TDB
Önemli Tarihler

Poster Sunum Programı

5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 1
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-270 10:30 10:45 Non-iyonize Elektromanyetik Radyasyonun Oral Dokular Üzerine Etkisi Nevin Ceren Özdoğru
P-278 10:45 11:00 Hypericum Perforatum Ekstresinin Oksidan / Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri Dilara Nur Öztürk
P-177 11:00 11:15 Challengeable diagnosis of oral exophytic masses Alireza Pourtaghavi
P-428 11:15 11:30 Diş hekimlerinin ilaç reçeteleme konusundaki bilgi, algı ve tutumları Büşra Aygül
P-526 11:30 11:45 Yüksek Çürük Aktivitesine Sahip Hastalarda Dental Yaklaşım:Bir Olgu Sunumu Betül Kübra Kurucu
P-373 11:45 12:00 TDB Sözlü Sunumlarında Gerçekler: Bibliyometrik Analiz, 2016-2018 Cansu Görürgöz
P-417 12:00 12:15 Diş hekimlerinin enfeksiyon ve korunmaya yönelik algıları Aylin Güner
P-001 12:15 12:30 Geniş Madde Kaybı Bulunan Endodontik Tedavili Dişlerin Endokuron İle Restorasyonu Fatih Bayar
P-003 12:30 12:45 Sadece endodontik tedavi ile iyileşen geniş periapikal lezyon Esra Uluköylü
P-005 12:45 13:00 Radiküler Kist: Vaka Raporu Büşra Korkmaz
P-011 13:00 13:15 Devital Bir Dişin Walking Bleach Tekniği İle Beyazlatılması: Olgu Sunumu Dilara Koruk
P-012 13:15 13:30 Klinik Kullanım Sonrası Ni-Ti Döner Aletlerdeki Defektlerin Araştırılması Buğçe Sakallı
P-013 13:30 13:45 Geminasyon Teşhis Edilmiş Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Koray Mısırcı
P-014 13:45 14:00 Travmaya Bağlı Oluşan Apikal Kök Rezorbsiyonunun Tedavisi: Olgu Sunumu Eda Gürsu
P-018 14:00 14:15 Radyoterapi Görmüş Hastanın Tek Seans Endodontik Tedavisi:Bir Olgu Raporu Çağrı Çakmakçı
P-019 14:15 14:30 Kron Kırığı ve Geniş Periapikal Lezyonu Olan Üst Kesici Dişin Tedavisi: Olgu Sunumu Eda Gürsu
P-020 14:30 14:45 Renklenmiş kök kanal tedavili sağ üst santral dişin tedavisi: Olgu sunumu Hüseyin Gündüz
P-032 14:45 15:00 Taşkın Kök Kanal Dolgusu Yapılmış Dişlerde Kanal Yenileme Tedavisi- 2 Olgu Sunumu Sevda Dürüst Barış
P-036 15:00 15:15 Nedeni Bilinmeyen Diş Ağrısında Teşhis ve Tedavi: Olgu Sunumu Adem Günaydın
P-049 15:15 15:30 Endodontik-periodontal Lezyonlu Mandibular Moların Kombine Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Emirhan Yıldız
P-054 15:30 15:45 Vertucci Tip II Kök Kanal Morfolojisine Sahip Mandibular İkinci Premolar- Olgu Sunumu Sevda Dürüst Barış
P-062 15:45 16:00 Dehidrate olmuş kırık parçanın reataçmanı: olgu sunumu Fatma Kaplan
P-079 16:00 16:15 Apikal Periodontitisli İmmatür Dişlerde Rejeneratif Endodontik Tedavi: İki Olgu Sunumu İpek İşken
P-082 16:15 16:30 Retreatment tedavisi yapılmış geniş periapikal lezyonlu dişlerin radyografik takibi: iki olgu sunumu Sümeyye Albayrak
P-083 16:30 16:45 Nekroze immatür maksiler daimi keser dişlerin pulpa revaskülarizasyonu:Olgu sunumu Büşra Avuçalmaz
P-084 16:45 17:00 Geniş periapikal lezyonlu dişlerin cerrahi-olmayan endodontik tedavisi: iki olgu sunumu Emine Şimşek
P-088 17:00 17:15 Periapikal Lezyonlu Üst Keser Dişlerin Endodontik Tedavisinin Yenilenmesi: Olgu Sunumu Elif Akkol
P-100 17:15 17:30 Ultrasonik Alet Yardımı ile Kök Kanalından Kırık Alet Uzaklaştırılması: İki Olgu Sunumu Gözde Karaçor
P-120 17:30 17:45 Taurodontizmli maksiller 1. molar dişin endodontik tedavisi: Olgu sunumu Sevda Bilim
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 2
