplazisi Olgusunun Mikroabrazyon Yöntemi İle Konservatif Tedavisi: Bir Vaka Raporu
Mürşide Gültekin, Özgür Delican, Hande Şar Sancaklı
12:20 - 12:30 P051 Yunus Emre Özden Maksiller Anterior Bölgede Lightroom Bilgisayar Programı Kullanılarak Yapılan Dijital Renk Analizi, Vaka Raporu.
Yunus Emre Özden, Burak Ağar, Büşra Şenöz
12:30 - 12:40 P052 Betül Turgay Koruyucu Ortodontik Diş Hekimliği Kapsamında Chin Cap Tedavisi:Vaka Sunumu
Betül Turgay, Ayşegül Güleç, Merve Göymen
12:40 - 12:50 P053 Funda Demir Estetik Konservatif Yaklaşımla Gelen Güzel Bir Gülüş
Funda Demir, Elif Aybala Oktay, Fulya Toksoy Topçu, Numan Aydın, Ertürk Bilgeç
12:50 - 13:00 P054 Funda Demir Polidiastemanın Estetik Rehabilitasyonu Ile Gelen Özgüven
Funda Demir, Elif Aybala Oktay, Fulya Toksoy Topçu, Numan Aydın, Ertürk Bilgeç
13:00 - 13:10 P055 Funda Demir Estetik Gülüş Her Yaşta İhtiyaç
Funda Demir, Elif Aybala Oktay, Fulya Toksoy Topçu, Numan Aydın, Ertürk Bilgeç
13:10 - 13:20 P056 Mine Koruyucu Füzyonlu Makrodont Santral Kesici Dişin Tedavisi: 10 Yıllık Vaka Takibi
Mine Koruyucu, Figen Seymen, Koray Gençay
13:20 - 13:30 P057 H. Sevilay Bahadır Beyazlatma Tedavisi Uygulamaları: İki Olgu Sunumu Ve Bir Yıllık Takip
H. Sevilay Bahadır, Gökhan Karadağ, Yusuf Bayraktar
13:30 - 13:40 P058 H. Sevilay Bahadır İki Farklı Seramik Cad/Cam Bloğun Klinik Performanslarının Değerlendirilmesi
H. Sevilay Bahadır, Gökhan Karadağ, Yusuf Bayraktar
13:40 - 13:50 P059 Numan Aydın Nano Kompozit İle Lokal Dental Florozis Tedavisi
Numan Aydın, Fulya Toksoy Topçu, Elif Aybala Oktay, Funda Demir, Ertürk Bilgeç
13:50 - 14:00 P060 Esma Sarıçam Tekrarlayan Kanal Tedavisi Sonrası Lezyon İyileşmesi: 5 Ayrı Vaka Sunumu
Esma Sarıçam, Güven Kayaoğlu
14:00 - 14:10 P061 Recep Türken Yenidoğan Pierre Robin Sekansının Modifiye Palatal Plak Ile Erken Maksiller Ortopedik Tedavisi: Vaka Raporu
Recep Türken, S. Kutalmış Büyük, Esra Genç
14:10 - 14:20 P062 Muhammet Kerim Ayar Bulk-Fill Kompozit Restorasyon Sonrası Postoperatif Hasassiyet
Muhammet Kerim Ayar
14:20 - 14:30 P063 Muhammet Kerim Ayar Biruni Üniversitesi İkinci Sınıf Diş Hekimliği Öğrencilerinin Restoratif Diş Tedavisi Preklinik Dersleri Ile İlgili Bakışaçıları
Muhammet Kerim Ayar
14:30 - 14:40 P064 Büşra Şenöz Maksiller Ve Mandibuler Tam Dişsizliği Olan Hastanın İmplant Destekli Bar Tutuculu Overdenture Protezler Ile Rehabilite Edilmesi, 2 Yıllık Takip
Büşra Şenöz, Yunus Emre Özden, Göknur Topaloğlu
14:40 - 14:50 P065 Nur Atak Dentigeröz Kistlerin Radyografik Özelliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Ile Değerlendirilmesi
Nur Atak, Gülsün Akay, Kahraman Güngör
14:50 - 15:00 P066 Yusuf Bayraktar İndirekt Kompozit Restorasyon: Olgu Sunumu ve 1 Yıllık Takip
Yusuf Bayraktar, H Sevilay Bahadır, Gökhan Karadağ
15:00 - 15:10 P067 Gözde Serindere Ters Konumda Ve Gömülü Maksiller 3. Molar: Bir Olgu Sunumu
Gözde Serindere
15:10 - 15:20 P068 Işıl Çekiç Nagaş Güncel Estetik Cad/Cam Materyallerine Karşı Antagonist Aşınma Miktarının Karşılaştırılması
Işıl Çekiç Nagaş, Ferhan Egilmez, Gülfem Ergün, Pekka Vallittu, Lippo Lassila
15:20 - 15:30 P069 Gözde Serindere Oral Kavitede Skuamöz Hücreli Karsinom
Gözde Serindere, Ertap Akoğlu, Mehmet Serindere
15:30 - 15:40 P070 Behiye Bolgül İkiz Dişler: 2 Olgu Sunumu
Gözde Serindere, Behiye Bolgül
15:40 - 15:50 P071 Ferhan Eğilmez Bitirme Ve Cila İşlemlerinin Polimer Yapılı Restoratif Materyallerin Yüzey Mikrosertliğine Etkisi
Ferhan Eğilmez, Işıl Çekiç Nagaş, Gülfem Ergün, Mügem Aslı Ekici
15:50 - 16:00 P072 H Sevilay Bahadır Cad/Cam Sistemiyle Yapılan Laminate Veneer Restorasyon: 1 Yıllık Takip
H. Sevilay Bahadır, Gökhan Karadağ, Yusuf Bayraktar
16:50 - 17:00 P073 Yusuf Bayraktar Talon Tüberkülü: İki Olgu Sunumu
Yusuf Bayraktar, H Sevilay Bahadır
17:00 - 17:10 P074 Betül Şen Yavuz Çocuklarda Tedavi Edilmemiş Diş Çürüklerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Betül Şen Yavuz, Elif Kanberoğlu, Beril Muratoğlu, Betül Kargül
17:10 - 17:20 P075 Betül Şen Yavuz Yeni Bir Remineralizasyon Jeli Ile Beyaz Nokta Lezyonlarının(Wsl) Tedavisi:Bir Olgu Sunumu
Betül Şen Yavuz, Betül Kargül
17:20 - 17:30 P076 Meltem Akyol Avulse Bir Dişin Replantasyon Sonrası Uzun Dönem Takibi: Vaka Raporu
Meltem Akyol, Gülsün Akay
17:30 - 17:40 P078 Zeynep Öztürkmen Santral Dişlerde Labil Ve Lingual Talon Kaspı: Olgu Sunumu
Zeynep Öztürkmen, Gökçen Akçiçek
17:40 - 17:50 P079 Alem Coşgun Ektodermal Displazili Çocukta Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu
Alem Coşgun, Behiye Bolgül, Ali Mutlu
17:50 - 18:00 P080 Suzan Karaoğluları Er,Cr:Ysgg Lazer Ile Eksternal Kök Rezorbsiyonunun Tedavisi
Suzan Karaoğluları, Hasan Güney Yılmaz

