Kongreye Kalan Süre
Tanıtım Videosu

Sözlü Sunum Programı

 
Sunum ile İlgili Bilgiler:
  • Sunum dili Türkçe’dir.
  • Bildiri salonları İstanbul Kongre Merkezi B3 katında yer almaktadır.
  • Sunumların özette belirtilen sunucu yazar tarafından yapılması gerekmektedir.
  • Sunumlarınızı, oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce ilgili salonlarda yer alan teknik masalara teslim etmeniz gerekmektedir.
  • Toplam sözlü sunum süresi 15 dakika olup; 10 dakika sunum, 5 dakika da tartışma soruları için süre verilecektir.
 
SALON A 21.09.2017, Perşembe
Saat Sunum No Bildiri Başlığı Sunucu
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Cemil İşler
14:30-14:45 S026 Ektopik Dişle İlişkili Olan Sürmüş Kompleks Odontoma: Nadir Bir Olgu Raporu
Osman Habek, Halil İbrahim Durmuş, Ersin Keskin, Nedim Güneş
Osman Habek
14:45-15:00 S137 Parotis Bezi Kanalında Dev Tükrük Bezi Taşı
Hatice Boyacıoğlu Doğru, Hakan Hıfzı Tüz, Ümit Özgür, Gökçen Akçiçek, Nihal Avcu, Sema Dural
Hatice Boyacıoğlu Doğru
15:00-15:15 S033 Bifosfonat ve Benzer İlaçların Oral Bölgede Yaratabileceği Problemlerin Farkında Mıyız?
Hamed Noury Rad Davaji, Dilek Aynur Uğar Çankal
Hamed Noury Rad Davaji
15:15-15:30 S056 Gömülü Yirmi Yaş Dişlerini Çekelim Mi , Çekmeyelim mi?
Yağmur Şahin, Fatma Bahar Sezer
Yağmur Şahin
15:30-15:45 S063 Türkiye’Deki Diş Hekimlerinin Bifosfonata Bağlı Osteonekroz Konusundaki Bilgi ve Farkındalık Seviyesi: Anket Çalışması
Zeynep Burçin Gönen, Emrah Soylu
Zeynep Burçin Gönen
15:45-16:00 S067 Epidermolizis Bülloza Hastalarında Oral Rehabilitasyon: 5 Olgu Raporu
Cengiz Gülen,
Ezgi Eroğlu, İsmet Rezani Toptancı, Emine Tatar, Mehmet Sinan Doğan
Ezgi Eroğlu
16:45-17:00 S070 Dişhekimliği Öğrencilerinin Oral Kanser Farkındalığı
Gaye Keser, Filiz Namdar Pekiner
Gaye Keser
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mustafa Ramazanoğlu
17:00-17:15 S119 Çocukta Santral Dev Hücreli Granülomun Cerrahi Tedavisi ve 1 Yıllık Takibi
Halenur Altan, Rabia Erağca, Eren Yıldırım, Ahmet Altan, Nihat Akbulut 
 Rabia Erağca
17:15-17:30 S132 Piezocerrahi ve Konvansiyonel Osteotomi Tekniklerinin Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyon Yöntemleri Ile Birlikte Değerlendirilmesi
Şemsettin Ender İlker, Hülya Koçak Berberoğlu  
Şemsettin Ender İlker
17:30-17:45 S029 Paresteziye Sebep Olmuş Büyük Mandibular Kistlerde Etkin Tedavi Yöntemi: Marsüpyalizasyon-Olgu Raporu
Osman Habek, Sinan Ateş, Ersin Keskin, Beyza Kaya
Osman Habek
17:45-18:00 S144 Maksillada Agresif Osteoblastoma: Nadir Bir Kemik Tümörü Olgusu
Derya Yıldırım,
Melike Başaran, Yavuz Fındık, Mustafa Asım Aydın, Süha Türkaslan , İbrahim Metin Çiriş
Melike Başaran
18:00-18:15 S147 Posterior Superior Alveolar Arterin Dental Volumetrik Tomografide Değerlendirilmesi
Eda Didem Yalçın,
Sedef Akyol
Sedef Akyol
18:15-18:30 S148 Dental İmplant Hastalarının Bilgi Düzeyi ve Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
Gökhan Özkan, Nursel Akkaya, Aydan Kanlı
Gökhan Özkan
18:30-18:45 S050 Dişhekimlerine Başvuran Hastalarda Sistemik Hastalık İnsidansı
Levent Ciğerim,
Volkan Kaplan
 Volkan Kaplan
 
SALON B 21.09.2017, Perşembe
Saat Sunum No Bildiri Başlığı Sunucu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Çağrı Delilbaşı
14:30-14:45 S074 Ogmentasyon Amaçlı Alveoler Kret Split Osteotomisi
Mürüde Akyolal 
Mürüde Akyolal
14:45-15:00 S085 Dentigeröz Kistli Pediatrik Hastalarda Dekompresyon Tekniğinin Etkinliği
Ömer Ekici, Ömür Dereci 
Ömer Ekici
15:00-15:15 S087 Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi
Levent Ciğerim, Volkan Kaplan, Saadet Çınarsoy Ciğerim
Levent Ciğerim
15:15-15:30 S093 Oral Topikal Preparatların İçeriğine ve Etkilerine Genel Bakış
Özlem Okumuş, Z. Zuhal Yurdabakan, Semih Özbayrak 
Özlem Okumuş
15:30-15:45 S096 Yetersiz Alveolar Kemik Hacminin Arttırılmasında Box Tekniği Ile İ-PRF Nin Uygulanması: Bir Vaka Sunumu
Keremcan Kuru, Nuri Ünal, Toghrul Aliyev, Bayram Fatih Efeoğlu, Nihat Laçin
Keremcan Kuru
15:45-16:00 S097 Otojen Dişle İmplant Üstü Protezlere Yeni Bakış: Vaka Serisi