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-133 10:30 10:45 Alt Ön Bölge Geniş Radikular Kistin Endodontik Cerrahi Tedavisi ve 3 Yıllık İyileşmesi Duygu Çakır
P-156 10:45 11:00 Resiprokal hareketle kullanılan 3 farklı döner sistem eğenin kırılma dirençlerinin dinamik modelde karşılaştırılması Uğur İnan
P-157 11:00 11:15 Komplike Kuron-Kök Kırığının Konservatif Tedavisi: Vaka Sunumu Gizem Kadı
P-158 11:15 11:30 Endo-Perio Lezyonlu Lateralin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi:Vaka Sunumu Gizem Kadı
P-160 11:30 11:45 Kırık Alet Bulunan Periapikal Lezyonlu Mandibular Molar Dişin Endodontik Tedavisi: Vaka Raporu Ceren Gizem Karatekin
P-163 11:45 12:00 Eksternal Servikal Kök Rezorpsiyonu Vakası Tedavisi:Olgu Sunumu Nergiz Bolat
P-164 12:00 12:15 Travmaya Bağlı Komplike Kron Kırığının Tedavisi: Olgu Sunumu Ebru Kalkan Özkan
P-171 12:15 12:30 Komplike Kron-Kök Kırıklı Dişin Reataçman Tekniği İle Restorasyonu: Olgu Sunumu Duygu Mutlu
P-175 12:30 12:45 Retreatment Ve Devital Beyazlatma İle Estetik Ve Fonksiyonun Yeniden Kazandırılması Arzu Kaya Mumcu
P-187 12:45 13:00 Travma Görmüş Santral Kesicide MTA ile Apeksifikasyon: Olgu Sunumu Deniz Karaosmanoğlu
P-203 13:00 13:15 Maksiller Sinüse Extrüze Olmuş Endodontik Materyallerin Multidisipliner Tedavi Yaklaşımıyla Uzaklaştırılması: İki Vaka Raporu Sena Topalan
P-218 13:15 13:30 Addison Hastalarının Endodontik Tedavilerinde Perioperatif Yaklaşım: Olgu Sunumu Naciye Atcı Hazar
P-229 13:30 13:45 Premolar Dişin Kasti Reimplantasyon İle Tedavisi: Olgu Sunumu Gülbin Şehitoğlu
P-230 13:45 14:00 5 Kanallı mandibular birinci moların endodontik tedavisi Merve Babacan Özad
P-235 14:00 14:15 Aşırı Kron Harabiyeti Olan Bir Premolar Dişin Endokronla Restorasyonu Şifa Tatlı
P-249 14:15 14:30 Füzyon Gösteren Üst Büyük Azı Dişlerin Endodontik Tedavisi: Bir olgu sunumu Günay Mammadova
P-250 14:30 14:45 Kök Kanal Tedavisi Sırasında Kök Ucundan Sodyum Hipoklorit Taşması: Vaka Raporu Esin Özlek
P-256 14:45 15:00 Kök Kanal Tedavilerinde Alet Separasyonu: İki Olgu Sunumu Mehmet Kutluhan Uçuk
P-263 15:00 15:15 İnternal Rezorpsiyonlu Maksiller Kesici Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Bildirimi Muhammed Ayhan
P-279 15:15 15:30 Komplike Kuron Kök Kırıklı Bir Dişin Fiber-Post ile Reataşmanı Abdulkadir Tiftik
P-281 15:30 15:45 Maksillar Keser Dişin Kanal Tedavisinin Yenilenmesi ve Revaskülarizasyonu: Olgu Sunumu Naz Caner
P-292 15:45 16:00 İki Köklü Alt Kanin Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Sena Kaşıkçı
P-293 16:00 16:15 Dens İnvaginatuslu Maksiller Lateral Dişte Tekrarlayan Kök Kanal Tedavisi Fatma Zühal Yurdagül
P-295 16:15 16:30 Kist Benzeri Geniş Periapikal Lezyonun Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu İrem Cansu Kara
P-302 16:30 16:45 Vertucci Tip-IV ve Tip-V Kök Kanal Morfolojisine Sahip Mandibular Premolar Dişler: Olgu Sunumu Begüm Cömert
P-308 16:45 17:00 Komplike kron kırıklı santral keser dişin kendi kırık parçası ile yapıştırılarak tedavisi: Olgu sunumu Betül Tekin
P-310 17:00 17:15 Pulpa odası genişlemiş santral dişte vital pulpa tedavisi: Olgu sunumu Betül Tekin
P-313 17:15 17:30 Geniş Periapikal Lezyonu Olan Dişlerin Endodontik Tedavisi: İki Olgu Sunumu Fatih Erol
P-314 17:30 17:45 Anatomik Varyasyonlar Gösteren Dişlerin Kök Kanalı Tedavileri: İki Olgu Sunumu Fatih Erol
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 3