E-Poster Sunum Ekranı 3

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P081 Dicle Altındal Yumuşak Doku Augmentasyonu Ile Keratinize Dişetinin Elde Edilmesi: 1 Yıllık Vaka Raporu
Dicle Altındal, Deniz Yılmaz, Eylem Ayhan Alkan
10:10 - 10:20 P082 Dicle Altındal Lingual Frenulumun Diyot Lazerle Tedavisi
Dicle Altındal, Deniz Yılmaz, Eylem Ayhan Alkan
10:20 - 10:30 P083 Dilara Bektaş Alveolar Kemi?K Fraktürü: Olgu Sunumu
Dilara Bektaş, Dicle Aksakal, Oya Aktören
10:30 - 10:40 P084 Didem Odabaşı Ön Çapraz Kapanışın Hareketli Apareyler İle Düzeltilmesi: Bir Olgu Serisirn
Didem Odabaşı
10:40 - 10:50 P085 Ziya Seferli Ortodontik Tedavi Sonrası Maksiller Anterior Dişlerin Estetik Rehabilitasyonu
Ziya Seferli, Serkan Sarıdağ, Emre Yaprak, Gizem Kömürcü, Ali İhya Karaman, Gül Şanlıtürk
10:50 - 11:00 P086 Fatih Özdemir Perikoronitisli Mandibular 3. Molar Dişlerin; Tükürük Total Antioksidan/Oksidan Seviye Ve Oksidatif Stres Indeksi Üzerine Etkileri’
Fatih Özdemir, Metin Güngörmüş, İnci Rana Karaca, Seyithan Taysi
11:00 - 11:10 P087 Osman Öztürk Titanyum Trombositten Zengin Fibrin ( T-Prf ) İle Periodontal Kemikiçi Defektin Tedavisi : Vaka Raporu
Osman Öztürk, Ahmet Aydoğdu, Mustafa Tunalı
11:50 - 12:00 P088 Hakan Göktürk Farklı Ağartma Ajanlarının Renklenmiş Dişler Üzerindeki Etkinliğinin Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
İsmail Özkoçak, Mahmut Hekim, Hakan Göktürk, Kemal Adem, Onur Cömert
12:00 - 12:10 P089 Lamia Najafova Üst Çenede Diş Eksiklerinin Ve Geniş Dolguların Tam Ağız Protetik Restorasyonu
Lamia Najafova, Turgut Cihan Akçaboy
12:10 - 12:20 P090 Gizem Çivi Bifosfonat (Zoledronat) Kullanımına Bağlı Mandibulada Osteonekroz: Olgu Sunumu
Gizem Çivi, L. Berna Çağırankaya, Sema Dural
12:20 - 12:30 P091 Aydın Gülses Dişsiz Mandibulada Üç İmplant Ile Anında Yükleme Kavramı
Mustafa Ayna, Aydın Gülses, Yahya Açil
12:30 - 12:40 P092 Sinan Ateş Sürmemiş Dişle İlişkili Kompaund Odontoma:Bir Olgu Raporu
Sinan Ateş, Osman Habek, Ersin Keskin, Belgin Gülsün
12:40 - 12:50 P093 Seniha Güler Karma Dişlenme Döneminde Ön Çapraz Kapanışta Tedavi Yaklaşımı: Vaka Sunumu
Seniha Güler, Murat Ünal
12:50 - 13:00 P094 Emre Güldüren Farklı Işık Yoğunlukları Ve Sürelerinin Nanohibrit Kompozit Üzerine Etkilerinin Mikrosızıntı Yönünden İncelenmesi
Emre Güldüren, Pınar Yılmaz Atalı, Cafer Türkmen, Faik Bülent Topbaşı
13:00 - 13:10 P095 Nilüfer Avcu Kök Kırıklı Kesici Dişlerin Multidisipliner Tedavisi: 2 Yıllık Takip
Nilüfer Avcu, Dicle Aksakal, Yeliz Güven, Oya Aktören >
13:10 - 13:20 P096 Nilüfer Avcu 10 Yaşındaki Bir Çocukta Gözlenen Dentigeröz Kistte Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Nilüfer Avcu, Dicle Aksakal, A. Burak Çankaya, Yeliz Güven, Oya Aktören
13:20 - 13:30 P097 Halil İbrahim Durmuş Kritik Boyut Kemik Defektlerinde Ozon Ve Propolisin İyileşme Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Halil İbrahim Durmuş, Nedim Güneş
13:30 - 13:40 P098 Hakan Göktürk Farklı Sıcaklıklardaki Son İrrigasyon Solüsyonlarının Smear Tabakası Kaldırma Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Fevzi Büyükgebiz, Hakan Göktürk, İsmail Özkoçak
13:40 - 13:50 P099 Ferhan Eğilmez Güncel Estetik Cad/Cam Materyallerinin Aşınma Direnci
Ferhan Eğilmez, Işıl Çekiç Nagaş, Gülfem Ergün, Pekka K. Vallittu, Lippo V. Lassila
13:50 - 14:00 P100 Fatih Bayar Genç Daimi Molar Dişte Servikal Amputasyon Uygulaması: Bir Olgu Raporu
Fatih Bayar, Çiğdem Güler, Nihal Beldüz Kara
14:00 - 14:10 P101 Elif Tekin Kök Kanallarındaki Kırık Aletlerin Tedavisi: 2 Olgu Raporu
Elif Tekin, Hakan Göktürk, İsmail Özkoçak
14:10 - 14:20 P102 Elif Tekin Kronik Apikal Periodontitisli Dişlerin Endodontik Tedavileri: İki Olgu Sunumu
Elif Tekin, Hakan Göktürk, İsmail Özkoçak
14:20 - 14:30 P103 Zehtiye Füsun Yaşar Cameriere Metoduyla Erişkinlerde Yaş Tespitinde Eğitimin Rolü
Zehtiye Füsun Yaşar, Sevi Burçak Çehreli, Ayşe Gülşahı, Roberto Cameriere, Sıla Çalıkuşu, Batuhan Hüsnü Ustabaş, Fatma Nur Akyol, Abdurrahim Emirhan Üçüncü, Gülce Pelin Yıldırım, Ali Suludere, Betül Tamer, Aslıhan Tabak, Nihal Ersu, Mina Pourmahammad, Öykü Peker, Mazlum Birtanem
14:30 - 14:40 P104 Tahir Karaman Tek Diş Eksikliğinin Fiber Destekli Adeziv Köprü Ile Restorasyonu (İki Olgu Sunumu)
Tahir Karaman, Bekir Eşer, Tuba Talo Yıldırım
14:40 - 14:50 P105 İrem Çetinkaya Cam Fiberle Güçlendirilmiş Doğal Diş Kullanılarak Estetik Köprü Uygulaması: Olgu Sunumu
İrem Çetinkaya, Duygu Durmuş, Akif Türer, Emre Bodrumlu
14:50 - 15:00 P106 Gökçe Doğar Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Alt Ve Üst Çene Defektlerinin Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Gökçe Doğar, Ayşe Koçak-Büyükdere, Bahadır Kan
15:00 - 15:10 P107 Sevde Göksel Multiloküler Soliter Kemik Kisti: Vaka Sunumu
Sevde Göksel, Murat Mert Atapek, Şeyma Alla, İlknur Özcan, Mehmet Ali Erdem
15:10 - 15:20 P108 Ömer Ekici Ön Mandibulada Periferal Osifiye Fibroma: İki Olgu Sunumu
Ömer Ekici
15:20 - 15:30 P109 Çağatay Aktaş Rinoserebral Mukormikozis’li Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Çağatay Aktaş, Nilüfer Tülin Polat, Şükrü Aydın
15:30 - 15:40 P110 Harun Akbörk Alt Çene Posterior Bölgedeki Radiküler Kistin Dekompresyon Sonrası Enüklüasyon İle Tadavisirn
Harun Akbörk, Mustafa Can Gürbüz, Ebru Deniz Karslı
15:40 - 15:50 P111 Sevda Kalkan Maksillada Soliter Nörofibroma :Bir Olgu Raporu
Sevda Kalkan, Ahmet Bayrakçıoğlu, Asım Dumlu, Necat Vakur Olgaç
15:50 - 16:00 P112 Zehtiye Füsun Yaşar Diş Sağlığı Merkezlerinin Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Anket Çalışması
Zehtiye Füsun Yaşar, Elif Durukan, Erhan Büken, İshak Kalkavan, Hazar Balkan Bilgin
16:50 - 17:00 P113 Didem Odabaşı Konya Ve Çevresinde Yaşayan Çocuklarda Diş Sayı Anomalilerinin Prevalansı: Retrospektif Araştırma
Didem Odabaşı
17:00 - 17:10 P114 Sevda Kalkan Mukoepidermoid Karsinom: Olgu Sunumu
Sevda Kalkan, Birsay Gümrü Tarçın, Asım Dumlu
17:10 - 17:20 P115 Rüya Sessiz Şüpheli Olguların Teşhisinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Önemi: Vaka Raporu
Rüya Sessiz, Gökhan Özkan, Özge Dönmez, Emre Köse
17:20 - 17:30 P116 Özge Dönmez Bilateral Artiküler Eminens Pnömatizasyonu: Vaka Raporu
Özge Dönmez, Emre Köse, Rüya Sessiz, Gökhan Özkan
17:30 - 17:40 P117 Rüya Sessiz Oral Skuamöz Hücreli Papillom Ve Tedavisi: Olgu Raporu
Rüya Sessiz, Zeynep Düzenli, Emre Köse, Burcu Gürsoytrak, Firuzan DÖĞER
17:40 - 17:50 P118 Hüda Melike Bayram Endo-Perio Lezyona Sahip Mandibular Molar Dişin Tedavisi: Olgu Sunumu
Elif Tekin, Hüda Melike Bayram, Emre Bayram, Feyza Tülü
17:50 - 18:00 P119 Gökay Üstdal Kötü Alışkanlıklar Sonucu Oluşan Açık Kapanışın Ortodontik Tedavi Ile Düzeltilmesi
Gökay Üstdal, Fundagül Bilgiç, Eyüp Burak Küçük

E-Poster Sunum Ekranı 4

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P120 Hüda Melike Bayram Endodontik Tedavi Sonrası Periapikal Lezyon Takibi: İki Olgu Sunumu
Elif Tekin, Merve Kanber, Hüda Melike Bayram, Emre Bayram
10:10 - 10:20 P121 Emre Bayram Fossa Kanina Apsesinin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi
Elif Tekin, Emre Bayram, Hüda Melike Bayram
10:20 - 10:30 P122 Emre Bayram Mandibular Premolar Dişlerin Endodontik Tedavisi: 2 Olgu Sunumu
Elif Tekin, Emre Bayram, Hüda Melike Bayram, Emine Demir
10:30 - 10:40 P123 Zeynep Başağaoğlu Demirekin Bir Olgu Nedeniyle Mandibulektomi Yapılmış Hastaya Rehber Düzlem Protezi Yapılması
Merve Erken, Zeynep Başağaoğlu Demirekin, S. Süha Türkaslan
10:40 - 10:50 P124 Sinem Birant Rezin İnfiltrasyon Tekniği İle Mikro-İnvaziv Tedavi: Olgu Sunumu
Sinem Birant, Yelda Kasımoğlu, Figen Seymen
10:50 - 11:00 P126 Zeliha Aytekin Tünel Tekniği İle Çoklu Dişeti Çekilmesi Tedavisi: Vaka Raporu
Zeliha Aytekin, Gülşah Uyanık, Ayşe Toraman, Kübra Karaçam
11:00 - 11:10 P127 Ayşe Toraman MKKF Tekniği Ile Tekli Dişeti Çekilmelerinin Tedavisi: Vaka Raporu
Ayşe Toraman, Kübra Karaçam , Zeliha Aytekin, Gülşah Uyanık
11:50 - 12:00 P128 Ayşe Toraman Lateral Periodontal Kist Görünümlü Yabancı Cisim Reaksiyonu: Vaka Raporu
Kübra Karaçam, Ayşe Toraman, Ebru Sağlam, Gülşah Uyanık, Zeliha Aytekin, Betül Gündoğdu
12:00 - 12:10 P129 Zeliha Betül Özsağır Periferal Ossifiye Fibroma :Vaka Sunumu
Zeliha Betül Özsağır, Ebru Sağlam, Mustafa Tunalı
12:10 - 12:20 P130 Feyza Tülü Diş Eti Hiperpigmentasyonunun Diyot Lazer Ile Tedavisi: Vaka Raporu
Feyza Tülü, Mehmet Murat Taşkan
12:20 - 12:30 P131 Feyza Tülü Aşırı Madde Kaybına Uğramış Mandibular Anterior Diş Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu
Feyza Tülü, Hatice Balcı Yüce, Fevzi Büyükgebiz
12:30 - 12:40 P132 Merve Yeniçeri Özata Komplike Kron Kırığının Cvek Amputasyonu İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Merve Yeniçeri Özata, Seda Falakaloğlu, Özkan Adıgüzel, Sadullah Kaya, Suzan Cangül
12:40 - 12:50 P133 Mehmet Cihan Şengün Anterior İmplantlardaki Dişeti Kayıplarının Modifiye Tünel Tekniği Ile Ogmentasyonu: 4 Aylık Takip
Mehmet Cihan Şengün
12:50 - 13:00 P134 Mehmet Cihan Şengün Anterior Dişeti Çekilmesinin Modifiye Tünel Tekniği Ile Ogmentasyonu: 12 Ay
Mehmet Cihan Şengün
13:00 - 13:10 P135 Mehmet Cihan Şengün Kasti Reimplantasyon: Umutsuz Dişlerde Estetik Ve Fonksiyonel Yaklaşım. 20 Aylık.
Mehmet Cihan Şengün
13:10 - 13:20 P136 Ozan Barış Aydın Aşırı Kuron Harabiyetli 1. Büyük Azı Dişlerinin İndirekt Kompozit Restorasyonları - Bir Olgu Serisi
Ozan Barış Aydın, Sera Şimşek Derelioğlu, Ezgi Ersoy
13:20 - 13:30 P137 Ece Yetiş İltihabi Fibröz Hiperplazinin Periodontal Cerrahi Tedavisi
Ece Yetiş, Hafize Öztürk Özener, Fatma Nihan Aksakallı, Leyla Kuru
13:30 - 13:40 P138 Feyza Tülü Farklı Esansiyel Yağların Periodontopatojenler Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Değerlendirilmesi
Feyza Tülü, Hatice Balcı Yüce, İsa Karaman, Hatice Nur Girgin, Rabiye Karadaş
13:40 - 13:50 P139 Alparslan Dilsiz Myelodisplastik Sendromlu Hastada Dişeti Büyümesinin Tedavisi
Alparslan Dilsiz, Abdulhakim Günay
13:50 - 14:00 P140 Merve Şakır Maksiller Posterior Dişlerin Ve Maksiller Sinüsün Topografik Analizi
Merve Şakır, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
14:00 - 14:10 P141 Kübra Kundak Glikojen Depo Tip 1b Tanılı Hastanın Periodontal Durumu Ve Tedavisi
Kübra Kundak, Leyla Kuru
14:10 - 14:20 P142 Ayşe Saatman Pembe Estetik: Konvansiyonel Flep Tekniği Mi? Lazer İle Gingivektomi mi?
Ayşe Saatman, Ömer Birkan Ağralı, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru
14:20 - 14:30 P143 Merve Şakır Odontojen Keratokist : Olgu Sunumu
Merve Şakır, Siavash Abbasgholızadeh, Hasan Garip, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
14:30 - 14:40 P144 Kübra Kundak Alerjik Gingivitisin Tedavisi: Olgu Sunumu
Kübra Kundak, Başak Doğan
14:40 - 14:50 P145 Berceste Polat Akmansoy Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu
Berceste Polat Akmansoy, Zeynep Gümüşer, Faysal Uğurlu, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
14:50 - 15:00 P146 Mehmet Şerif Akdeniz Aesthetic Rehabilitation Of Maxillary Anterior Teeth By Fabricated Full Ceramic Laminate Veneers
Mehmet Şerif Akdeniz, İdris Kavut
15:00 - 15:10 P147 Onur Eroğlu Amlodipine Bağlı Dişeti Büyümesinin Mekanik Periodontal Tedavisi: Olgu Sunumu
Onur Eroğlu, Ece Yetiş, Safa Alkateb, Hafize Öztürk Özener, Leyla Kuru
15:10 - 15:20 P148 Merve Bayraklı Diş Hekimlerinin Spor Diş Hekimliğinde Travma Ve Koruyucu Yöntemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Merve Bayraklı, Orkun Doğuş Bozkurt, Yelda Kasımoğlu, Elif Bahar Tuna-İnce
15:20 - 15:30 P149 Ayşe Nur Sadıkoğlu Ortodonti Hastasında Rastlantısal Rinolith Bulgusu: Bir Olgu Sunumu
Ayşe Nur Sadıkoğlu, Fatma Güler Dönmez, Mehmet Oğuz Borahan, Asım Dumlu, Filiz Namdar Pekiner
15:30 - 15:40 P150 Gülşah Uyanık Koronale Kaydırılan Flep Ve Bağ Doku Grefti: Vaka Serisi
Gülşah Uyanık, Zeliha Aytekin, Kübra Karaçam, Ayşe Toraman
15:40 - 15:50 P151 Ayşe Nur Sadıkoğlu Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Fizyolojik Pineal Bez Kalsifikasyonu Prevalansının Değerlendirilmesi
Ayşe Nur Sadıkoğlu, Gamze Ulay, Fatma Güler Dönmez, Filiz Namdar Pekiner, Mehmet Oğuz Borahan
15:50 - 16:00 P152 Merve Aydemir Ordu Multidisipliner Yaklaşımla Gülüş Dizaynı: Olgu Sunumu
Merve Aydemir Ordu, Serdar Bağlar
16:50 - 17:00 P153 Sevde Göksel Canalis Sinuosus Nadir Bir Anatomik Varyasyon: Olgu Sunumu
Sevde Göksel, Beliz Güray, İlknur Özcan
17:00 - 17:10 P154 Merve Aydemir Ordu Tam Seramik Estetik Uygulamalar: 3 Olgu Sunumu
Merve Aydemir Ordu, Serdar Bağlar
17:10 - 17:20 P155 Hüseyin Avandağ Yanlış Teşhis Konulmuş Skuamöz Hücreli Karsinom: Vaka Raporu
Aydın Özkan, Hüseyin Avandağ, Ömer Orkun Cevizcioğlu, Hasan Ayberk Altuğ, Metin Şençimen
17:20 - 17:30 P156 Samed Şatır "Akustik Etkili" Ektopik Süpernümerer Diş
Samed Şatır, Öznur Özalp, Alper Sindel
17:30 - 17:40 P157 Aydan Bozkurt Yumuşak Doku Kalsifikasyon Ve Ossifikasyonları
Aydan Bozkurt, Beyhan Çayalan, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
17:40 - 17:50 P158 Doğa İlbeyli Çetintaş Crisponi Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Doğa İlbeyli Çetintaş, Elif Sepet -->
17:50 - 18:00 P159 Erim Bozkurt Serbest Diş Eti Grefti Uygulanacak Hastada Palatal Yarayı Kapatmak İçin Titanyumla Hazırlanmış Trombositten Zengin Fibrin Kullanımı
Erim Bozkurt, Şükrü Enhoş