Kemal Aksoy, Oytun Kutsal, Bora Bağış, Serhat Köseoğlu
Kemal Aksoy
16:45-17:00 S109 Farklı Bikarbonat Oranları Ile Tamponlanmış Dört Farklı Lokal Anestezik Solüsyonun In- Vitro Antifungal Aktivitesi
Hicran Dönmez Özkan, Özlem Kocaturk, Esin Poyrazoğlu Çoban, Çiğdem Aydın, Halil Bıyık
Hicran Dönmez Özkan
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Burcu Karaduman
17:00-17:15 S054 Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde T-TZF ve SBDG’ Nin Klinik, Biyokimyasal Olarak Karşılaştırılması
Gülşah Uyanık
, Tuğba Aydın, Cenk Fatih Çanakçı, Taner Arabacı, Ahmet Kızıltunç
Gülşah Uyanık
17:15-17:30 S060 Hamile Olan ve Olmayan Kadınlarda Stresin Periodontal Duruma Etkisi
Fatma Uçan Yarkaç, Özge Göktürk
Fatma Uçan Yarkaç
17:30-17:45 S062 Farklı Düzeylerde Kısıtlama Stresi Uygulanan Deneklerde Osseointegrasyon Düzeyinin Belirlenmesi
Alihan Bozoğlan, Serkan Dündar, Tuba T Yıldırım, Özgür Bulmuş, A. Seçkin Ertuğrul, Merve Bozoğlan
Alihan Bozoğlan
17:45-18:00 S066 Doktor, Eczacı, Hemşire, Öğretmen ve Diş Hekimi Adaylarının Ağız Diş Sağlığı Bilgi, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Zahide Koşan, Banu Bedir, Aysun Aras, Ozan Barış Aydın, Sera Şimşek Derelioğlu, Elif Okşan Çalıkoğlu
Ozan Barış Aydın
18:00-18:15 S075 Periodontal Tedavinin Diyabetli Hastalarda Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Yaprak Kalkan, Mervi Gürsoy, Ulvi Kahraman Gürsoy, Eija Könönen, Başak Doğan
Yaprak Kalkan
18:15-18:30 S099 Hiyaluronik Asit Esaslı Biyolojik Matriksin Sıçan Kalvaryal Kemiğindeki Rejenerasyon Potansiyeli
Ömer Birkan Ağralı, Hatice Selin Yıldırım, Hafize Öztürk Özener, Dilek Özbeyli, Merva Soluk Tekkeşin, Elif Çiğdem Altunok, Leyla Kuru
Ömer Birkan Ağralı
SALON C 21.09.2017, Perşembe
Saat Sunum No Bildiri Başlığı Sunucu
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Barış Kara
14:30-14:45 S006 Uyku (Gece) Bruksizmine Psikiyatrik Yaklaşım
Murat Eren Özen 
Murat Eren Özen
14:45-15:00 S008 İki-İmplant Destekli Overdenture Uygulamalarında Karşılaşılan Komplikasyonlar
Sadullah Üçtaşlı, Ümran Yılmaz, Merve Erdoğan 
Ümran Yılmaz
15:00-15:15 S010 Monolitik ve Çift Katmanlı Zirkonya Seramik Kuronların Kırılma Dirençlerinin Değerlendirilmesi
Damla Kara, Baykal Yılmaz 
Damla Kara
15:15-15:30 S011 Yüzey Uygulamalarının CAD/CAM Ile Üretilen Rezin Esaslı Postların Kök Kanal Dentinine Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkileri
Serra Oguz Ahmet, Ferhan Egilmez, Işıl Çekiç Nagaş, Gülfem Ergün 
 Işıl Çekiç Nagaş
15:45-16:00 S021 Nano-Hibrit ve Polimer İnfiltre Seramiklerin Su Emilimi ve Suda Çözünürlüğü: Bitirme ve Polisaj İşlemlerinin Etkisi
Ferhan Egilmez, Gulfem Ergun, Isil Cekic-Nagas, Pekka K. Vallittu, Lippo V. Lassila 
Ferhan Eğilmez
16:45-17:00 S105 Lazer Destekli Kuron Boyu Uzatma ve Dudak Repozisyonu Ile Gülüş Dizaynı
Mehmet Murat Taşkan, Deniz Sıla Özdemir, Gözde Kara, Ebru Özkan Bütün 
Mehmet Murat Taşkan
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Canan Bural
17:00-17:15 S112 Orofasiyal Estetik Ölçeğin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği
Emir Yüzbaşıoğlu, Gülşilay Sayar, Pernilla Larsson 
Gülşilay Sayar
17:15-17:30 S120 Zirkonya Altyapıların Hacimsel Karşılaştırılması
Murat Eskitaşçıoğlu, Beyza Ünalan Değirmenci, Hasan Murat Aydoğdu 
 Beyza Ünalan Değirmenci
17:30-17:45 S123 İmplant-Abutment Uyumsuzluklarının İntraoral Dijital Görüntüleme Ile Tespiti
Asilkan Gez, Hakan Terzioğlu, Hakan Kurt, Candan Paksoy, Bengi Öztaş, Oğuzcan Kararer 
Asilkan Gez
17:45-18:00 S127 Dudak Damak Yarıklı Hastaların Ortodontik Tedavi Sonrası Protetik Rehabilitasyonu: 2 Yıllık Vaka Takibi
Adnan Köse, Pınar Gültekin, Deniz Şen 
Adnan Köse
SALON A 22.09.2017, Cuma
Saat Sunum No Bildiri Başlığı Sunucu
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Tan Eyüboğlu
09:00-09:15 S013 Bir Grup Türk Popülasyonunda Kanin Dişlerinin Kök Kanal Morfolojilerinin İncelenmesi 
Işıl Kaya-Büyükbayram, Mehmet Ali Elçin,
Seda Aydemir, Celal Özkale
Seda Aydemir