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-315 10:30 10:45 Endodontik Tekrarlayan Kök Kanal Tedavisinde Apikal Bariyer Olarak MTA Kullanımı Barış Ürün
P-324 10:45 11:00 Dental Travma Sonrası Keser Dişlerin Multidisipliner Tedavisi: Vaka Raporu Emine Zeynep Bal
P-325 11:00 11:15 İnternal Kök Rezorpsiyonunun Biodentine ile Tedavisi: Olgu Sunumu Hafize Kılıç
P-326 11:15 11:30 Periapikal Lezyonlu Dişlerin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Hafize Kılıç
P-328 11:30 11:45 Geniş Periapikal Lezyona Sahip Dişlerin Cerrahi Gerektirmeyen Endodontik Tedavisi: İki Olgu Sunumu Melis Oya Ateş
P-334 11:45 12:00 Mandibular Anterior Bölgede Ağız Dışı Cilt Lezyonu Olan Hastanın Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi Kübra Bozsoy
P-337 12:00 12:15 Devitalize Dişlerde Konservatif Beyazlatma Yaklaşımında Walking Bleach Yöntemi: Olgu Sunumu Kenan Koray Külahcı
P-338 12:15 12:30 Yatay Kök Kırığının Yönetimi: Vaka Raporu Sevcan Akça
P-341 12:30 12:45 İnternal kök rezorpsiyonu olan alt premolar dişin tedavisi: Vaka raporu Hatice Sağlam
P-344 12:45 13:00 Endodontide gözden kaçan kanallar: Alt sol 2. premolar dişin endodontik tedavisi Amirreza Seyedebrahimi
P-351 13:00 13:15 Başarısız Bir Endodontik Tedavide Retreatment: Olgu Sunumu Merve Ece Uysal
P-363 13:15 13:30 Alt Birinci Molar Dişin İatrojenik Furkasyon Perforasyonunun Mineral Trioksit Agregat ile Tedavisi Sabiha Gülçin Alak
P-364 13:30 13:45 Geniş periapikal lezyonun cerrahi olmayan endodontik tedavisi:vaka raporu Mustafa Polat
P-366 13:45 14:00 İnternal rezorpsiyon vakası tedavisi ve kanal obliterasyonu takibi: olgu sunumu Muhammed Demirbaş
P-367 14:00 14:15 Topikal Anestezi Kaynaklı Parestezinin Tedavisi: Vaka Raporu Selim Han Türer
P-377 14:15 14:30 Üç Kanallı Alt Çene İkinci Küçük Azı Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Ömer Bilgin
P-386 14:30 14:45 Eksternal Servikal Kök Rezorpsiyonu: Vaka Raporu Nuray Akbıyık
P-396 14:45 15:00 Kırık Alet Çıkarılması ve Retreatment Tedavisi:Bir Olgu Sunumu Ayşegül Arkan
P-408 15:00 15:15 Daimi Üst Lateral Dişin Yatay Servikal Kök Kırığı Ve Klinik Yönetimi Rezan Sungur Güzel
P-411 15:15 15:30 Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Tuğçenur Yıldız
P-430 15:30 15:45 Geniş periapikal lezyonlu alt molar dişin yeniden kanal tedavisi ve takibi Selin Erinal
P-431 15:45 16:00 Kombine Endodontik-Periodontal Lezyonlu Dişin Kök Kanal Tedavisi Hülya Karoğlu
P-433 16:00 16:15 Soğuk akışkan güta-perka tekniği ile internal rezorpsiyonlu dişin tedavi yaklaşımı; Bir olgu sunumu Adile Esen Angın
P-436 16:15 16:30 Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişin Endodontik Tedavisi Somayeh Faraji Saregheein
P-437 16:30 16:45 Tip III Dens İnvajinatusa sahip keser dişlerin endodontik tedavisinde farklı obturasyon tekniklerinin kullanımı: İki vaka raporu Merve Ölmez
P-438 16:45 17:00 Taşkın Kanal Dolgusu Yapılmış Dişin Periapikal Cerrahisi Yasemin Haksever
P-442 17:00 17:15 Tip-1 endo-perio lezyonun cerrahi olmayan tedavisi:vaka raporu Mustafa Polat
P-448 17:15 17:30 {Enterococcus feacalis}’in Kök Kanallarından Uzaklaştırılmasında Üç Farklı İrrigan Aktivasyon Yönteminin Etkinliği Ali Erdemir
P-469 17:30 17:45 Titanyumla hazırlanmış trombositten-zengin-fibrin İle immatür dişlerin revitalizasyonu: 5 yıllık takip Melek Akman
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 4