E-Poster Sunum Ekranı 5

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P160 Ömer Alperen Kırmızıgül Serbest Dişeti Grefti Ile Yapışık Dişeti Genişliğinin Artırılması Ve Dişeti Çekilmesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Ömer Alperen Kırmızıgül, Mustafa Özay Uslu, Mehmet Kızıltoprak
10:10 - 10:20 P161 Ömer Alperen Kırmızıgül Serbest Dişeti Grefti Ile Yapışık Dişeti Genişliğinin Artırılması: Bir Olgu Sunumu
Ömer Alperen Kırmızıgül, Mustafa Özay Uslu, Umut Öğütücü
10:20 - 10:30 P162 Ömer Alperen Kırmızıgül Rejeneratif Metodlarla Kemik Defektlerinin Tedavisi: Olgu Sunumu
Ömer Alperen Kırmızıgül, Mustafa Özay Uslu, Mehmet Kızıltoprak
10:30 - 10:40 P163 Hüda Melike Bayram Kök Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerde Tedavi Yaklaşımı
Merve Kanber, Hüda Melike Bayram, Emre Bayram
10:40 - 10:50 P164 Fatma Uçan Yarkaç Periodontal Açıdan Umutsuz Dişlerin Bir Tedavi Seçeneği Olarak, Replantasyon: Olgu Sunumu
Özge Göktürk, Fatma Uçan Yarkaç
10:50 - 11:00 P165 Fatma Uçan Yarkaç Dişeti Melanin Hiper Pigmentasyonunun Er: Yag Lazer Ile Tedavisi
Fatma Uçan Yarkaç, Özge Göktürk
11:00 - 11:10 P166 Duygu Durmuş Perio-Endo Kombine Lezyonlu Alt Molar Dişin Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Duygu Durmuş, İrem Çetinkaya, Çiğdem Coşkun Türer
11:50 - 12:00 P167 Anıl Açıklar Kavas Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Pulpa Odasının Hacimsel Olarak Ölçülmesi
Anıl Açıklar Kavas, Emin Caner Tümen
12:00 - 12:10 P168 Seda Erkan Horizontal Kök Fraktürü Bulunan Mandibular Birinci Molar Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Seda Erkan, Seda Falakaloğlu, Sadullah Kaya, Özkan Adıgüzel
12:10 - 12:20 P169 Adem Günaydın Devital Sağ Üst Orta Keser Dişin Revitalizasyon Tedavisi: Olgu Sunumu
Adem Günaydın, Fatih Çakıcı
12:20 - 12:30 P170 Merve Çayırcı İki Çocuk Hastada Görülen Inflamatuar Dentigeröz Kistin Marsupyalizasyonu Ve Takibi
Merve Çayırcı, Bakış Çaynak, Esra Hacıoğlu, Gamze Aren
12:30 - 12:40 P171 Esra Korkmaz Torun Farklı Beyaz Leke Lezyonlarında Rezin İnfiltrasyon Yöntemi:Olgu Sunumları
Esra Korkmaz Torun, Serdar Bağlar
12:40 - 12:50 P172 Fatih Karayürek Yeni Kuşak Oral Antikoagulan Kullanan Hastalara Yaklaşım: Periodontal Bakış Açısı
Fatih Karayürek
12:50 - 13:00 P173 Özgür Delican Çürüksüz Servikal Lezyonlu Ön Dişlerin Estetik Restorasyonu
Özgür Delican, Mürşide Gültekin
13:00 - 13:10 P174 Sinem Coşkun Odontojenik Mikzoma: Olgu Sunumu
Sinem Coşkun, Sema Dural
13:10 - 13:20 P176 Esma Çağlayan Dijital İş Akışı İle Anterior Estetiğin Sağlanması: Olgu Sunumu
Necati Kaleli, Çağrı Ural, İbrahim Duran, Elchin Abbasov, Esma Çağlayan
13:20 - 13:30 P177 Neslihan Şenel Kronik Böbrek Yetmezliği Hastasında Florid Sementooseöz Displazi: 4 Yıllık Takip
Neslihan Şenel, İlknur Özcan
13:30 - 13:40 P178 Neslihan Şenel Oligodonti Olgusunun Genetik İncelemesi Ve İmmediat Protez Uygulaması: Olgu Sunumu
Neslihan Şenel, Gözde Yeşil, İlknur Özcan
13:40 - 13:50 P179 Hayrunnisa Şimşek Parmak Emme Alışkanlığının Tedavisinde Bluegrass Apareyinin Kullanımı: İki Olgu Bildirimi
Hayrunnisa Şimşek, Gizem Erbaş Ünverdi, Zafer Çehreli
13:50 - 14:00 P180 Neslihan Şenel Gömülü Kanin Dişlerin Çekiminde Kıbt Kullanımının Yararı: Vaka Raporu
Ayşegül Senemtaşı, Gürkan Ünsal, Neslihan Şenel, İlknur Özcan, Meltem Koray
14:00 - 14:10 P181 Selin Ümmü Özsoy Uçar Açılı İmplantın İndividuel Abutment İle Restorasyonu:Bir Olgu Sunumu
Selin Ümmü Özsoy Uçar, Derya Özdemir Doğan, Emre Coşkun
14:10 - 14:20 P182 Ezgi Eroğlu Travma Sonrası Kron Kök Kırığı Oluşmuş Santral Dişin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Ezgi Eroğlu, Hakan Begeç, Buket Ayna, Sema Çelenk, İsmet Rezani Toptancı
14:20 - 14:30 P183 Necati Kaleli Farklı Yüzey İşlemleri Uygulanan Anterior-Posterior Kompozitlerin Tamir Dayanımı
İbrahim Duran, Necati Kaleli, Çağrı Ural, Nihan Gönülol
14:30 - 14:40 P184 Didem Küçükaslan Ektopik Erüpsiyonlu Mandibular Lateral Dişi Olan Hastada Alternatif Bir Tedavi Yaklaşımı
Didem Küçükaslan, Hüseyin Şimşek, Süleyman Kutalmış Büyük, Çiğdem Güler, Nihal Beldüz Kara
14:40 - 14:50 P185 Hakan Demir Bazı İçeceklerin Tükürük Ph’sına Etkileri
Tuğba Demir, Hakan Demir
14:50 - 15:00 P186 Mustafa Karakurt Laminate Veneerler İle Dijital Gülüş Tasarımı: Vaka Raporu
Mustafa Karakurt, Ozan Erdost Evran, Hakan Begeç, Emine Göncü Başaran
15:00 - 15:10 P188 Mutlunur Önder Açık Apeksli Dişlerin Apeksifikasyonu Sonrası ND:Yag Lazer Kullanılarak Isıtılmış Gütta-Perka İle Kök Kanalının Obturasyonu
Alper İlker, Evren Sarıyılmaz, Mutlunur Önder
15:10 - 15:20 P189 Abidin Talha Mutluay Üst Santral Kesicilerdeki Komplike Kron Kırığının Laser Destekli Tedavisi
Merve Mutluay, Abidin Talha Mutluay
15:20 - 15:30 P190 Merve Mutluay Avülse Maksiller Kesici Dişlerin Iki Saat Sonra Reimplantasyonu Ve 5 Yıllık Klinik Takibi
Abidin Talha Mutluay, Merve Mutluay
15:30 - 15:40 P191 Büşra Uysal Sağ Üst Santral Dişin Revitalizasyonu: Olgu Sunumu
Büşra Uysal, Funda Fundaoğlu Küçükekenci, Elif Bahar Çakıcı
15:40 - 15:50 P192 Sera Şimşek Derelioğlu Led Işık Cihazının Farklı Polimerizasyon Modlarının Dental Kompozitlerden Bisfenol-A Salımı Üzerine Etkileri
Sera Şimşek Derelioğlu, Ali Asçı, Taşkın Gürbüz, Bilal Yılmaz, Yasemin Güler
15:50 - 16:00 P193 Mubin Tural Bilateral Maksiller Lateral Kesici Dişleri Eksik Olan Hastada Yarıgeçici Mini-Implant Destekli Pontik Kullanımı: Vaka Sunumu
Mubin Tural, Hüseyin Şimşek, Süleyman Kutalmış Büyük
16:50 - 17:00 P194 Emine Ünal Anterior Estetik Kuron-Köprü Restorasyonlar: Bir Olgu Sunumu
Emine Ünal, Faik Tuğut
17:00 - 17:10 P195 Mahmud Afandiyev Klinik Kron Boyu Uzatma Ve Protetik Tedavi
Mahmud Afandiyev, Ayşe Tayman, Pelin Atalay, Murat Akkaya
17:10 - 17:20 P196 Gözde Özköylü Farklı Yüzey İşlemleri Uygulanan Hibrit Seramiklerin Tamir Başarısı
Numan Tatar, Çağrı Ural, Gözde Özköylü, Emir Yüzbaşıoğlu
17:20 - 17:30 P197 Emre Bayram Üç Kanallı Maksiller Birinci Premolar Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Emre Bayram, Hüda Melike Bayram, Emine Demir
17:30 - 17:40 P198 Gözde Özköylü Premolar Ve Lateral Zenith Noktalarının Gingival Lokalizasyon-Hat Açılarının Belirlenmesi
Çağrı Ural, İbrahim Duran , Alper Öz, Emir Yüzbaşıoğlu, Gözde Özköylü
17:40 - 17:50 P199 Ayçin Sağıroğlu Fallot Tetralojisine Sahip Pediyatrik Hastada Dental Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu
Ayçin Sağıroğlu, Behiye Bolgül
17:50 - 18:00 P200 Mustafa Karaca Ortodontik Tedavi Sırasında Uygulanan Kuvvetlere Bağlı Dişeti Çekilmesinin Serbest Dişeti Greftiyle Tedavisi: Olgu Sunumu
Mustafa Özay Uslu, Mustafa Karaca