09:15-09:30 S041 Üç Farklı Kalsiyum Silikat Esaslı Simanın Kök Kanal Dentinine Bağlanma Dayanımı Üzerine Çeşitli Kanal İçi İlaçların Etkisinin İncelenmesi
Merve Nur Aydın, Burak Buldur
Merve Nur Aydın
09:30-09:45 S058 Farklı Şelasyon Ajanları Ile Kök Kanal Preparasyonundaki Dentin Defekt İnsidansı
Hakan Göktürk, Uğur Aydın, İsmail Özkoçak, Emine Demir
Hakan Göktürk
09:45-10:00 S078 Sürfaktanlı EDTA Solüsyonlarının Resin Esaslı Kök Kanal Dolu Patının Genç ve Yaşlı Kök Dentinine Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi
Çiğdem Dik, Emel Uzunoğlu, Hatice Doğan Buzoğlu
Çiğdem Dik
10:00-10:15 S080 Farklı Ekipmanların Kullanıldığı Apikal Rezeksiyonlu Dişlerin Kırılma Dayanımı
Ferhat Ayrancı, Leyla Benan Ayrancı, Alper Özdoğan, Serkan Özkan,
Mutlunur Önder Peker, Mutan Hamdi Aras
Mutlunur Önder Peker
10:15-10:30 S098 Semptomatik Dişlerde Şekillendirme, Seans Sayısı ve Medikamentin Postoperatif Ağrıya Etkisi
Zeliha Öztürk, Beyser Pişkin
Zeliha Öztürk
10:30-10:45 S162 Üç Farklı Hassasiyet Gidericinin Dentine Adeziv Bağlanmada Makaslama Dayanımına Etkisi
Keziban Olcay, Tan Fırat Eyüboğlu
Keziban Olcay
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hesna Sazak Öveçoğlu
11:15-11:30 S111 İrrigasyon Yönteminin Fiber Postun Bağlantısı Üzerine Etkisinin Push-Out Tekniği Ile Değerlendirilmesi
Funda Fundaoğlu Küçükekenci, Ahmet Serkan Küçükekenci
Funda Fundaoğlu Küçükekenci
11:30-11:45 S122 Eğri Kök Kanallarının WaveOne Sistemi Kullanılarak Şekillendirilmesi Sırasında Apikalden Çıkan Debris Miktarına Rehber Yol Oluşturulmasını Sağlayan Farklı Eğe Sistemlerinin Etkisi
Damla Özsu Kırıcı, Elif Kol KIlınç, Ertuğrul Karataş, Hakan Arslan, Meltem Çolak
Damla Özsu Kırıcı
11:45-12:00 S126 SAF Kullanımının Push-Out Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi
Tuğrul Aslan, İbrahim Şener
Tuğrul Aslan
12:00-12:15 S128 Yağlı Kalsiyum Hidroksitin Postoperatif Ağrı Ve Ödem Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Müge Çına Aksoy, Mustafa Şenol Tüzüm, Timuçin Baykul
Müge Çına Aksoy
12:15-12:30 S146 Dönme Hızlarının Tek-Eğe Döner Sistemler Ile Genişletme Sonrasındaki Dentinal Çatlak İnsidansına ve Taşan Debris Miktarına Etkisi
Elif Kol Kılınç, Ezgi Doğanay, Pınar Güvenç
Elif Kol Kılınç
12:30-12:45 S004 Geçici Oklüzal Yükseltmede Kullanılan Üç Farklı Adezivin Bağlanma Dayancının Karşılaştırılması
Gülşilay Sayar, Delal Dara Kılınç
Gülşilay Sayar
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Delal Dara Kılınç
14:30-14:45 S024 Fonksiyonel Ortopedik Tedavilerin Masseter Kasına Etkisinin Ultrasonik Olarak İmcelenmesi
Mehmet Nezir Karaca, Merve Göymen, Mehmet Cihangir Koçak, Hanifi Ayhan Özkur 
Mehmet Nezir Karaca
14:45-15:00 S025 Maksimum Isırma Kuvveti Ile Manibular Ramus Medial Depresyonu Arasındaki İlişki
Mehmet Zahit Adışen, Alime Okkesim, Melda Mısırlıoğlu
Alime Okkesim
15:00-15:15 S040 Erken Süt Azı Çekimi Yapılmış Çocuklarda Yer Kaybının Değerlendirmesi
Yasemin Güler, Sera Şimşek Derelioğlu 
Yasemin Güler
15:15-15:30 S045 Ortodontinin Gizli Dünyası: Lingual Ortodonti
Didem Aktan 
Didem Aktan
15:30-15:45 S048 Türk Popülasyonunda Mandibular Dental Ark Formlarının Değerlendirilmesi
Fundagül Bilgiç, Gökay Üstdal, Eyüp Burak Küçük 
Gökay Üstdal
15:45-16:00 S055 Birinci Daimi Molar Diş Çekiminden Sonra Boşluk Kapanışı ve Dental Arktaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Gözde Serindere, Behiye Bolgül, Alem Coşgun 
Gözde Serindere
16:00-16:15 S118 Sarı Kantaron Bitki Eksraktının Ağartılmış Mine-Ortodontik Braket Bağlanma Dayanımındaki Etkinliği
Nasibe Aycan Yılmaz, Yazgı Ay, Aslıhan Göktürk Ulusoy, Rukiye Yavaşer Tomay, Arife Alev Karagözler 
Yazgı Ay
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Betül Kargül
16:45-17:00 S017 Mezuniyet Sonrası Diş Hekimlerinin Pedodontik Tedavilere Yaklaşımları
Esra Öz , Zuhal Kırzıoğlu 
Esra Öz
17:00-17:15 S020 Dudak Damak Yarıkları Üzerine Genetik Bir Çalışma
Alexandre R Vieira, Mine Koruyucu, Yelda Kasımoğlu, Figen Seymen, Merve Bayram, Aslı Patır, Nihan Ergöz-Jebrin, Elif Bahar Tuna-İnce, Koray Gençay, Kathleen Deeley, Diego Bussaneli, Adriana Modesto 