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-528 10:30 10:45 Messerann kiti kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkarılması: Olgu sunumu Hüseyin Gündüz
P-551 10:45 11:00 Medial Kanallı Mandibular Birinci Molar: Vaka Raporu Duygu Kayhan
P-629 11:00 11:15 A review on Implant Load Cantilever Soheila Etemadi
P-375 11:15 11:30 Enfekte Florid Osseöz Displazi: Vaka Raporu Mesude Çitir
P-390 11:30 11:45 Wharton Kanalında İzlenen Tükürük Bezi Taşı: Bir Olgu Sunumu Merve Turan
P-395 11:45 12:00 Oral Verrüköz Lökoplaki ve Oral Verrüköz Karsinom: Bir Olgu Sunumu Ceren Çiftçi
P-398 12:00 12:15 Oral Bifosfanata Bağlı Osteonekroz: Olgu Sunumu Hazal Karslıoğlu
P-409 12:15 12:30 Maksiller Antrolit; Bir Olgu Sunumu Melda Mısırlıoğlu
P-410 12:30 12:45 Submandibular Sialolit: Bir Olgu Sunumu Nihal Ersu
P-414 12:45 13:00 Polimorfik Düşük Dereceli Adenokarsinoma: Bir Olgu Sunumu Nihal Ersu
P-472 13:00 13:15 Radyolojik Bulgularla Submandibular Bezde Dev Siyalolit: Olgu Sunumu Ahmet Faruk Ertürk
P-473 13:15 13:30 Dev Submandibuler Tükürük Bezi Taşı: Bir Vaka Raporu Derya İçöz
P-474 13:30 13:45 Bilateral Eagle Sendromu ile ilişkili uzun süreli devam eden ağrı Büşra Yılmaz
P-475 13:45 14:00 ORAL SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMA - BİR OLGU SUNUMU Zahide Meşhur
P-476 14:00 14:15 Periferal ossifiye fibroma: Maksiller bölgeyi etkileyen nadir bir olgu Aslıhan Aslan
P-477 14:15 14:30 Tesadüfen Radyografik Olarak Rastlanılan Ateşli Silah Yaralanması: Olgu Sunumu Sedef Gencer
P-478 14:30 14:45 Oral skuamöz hücreli kanser hastasının tanısı ve dental implant tedavisi Neslihan Şenel
P-479 14:45 15:00 Vaka raporu: İntraosseöz Hemangioma Merve Yelken Kendirci
P-480 15:00 15:15 Natal Diş Kaynaklı Riga-Fede Hastalığı: Vaka Raporu Ayşe Gül Öner Talmaç
P-481 15:15 15:30 Temporomandibular Eklemde Sinovyal Kondromatozis Dilek Yılmaz
P-482 15:30 15:45 Maksilladaki Unikistik Ameloblastomanın Olgu Sunumu: İlknur Eninanç
P-483 15:45 16:00 McCune-Albright Sendromu: Olgu Sunumu Gürkan Ünsal
P-484 16:00 16:15 Fibröz displazi: olgu sunumu Esra Yavuz
P-485 16:15 16:30 Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Oral Pigmentasyon: Malign Melanom Hülya Çakır Karabaş
P-486 16:30 16:45 Anterior Stafne Kemik Kavitesi: Bir Olgu Sunumu Beliz Güray
P-487 16:45 17:00 Palatal pleomorfik adenoma: Klinik ve radyografik özellikleri: Bir olgu raporu Aslıhan Aslan
P-488 17:00 17:15 Bir İntraosseöz Lipom Olgusu Murat Mert Atapek
P-489 17:15 17:30 Kalsifiye Odontojenik Kist: Olgu Sunumu Serkan Yılmaz
P-490 17:30 17:45 Servikal Bölgede Lokalize Multiple Kalsifiye Lipom: Olağan Dışı Bir Olgu Sunumu Fatma Yüce
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 5
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-491 10:30 10:45 Sol Mandibulada Nekrotik Kemik Adacığı: Vaka Raporu Melike Güleç
P-492 10:45 11:00 Semento-Ossifiye Fibroma: Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Bulgular Melda Pelin Akkitap
P-493 11:00 11:15 Panoramik Radyografide Rastlantısal Olarak Görülen Gömülü Süpernümerer Dişler Rıdvan Karakurt
P-494 11:15 11:30 Kompaund Odontoma - Tanı ve Tedavi: Bir Olgu Sunumu Sevilay Deveci
P-495 11:30 11:45 Kraniofasiyal Bölgede Yaygın Venolenfatik Malformasyon:Olgu Sunumu Hümeyra Tahtalı
P-496 11:45 12:00 Maksiller sinüsü içine alan Sarkomatoid Karsinoma: Nadir görülen bir vaka raporu Firdevs Aşantoğrol