E-Poster Sunum Ekranı 6

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P201 Ömer Ekici Üst Çenede Periferal Dev Hücreli Granüloma: İki Olgu Sunumu
Ömer Ekici
10:10 - 10:20 P202 Ece Ünlügenç İntrüze Olmuş Maksiller Sürekli Kesici Dişe Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu
Ece Ünlügenç, Behiye Bolgül
10:20 - 10:30 P203 Mustafa Karaca Serbest Dişeti Grefti Kullanılarak Yapışık Dişeti Genişliğinin Arttırılması: Olgu Sunumu
Mustafa Özay Uslu, Mustafa Karaca
10:30 - 10:40 P204 Mustafa Karaca Ortodontik Tedavi Sırasında Oluşan Dişeti Hiperplazisinin Konvansiyonel Yöntemlerle Gingivektomisi: Olgu Sunumu
Mustafa Karaca, Mustafa Özay Uslu
10:40 - 10:50 P205 Demet Çağıl Ayvalıoğlu Hemi-Maksiller Defekt Hastasının Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu
Demet Çağıl Ayvalıoğlu, Burçin Vanlıoğlu, S.Çetin Sevük
10:50 - 11:00 P206 Gül Sipahi Periferal Dev Hücreli Granülomun Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu
Gül Sipahi, Hafize Öztürk Özener, Görkem Can, Can Metiner, Leyla Kuru
11:00 - 11:10 P207 Mutlunur Önder Peker Rejeneratif Endodontik Tedaviyle 40 Yaş Sonrası Kök Gelişimi:Olgu Sunumu
Leyla Benan Ayrancı, Mutlunur Önder Peker
11:50 - 12:00 P208 Burak Ağar Posterior Bölgede Geçici Kron Ile Doku Şekillendirmesinin Papil Oluşumuna Etkisirnkarşılaştırmalı 2 Olgu Sunumu
Burak Ağar, Yunus Emre Özden, M. Barış Güncü, Güliz Aktaş
12:00 - 12:10 P209 Mahmud Afandiyev Atrofik Çenelerin Mpm Ile Rehabilitasyonu Ve Implant Tedavisi
M. Ayşe Tayman, Mahmud Afandiyev, Murat Akkaya, Zeynep Ekici, Mehmet Ali Kılçarslan
12:10 - 12:20 P210 Burakhan Hakan Tanışık Mandibulada Geniş Hacimli Bir Dentigeröz Kistin Konservatif Tedavisi: Vaka Raporu
Burakhan Hakan Tanışık, Ali Rende, Hilal Alan, Ümit Yolcu
12:20 - 12:30 P211 Canan Gökçe Kulfel Palatinal Bölgede Lokalize Pleomorfik Adenomun Cerrahi Eksizyonu İle Oluşan Yaranın Sekonder Epitelizayonla İyileşmesi
Canan Gökçe Kulfel, Ali Rende, Hilal Alan, Ümit Yolcu
12:30 - 12:40 P212 Özge Güngör Tunçbilek Geniş Periapikal Lezyona Sahip Dişlerin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavileri: Olgu Sunumları
Özge Güngör Tunçbilek, Deniz Önal, Seda Tan İpek, İsmail Özkoçak
12:40 - 12:50 P213 Özge Güngör Tunçbilek İki Kanallı Mandibular Premolar Dişlerin Endodontik Tedavisi: Olgu Bildirimi
Seda Tan İpek, Özge Güngör Tunçbilek, İsmail Özkoçak
12:50 - 13:00 P214 Eser Elemek Çoklu Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Bağ Dokusu Greftiyle Kuronale Kaydırılan Flep
Eser Elemek, Ömer Birkan Ağralı, Gül Sipahi, Leyla Kuru
13:00 - 13:10 P215 Nadin Gemrekoğlu Periodontal Abseye Bağlı Alveol Kemiği Kaybının Rejeneratif Tedavisi
Nadin Gemrekoğlu, Leyla Kuru
13:10 - 13:20 P216 Bora Korkut Direkt Kompozit Veneerler Ile Gülüş Tasarımı
Bora Korkut
13:20 - 13:30 P217 Tansu Topaloğlu Minimal İnvaziv Ön Bölge Kompozit Restorasyonlar
Tansu Topaloğlu, Esra Uzer Çelik
13:30 - 13:40 P218 Bora Korkut Kırık Ve Renklenmiş Santral Dişin Estetik Restorasyonu: Vaka Raporu
Bora Korkut
13:40 - 13:50 P219 Esra Uzer Çelik İki Farkli Beyazlatma Yönteminin Etkinliği Ve Renk Stabilitesi
Betül Aka, Esra Uzer Çelik
13:50 - 14:00 P220 Esra Uzer Çelik Yüksek Viskoziteli Cam İyonomerlerin İki Yıllık Klinik Performansı
Esra Uzer Çelik, Ayşe Tuğçe Tunaç, Fatma Yılmaz
14:00 - 14:10 P221 Omar Faez Abdulateef Palatinal Yerleşimli Maksiller Lateral Kesicinin Rezin Kompozitle Direkt Restorasyon Tedavisi: Vaka Raporu Serisi
Omar Faez Abdulateef, Nevin Çobanoğlu
14:10 - 14:20 P222 Aliye Tuğçe Gürcan Süt Dişlenmede Nadir Görülen Suplementer Dişler: İki Olgu Sunumu
Aliye Tuğçe Gürcan
14:20 - 14:30 P223 Şehkar Oktay Periodontitis Hastalarında Tükürükte Doku Faktörü Aktivitesinin Tayini
Şehkar Oktay, Özge Özöner Bal, Ülkü Noyan, Ebru Işık Alturfan
14:30 - 14:40 P224 Şehkar Oktay Periodontal Hastalıklarda Klinik Parametrelerle Siyalik Asit Korelasyonu
Şehkar Oktay, Özge Özöner Bal, Leyla Kuru, Ayşen Yarat, Ülkü Noyan
14:40 - 14:50 P225 Turkel Hasanzade Oral Bölgede İatrojenik Kaynaklı Yabancı Cisimlerin Cerrahi Olarak Tedavisi
Turkel Hasanzade, Abdullah Seçkin Ertuğrul
14:50 - 15:00 P226 Muhammet Zeybek Van İlinde Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Erişkinlerin Ağız Ve Diş Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Sinemis Çetin Dağlı, Emine Ulu Botan, Muhammet Zeybek, Barış Doğaç, Mehmet Selim Arvas, Medya Gül Kapçak, Murat Ertosun, Ali Yıldırım, Süveybe Peker
15:00 - 15:10 P227 Abidin Talha Mutluay Horizontal Kök Kırığı Olgusunun Mta Apikal Tıkaç Ve Kök Kanal Tedavisi Ile İyileştirilmesi
Merve Mutluay, Abidin Talha Mutluay
15:10 - 15:20 P228 Ezgi Eroğlu Travma Sonrası Avülse Olmuş Dişlerin Reimplantasyonu: Bir Olgu Sunumu
Ezgi Eroğlu, Rojdan Ferman Günay, Buket Ayna, Sema Çelenk, İsmet Rezani Toptancı
15:20 - 15:30 P229 Semiha Seda Coşkun Yumuşak Doku Hemanjiomu Ve Flebolit: Olgu Bildirisi
Semiha Seda Coşkun, İlknur Özcan
15:30 - 15:40 P230 Semih Akgül Estetik Bölgede Gingival Hiperpigmentasyonun Giderilmesi: Bir Olgu Sunumu
Semih Akgül, Mustafa Özay Uslu, Ömer Alperen Kırmızıgül
15:40 - 15:50 P231 Semiha Seda Coşkun Rutin Dental Muayene Sırasında Fark Edilen Rinolit Olguları
Hülya Çakır Karabaş, Semiha Seda Coşkun, İlknur Özcan
15:50 - 16:00 P232 Semih Akgül Oral Pyojenik Granüloma: Bir Olgu Sunumu
Semih Akgül, Mustafa Özay Uslu, Ömer Alperen Kırmızıgül
16:50 - 17:00 P233 Semih Akgül Ksenogreft Ve Bariyer Membran Kullanarak Kemik Defekti Tedavisi: Vaka Raporu
Mustafa Özay Uslu, Semih Akgül, Ömer Alperen Kırmızıgül, Çağatay Aktaş
17:00 - 17:10 P234 Mehmet Kızıltoprak Estetik Bölgedeki Aşırı Kron Harabiyetli Dişlere Multidisipliner Yaklaşım: Bir Vaka Raporu
Mustafa Özay Uslu, Mehmet Kızıltoprak, Çağatay Aktaş
17:10 - 17:20 P235 Mehmet Kızıltoprak Periferal Dev Hücreli Granüloma Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Mustafa Özay Uslu, Mehmet Kızıltoprak, Ömer Alperen Kırmızıgül
17:20 - 17:30 P236 Mehmet Kızıltoprak Serbest Dişeti Grefti Ile Yapılan Yumuşak Doku Augmentasyonu: Bir Olgu Sunumu
Mustafa Özay Uslu, Mehmet Kızıltoprak, Ömer Alperen Kırmızıgül
17:30 - 17:40 P237 Recep Türken İnferior Alveolar Sinirin Yeniden Pozisyonlandırılması İle İmplant Tedavisi: Vaka Raporu
Recep Türken, Efe Can Sivrikaya, Ferhat Ayrancı
17:40 - 17:50 P238 Revan Birke Koca Nifedipine Bağlı Dişeti Büyümesinde Cerrahi Olmayan Yaklaşım
Revan Birke Koca, Gökhan Kasnak, Erhan Fıratlı
17:50 - 18:00 P239 Figen Eren Giray Yer Değiştiren Labial Frenulumun Lazer Destekli Eksizyonu
Işıl Özgül Kalyoncu, Oğuz Bilgiç, Figen Eren Giray, Ali Menteş