Yelda Kasımoğlu
17:15-17:30 S027 Altı Farklı Travmatik Dental Yaralanma ve Tedavi Şekilleri
Alem Coşgun, Behiye Bolgül, Berk Turgay 
Alem Coşgun
17:30-17:45 S051 Avülse Dişlerde Geç Replantasyon Tedavisinin Takibi: Olgu Sunumu
Aysel Toprak, Işıl Özgül Kalyoncu, Serap Akyüz 
Aysel Toprak
17:45-18:00 S089 Çocuklarda Tükürük Laktoferrin, Kortizol ve Α-Amilaz Düzeylerinin Anksiyete Ile İlişkisi
Şehkar Oktay, Betul Korkmaz, Sezin Demirel, Ebru Isık Alturfan, Serap Akyu 
Şehkar Oktay
18:00-18:15 S092 Çocuklarda Diş Tedavisi Öncesi ve Sonrası Ağız Sağlığının 12 Aylık Değerlendirilmesi
K. Görkem Ulu Güzel, Melis Akyıldız, Gülçin Doğusal, Sultan Keleş, Işıl Sönmez 
K. Görkem Ulu Güzel
SALON B 22.09.2017, Cuma
Saat Sunum No Bildiri Başlığı Sunucu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Esra Güzeldemir Akçakanat
09:00-09:15 S100 Peri-Implant Mukozitiste Mekanik Tedavi ve Klorheksidin Destekli Mekanik Tedavinin Klinik Değerlendirmesi
Volkan Eren, Selin Yıldırım, Bahar Kuru, Leyla Kuru 
Volkan Eren
09:15-09:30 S101 Trombosit Konsantratlarında Yeni Bir Yaklaşım: Titanyum Destekli Trombositten Zengin Fibrin (T-TZF)
Bilge Duymaz, Erhan Fıratlı, Mustafa Tunalı, Merva Soluk Tekkeşin, Özen Doğan Onur 
Bilge Duymaz
09:30-09:45 S114 Sistemik Hastaliklarla Ilgili Farkindalığın Eğitim Seviyesi ve Periodontal Durumla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Utku Gaye Dikme Güveli, Cenker Zeki Koyuncuoğlu 
Utku Gaye Dikme Güveli
09:45-10:00 S134 Ağız Solunumunun Periodontal Sağlığa Etkisinin Bilgisayar Destekli Termal Kamera Ile İncelenmesi
Sühan Gürbüz, Zeynep Turgut Çankaya, Altan Doğan 
Sühan Gürbüz
10:00-10:15 S135 Hiyaluronik Asitin Palatinal Bölgenin İyileşmesine Katkısının Lazer Doppler Ile Değerlendirilmesi
Zeynep Turgut Çankaya, Sühan Gürbüz, Batuhan Bakırarar, Bülent Kurtiş 
Zeynep Turgut Çankaya
10:15-10:30 S149 Farklı Ağız Gargaralarının Doğal Dişler Üzerindeki Renklenmeye Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Gülbahar Ustaoğlu, Mustafa Hayati Atala, Nagehan Atala 
Nagehan Atala
Oturum Başkanı: Dr. Uğur Ergin
11:15-11:30 S031 Tam Protez Kullanan Hastalarda Pozitif Radyografik Bulguların İncelenmesi
Fatih Cabbar, Nevzat Sezer Işıksaçan, Muammer Çağrı Burdurlu, Ceyda Özçakır Tomruk 
Fatih Cabbar
11:30-11:45 S032 Tek Seansta Seramik Laminate Veneer Restorasyon Uygulamaları
Sadullah Üçtaşlı, Oğuzcan Karaer, Hacer Ertürk, Hakan Terzioğlu 
 Oğuzcan Karaer
11:45-12:00 S035 Lityum Disilikat Cam Seramik Materyalde Glaze Materyalinin Translüsensi Parametre (TP) Değeri Üzerindeki Etkisi
Merve Erdoğ, Sadullah Üçtaşlı, Lippo Lassila, Pekka Valittu 
Merve Erdoğ
12:00-12:15 S038 Diş Rengi Belirlenmesinde Hasta-Hekim Becerilerinin Spektrofotometre Ile Kıyaslanması ve Diş Rengi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Tahir Karaman, Eyyüp Altıntaş, Bekir Eşer, Tuba Talo Yıldırım, Faruk Öztekin 
Tahir Karaman
12:15-12:30 S043 Monolitik Zirkonya Materyalinin Dentine Bağlanma Dayanımı Üzerine Farklı Tür Asit Yüzey Uygulamalarının Etkilerinin Araştırılması
Melih Ulgey, Oguzhan Gorler 
Melih Ulgey
12:30-12:45 S046 Seramik Laminat Veneer Restorasyonla Tedavi Sonrasında Klinisyen Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Sadullah Üçtaşlı, Gökhan Çiçekci, Hacer Ertürk, Mohamed Hwidi 
Gökhan Çiçekci
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Emir Yüzbaşıoğlu
14:30-14:45 S049 Diş Implantlarının Maksiller Sinüs Içine Yer Değiştirmesi: Vaka Serisi
Bora Özden, Burcu Baş, Vugar Gurbanov  
Vugar Gurbanov  
14:45-15:00 S053 Farklı Fiziksel Özellikteki Maksillofasiyal Silikonların Renk Değişimlerinin ve Sertliklerinin Değerlendirilmesi
Merve Bankoğlu Güngör, Ceyda Başak Semerci, Meral Bağkur, Seçil Karakoca Nemli 
Ceyda Başak Semerci
15:00-15:15 S059 Yaşlandırılmamış ve Yaşlandırılmış Rezin Nanoseramiğin Tamir Bağlanma Dayanımı
Meryem Gülce Subaşı, Gülce Alp 
Meryem Gülce Subaşı
15:15-15:30 S061 Metal-Seramik Kronlarda Altyapı Üretim Yönteminin Kırılma Dayanımına Etkisi
Haydar Albayrak, Hasan Hüseyin Kocaağaoğlu 