P-497 12:00 12:15 Fokal Epitelyal Hiperplazi Olgu Sunumu ( Heck Hastalığı) Kübra Nur Çakan
P-498 12:15 12:30 Palatal ve nazofarengeal bölgede non-Hodgkin lenfoma Hatice Biltekin
P-499 12:30 12:45 Fokal Semento-Ossöz Displazi: Bir Olgu Sunumu Büşra Dilara Karaca
P-500 12:45 13:00 Ekzofitik Bir Lezyondan Gelişen Oral Yassı Epitel Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu Sinem Sırlı Yılmaztürk
P-501 13:00 13:15 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Radyografik Bulgular- Bir Vaka Raporu Özlem Görmez
P-502 13:15 13:30 Bukkal Mukozada Dev Hemanjioma: Olgu Sunumu Ezgi Türk
P-503 13:30 13:45 Dental Kaynaklı Ekstraoral Kutanöz Sinüs Traktusu Olan Hastaya Yaklaşım Merve Aydoğdu
P-504 13:45 14:00 Florid Osseöz Displazi: Bir Vaka Sunumu Erkan Taner Çelikel
P-505 14:00 14:15 Maksilla Anterior Bölgede Sürnümerer Diş Kaynaklı Tip III Dens Invajinatus; Olgu Sunumu Sema Kaya
P-506 14:15 14:30 Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde Dentijerous Kist: Bir Olgu Sunumu Nina Farshidian
P-507 14:30 14:45 Retromolar Üçgen Bölgesinde Skuamöz Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu Özlem Yarbaşı
P-508 14:45 15:00 Odontojenik Kistlerin Radyolojik, Klinik ve Cerrahi Değerlendirilmesi Merve Aydoğdu
P-509 15:00 15:15 Sert Damakta Oral Skuamöz Hücreli Papillom: Olgu Sunumu Sinem Sırlı Yılmaztürk
P-510 15:15 15:30 Mandibulada Görülen Folliküler Adenomatoid Odontojenik Tümör Nejlan Eratam
P-511 15:30 15:45 Maksiller Sinüste Mukoseli Taklit Eden Odontojenik Keratokist: Olgu Sunumu Özlem Yarbaşı
P-512 15:45 16:00 Alt Dudakta Mukosel: 2 Olgu Sunumu Sinem Sırlı Yılmaztürk
P-513 16:00 16:15 Maksiller Kondrosarkom: Bir Olgu Sunumu Aslıhan Artaş
P-514 16:15 16:30 Dişetinde Piyojenik Granülom: Vaka Raporu Mesude Çitir
P-515 16:30 16:45 Dildeki vasküler malformasyonun klinik görünümü ve diş hekimi yaklaşımı Melda Mısırlıoğlu
P-516 16:45 17:00 Mandibulada benign osteoblastoma: Bir olgu sunumu Alev Uri
P-517 17:00 17:15 Posterior Mandibulada Dişeti-Kemik Yerleşimli Skuamöz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu Nilüfer Karaçay
P-518 17:15 17:30 Periferik Dev Hücreli Granüloma: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi Melis Güldalı
P-519 17:30 17:45 Yassı Epitel Hücreli Karsinom: Klinik Ve Sitopatolojik Bulguları Olan Bir Olgu Sunumu Nuran Bayramov
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 6
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-532 10:30 10:45 Dilin Lateralinde Likenoid Reaksiyona Sekonder Gelişen Kandida Enfeksiyonu Esra Ece Çakmak
P-543 10:45 11:00 Oral Kavitede Nadir Görülen Lezyon: Lipom –Vaka Sunumu Muhammed Feyzi Küçükkalem
P-544 11:00 11:15 Alt Dudakta Orta Hattın Lateralinde Mukus Ekstravazasyon Fenomeni Esra Ece Çakmak
P-561 11:15 11:30 Panoramik Radyografide Rastlantısal Olarak Görülen Nadir Gömülü Daimi Dişler Rıdvan Karakurt
P-595 11:30 11:45 Üç Hastada Rastlantısal Radyolojik Bulgu; Ely’s Kisti Olgu Serisi Asel Usdat
P-598 11:45 12:00 Mental Retarde olan hastanın üst çenesinde yer alan Dev Radiküler Kistler Büşra Yılmaz
P-602 12:00 12:15 Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde iki Radiküler Kist; Olgu Sunumu Nina Farshidian
P-603 12:15 12:30 Mandibulada Görülen Metastatik Prostat Karsinomu: Bir Olgu Sunumu Rüya Sessiz
