Kongreye Kalan Süre
Tanıtım Videosu

Bildiri GönderimiBildirilerin kongre web sitesi olan www.tdbkongreleri.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.

Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 04 Ağustos 2017, Cuma
Bildiri Özeti Kabul Mektupları Gönderim Tarihi 25  Ağustos 2017, Cuma
 
 

Kongrede sunulacak bildiriler bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Tipleri
-Sözel Bildiri
-Poster Bildiri
-Serbest Dişhekimi Vaka Sunumu (Serbest Dişhekimi Vaka Sunumu kategorisinde vakanın tedavi öncesi ve tedavi sonrası fotoğraflarını da sisteme yüklemesi gerekmektedir) 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
 1. Özetler online bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır.
 2. Bir kişi 1 sözel, 2 poster veya sadece 3 poster olmak üzere en fazla 3 bildiri sunabilir.
 3. Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak, her iki dilde de hazırlanmalıdır.
 4. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 5. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. 
  Örn: Mehmet Küçük
 6. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. 
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
 7. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Özet başlığının en fazla 10 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
 8. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 9. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 10. Amaç bölümünde konunun önemi ve araştırmanın amacı yer almalıdır.
 11. Yöntem bölümünde; araştırma modeli, evren örneklem, veri toplama yöntemi ve araçları, istatistik analizlerden bahsedilmelidir.
 12. Bulgular bölümünde araştırmanın ana bulguları yer almalıdır.
 13. Sonuç bölümünde araştırma sonucunda ortaya çıkan araştırma sorusuna yanıt olan ana sonuçtan bahsedilmelidir.
 14. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 15. Bildirilerde tablo kullanılabilir ancak figür ve resim kullanılamamaktadır. (Serbest Dişhekimi Vaka Sunumları'nda resim kullanılacaktır.)
 16. Poster olarak kabul edilen bildiriler kongrede E-poster olarak sunulacak olup, E-poster hazırlama ve  sunum detayları Bilimsel Komite tarafından belirlenerek kabul edilen E-poster bildiri sahiplerine iletilecektir.  
 17. Sözel olarak kabul edilen bildiriler kongrede Sözel Bildiriler için ayrılan salonlarda Bilimsel Komite tarafından belirlenecek sunum süreleri içerisinde sunulacaktır. Sunum detayları Sözel Bildiri sahiplerine iletilecektir.  
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi 
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin bildiri kitabında yayınlanabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Komite, bildirileri sözel veya
e-poster
 sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Katılım Sertifikası
Kongre sırasında verilecektir. Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.