23.09.2017, Cumartesi

E-Poster Sunum Ekranı 1

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P240 Damla Öztürk Rekürrans Gösteren Şiddetli Enflamatuvar Dişeti Büyümesinin Diyot Lazer İle Tedavisi
Damla Öztürk, Süleyman Emre Meşeli, Leyla Kuru
10:10 - 10:20 P241 Nur Burcu Dutlu Servikal Kron-Kök Kırığının Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım: 2 Olgu Bildirimi
Nur Burcu Dutlu, Yağmur Kılıçaslan , Hamiyet Güngör, Volkan Arıkan
10:20 - 10:30 P242 Kevser Kolcakoglu Çocukluk Döneminde Görülen Diş Sıkma Ve Diş Gıcırdatma Alışkanlıklarının Sert Ve Yumuşak Oklüzal Splintler Ile Tedavilerinin Karşılaştırılması
Kevser Kolçakoğlu, Salih Doğan, Firdevs Tulga Öz, Mustafa Aydınbelge
10:30 - 10:40 P243 Pınar Yılmaz Atalı Tcd-Matriks Yapıda Nano-Hibrit Kompozit Ile Restore Edilen Sınıf V Kavitelerin Mikrosızıntı Yönünden In-Vitro İncelenmesi
Volkan Özalp, Pınar Yılmaz Atalı, Cafer Türkmen, Faik Bülent Topbaşı
10:40 - 10:50 P244 Ömer Faruk Uçar Sınıf III Malokluzyonun 2x4 Mekaniği Ile Tedavisi
Ömer Faruk Uçar, Cenk Doruk
10:50 - 11:00 P245 Arda Özgön İlaca Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozu (Mronj) - Olgu Bildirimi
Arda Özgön, Gürkan Ünsal, Ayşegül Senemtaşı, İlknur Özcan, Meltem Koray
11:00 - 11:10 P246 Elif Teke Tip2 Diyabetes Mellitus’te Glisemik Kontrol Ve Periodontal Enflamatuvar Durum
Elif Teke, Fatma Yeşim Kırzıoğlu, Hakan Korkmaz, Hikmet Orhan
11:50 - 12:00 P247 Emine Oruç Travma Sonucu Lüksasyon Ve Kron Kırığı Görülen Daimi Dişlerde Tedavi: Bir Olgu Sunumu
Emine Oruç, Pınar Demir, Sacide Duman
12:00 - 12:10 P248 Sacide Duman Çocuklarda Birinci Büyük Azı Dişlerin Klinik Ve Radyografik Kayıtlarının Değerlendirilmesi
Sacide Duman, Gülsüm Duruk
12:10 - 12:20 P249 S. Ceren İlisulu Süpernümerer Diş Nedeniyle Gömük Kalmış Keser Dişte Spontan Sürme: Olgu Sunumu
S. Ceren İlisulu, Sinem Birant, Yeliz Güven, Figen Seymen
12:20 - 12:30 P250 Ömer Birkan Ağralı Odontojenik Kist Tedavisinde Rejeneratif Yaklaşım
Ömer Birkan Ağralı, Mümin Çalık, Süheyla Uyar Bozkurt, Leyla Kuru
12:30 - 12:40 P251 Leyla Kuru Ossifying Fibromanın Cerrahi Tedavisi
Ömer Birkan Ağralı, Mümin Çalık, Süheyla Uyar Bozkurt, Leyla Kuru
12:40 - 12:50 P252 Merve Mutluay Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği Öğrencilerinin Ağız Sağlığı Düzeyi Ve Alışkanlıkları
Abidin Talha Mutluay, Merve Mutluay
12:50 - 13:00 P253 Ahmet Ömeroğlu Nazopalatin Kanal Kisti: Vaka Sunumu
Ahmet Ömeroğlu, Kezban Öcal Eroğlu, Murat Erdem, Mehmet Kayhan
13:00 - 13:10 P254 Hatice Yalnız Nadir Gözlenen C-Şekilli Mandibular İkinci Premolar Dişlerin Endodontik Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Hatice Yalnız, Berkan Çelikten, Fatma Gül Zıraman
13:10 - 13:20 P255 Ahmet Serkan Küçükekenci Travma Sonucu Oluşan Kök Kırığı Ve Lateral Lüksasyon Yaralanmasının Tedavisi
Funda Fundaoğlu Küçükekenci, Ahmet Serkan Küçükekenci
13:20 - 13:30 P256 Ahmet Ömeroğlu Burun Tıkanıklığına Neden Olan Dental İmplant: Vaka Sunumu
Mustafa Gümüşok, Ahmet Ömeroğlu, Mehmet Kayhan
13:30 - 13:40 P257 Sevcihan Günen Yılmaz Oral Bulgularıyla Sistemik Skleroderma: Vaka Sunumu
Sevcihan Günen Yılmaz, İbrahim Şevki Bayrakdar, Yasin Yaşa
13:40 - 13:50 P258 Arife Sabancı Serbest Dişeti Grefti Kullanılarak Keratinize Doku Miktarının Arttırılması : Olgu Sunumu
Arife Sabancı, M.Özay Uslu, Ö.Alperen Kırmızıgül
13:50 - 14:00 P259 Arife Sabancı Dişeti Hiperpigmentasyonunun Cerrahi Tedavisi
Arife Sabancı, M.Özay Uslu, Ö.Alperen Kırmızıgül
14:00 - 14:10 P260 Tuğçe Ceceloğlu Rejeneratif Endodontik Tedavi Görmüş Bir Dişte Retreatment Uygulaması
Tuğçe Ceceloğlu, Gülhan Koyuncuoğlu, Yelda Kasımoğlu, Koray Gençay
14:10 - 14:20 P261 Gülsevim Usta Karışık Dişlenme Döneminde Ön Çapraz Kapanışın Düzeltilmesi: Olgu Serisi
Gülsevim Usta, Yelda Kasımoğlu, Gamze Aren
14:20 - 14:30 P262 Umut Pamukçu Multiple Myelomlu Bir Hastada Izlenen Bifosfonat Kullanımına Bağlı Osteonekroz: Vaka Raporu
Umut Pamukçu, Tolga Kodaz, İlkay Peker
14:30 - 14:40 P263 Gözde Kara Lazer Destekli Kuron Boyu Uzatma İle Aşırı Dişeti Görünürlüğü Tedavisi
Gözde Kara, Mehmet Murat Taşkan, Ebru Özkan Bütün, Deniz Sıla Özdemir
14:40 - 14:50 P264 Umut Pamukçu Hemimandibular Hipertrofi Vakasının Klinik Ve Konik-Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Umut Pamukçu, İlkay Peker, Fatma Nur Yıldız, Özlem Cemile Üçok
14:50 - 15:00 P265 Mehmet Murat Taşkan Laterale Pozisyone Flep İle Plazma Hücreli Gingivitis Tedavisi
Mehmet Murat Taşkan, Deniz Sıla Özdemir, Gözde Kara, Ebru Özkan Bütün
15:00 - 15:10 P266 Mehmet Murat Taşkan Periferal Dev Hücreli Granuloma Tedavisinde Farklı Periodontal Cerrahi Teknikler
Mehmet Murat Taşkan, Ebru Özkan Bütün, Deniz Sıla Özdemir, Gözde Kara
15:10 - 15:20 P267 Ömer Birkan Ağralı Dens İnvaginatus Teşhisi Konulan Endo-Perio Lezyonlu Dişte Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı
Ömer Birkan Ağralı, Berkant Sezer, Gamze Kavuncu, Leyla Kuru, Ali Menteş
15:20 - 15:30 P268 Burcu Kanat-Ertürk Cad/Cam Ile Hazırlanan Bireysel Hibrit Dayanak-Kron Restorasyonları: Olgu Raporu
Burcu Kanat Ertürk
15:30 - 15:40 P269 Çağatay Aktaş Minimal İnvaziv Yöntemle İnley Tutuculu Köprü
Çağatay Aktaş, Nilüfer Tülin Polat
15:40 - 15:50 P270 Zeliha Uğur Aydın Travma Geçirmiş Anterior Dişlerde Gelişen Horizontal Kök Kırıklarında Iki Farklı Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: İki Olgu Sunumu
Zeliha Uğur Aydın, Büşra Meşeci, Hülya Çetin, Kübra Değirmenci
15:50 - 16:00 P271 Merve Erkmen Almaz İzole Oligodonti Gözlenen Çocuk Hastanın Tedavisi: Olgu Sunumu
Merve Erkmen Almaz, Kamile Nur Vapur
16:50 - 17:00 P272 Merve Erkmen Almaz Süt Dişlenme Döneminde Malnutrisyona Bağlı Şiddetli Diş Taşı Birikimi
Meltem Hendek, Merve Erkmen Almaz, Didem Bezirci
17:00 - 17:10 P273 Çağatay Aktaş Çekilmiş Dişin İmplantasyondan Sonra İmmediate Olarak Uygulanması: Olgu Sunumu
Çağatay Aktaş, Esma Başak Gül Aygün
17:10 - 17:20 P274 Fatma Akkoca Mandibuladaki Fokal Sementoosseöz Displazi: Olgu Sunumu
Fatma Akkoca, Seval Bayrak
17:20 - 17:30 P275 Fatma Nur Yıldız Reaktif Dişeti Lezyonlarını Taklit Eden Nadir Bir Antite: Desmoid Tümör
Fatma Nur Yıldız, Zühre Akarslan, Barış Kipritoğlu, Emre Barış, Wisam Süleyman, Özlem Üçok
17:30 - 17:40 P276 Dicle Altındal Osseointegre İmplantta Boyun Kırığı Ve Tedavisi: Vaka Raporu
Hacer Şahin Aydınyurt, Dicle Altındal, Damla Akbal
17:40 - 17:50 P277 Emine Oruç Avulse Olan Açık Apeksli Daimi Maksiller Kesici Dişin Reimplantasyonu: Bir Vaka Raporu
Pınar Demir, Emine Oruç
17:50 - 18:00 P278 Pınar Yılmaz Atalı Metakrilat Bazlı Bulk- Fill Kompozit Ile Restore Edilen Sınıf V Kavitelerin Mikrosızıntı Yönünden İncelenmesi
Kübra Bozsoy, Pınar Yılmaz Atalı, Cafer Türkmen, Faik Bülent Topbaşı