P-608 12:30 12:45 Apert sendromu otozomal dominant geçişli nadir bir hastalık olup yarık damak,şiddetli sindaktili,koronal sinositozis, yüzün alt 1/3 kısmının hipoplazisi, hipertelorizm, santral sinir sistemi, kalp ve böbrek anomalileri ile karakterizedir Lokman Cin
P-611 12:45 13:00 Psammomatoid Jüvenil Ossifiye Fibrom: Bir Olgu Sunumu Fatma Yüce
P-612 13:00 13:15 Meziyodens: Bir Olgu Sunumu Gamze Şirin
P-613 13:15 13:30 Oral Mukozada Nadir Rastlanan Pigmente Liken Planus: Olgu Sunumu Elif Polat
P-614 13:30 13:45 Sıradışı Yerleşim Gösteren Keratokistik Odontojenik Tümor Olgusu Cengiz Evli
P-615 13:45 14:00 Parakeratotik Tip Odontojenik Keratokist: İki Farklı Olgu Sunumu Nuran Bayramov
P-618 14:00 14:15 Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu Hazal Duyan
P-621 14:15 14:30 Kondil Hacmi ve Şeklinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi Mehmet Ozgur Özemre
P-623 14:30 14:45 Yumuşak doku kalsifikasyonlarının panoramik radyografide değerlendirilmesi Gizem Çolakoğlu
P-638 14:45 15:00 Uzun Süreli İlaç Uygulamasına Bağlı Oral Mukozada Meydana Gelen Kimyasal Yanık: Olgu Sunumu Hatice Ahsen Deniz
P-035 15:00 15:15 Dişsiz Mandibulanın All On Six Yöntemi ile İmmediat Protetik Restorasyonu Ömer Ülker
P-038 15:15 15:30 Mandibulada Sendromla İlişkili Olmayan Multipl Odontojenik Keratokist Rıdvan Güler
P-039 15:30 15:45 Yumuşak damakta oral squamöz papilloma: Bir olgu raporu Kamil Serkan Ağaçayak
P-041 15:45 16:00 Mandibulada Büyük Periferal Dev Hücreli Granüloma: 2 Olgu Raporu Kamil Serkan Ağaçayak
P-043 16:00 16:15 Mandibula Simfizde Santral Dev Hücreli Tümörün Cerrahi Yönetimi: Bir olgu raporu Bekir İlyas
P-048 16:15 16:30 Primer oromandibular distoni hastasında lateral pterigoid kasa botulinum toksin enjeksiyonu Müfide Bengü Erden Şahin
P-053 16:30 16:45 Mandibulada keratokist lezyonu: 24 aylık takip Emre Çengelli
P-060 16:45 17:00 Gingiva Yerleşimli Oral Verruka Vulgaris - Bir Olgu Sunumu Atakan Karaman
P-061 17:00 17:15 Üst Çene Anterior Diş Eksikliğinde Dental İmplant ve Xenogreft Uygulanması Ömer Ülker
P-071 17:15 17:30 Kemik Yetersizliği Nedeniyle Simfiz Grefti ile Maksilla Anterioda İmplant Uygulaması Mustafa Sami Demirsoy
P-089 17:30 17:45 Bilateral Üst Lateral Agenezinin Dental İmplant İle Rehabilitasyonu ve Yaşanan Komplikasyonlar Yağmur Şahin
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 7
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-107 10:30 10:45 Mandibula Yerleşimli Sekonder Anevrizmal Kemik Kisti: Olgu Sunumu Meltem Özden Yüce
P-108 10:45 11:00 Maksilla Anteriorda Periferal Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Raporu Nevin Ceren Özdoğru
P-109 11:00 11:15 Sinüs Oro-Antral Açıklığının Bichat Yağ Dokusu ile Tedavisi Mustafa Sami Demirsoy
P-145 11:15 11:30 Radiküler Kist Kaynaklı Ora-Nazal Fistül Tedavisi Serkan Yıldız
P-153 11:30 11:45 Mandibula Yerleşimli Bilateral Odotojenik Keratokist: Olgu Sunumu Selman Arslan
P-196 11:45 12:00 Sert Damakta Pleomorfik Adenom Hasan Akpınar
P-200 12:00 12:15 Maksiller Sinüsü Tamamen Dolduran Skuamöz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu Emine Örnek Akdoğan
P-206 12:15 12:30 Dilin Travmatik Fibromu: İki Olgu Sunumu Ömer Ekici
P-213 12:30 12:45 Estetik Bölgede Tek Diş İmmediat İmplant ve Peek Abutment Uygulaması: Olgu Sunumu İlkay Aydogdu
P-217 12:45 13:00 Multiple Myelom Hastalarında IV Bifosfonat Kullanımına Bağlı Oluşan Çene Osteonekrozlarının Tedavisi: Olgu sunumu Ergun Dudak