Haydar Albayrak
15:30-15:45 S065 Polimer İnfiltre Hibrit Seramiklerin Işık Geçirgenliğinin Değerlendirilmesi
İbrahim Duran, Necati Kaleli, Çağrı Ural, İdris Kavut 
Necati Kaleli
15:45-16:00 S069 Hareketli Protez Kullanan Bireylerin Ağız Florası Üzerine Probiyotiklerin Etkileri
Tuğba Demir, Hakan Demir 
Hakan Demir
16:00-16:15 S018 Suni Yaşlandırma İşlemi Uygulanan Farklı Tam Seramik Materyallerin Renk Stabilitelerinin Karşılaştırılması
Recep Türken, Ahmet Atila Ertan 
Recep Türken
16:45-17:00 S071 Cam Fiber Ile Güçlendirilmiş Protez Kaide Polimerinin Hamurlaşma Zamanının Belirlenmesi
Hakan Demir, Safa Özden 
Safa Özden
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Burçin Vanlıoğlu
17:00-17:15 S072 Zirkonya Alt Yapı Tasarımlarının Dental Restorasyonlarda Oluşan Stres Dağılımına Etkisi
Burcu Fırat, Selim Erkut 
Burcu Fırat
17:15-17:30 S076 Farklı Siman ve Universal Adeziv Kullanımının Seramik-Dentin Bağlantısına Etkisi
Burcu Kanat Ertürk, Begüm Karademir 
Burcu Kanat Ertürk
17:30-17:45 S082 Konvansiyonel ve Dijital Ölçü Teknikleri Ile Üretilen Üç Üyeli Lazer Sinter Altyapıların Marjinal Adaptasyonlarının Değerlendirilmesi
Hasan Kocaağaoğlu, Ayşegül Gürbulak, Haydar Albayrak 
Hasan Kocaağaoğlu
17:45-18:00 S091 Blepharo-Cheilo-Dontic (BCD) Sendromunun Protetik Tedavisi: Vaka Raporu
Mehmet Berk Kaffaf, Olcay Şakar, Beyza Tağrikulu 
Mehmet Berk Kaffaf
18:00-18:15 S104 Dijital Ölçü Yöntemlerinin Protetik Restorasyonların Marjinal ve İnternal Uyumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi.
Merve Benli,Değer Öngül, Dr. Burçin Karataşlı, Bilge Gökçen Röhlig 
Merve Benli
18:15-18:30 S117 Cam/Seramik Polimer CAD-CAM Materyallerinin Bağlanma Dayanımı
Gülce Alp, Meryem Gülce Subaşı, Burak Yılmaz 
Gülce Alp
SALON C 22.09.2017, Cuma
Saat Sunum No Bildiri Başlığı Sunucu
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Uğur Erdemir
09:00-09:15 S005 Operatör Işığının Üniversal Adezivlerin Mineye Bağlanma Performanslarına Etkisi
Muhammet Kerim Ayar, Fatih Erdemir 
Muhammet Kerim Ayar
09:15-09:30 S007 3D Profilometre Ile Mine Yüzey Pürüzlülüğün Değerlendirilmesi
Fidan Alakus Sabuncuoglu, Mihri Amasyalı, Şeyda Erşahan  
Mihri Amasyalı
09:30-09:45 S015 Silikon Rehber Tekniği Kullanılarak Yapılan Direkt Restorasyonlar: Üç Olgu Sunumu
H. Sevilay Bahadır, Gökhan Karadağ, Yusuf Bayraktar 
H. Sevilay Bahadır
09:45-10:00 S019 Restoratif Materyallerin Farklı İçeceklerde Yaşlandırma Sonrası Renk Değişim ve Mikrosertlik Değerlerinin Karşılaştırılması
Seniha Güler, Murat Ünal 
Seniha Güler
10:00-10:15 S034 Posterior Restorasyonlarda Tedavi Yaklaşımları
Işık Bayık Saral, Esra Yıldız, Uğur Erdemir 
Işık Bayık Saral
10:15-10:30 S037 PH Döngüsü ve Fırçalama Simülasyonunun Güncel Bulk Fill Rezin Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkisi
Özge Gizem Cabadağ, Nihan Gönülol, Lena Almasifar, Tuğba Misilli, Derya Dinç 
Özge Gizem Cabadağ
10:30-10:45 S039 Farklı Çürük Uzaklaştırma Yöntemleriyle Hazırlanmış Sınıf V Kavitelerde Mikrosızıntının Değerlendirilmesi
Serdar Bağlar, Ayşe Tuğba Ertürk Avunduk, Sevgi Yurt Öncel, Hakan Hamdi Çelik, Bora Uzuner, Mert Ocak 
Ayşe Tuğba Ertürk Avunduk
10:45-11:00 S152 Anterior Bölgede Manimal İnvaziv
Sinan Emre Şekerci
Sinan Emre Şekerci
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı
11:15-11:30 S057 Beyaz Mine Lezyonu Tedavisine Güncel Bir Yaklaşım: Rezin İnfiltrasyon Tekniği
Nur Burcu Dutlu, Aylin Akbay Oba 
Nur Burcu Dutlu
11:30-11:45 S064 Farklı Restoratif Materyallerin Tükürükteki Streptokok Mutans Seviyesine Etkileri
İsmet Rezani Toptancı, Emine Tatar, Ezgi Eroğlu, Sema Çelenk 
Emine Tatar
11:45-12:00 S068 Farklı Polimerizasyon Mesafelerinde Polimerize Edilen Bulk Kompozitlerin Pulpa Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkisi
Cemile Kedici Alp, Ferda Alpaslan Pınarlı, İhsan Yıkılgan, Yunus Alp, Sinem Akgül, Oya Bala 
Cemile Kedici Alp
12:00-12:15 S077 Akışkan, Posterior, Bulk-Fill Kompozit Ve Cam-İyonomer-Simanın Radyoopasite Değerlerinin İncelenmesi
Hanife Şeyma Akman, Neslihan Tekçe 