E-Poster Sunum Ekranı 2

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P279 Emine Oruç Avulse Bir Dişin Gecikmiş Reimplantasyonu
Pınar Demir, Emine Oruç
10:10 - 10:20 P280 Sevcihan Günen Yılmaz Güney Türk Popülasyonunda Gömülü Diş Sıklığı
Sevcihan Günen Yılmaz, İbrahim Şevki Bayrakdar, Hümeyra Tercanlı Alkış, Büşra Tanrıkol
10:20 - 10:30 P281 Ayşenur Kamacı Esen Geniş Periapikal Lezyonlu İki Olgunun Farklı Konservatif Endodontik Yaklaşımlarla Rehabilitasyonu
Ayşenur Kamacı Esen, Hicran Dönmez Özkan
10:30 - 10:40 P282 Mustafa Utkun Piyojenik Granülomanın Lazerle Tedavisi
Mustafa Utkun, Hacer Şahin Aydınyurt
10:40 - 10:50 P283 Simin Kocaaydın Açık Apeksli Dişlerde Ekstrüzyon Ve Kök Kırığının Yönetimi
Simin Kocaaydın, Yelda Kasımoğlu, Koray Gençay
10:50 - 11:00 P284 Mustafa Utkun Bluish Gingival Nodülün Diyot Lazer Ile Tedavisi
Mustafa Utkun, Hacer Şahin Aydınyurt
11:00 - 11:10 P285 Omar Faez Abdulateef Bulk Fill Kompozitlerin Renk Stabilitesi
Omar Faez Abdulateef , Nevin Çobanoğlu , Derya Dinç
12:00 - 12:10 P286 Şant Altunkara Mandibulanın Periferal Osteomu - Olgu Sunumu
Şant Altunkara, Tuğçe Berre Karöz, Gediz Geduk
12:10 - 12:20 P287 Fatma Akkoca Maksiller Unikistik Ameloblastoma:Vaka Raporu
Fatma Akkoca, Duygu Göller Bulut
12:20 - 12:30 P289 Büşra Doğan Zirkon Restorasyonlarda Pembe Porselenle Diş Eti Estetiği
Büşra Doğan, Övül Kümbüloğlu
12:30 - 12:40 P290 Funda Fundaoğlu Küçükekenci Açık Apekse Ve Sinüs Yoluna Sahip Dens İnvaginatus Vakasının Tedavisi
Funda Fundaoğlu Küçükekenci, Ahmet Serkan Küçükekenci
12:40 - 12:50 P291 Abidin Talha Mutluay Endodontik Tedavili Dişlerin Estetiğinin Fiber Postlarla Geliştirilmesi
Merve Mutluay, Abidin Talha Mutluay
12:50 - 13:00 P292 Abdulhakim Günay Dudak Ve Yanak Isırma Kaynaklı Mukozal Lezyonlar : 1 Yıl Takipli Vaka Raporu
Alparslan Dilsiz, Abdulhakim Günay
13:00 - 13:10 P293 Burak Gökay Yıldırım Dişeti Çekilmesi Olan, Supra Oklüzyondaki Mandibular Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi
Duygu Durmuş, Burak Gökay Yıldırım
13:10 - 13:20 P295 Yasemin Güler Başarısız Kök Kanal Tedavisi Sonrasında Cerrahi Olmayan Retreatment-Bir Olgu Sunumu
Yasemin Güler, Sera Şimşek Derelioğlu
13:20 - 13:30 P296 Hatice Karaca Çocukluk Çağında Oluşan Odontojenik Keratokist (Okk): Olgu Sunumu
Hatice Karaca, Eser Bolat, Sibel Elif Gültekin, Umut Tekin
13:30 - 13:40 P297 Hatice Karaca İntra-Alveoler Kök Kırığının Mineral Trioksit Agregat (Mta) Ile Yapılan Endodontik Tedavisi-Bir Olgu Sunumu
Hatice Karaca, Volkan Arıkan
13:40 - 13:50 P298 Esra Özyurt Anterior Dişlerin Direkt Rezin Kompozit Restorasyonlar Ile Estetik Rehabilitasyonu: 3 Olgu Sunumu
Esra Özyurt
13:50 - 14:00 P299 Hüseyin Avandağ Odontoma Nedeniyle Sürememiş Bir Santral Kesici Dişi: Vaka Raporu
Hüseyin Avandağ, Aydın Özkan, Hasan Ayberk Altuğ, Metin Şençimen
14:00 - 14:10 P300 Hüseyin Avandağ Anterior Mandibulada Unikistik Radyolusensi: Bir Vaka Raporu
Dilber Çelik, Hüseyin Avandağ, Metin Şençimen, Gürkan Raşit Bayar, Hasan Ayberk Altuğ
14:10 - 14:20 P301 Zeynep Buket Kaynar Konservatif Ve Estetik Olarak Anterior Kron Kırığının Tedavi Edilmesi:Bir Olgu Sunumu
Zeynep Buket Kaynar, Nazmiye Dönmez
14:20 - 14:30 P302 Umut Pamukçu Dişetlerinde Ortaya Çıkan Müköz Membran Pemfigodi: Vaka Raporu
Umut Pamukçu, Adil Başman, İlkay Peker
14:30 - 14:40 P303 Gökçe Dönmez Kıran Lityum Disilikat Cam Seramik Laminat Veneerler Ile Gülüş Tasarımı: Bir Olgu Sunumu
Gökçe Dönmez Kıran, Nazmiye Dönmez
14:40 - 14:50 P304 Uğur Can Ünlügenç Kalsiyum Kanal Blokorüne Bağlı Gingival Büyüme Olgusuna Konservatif Yaklaşım
Uğur Can Ünlügenç, Osman Fatih Arpağ, Suphi Çağlar
14:50 - 15:00 P305 Sedef Akyol Unikistik Ameloblastoma: Bir Olgu Sunumu
Aslıhan Artaş, Eda Didem Yalçın, Mehmet Demirkol, Seda Özer, Sedef Akyol
15:00 - 15:10 P306 Aykağan Coşgunarslan Damağın Pleomorfik Adenomu: Bir Vaka Sunumu
Aykağan Coşgunarslan, Meryem Etöz, Kemal Deniz, Serdal Sadet Özcan
15:10 - 15:20 P307 Cihan Hasçizmeci Şiddetli Ekstrüze Olmuş Daimi Dişe Acil Tedavi Yaklaşımı: 6 Yıllık Takip
Burak Buldur, Cihan Hasçizmeci, Arife Kapdan
15:20 - 15:30 P308 Seda Falakaloğlu Taşkın Kanal Dolgulu Üst Kesici Dişin Konservatif Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Seda Falakaloğlu, Seda Erkan, Merve Yeniçeri Özata, Özkan Adıgüzel, Sadullah Kaya
15:30 - 15:40 P309 Gülce Alp Cad-Cam Teknolojisi İle Tam Protez Yapımı: Vaka Raporu
Gülce Alp, Meryem Gülce Subaşı, Jülide Özen
15:40 - 15:50 P310 Emine Şahin Rnkalsifiye Karotid Aterosklerotik Plak: İki Olgu Sunumurn
Emine Şahin, E. Didem Yalçın
15:50 - 16:00 P311 Gülce Alp Seramik/Cam Polimer Cad-Cam Materyallerinin Renk Değişikliği
Gülce Alp, Meryem Gülce Subaşı
16:50 - 17:00 P312 Nazlı Zeynep Aktaş Oklüzal Vertikal Boyutun Cad-Cam Sistemlerle Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Nazlı Zeynep Aktaş, Güngör Doğaner
17:00 - 17:10 P313 Bejna Bozyel Periapikal Lezyonlu İr Dişin Tedavisi Ve Devital Beyazlatma Sonrası Estetik Restorasyon
Bejna Bozyel
17:10 - 17:20 P314 Rabia Erağca Dental Travmaya Uğramış Ve Radiküler Kist Gelişmiş Genç Daimi Keser Dişe Rejeneratif Endodontik Tedavi Uygulaması
Rabia Erağca, Ebru Delikan, Halenur Altan
17:20 - 17:30 P315 Bejna Bozyel Kanal Tedavisinin Yenilenmesi İle Birlikte Lezyon Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Bejna Bozyel
17:30 - 17:40 P316 Melike Başaran Temporomandibular Eklem Hastalığı Olan Bir Grup Hastada Anksiyete-Depresyon Düzeyleri
Melike Başaran, Esin Bozdemir
17:40 - 17:50 P317 Oğuz Buhara Uzun Dönem Paresteziye Yola Açan Ektopik Yerleşimli Süpernümerer Molar Diş Ve Ilişkili Dentijeröz Kist
Oğuz Buhara, Abdullah Al Alwani
17:50 - 18:00 P318 Oğuz Buhara Clark Vestibüloplasti Ile Labil Kret Ve Sulkus Derinliği Tedavisi: Olgu Sunumu
Oğuz Buhara, Abdullah Al Alwani

E-Poster Sunum Ekranı 3

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P319 Gökhan Gedikli Cerrahi Rehber Destekli All-On-Four Konseptiyle Dijital Protezler; Vaka Sunumu
Gökhan Gedikli, Gökhan Göçmen, Yaşar Özkan
10:10 - 10:20 P320 Nil Yakar Lignöz Periodontitis: Vaka Sunumu
Abdullah Cevdet Akman, Nil Yakar, Birtan Tolga Yılmaz, Hazel Zeynep Kocabaş, Ömer Günhan, Özlem Özer Yücel
10:20 - 10:30 P321 Melike Başaran Maksilla Anterior Bölgede Santral Dev Hücreli Granülom: Bir Vaka Raporu
Melike Başaran, Özlem Görmez, Yavuz Fındık
10:30 - 10:40 P322 Tuğba Sert Pediatristlerin Ağız Ve Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Tuğba Sert, Nuri Yelken , Cihan Döğer, Volkan Arıkan
10:40 - 10:50 P323 Birsen Korkmaz Lokalize Dişeti Çekilmesinin Tedavisinde Gingival Ünite Greft Kullanımı:Olgu Sunumu
Birsen Korkmaz, Zehra Gülsoy, Umut Ballı
10:50 - 11:00 P324 Abdullah AlAlwani Yetişkin Hastada Iki Flepli Palatoplasti Ile Kelft Pale Onarımı: Vaka Raporu
Abdullah AlAlwani, Oğuz Buhara, Mohamed Mejbel
11:00 - 11:10 P325 Birsen Korkmaz Periferal Ossifiye Fibromanin Periodontal Cerrahi Yaklaşımla Tedavisi:Olgu Sunumu
Birsen Korkmaz, Zehra Gülsoy, Umut Ballı
11:50 - 12:00 P326 Oğuz Buhara Dişsiz Bölgede Görülen Asemptomatik Nazopalatin Kanal Kisti: Olgu Sunumu
Oğuz Buhara
12:00 - 12:10 P327 Meryem Gülce Subaşı Yüzey Kaplama Uygulanmış Seramik/Cam Polimer Cad/Cam Materyallerinin Yüzey Özellikleri
Gülce Alp, Meryem Gülce Subaşı
12:10 - 12:20 P328 Abdullah AlAlwani Alternatif Bir Tedavi Olarak Gömülü Diş Ototransplantasyonu: Olgu Sunumu
Abdullah AlAlwani, Oğuz Buhara
12:20 - 12:30 P329 Didem Karabekmez İmplant Uygulaması Öncesi Sabit Geçici Restoratif Yöntem: Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Köprü
Didem Karabekmez, Güliz Aktaş, Mustafa Barış Güncü
12:30 - 12:40 P330 Rabia Bozbay Aşırı Kron Harabiyeti Olan Dişlerin Cad-Cam Ile Endokron Restorasyonu: Vaka Serisi
Rabia Bozbay, İdris Kavut
12:40 - 12:50 P331 Enes Kayan T-Prf Destekli Periimplantitis Tedavisi: Vaka Raporu
Enes Kayan, Ebru Sağlam, Mustafa Tunalı
12:50 - 13:00 P332 Buşra Parlak Travma Sonucu Ekstrüzyon Ve Kuron Kırığı Saptanan Kesici Dişlerin Tedavisi
Buşra Parlak, Elif Sepet
13:00 - 13:10 P333 Halenur Altan Dental Travmaya Uğramış Genç Daimi Dişlerde Rejeneratif Pulpa Tedavisi
Halenur Altan, Ebru Delikan, Sümeyra Akkoç
13:10 - 13:20 P334 Tolgahan Kara Medullar Boşluğa Deplase Olmuş Bir İmplant: Vaka Raporu
Tolgahan Kara, Mehmet Kemal Tümer, Emrah Soylu, Esengül Şen, Ahmet Altan, Nihat Akbulut
13:20 - 13:30 P335 Özgecan Bakış Çaynak Travma Sonrası Mineral Trioksit Agregat Apeksifikasyonu:Olgu Bildirisi
Özgecan Bakış Çaynak, Merve Çayırcı, Sermin Dicle Aksakal, Fatma Zeynep Aytepe
13:30 - 13:40 P336 Emre Diker Teleskopik Kron Tutuculu İmplant Destekli Mandibular Tam Protez Vaka Sunumu
Muhammet Emin Aksan, Saadet Atsü Sağlam, Ali Can Bulut, Emre Diker
13:40 - 13:50 P337 Emre Diker Mandibular Hassas Bağlantılı İmplant Destekli Sabit Bölümlü Protez Vaka Raporu
Muhammet Emin Aksan, Saadet Atsü Sağlam, Ali Can Bulut, Emre Diker
13:50 - 14:00 P338 Zulal Tekiroglu Yelken Anterior Bölgede Konservatif Yaklaşımlarla Estetiğin Düzeltilmesi: 2 Vaka Raporu
Zulal Tekiroglu Yelken, Emine Sirin Karaarslan
14:00 - 14:10 P339 Ezgi Baltacı Travmaya Uğramış Genç Daimi Santral Dişin Endodontik Ve Restoratif Tedavisi
Ayça Kurt, Ayşe Tuba Özalp Koca, Ezgi Baltacı, Tamer Tüzüner
14:10 - 14:20 P340 Emre Diker Simante İmplant Dayanağıyla Vida Retansiyonlu Monolitik Kron Üretimi Vaka Raporu
Muhammet Emin Aksan, Saadet Atsü Sağlam, Ali Can Bulut, Emre Diker
14:20 - 14:30 P341 Hatice Cansu Kış Mandibular Kondilde Lokalize Bir Anevrizma Kisti
Hatice Cansu Kış, Damla Soydan, Aykağan Coşgunarslan, Emin Murat Canger, Alperen Vural
14:30 - 14:40 P342 Ayşe Koçak-Büyükdere Alt Üst Çene Tam Diş Eksikliğinin İmplant Destekli Protetik Restorasyonla Rehabilitasyonu: 2 Yıllık Klinik Takip
Ayşe Koçak Büyükdere, Bahadır Kan
14:40 - 14:50 P343 Elis Mutlu Serebral Palsili Çocuk Hastada Ön Bölge Dişlerin Fiber Destekli Restorasyonu
Elis Mutlu, Sinem Uz Birant, Yelda Kasımoğlu, Figen Seymen, Koray Gençay
14:50 - 15:00 P344 Emine Şahin Tesadüfen Tespit Edilen Rinolit: Bir Olgu Sunumu
Emine Şahin, E. Didem Yalçın
15:00 - 15:10 P345 Arife Sabancı Kemik İçi Defektlerin Rejeneratif Yöntemlerle Tedavisi
Arife Sabancı, Mustafa Özay Uslu, Alperen Kırmızıgül
15:10 - 15:20 P346 Burak Gümüştaş Amalgam Kenar Defektlerinin Tamirinde Reçine Kompozitlerin Etkinliği
Burak Gümüştaş, Soner Şişmanoğlu
15:20 - 15:30 P347 Aydın Akçakoca Ağız Solunumu Ve Plağa Bağlı Kronik İltihabi Dişeti Büyümesinin Tedavisi
Aydın Akçakoca, Hafize Öztürk Özener, Leyla Kuru
15:30 - 15:40 P348 Özlem Ülker Cam İyonomer İçerikli İki Farklı Restoratif Materyalin Renk Değişimlerinin İncelenmesi
Fikret Yılmaz, Özlem Ülker
15:40 - 15:50 P349 Sevda Kalkan Bir Grup Türk Popülasyonunda Anterior Maksiller Bukkal Kurvatür Açısı Ve Sna Açılarının Karşılaştırılması
Sevda Kalkan, Özlem Okumuş, Mehmet Oğuz Borahan, Asım Dumlu
15:50 - 16:00 P350 Sacide Duman Olası Gardner Sendromu: Olgu Sunumu
Sacide Duman, Şuayip Burak Duman
16:50 - 17:00 P351 Hakan Bilen Üst Anterior Bölgede Uygulanan Diastema Eliminasyonu Ve Gingivektomi: Vaka Sunumu
Hakan Bilen, Mustafa Özay Uslu, Umut Öğütücü, Burak Dayı
17:00 - 17:10 P352 Gözde Derindağ Füzyon Ve Geminasyonun Bir Arada Bulunduğu Bir Vaka Sunumu
İrfan Sarıca, Kübra Törenek, Gözde Derindağ, Fatma Çağlayan
17:10 - 17:20 P353 Bilge Tarçın Osteogenesis İmperfektanın Klinik, Radyolojik Ve Genetik Bulguları: Bir Olgu Sunumu
Bilge Tarçın, Birsay Gümrü, Ender İdman, Asel Üstad
17:20 - 17:30 P354 Burak Gökay Yıldırım Çoklu Dişeti Çekilmesinin Koronole Pozisyone Fleple Tedavisi: Olgu Sunumu
Zehra Gülsoy, Umut Ballı, Burak Gökay Yıldırım
17:30 - 17:40 P355 Esin Özlek Radiküler Kist Tedavisinde Cerrahi Ile Kombine Uygulanan Endodontik Yaklaşım; 4 Yıllık Vaka Takibi
Esin Özlek, Alaettin Koç, Volkan Kaplan, Mehmet Uğur
17:40 - 17:50 P356 Gamze Nalcı İnvaziv Servikal Rezorpsiyon: Olgu Bildirimi
Gamze Nalcı, Emre Barış, Tayfun Alaçam
17:50 - 18:00 P357 Tuğba Sert İmmatur Daimi Dişlerde Görülen Komplike Kron Kırıklarında Parsiyel Pulpotomi Tedavisi: 2 Olgu Sunumu
Tuğba Sert, Nur Burcu Dutlu, Volkan Arıkan