P-219 13:00 13:15 Mandibula Posteriorda Lokalize Ameloblastik Fibro Odontoma - 1 Yıllık Takip Pembe Boğaç
P-232 13:15 13:30 Ototransplantasyonda sutur fiksasyonunun avantaj ve dezavantajları Eser Çarpar
P-244 13:30 13:45 Rekürrent Periferal Ossifiye Fibrom Klinik Ayırıcı Tanısı ve Takibi: Olgu Sunumu Seyhan Karaaslan
P-253 13:45 14:00 Dudak Operasyonunda Unutulan Cerrahi İğne: Olgu Sunumu Nelli Yıldırımyan
P-268 14:00 14:15 Temporomandibular eklem internal düzensizliklerinde yaş, cinsiyet, hastalık ve çenenin kilitlenme süresinin Artrosentez'in başarısına etkisinin değerlendirilmesi Efsun Somay
P-350 14:15 14:30 Ortognatik Cerrahi Hastalarının Postoperatif Hasta Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi Enes Bekman
P-387 14:30 14:45 Konsantre Büyüme Faktörü’nün Çene Kistlerinin Tedavisinde Kullanımı: İki Olgu Sunumu Selman Arslan
P-388 14:45 15:00 Temporomandibular Eklemde Travma Sonrası Gelişen Fibröz Ankilozun Kondilektomiyle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Emre Balaban
P-393 15:00 15:15 Mandibulada Gömülü 3. Molar Dişle İlişkili Odontojenik Keratokist Sadef Gençer
P-397 15:15 15:30 Kleidokranial Displazili Hastaya Multidisipliner Yaklaşım:Olgu Sunumu Büşra Meşeci
P-399 15:30 15:45 Hemiseksiyon Uygulanan Mandibular Molar Dişe Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu Büşra Meşeci
P-412 15:45 16:00 Nifedipine Bağlı Gingival Hiperplazinin Diod Lazer ile Cerrahi Tedavisi: Vaka Raporu Deniz Akın
P-416 16:00 16:15 Enfekte Bir Florid Semento Osseoz Displazinin Tedavisi:Olgu Sunumu Ahmed Alrikabi
P-419 16:15 16:30 Maksillada Oral Fibroepitelyal Polip Sefa Çolak
P-425 16:30 16:45 Maksiller Sinüste Radiküler Kist Olgusu Sefa Çolak
P-427 16:45 17:00 Diş hekimlerinin sistemik acil durumlar konusundaki algı ve tutumları Esra Oğuz
P-463 17:00 17:15 Gingival Depigmentasyonun Elektrocerrahi İle Tedavisi – Vaka Raporu Çağrı Akçay
P-468 17:15 17:30 Botroyid odontojenik kist: üçüncü rekürrensin olgu raporu Nazlı Altın
P-520 17:30 17:45 Bir All On Four Vakası Serkan Yıldız
P-521 17:30 17:45 Zoledronik asit ile tedavi edilen bir Multipl Miyelom hastasında tekrarlayan ilaca bağlı çene osteonekrozu Efsun Somay
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 1
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-524 09:00 09:15 Mandibulada Travmatik Kemik Kisti: Bir olgu raporu Belgiza Aslanova
P-597 09:15 09:30 Odontojenik Keratokistlerin Tedavisinde Marsupyalizasyon - Bir Olgu Sunumu Şant Altunkara
P-599 09:30 09:45 Büyük Kistlerin Tedavisinde Marsüpyalizasyon: Vaka Raporu Ahmet Aktı
P-600 09:45 10:00 Tek taraflı deplase kondil kırığının kapalı redüksiyon ile tedavisi: Olgu sunumu Zeynep Gümrükçü
P-601 10:00 10:15 Unipolar koter kullanımı sonrası gelişen kemik ekpozunun tedavisi Hüseyin Yalçınkaya
P-604 10:15 10:30 Gömülü Mandibular İkinci Molar Çekimi: Olgu Sunumu Ceren Melahat Dönmezer
P-605 10:30 10:45 Maksilla Anteriorda Kompaund Odontoma: Vaka Raporu Uğur Can Ünlügenç
P-606 10:45 11:00 Tükürük bezi taşı: Vaka Raporu Suphi Çağlar
P-607 11:00 11:15 Osteoid osteoma Ertürk Genç
P-609 11:15 11:30 Smfizis mandibulada iatrojenik kist Ertürk Genç
P-007 11:30 11:45 Ön açık kapanışlı bir hastada etyolojiye yönelik tedavi: vaka raporu Zeynep Çoban Büyükbayraktar
P-008 11:45 12:00 İskeletsel sınıf III bir hastanın kapaklı braketlerle tedavisi: vaka raporu Gökcan Ertaş
P-009 12:00 12:15 Mini vida destekli üst ark distalizasyonu: vaka raporu Sümeyye Kara
