Kongreye Kalan Süre
Tanıtım Videosu

Kurslar


 
20 Eylül, Çarşamba
Kodu
Kurs Adı Eğitmenler Salon Saat Kont. Fiyat
A16 SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi Yrd.Doç.Dr. Naci Murat Salon A 09:00-17:00 30 300 TL
İçerik
1. SPSS’e Giriş
Temel ekran ayarları, değişken tanımlama, veri girişi, veri dönüştürme
2. Tanımlayıcı İstatistikler
Tanımlayıcı istatistiklerin elde edilmesi, kullanılacak tanımlayıcı istatistiklere karar verilmesi, normallik testi, elde edilen tanımlayıcı istatistiklerin makale ve tez formatına dönüştürülmesi
3. Parametrik Testler
Tek örnek t testi, bağımsız örnekler t testi, eşli örnekler t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
4. Nonparametrik Testler
Tek örnek medyan testi, Mann Whitney U testi, Eşli örnekler Wilcoxon testi, Kruskal Wallis testi
Not: Katılımcıların kendi laptoplarını getirmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm kurs katılımcılarına ücretsiz 6 aylık SPSS eğitim paketi sunulacaktır.
21 Eylül, Perşembe
Kodu
Kurs Adı Eğitmenler Salon Saat Kont. Fiyat
A01 Klinik Uygulamalarda Dental Fotoğrafçılık Atölyesi Doç.Dr. H. Emir Yüzbaşıoğlu
Doç.Dr. Çağrı Ural
Salon A 14:00-18:00 20 200 TL
A02 Çürük Risk Değerlendirme
Yöntemleri
Prof.Dr. Betül Kargül
Doç.Dr. Sertaç Peker
Yrd.Doç.Dr. Ahu Durhan
Salon B 14:00-16:00 20 100 TL
Çürük risk değerlendirilmesi klinik pratiğinde önemli bir unsurdur. Dişhekimleri risk değerlendirmelerini pratiğe geçirerek hastaya özel çürük yönetimini yapabilirler. Son yıllarda diş çürüğünün; risk odaklı olarak korumayı amaçlayan ve minimal invaziv tedavi şeklinde kişiye özel yönetildiği görülmektedir. Risk odaklı yönetilmesinde hastanın spesifik risk faktörleri belirlenir. Gelecekte; Çürük Risk Değerlendirilmesi teknikleri, risk katagorizasyonu yaparak kişiye özel koruyucu uygulama stratejileri geliştirilmesinde dişhekimlerine yardımcı olabilecektir.
Hastaların gelecekte oluşabilecek çürükleri için yüksek risklerinin belirlenmesi klinisyenlerin kişiye özel tedavi planı yapmasınada yardımcı olur. Bu kursun amacı çürük risk değerlendirme yöntemlerinin anlatılması ve muayenehane pratiğinde yapılabilecek olan teşhis yöntemlerinden bazılarının uygulamalı olarak (Saliva-Check Buffer, Saliva Check mutans and the Plaque-Check pH kit; GC-Europe) gösterilmesidir.
A12 Çoklu Tabakalama Tekniği ile Fark Yaratan Estetik Anterior Kompozit Restorasyon Doç.Dr. Esra Uzer Çelik Salon C 14:00-18:00 20 200 TL
22 Eylül, Cuma
Kodu
Kurs Adı Eğitmenler Salon Saat Kont. Fiyat
A03 Mikrocerrahi Dr. Behnam Shakibaie Salon A 09:00-13:00 20 200 TL
A04 Kök Kanallarının Minimal İnvaziv Yöntemlerle Şekillendirilmesi ve Biyoseramikler Kullanılarak Doldurulması Prof.Dr. Sedat Küçükay
Yrd.Doç.Dr. Elif Çiftçioğlu
Salon B 10:00-13:00 20 150 TL
A05 Endo-Restoratif Materyaller Dr. Murat Hüseyin Şavur Salon C 10:00-13:00 25 150 TL
Günümüzde dişhekimliğinin her alanında gelişmeler ve yenilikler birbirini izlemektedir. Dişhekimliğinin günlük klinik pratiğinde en çok yapılan uygulamalardan olan restoratif diş tedavisi ve endodontik diş kök kanalı tedavisi bu yeniliklerin ışığında daha güvenilir ve uzun süreli tedaviler arasına girmiştir.