E-Poster Sunum Ekranı 4

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P358 Banu Özveri Koyuncu Kronik Travma Nedeniyle Oluşan Bukkal Skuamöz Hücreli Karsinom : Olgu Sunumu
Banu Özveri Koyuncu, Gülcan Coşkun Akar, Esin Alpöz, Yağmur Şahin, Kerem Öztürk
10:10 - 10:20 P359 Şemsettin Ender İlker Periimplantitise Bağlı Üç Duvarlı Kemik Defektlerinin Otojen Greft İle Rekonstrüksoyunu Ve Dental İmplant İle Rehabilitasyonu
Şemsettin Ender İlker
10:20 - 10:30 P360 Banu Özveri Koyuncu Sodyum Hipokloritin Yanlışlıkla Doku İçine Enjeksiyonu
Banu Özveri Koyuncu, Esin Alpöz, Sevtap Günbay, Müfide Bengü Erden
10:30 - 10:40 P361 Esin Özlek Horizontal Kök Kırığı Bulunan Üst Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi: 3 Yıllık Olgu Takibi
Esin Özlek, Levent Ciğerim, Alaettin Koç, Elif Akkol
10:40 - 10:50 P362 Deniz Önal Üst Sağ Santral Kesici Dişin Orta Üçlüsünde İzlenen Horizontal Kök Kırığına Yaklaşım: Vaka Raporu
Deniz Önal, Zeliha Uğur Aydın, Seda Tan İpek
10:50 - 11:00 P363 Gözde Öztürk Porselen Ve Kompozit Laminate Veneerlerle Polidiastemaların Kapatılması: Vaka Sunumu
Gözde Öztürk, Esra Uzer Çelik
11:00 - 11:10 P364 Birsay Gümrü Odontojenik Miksomanın Klinik Ve Radyolojik Bulguları: Olgu Sunumu Ve Kısa Literatür Derlemesi
Birsay Gümrü, Ender İdman, Asel Üsdat, Bilge Tarçın
11:50 - 12:00 P365 Sacide Duman Mandibulada Büyük Kompleks Odontoma: Olgu Sunumu
Sacide Duman, Şuayip Burak Duman, İbrahim Şevki Bayrakdar
12:00 - 12:10 P366 Tuğçe Yuca Öztürk Kompleks Dentoalveolar Travma Tedavisi: Olgu Sunumu
Tuğçe Yuca Öztürk, Asiye Nur Dinçer, Mehmet Burak Güneşer, Yeşim Şeşen Uslu
12:10 - 12:20 P367 Gözde Öztürk Aşırı Kuron Harabiyetinin Cad/Cam Endokuron İle Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu
Gözde Öztürk, Gülipek Demirel, Esra Uzer Çelik
12:20 - 12:30 P368 Kamile Nur Vapur Çocuk Hastada İnflamatuar Odontojenik Kist: Olgu Sunumu
Kamile Nur Vapur, Merve Erkmen Almaz, Hatice Deniz, Emre Barış, Fethi Atıl
12:30 - 12:40 P369 Barış Filiz Erol Hareketli Bölümlü Protezler İle Farklı Bir Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Barış Filiz Erol, Nurten Baysal, Hilal Peker Öztürk, Simel Ayyıldız, Cumhur Sipahi
12:40 - 12:50 P370 Aybike Şahlanan Komplike Kron Kırığının Parsiyel Pulpotomi Ve Kırık Parçanın Yapıştırılması Ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Aybike Şahlanan, H. Cem Güngör
12:50 - 13:00 P371 Çiğdem Kahveci Artmış İnterokluzal Mesafenin Rehabilitasyonu İçin Hibrid Protezler
Doğu Ömür Dede, Cennet Elçin Sağırkaya, Ahmet Serkan Küçükekenci, Çiğdem Kahveci
13:00 - 13:10 P372 Mustafa Şimşekyılmaz Oral Pemfigus Vulgaris: Bir Olgu Sunumu
Mustafa Şimşekyılmaz, Seçkin Onur Akarken, Taner Arabacı
13:10 - 13:20 P373 Işın Kürkçüoğlu Papillon-Lefevre Sendromu Olan Bir Hastanın Tedavisinde Karşılaşılan Zorluklar
Işın Kürkçüoğlu, Bilge Çadır, H. Yasemin Yay Kuşçu
13:20 - 13:30 P374 Osman Pak Maksillada Büyük Bir Radiküler Kiste Yaklaşım: Vaka Raporu
Osman Pak, Tamer Zerener , Mete Ahlat, Savaş Özarslantürk, Hilal Peker Öztürk
13:30 - 13:40 P375 Kamile Nur Vapur Maksiller Santral Dişlerinde Avülsiyon Meydana Gelen Hastanın Tedavisi: Olgu Sunumu
Kamile Nur Vapur, Volkan Arıkan
13:40 - 13:50 P376 Nurten Baysal Uygun Konumlandırılmamış İmplantların Cad/Cam Kişisel Abutmentlarla Restore Edilmesi: Olgu Sunumu
Nurten Baysal, Hilal Peker Öztürk, Barış Filiz Erol, Simel Ayyıldız, Cumhur Sipahi
13:50 - 14:00 P377 Sema Murat Gümüş Zeoliitin Protez Kaide Rezininin Rengine Etkisi
Sema Murat, Gülce Alp, Mustafa Oğuz Arslan
14:00 - 14:10 P378 Aida Kurbanova Kuzey Kıbrıs Popülasyonunda Stafne Kemik Kavitesi Prevalansı: Retrospektif Çalışma
Aida Kurbanova, Kaan Orhan
14:10 - 14:20 P379 Said Enes Er Malign Melonoma
Said Enes Er, Derya Yıldırım, Yavuz Fındık, İbrahim Metin Çiriş
14:20 - 14:30 P380 Osman Pak Maksillada Dentigeröz Kist: Vaka Raporu
Osman Pak, Tamer Zerener, Mete Ahlat, Savaş Özarslantürk, Hilal Peker Öztürk
14:30 - 14:40 P381 Hilal Peker Öztürk Oral Kavitenin Malign Melanomu
Hilal Peker Öztürk, Nurten Baysal, Barış Filiz Erol, Hakan Avsever, Osman Pak
14:40 - 14:50 P382 Savaş Özarslantürk Tesadüfi Bir Bulgu Olarak Dentigeröz Kist:Bir Vaka Raporu
Savaş Özarslantürk, Osman Pak, İsmail Hakan Avsever, Neşe Oral, Buğra Şenel
14:50 - 15:00 P383 Osman Pak Mandibulada Rezidüel Kist: Vaka Raporu
Osman Pak, Savaş Özarslantürk, Hilal Peker Öztürk, Hatice Seda Özgedik, Neşe Oral
15:00 - 15:10 P384 Ali Altındağ Radyoopak Lezyona Ait 3 Yıllık Takip: Biyopsi Her Zaman Gerekli mi?
Ali Altındağ, Poyzan Bozkurt
15:10 - 15:20 P385 Abdullah AlAlwani Gummy Smile’ın Botulinum Toksin Tip A (Botox) Ile Alternatif Tedavi Yöntemi Olgu Sunumu
Abdullah AlAlwani, Oğuz Buhara, Erim Tandoğdu
15:20 - 15:30 P386 Emine Serra Bıçakçı İmplant Çevresi Yapışık Dişeti Oluşturulmasında: Kret Kaynaklı Serbest Dişeti Grefti
Emine Serra Bıçakçı, Zeliha Betül Özsağır, Tuğba Zengin Çelik, Ebru Sağlam, Mustafa Tunalı
15:30 - 15:40 P387 Mustafa Tunalı Titanyum-Trombositten-Zengin-Fibrin (T-Prf) Ile Maksatlı Replantasyon:Vaka Sunumu
Mustafa Tunalı, Zeliha Betül Özsağır, Ebru Sağlam, Enes Kayan, Mete Toptaş
15:40 - 15:50 P388 Said Enes Er Mandibula Metastazlı Prostat Adenokarsinoma
Said Enes Er, Esin Bozdemir, Yavuz Fındık
15:50 - 16:00 P389 Büşra Göktepe Nikel Alerjisi Ve Yetersiz İnterokluzal Aralığa Sahip Olgunun Protetik Rehabilitasyonu
Doğu Ömür Dede, Büşra Göktepe, Ersan Çelik, Ayça Tulga
16:50 - 17:00 P390 Merve Gülsoy Oklüzal Aşınmaya Uğramış Dişlerin Sabit Protezlerle Tedavisi: 2 Olgu Sunumu
Merve Gülsoy, Süleyman Hakan Tuna
17:00 - 17:10 P391 Merve Gülsoy Mandibular Deviasyonlu Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Merve Gülsoy, Süleyman Hakan Tuna
17:10 - 17:20 P392 Damla Akbal Ortodontik Tedavi Sırasında Sert Ve Yumuşak Doku Yetersizliği Bulunan Dişsiz Bölgenin Rehabilitasyonu : Vaka Raporu
Damla Akbal, Eylem Ayhan Alkan, Özer Alkan
17:20 - 17:30 P393 Hafize Öztürk Özener İlaca-Bağlı Dişeti Büyümesinde Cinsiyetin Etkisi: Pilot Çalışma
Hafize Öztürk Özener, Ece Yetis, Onur Eroglu, Safa Alkateb, Leyla Kuru
17:30 - 17:40 P394 Eda Arat Maden Demir Eksikliği Anemisi Proflaksisi Için Uygulanan Demir Replasman Tedavisi Ile Diş Çürüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İbrahim Eker, Eda Arat Maden, Onur Erdem, Eyüp Çırak
17:40 - 17:50 P395 Zehra Gülsoy Miller Sınıf 3 Çekilmenin Laterale Pozisyone Flep Ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Zehra Gülsoy, Birsen Korkmaz, Umut Ballı
17:50 - 18:00 P396 Tuğçe Baloğlu Anterior Diastema Vakasında Direkt Kompozit Restorasyon İle Estetik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu
Tuğçe Baloğlu, Nasibe Aycan Yılmaz