Hanife Şeyma Akman
12:15-12:30 S083 Anti-Asidik Mide İlacının Nanohibrit Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülükleri Üzerine Etkisi
Dilan Kara, Neslihan Tekçe 
Dilan Kara
12:30-12:45 S084 Desensitizer Uygulaması ve Çayda Bekletmenin Nano-Kompozitlerin Renk Değişimi Üzerine Etkisi
Selen Bozkaya, Neslihan Tekçe 
Selen Bozkaya
12:45-13:00 S088 Farklı Bağlanma Mekanizmaları İle Yapılan Servikal Restorasyonların Mikrosızıntı Açısından Değerlendirilmesi
Işıl Doğruer, Evrim Eligüzel Dalkılıç, Marwa Elhtab 
Işıl Doğruer
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Burak Çankaya
14:30-14:45 S049 Bruksizmi Olan Bireylerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma Örneği
Gülhan Yıldırım, Funda Erol, Ebru İspirgil,  Ayşegül Yurdakoş
Gülhan Yıldırım
14:45-15:00 S003 Mandibular Odontojenik Miksoma: Bir Olgu Raporu
Ersin Keskin, Osman Habek, Sinan Ateş, İzzet Acıkan, Beyza Kaya 
Ersin Keskin
15:00-15:15 S012 Oral Cerrahi İşlemlerde Bilgilendirme Yöntemi Ile Hastaların Rahatlatılması Sağlanabilir Mi?
Fatih Cabbar, Muammer Çağrı Burdurlu, Ceyda Özçakır Tomruk 
Fatih Cabbar
15:15-15:30 S014 Geniş Radiküler Kistlerin Marsüpyalizasyon İle Tedavisi: İki Olgu Raporu
Nihat Laçin, Bayram Fatih Efeoğlu, Nergiz Yılmaz 
Nihat Laçin
15:30-15:45 S016 Diş Hekimlerinin Oral Mukozal Lezyonlar Hakkında Bilgi ve Tutumları
Ediz Deniz, Çağrı Burdurlu, Rahman Cebeci, Begüm Elbir, Ezgi Cansu Erul, Engin Emre Selçuk, Oğuzhan Tunç 
Çağrı Burdurlu
15:45-16:00 S023 Beş Farklı Yüzeyli Titanyum İmplantların Kemik İmplant Kontaklarının İn Vivo Karşılaştırılması
Serkan Dündar, Ferhan Yaman, Alihan Bozoğlan, Tuba Talo Yıldırım, Mustafa Kırtay, M. Fatih Özüpek, Gökhan Artaş 
Serkan Dündar
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Esra Uzer Çelik
16:45-17:00 S090 Fonksiyonel Apareylerin Çürük Yapıcı Bakteriler Üzerine Etkisi
Özlem Akıncı Sözer, Fundagül Bilgiç, Uğur Arslan 
Özlem Akıncı Sözer
17:00-17:15 S110 Hipersensitif Dentin Tedavisinin Bağlantı Kuvvetine Etkisi
Ahmet Serkan Küçükekenci, Funda Fundaoğlu Küçükekenci 
Ahmet Serkan Küçükekenci
17:15-17:30 S113 Er:YAG Lazerin ve Bulk Fill Kompozit Tipinin Sınıf II Kavitelerin RNMarjinal Adaptasyonu Üzerine Etkisi RN
Neslihan Tekçe, Safa Tuncer, Mustafa Demirci, Emre Özel, Arzu Aykor 
Emre Özel
17:30-17:45 S145 Farklı Kullanım Tarihine Sahip Kompozitlerin Sitotoksisitelerinin In Vıtro Araştırılması:Pilot Çalışma
Mağrur Kazak, Nazmiye Dönmez, Fatemah Bahador, Vildan Betül Yenigün, Abdurrahim Koçyiğit  
Mağrur Kazak
18:00-18:15 S156 Farklı Universal Bondlarla Yapıştırılan Braketlerin Basma Dayanımı Ve Mikrosızıntı Değerlendirilmesi
Nurbengü Yılmaz , Murat Ünal, Baran Talay 
Nurbengü Yılmaz 
18:15-18:30 S159 Çeşitli Kompozit Rezinlerin Mikrosertliklerinin ve Su Emilimlerinin Karşılaştırılması
Akif Aslantaş, Buğra Düç, Nazmiye Dönmez, Mağrur Kazak 
Akif Aslantaş
SALON A 23.09.2017, Cumartesi
Saat Sunum No Bildiri Başlığı Sunucu
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Başak Durmuş
09:00-09:15 S103 Ektodermal Displazili Olgularda Klinik Ve Radyolojik Bulguların İncelenmesi
Mehmet Sinan Doğan, İzzet Yavuz 
Mehmet Sinan Doğan
09:15-09:30 S106 Annelerin Süt Dişlenme Ile İlgili Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
Merve Erkmen Almaz 
Merve Erkmen Almaz
09:30-09:45 S108 Süt Dişlerinde Farklı Kök Kanal Dezenfeksiyon Yöntemlerinin Antibakteriyel Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Banu Öter, Nursen Topçuoğlu, Mehmet Kutlu Tank, Sevi Burçak Çehreli 
Banu Öter
09:45-10:00 S115 13-14 Yaş Okul Çocuklarının Ağız ve Diş Sağlığı Profili, Kırıkkale,Türkiye
Hatice Karaca, Aylin Akbay Oba, Nurhan Özalp 
Hatice Karaca
10:00-10:15 S121 Hamilelerin, Çocuklarının Ağız-Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Arzu Pınar-Erdem , Kadriye Peker , Yıldız Dağcı, Elif Şeyda Ürkmez, Ömer Uysal, Elif Sepet 
 Elif Şeyda Ürkmez
10:15-10:30 S124 Demir Replasman Tedavisinin Yenidoğanlarda Diş Erüpsiyonu Üzerindeki Etkileri
Eda Arat Maden, İbrahim Eker, Orhan Gürsel, Ceyhan Altun, Cengizhan Açıkel 