Diş kök kanal tedavisinin, restoratif diş tedavisi ile bir bütün olarak ele alındığında; bu tedavi sırasında kullanılacak ürünlerin etkin ve efektif kullanımları e bu ürünleri dişhekimlerinin deneyimleyebilmeleri başarının bir anahtarı olarak görümektedir.
Kursumuzda;
- Kök kanal tedavisi yaparken kanal yolunu bulmada yardımcı olan rehber alet, eğe ve frezleri tanıma imkanına sahip olacak.
- Kök kanal tedavisini ister döner eğe, isterseniz de resiprokal hareket yapan eğeler yardımıyla şekillendirebilecek.
- Sonrasında değişik dolum teknikleri ile diş kök kanallarını doldurabilecek.
- Diş kök kanal tedavisi sonrasında endodontik tedavi görmüş dişin kuronununu güncel kompozitler ile tekrardan restore etme deneyimine sahip olacaksınız.
A06 Acil Yaşam Desteği Yrd.Doç.Dr. Tolga Şitilci Salon A 14:00-16:00 20 100 TL
Bu kursta dişhekimlerinin karşılaşabilecekleri ve acil müdahale gerektirecek hastalıklar tanıtılacak ve hastaların ileri medikal tedaviye nasıl yönlendirileceği anlatılacaktır. Kursun ikinci aşamasında Temel Yaşam Desteği prensipleri, uygulamaları, teorik ve pratik olarak gösterilecektir.
A07 Dişhekimliğinde Lazer Dr. Nükhet Berk
Dr. Gizem Berk
Salon B 14:00-16:00 20 100 TL
A08 İzolasyon / Rubber Dam Dt. Serhat Köken Salon C 14:00-17:00 20 150 TL
A09 Kanal Tedavisinin Yol Haritasi: İzolasyon, Kavite, Rehber Yol, Şekillendirme, Doldurma Prof.Dr. Mehmet Baybora Kayahan Salon D 14:00-18:00 20 200 TL
A10 Çocuk Dişhekimliğinde İğnesiz Lokal Anestezi Doç.Dr. Sertaç Peker
Yrd.Doç.Dr. Figen Eren Giray
Salon E 16:00-18:00 20 100 TL
23 Eylül, Cumartesi
Kodu
Kurs Adı Eğitmenler Salon Saat Kont. Fiyat
A11 İmplant Destekli Protezlerde Ölçü Doç.Dr. Atilla Ertan
Doç.Dr. Nilüfer Çelebi Beriat
Salon A 09:00-12:00 20 150 TL
İmplant destekli protezlerde açık ve kapalı ölçü endikasyonu farklılıkları
İmplant destekli protezlerde kullanılan ölçü materyalleri
İmplant destekli protezlerde kapalı ölçü uygulaması
İmplant destekli protezlerde dişetinin protetik olarak şekillendirilmesi ve ölçüsünün alınması
İmplant destekli protezlerde açık ölçü uygulanması
A13 Sütür Materyelleri ve Teknikleri Doç.Dr. Cemil İşler Salon C 09:00-13:00 20 200 TL
A14 İndirekt Restorasyonlar Dr. Burçin Karataşlı Salon A 14:00-17:00 20 150 TL
A15 Gülüş Tasarımı ve Natura Konsepti Dr. Eser Şimşek
Mücahit Öksüz
CDT
Salon B 14:00-18:00 20 200 TL

*Kurs kayıt işlemlerini online kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurs kayıtları için kongreye kayıt olunmuş olması gerekmektedir.

-Ağız Diş Sağlığı Teknikeri (Yardımcı Personel) Eğitimi- Doç.Dr. Atilla Ertan- Doç.Dr. Nilüfer Çelebi Beriat  / 23 Eylül 2017, Cumartesi 14:00 - 17:00 Kontenjan: 100 Kişi - Salon F
Ağız Diş Sağlığı Teknikeri (Yardımcı Personel) Eğitim kayıtları ücretsiz olup, yardımcı personelin ismini  tdb2017kayit@evronas.com adresine, ilgili eğitime katılacağını bildiren bir not ile bildirmesi gerekmektedir. Bu eğitime katılacak personel için kongre kaydı zorunluluğu bulunmamaktadır.