E-Poster Sunum Ekranı 5

Saat Poster No Sunucu Poster Başlığı
10:00 - 10:10 P397 İsmail Aslan Üst Çene Anterior Bölgede Travma Nedeniyle Oluşmuş Diş Ve Doku Kaybının Rekonstriksiyonu: Bir Vaka Raporu
Süleyman Hakan Tuna, Gülperi Koçer, İsmail Aslan, Neslihan Ebru Şenışık Uydaş
10:10 - 10:20 P398 Sercan Sungur Dental Anksiyetenin Yaş Ve Cinsiyetle Korelasyonu
Ali Can Bulut, Saadet Atsü, Hamiyet Güngör, Sercan Sungur t-->
10:20 - 10:30 P399 Damla Akbal Oral Melanotik Makülün Diagnozu : Olgu Sunumu
Hacer Şahin Aydınyurt, Damla Akbal
10:30 - 10:40 P400 Burcu Karaduman Air-Flow Kullanımı Sonrası Gelişen Servikofasial Amfizem Ve Pnömomediastinum: Olgu Sunumu
H. Gökhan Açıkgöz, Aydan Açıkgöz, Burcu Karaduman, Önder Demirbaş
10:40 - 10:50 P401 Elif Çelebi Skuamoz Hücreli Karsinoma: Bir Vaka Raporu
Elif Çelebi, Derya Yıldırım, Yavuz Fındık, Tayfun Yazıcı, Ülker Karagece Yalçın, Cevat Can
10:50 - 11:00 P402 Hüsniye Yıldırım Maksiller Santral Kesici Dişin Restorasyonu İçin Alternatif Bir Yaklaşım
Doğu Ömür Dede, Ersan Çelik, Ayça Tulga, Hüsniye Yıldırım
11:00 - 11:10 P403 Sercan Sungur 11 Yaşındaki Hastaya Yapılan Endokron Restorasyonu: Vaka Sunumu
Sercan Sungur, Ali Can Bulut, Hamiyet Güngör, Saadet Atsü
11:50 - 12:00 P404 Güler Yıldırım Anterior Derin Kapanışla Birlikte Görülen Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Vaka Raporu
Çağatay Aktaş, Güler Yıldırım
12:00 - 12:10 P405 Elif Çelebi Amalgam İle İlişkili Oral Likenoid Reaksiyon: Bir Vaka Raporu
Derya Yıldırım, Günseli Katırcı, Elif Çelebi
12:10 - 12:20 P406 Güler Yıldırım Rnkonjenital Lateral Diş Eksikliğinin Mini İmplant İle Tedavisi
Çağatay Aktaş, Güler Yıldırım, Esma Başak Gül Aygün
12:20 - 12:30 P407 Ayşe Karabaş Çift Taraflı Dudak Damak Yarıklı Hastada Anterior Maksillanın Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu
Ayşe Karabaş, Güler Yıldırım
12:30 - 12:40 P408 Necibe Damla Şahin İmmatür Daimi Dişlerdeki Komplike Kron Kırıklarının Parsiyel Pulpotomi Ile Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Necibe Damla Şahin, Tuğba Sert, Volkan Arıkan
12:40 - 12:50 P409 Nazmiye Dönmez Farklı Kullanım Tarihli Kompozit Materyallerinin Fiziksel Özeliklerinin Araştırılması
Nazmiye Dönmez, Mağrur Kazak, Buğra Düç, Akif Aslantaş
12:50 - 13:00 P410 Güler Yıldırım Treacher Colins Sendromlu Hastanın Protetik Rehabilitasyonurn
Çağatay Aktaş, Güler Yıldırım, Nilüfer Tülin Polat
13:00 - 13:10 P411 Gonca Deste Konuşma Bozukluklarında Total Protezlerin Etkisi
Rukiye Durkan, Perihan Oyar, Gonca Deste, Serhat Emre Özkır
13:10 - 13:20 P412 Sinan Altun Rikets Hastalığına Bağlı Yaygın Mine Hipoplazis : Olgu Sunumu
Sinan Altun, Hatice Boyacıoğlu Doğru, Gökçen Akçiçek, Sema Dural, Nihal Avcu
13:20 - 13:30 P413 Necibe Damla Şahin Çocuk Hastada Büyük Boyutlu Kist: Vaka Raporu
Necibe Damla Şahin, Berkan Altay, Merve Erkmen Almaz, Özkan Özgül
13:30 - 13:40 P414 Sercan Sungur Tek Taraflı Hassas Bağlantılı Protezler (MK1): Vaka Sunumu
Ali Can Bulut, Saadet Atsü, Muhammed Emin Aksan, Sercan Sungur
13:40 - 13:50 P415 Gonca Deste Mandibular All-On-Four İmplant Tasarımlarına Ait Farklı Modellerde Biyomekanik İncelemeler
Gonca Deste, Rukiye Durkan, Perihan Oyar, Serhat Emre Özkır
13:50 - 14:00 P416 Sedef Akyol Submandibular Sialolit: Bir Olgu Sunumu
Eda Didem Yalçın, Sedef Akyol, Seda Özer
14:00 - 14:10 P417 Cansu Görürgöz Bir Olgu Sunumu: Post-Ekstraksiyon Granuloma
Cansu Görürgöz, Poyzan Bozkurt, Erdal Erdem, Kaan Orhan
14:10 - 14:20 P418 Gonca Deste Kısaltılmış Dental Ark Konsepti
Perihan Oyar, Gonca Deste, Rukiye Durkan, Serhat Emre Özkır
14:20 - 14:30 P419 Musab Kamheya İki Farklı Bulkfill Restoratif Materyalinin Farklı İçecekler Ile Renkleşmesinin Ve Farklı Diş Macunları Ile Beyazlatılmasının Değerlendirilmesi
Musab Kamheya, Burak Gümüştaş, Begüm Guray Efes
14:30 - 14:40 P420 Meryem Gülce Subaşı İki Taraflı Kanin Agenezisine Sahip Hastanın Protetik Rehabilitasyonu
Meryem Gülce Subaşı, Gülce Alp
14:40 - 14:50 P421 Fatma Kaplan Kök Rezorpsiyonu Ve Mobilite Görülen Dişlerin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Fatma Kaplan, Asiye Nur Dinçer, Büşra Özdemir
14:50 - 15:00 P422 Savaş Özarslantürk Stafne Kemik Kavitesi: Bir Vaka Raporu
Savaş Özarslantürk, Neşe Oral, Osman Pak, Hatice Seda Özgedik, Tuncer Özen
15:00 - 15:10 P423 Fulya Demir Keser Dişlerin Kanal Tedavisinin Yenilenmesini Takiben Direkt Kompozit Rezin Restorasyonu
Fulya Demir, Gürkan Gür, Betül Büşra Ursavaş, Tuğba Bezgin
15:10 - 15:20 P424 Mira Kebudi Benezra Üst Kesici Dişte Kökün Orta Üçlüsündeki Rezorpsiyon Alanının Mta İle Tamiri: Olgu Sunumu
Mira Kebudi Benezra
15:20 - 15:30 P425 Aliye Koçer Periodontal Aralıktaki Gütaperkanın Uzaklaştırılması Ve İlgili Dişin 1 Yıllık Takibi
Aliye Koçer, Hicran Dönmez Özkan
15:30 - 15:40 P426 Savaş Özarslantürk Osteoblastoma: Bir Vaka Raporu
Savaş Özarslantürk, Osman Pak, İsmail Hakan Avsever, Neşe Oral, Hilal Peker Öztürk
15:40 - 15:50 P427 Nebiha Hilal Bilge Bilateral Retromolar Kanal: Bir Vaka Raporu
Gözde Derindağ, İrfan Sarıca, Nebiha Hilal Bilge, Osman Murat Bilge
15:50 - 16:00 P429 Melek Yıldırım Kron-Kök Kırığına Sahip Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Melek Yıldırım, Koray Sürme
16:50 - 17:00 P430 Elifnur Güzelce Ön Bölge Diş Eksikliğinde Cad-Cam Ve Fiber Uygulamaları ile Estatik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu
Elifnur Güzelce, Seçil Karakoca Nemli, Özgül Karacaer
17:00 - 17:10 P431 Gülbahar Ustaoğlu Gingivektomi Operasyonu Sonrası Korkusuz Gülümseme
Gülbahar Ustaoğlu, Kerem Çağlar Gümüş, Özge Uysal
17:10 - 17:20 P432 Mürşide Gültekin Endodontik Tedavili Maksiller Premoların İndirek Cad/Cam Materyali İle Onley Restorasyonu
Mürşide Gültekin, Hande Şar Sancaklı, Özgür Delican
17:20 - 17:30 P433 Deniz Yılmaz Serbest Dişeti Grefti Kullanılarak İnce Biyotipli Dişetinin Kalınlaştırılması Ve Keratinize Dişeti Dokusunun Arttırılması: Vaka Raporu
Deniz Yılmaz, Dicle Altındal, Eylem Ayhan Alkan
17:30 - 17:40 P434 Süveybe Ozan Mine Hipoplazisi Bulunan Ön Dişlere Estetik Tedavi Yaklaşımı: İki Olgu Sunumu
Süveybe Ozan, Nasibe Aycan Yılmaz
17:40 - 17:50 P435 Seda Cengiz Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi Ve Çevre Dostu Diş Hekimliği
Seda Cengiz, Umut Ballı, M. İnanç Cengiz, Duygu Bozkurt
17:50 - 18:00 P436 Tuğba Zengin Çelik Dişeti Gülümsemesine Sahip Bireyde Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Sunumu
Tuğba Zengin Çelik, Ebru Sağlam, Muhammed Esad Taha, Ayşe Atay
18:00 - 18:10 P437 Deniz Yılmaz Amlodipin Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinin Tedavisi: Vaka Sunumu
Deniz Yılmaz, Dicle Altındal, Eylem Ayhan Alkan
18:10 - 18:20 P438 Bora Korkut Kuron Kırıklarının ‘Brb Matriks’ Tekniği Kullanılarak Estetik Restorasyonurn
Bora Korkut
18:20 - 18:30 P439 Deniz Yılmaz Çoklu Dişeti Çekilmesi Tedavisinde Koronale Pozisyone Flep İle Trombositten Zengin Fibrin’in Birlikte Kullanımı: Vaka Raporu
Deniz Yılmaz, Dicle Altındal, Eylem Ayhan Alkan
18:30 - 18:40 P440 Safa Özden Estetik Lamina Restorasyonu: Bir Olgu Sunumu
Hakan Demir, Safa Özden
18:40 - 18:50 P441 Abdullah Sebai KKTC’Deki Dişhekimlerinin Endodontik Uygulamalarındaki Tercihlerine Dair Bir Anket Çalışması
Abdullah Sebai, Umut Aksoy, Dilan Kırmızı