Eda Arat Maden
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Sertaç Peker
11:15-11:30 S125 Pediatri Uzmanlarının Pediatrik Likit Medikamentlerin (PLM) Çürük Yapıcı Etkisi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tuğba Sert, Metehan Ertürk, Cihan Döğer, Volkan Arıkan 
Tuğba Sert
11:30-11:45 S139 Çocuklarda Diş Yaşının Vücut Kitle Indeksine Göre Karşılaştırmalı Olarak Incelenmesi
Dilek Özge Yılmaz, Rüveyde Bundak, Koray Gençay 
Dilek Özge Yılmaz
11:45-12:00 S140 Dişhekimlerinin Travmatik Dental Yaralanmalarının Tedavisi Hakkında Bilgi Düzeyleri
Burak Buldur, Alper Kapdan, Çiğdem Çukurcu, Elif Tekin
Çiğdem Çukurcu
12:00-12:15 S142 Çocuklarda Diş Yaşının Erken ve Geç Puberte Dönemleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesiRN
Derya Tabakçılar, Rüveyde Bundak, Koray Gençay 
Derya Tabakçılar
12:15-12:30 S143 Kırıkkale İlinde Yaşayan 3-6 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Süt Dişi Dental Erozyon Prevalansının Değerlendirilmesi
Volkan Arıkan, Kamile Nur Vapur, Aylin Akbay Oba 
Kamile Nur Vapur
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hilal Uslu Toygar
14:30-14:45 S002 Faz I Periodontal Tedavinin Kronik Periodontitisli Hastalarda Tükürük Β – Galaktozidaz Düzeyleri ve Ağız Kokusu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Bahruz Aliyev, Gülay Tüter 
Bahruz Aliyev
14:45-15:00 S030 Konvansiyonel Teknik ve Diyor Lazer ile Yapılan Labial Frenektomi Operasyonu Sonrası Klinik Değerlendirme
Gamze Çetinkaya, Hafize Öztürk Özener, Süleyman Emre Meşeli, Leyla Kuru 
Gamze Çetinkaya
15:00-15:15 S036 Nekrotizan Ülseratif Gingivitis Tedavisi: Bir Vaka Sunumu
Ferhat Danışman, Halil İbrahim Aygün 
Halil İbrahim Aygün
15:15-15:30 S042 Serbest Dişeti Grefti Uygulamalarında Atmosferik Basınç Soğuk Plazmanın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Tuğba Pekbağrıyanık, Fadime Kaya Dadaş, Serhat Köseoğlu, Osman Kırtıloğlu, Şükrü Enhoş 
Tuğba Pekbağrıyanık
15:30-15:45 S047 Farklı Fotosensitizerler Ile Yapılan Fotodinamik Terapinin Antimikrobiyal Etkinliği
Elif Tekin, İsmail Özkoçak, Hakan Göktürk, Bilge Hilal Çadırcı 
Elif Tekin
15:45-16:00 S052 Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Bağ Doku Grefti Altın Standart Mı?
Alparslan Dilsiz, Abdulhakim Günay 
Abdulhakim Günay
 
SALON B 23.09.2017, Cumartesi
Saat Sunum No Bildiri Başlığı Sunucu
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Yeşim Ölçer Us
09:00-09:15 S129 İki Farklı Seramik Materyalinden Hazırlanan Laminate Veneer Restorasyonlarda Uzun-Dönem Başarı: Retrospektif Çalışma
Pınar Gültekin, Adnan Köse, Deniz Şen 
Pınar Gültekin
09:15-09:30 S130 Seramik Disklerin Fiber Postlu Dişlerde Kırık Dayanımına Etkisinin Incelenmesi
Serhan Akman, Sardar Fattahi, Engin Çetin, Sema Belli 
Sardar Fattahi
09:30-09:45 S133 Yüzey İşlemleri ve Silanizasyonun Zirkonya İçeren Kompozitlerin Tamirlerinde Mikro-Makaslama Bağlantı Dayanımı Üzerine Etkileri
Alperen Değirmenci, Beyza Ünalan Değirmenci 
Alperen Değirmenci
09:45-10:00 S136 4 Farklı Porselenin Cr-Co Altyapıya Bağlantısının Araştırılması
Begüm Yerci Kosor, Ayşe Gözde Türk, Ebru Çal 
Begüm Yerci Kosor
10:00-10:15 S141 Huzurevlerinde Yaşayan Geriatrik Bireylerin Protez Hijyen Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
H. Yasemin Yay Kuşçu, Işın Kürkçüoğlu, Tuğçe Gül Elmas 
Yasemin Yay Kuşçu
10:15-10:30 S150 Dezenfeksiyon Ajanlarının Maksillofasiyal Silikonların Renk Değişimine Etkisi
Pınar Çevik, Zeynep Fatma Zor 
Zeynep Fatma Zor
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Çağrı Ural
11:30-11:45 S151 Dental İmplantolojide Mekanik Komplikasyon Vakaları
Ali Altındağ, Sadullah Üçtaşlı, Poyzan Bozkurt 
Ali Altındağ
11:45-12:00 S153 Anksiyete Seviyelerinin Bruksizm Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Ebru İspirgil, Funda Erol, Pınar İşçen 
Ebru İspirgil
12:00-12:15 S154 Farklı Dezenfeksiyon Ajanlarının ve Yaşlandırma İşleminin Renklendirilmiş Maksillofasiyal Silikon Elastomerin Sertlik ve Renk Stabilitesi Üzerine Etkisi
Pınar Çevik, Arzu Zeynep Yıldırım Biçer 
Pınar Çevik
12:15-12:30 S157 Üniversite Giriş Sınavı Öncesi ve Sonrası Öğrencilerde Görülen Bruksizm Semptomlarının Dağılımının Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışması Örneği
Ayşegül Yurdakoş, Gülhan Yıldırım  
Ayşegül Yurdakoş
12:30-12:45 S158 Üç Üyeli Seramik Köprülerde Farklı Konnektör Boyutlarının Kırılma Dayanımı Üzerine Etkisi
Kader Tatar, Gürcan Eskitaşcıoğlu 
Kader Tatar
12:45-13:00 S160 Bir Kompozit Rezin Ile CAD/CAM Hibrit Seramiklerin Tamir Gücü
Elif Öztürk Bayazıt 
Elif Öztürk Bayazıt
13:00-13:15 S161 Zirkonya Altyapı İle Üstyapı Seramiğinin Bağlantı Dayanımını Etkileyen Faktörler
Yeşim Ölçer Us, Nazmiye Şen, Betül Tuncelli 
Yeşim Ölçer Us
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Erdoğan Fişekçioğlu
14:30-14:45 S009 Diş Hekimliği Fakültesi Preklinik Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tuba Talo Yıldırım, Tahir Karaman 
Tuba Talo Yıldırım
14:45-15:00 S022 Radyolojik Özellikleri Ile Santral Dev Hücreli Granüloma: Retrospektif Bir Çalışma
Gülsün Akay, Kahraman Güngör 
Gülsün Akay
15:00-15:15 S044 Afet Kurbanlarının Kimliklendirilmesinde (DVI) Diş Hekiminin Sorumluluğu ve ÖnemiRN
Zehtiye Füsun Yaşar, Elif Durukan, Erhan Büken 
Zehtiye Füsun Yaşar
15:15-15:30 S073 Tonsillolit Prevalansının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Ile Değerlendirilmesi : Bir Retrospektif Çalışma
Gamze Ulay, Ayşe Nur Sadıkoğlu, Fatma Güler Dönmez, Filiz Namdar Pekiner, Mehmet Oğuz Borahan 
Gamze Ulay
15:30-15:45 S079 Submandibular Fossa Derinliğinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Ile Değerlendirilmesi
Fatma Güler Dönmez, Gamze Ulay, Ayşe Nur Sadıkoğlu, Mehmet Oğuz Borahan, Filiz Namdar Pekiner 
Fatma Güler Dönmez
15:45-16:00 S081 Maksilla Anterior Bölgedeki Alveoler Kemik Morfolojisi ve Simetrisi
Fatma Nur Yıldız, Zühre Akarslan 
Fatma Nur Yıldız
SALON C 23.09.2017, Cumartesi
Saat Sunum No Bildiri Başlığı Sunucu
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Kader Aydın
09:00-09:15 S086 Posterior Superior Alveolar Arterin Maksiller Sinüs İle İlişkisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Elçin Bedeloğlu, Bahattin Şaz, Gizem Çolakoğlu, Mehmet Ali Elçin 
Elçin Bedeloğlu
09:15-09:30 S094 Palatinal Mukoza Kalınlığının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Ölçülmesi
Fatma Karacaoğlu, İlkim Karadağ 
Fatma Karacaoğlu
09:30-09:45 S095 Diş Hekimlerinin Güçlendirme Algıları Ile İş Memnuniyetleri Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi
Serkan Sarıdağ, Pınar Burcu Sarıdağ 
Serkan Sarıdağ
09:45-10:00 S102 Panoramik Radyografilerde İzlenen Muhtemel Karotis Arter Kalsifikasyonların Yaygınlığı
Alaettin Koç, Esin Özlek 
Alaettin Koç
10:00-10:15 S107 Sinüs Liftingde Posterior Superior Alveolar Arterin Lokasyonunun KIBT Ile Değerlendirilmesi
Zeliha Zuhal Yurdabakan, Özlem Okumuş, Semih Özbayrak 
Zeliha Zuhal Yurdabakan
10:15-10:30 S116 Temporomandibular Eklem Düzensizliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Ile Spatyal Analiz Karşılaştırması
Meryem Etöz, Damla Soydan, Nükhet Kütük 
Damla Soydan
10:30-10:45 S131 Nazal Septum Deviasyonu Ile Dişsel İlişkinin Dental Volumetrik Tomografide Değerlendirilmesi
E. Didem Yalçın, Emine Şahin 
Emine Şahin
Oturum Başkanı: Bilgehan Nesiri
10:45-11:00 S163 Tütün Renklenmesi ve Diastema Vakasına Konservatif Tedavi Yaklaşımı: Vaka Sunumu
Özlem Ünal
Özlem Ünal
11:00-11:15 S164 Diffüz Kronik Sklerozan Osteomiyelit Vaka Raporu
Gül Sönmez
Gül Sönmez
11:00-11:15 S165 Obstrüktif Uyku Apnesinde Oral Aparey Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Safa Özden
Safa Özden
11:15-11:30 S166 Okluzal Dikey Boyut Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu
Hakan Demir
Hakan Demir
11:30-11:45 S167 Trismusu Olan Bir Hastada Myofasyal Triger Noktalarına Nöralterapi Uygulaması Ile Yapılan Vaka Sunumu
Tijen Dürer
Tijen Dürer
11:45-12:00 S168 TME Disfonksiyonu Olan Bir Hastada Multidisipliner Tedaviyle Bir Olgu Sunumu
Tijen Dürer
Tijen Dürer
12:00-12:15 S169 Hipnoz ve Dişhekimliği
Ömer Tığlı
Ömer Tığlı