P-025 12:15 12:30 Sınıf Iı Divizyon 1 Malokluzyona Sahip Hastanın Twın-Block Apareyi İle Tedavisi - Vaka Raporu Merve Bayel Akgül
P-095 12:30 12:45 Şiddetli Çapraşıklığı ve Mandibular Retrognatisi Bulunan Bir Hastanın Ortopedik ve Sonrasında Çekimli Sabit Mekanikler ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Samet Özden
P-124 12:45 13:00 İskeletsel Sınıf II Maloklüzyona Sahip Erişkin Hastanın En-Masse Retraksiyon ile Ortodontik Kamuflaj Tedavisi Saadet Çınarsoy Ciğerim
P-237 13:00 13:15 İskeletsel Sınıf III Anomalinin Erken Adolesan Dönemde Tedavisi: Vaka Raporu Saadet Akman
P-289 13:15 13:30 Dudak Damak Yarığı Olan Hastanın Premaksillasının Yeniden Konumlandırılması: Vaka Raporu Beyza Nur İlhan
P-290 13:30 13:45 İskeletsel Sınıf II Bir Hastanın Kapaklı Braketlerle Tedavisi: Vaka Raporu Hatice Toprak
P-307 13:45 14:00 Kelebeklerle kanin distalizasyonu; vaka raporu Mesude Sinem Vardar
P-356 14:00 14:15 Malpraktise Maruz Kalan Bir Hastanın Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi: Olgu Sunumu Mustafa Şahin
P-358 14:15 14:30 Sürnümerer Premolar Diş Germleri Bulunan Hastanın Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Hande Erener
P-359 14:30 14:45 Anterior Çapraşıklığı Bulunan Hastanın Kapaklı Braket Sistemi ile Çekimsiz Sabit Ortodontik Tedavisi Hande Erener
P-378 14:45 15:00 Sagital split ramus osteotomisi ile mandibular geriletme sonrası alt çeneye ait sert ve yumuşak doku değişikliklerinin değerlendirilmesi Ege Dogan
P-385 15:00 15:15 Unilateral sürme problemi olan bireylerde temporomandibular eklem değerlendirmesi Ayşe Selenge Akbulut
P-439 15:15 15:30 İntrüze olmuş daimi santral dişin ortodontik tedavi ile ekstrüzyonu Hazal Erdinç
P-444 15:30 15:45 Yüz Maskesi ve Hızlı Üst Çene Genişletmesi ile Tedavi Edilen Sınıf III Hasta Sümeyye Aşık
P-591 15:45 16:00 Surgical Management of Odontogenic Myxoma Associated with Impacted Teeth Esra Tunalı
P-593 16:00 16:15 Şiddetli Çapraşıklığın Damon Braketler Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu Merve Bayel Akgül
P-594 16:15 16:30 Bimaksiller Protrüzyonlu Hastanın Dört Premolar Çekimli Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Ruşen Yetgin Cihangiroğlu
P-596 16:30 16:45 Myotonik Distrofiye Sahip Bir Hastada Openbite Tedavisi: Olgu Sunumu Perihan Dalgalı Evli
P-639 16:45 17:00 Şiddetli Çapraşıklık Ve Travmatik Derin Kapanışı Bulunan Bir Hastanın Self Ligating Damon Braketler İle Ortodontik Tedavisi Samet Özden
P-002 17:00 17:15 İrreversibl Pulpitisli Daimi Molar Dişlerin Pulpotomi İle Tedavisi Fatih Bayar
P-006 17:15 17:30 Mental Retarde Erkek Çocukta Herpes Labialis İle Görülen Herpetic Whitlow Eda Erdem
P-015 17:30 17:45 Karışık Dişlenme Dönemindeki Hastada Hareketli Ortodontik Apareylerin Kullanımı: Olgu Raporu İhya Çakmakçı
P-016 17:45 18:00 Ön Çapraz Kapanışın Hareketli Ortodontik Aparey İle Tedavisi: Olgu Raporu Gülüzar Aksu
P-021 18:00 18:15 Noonan Sendromu: Bir Olgu Sunumu Esin Günal
P-022 18:15 18:30 Çoklu Taurodontizm Gözlenen Kleidokranial Displazi Sendromu Vakası Seren Kaya
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 2
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-023 09:00 09:15 Karışık Dişlenme Döneminde Ön Çapraz Kapanış Tanı ve Tedavi Yöntemleri: Vaka Serisi Seren Kaya
P-028 09:15 09:30 Çocuk Hastalarda Konservatif Dentigeröz Kist Tedavisi Hande İlgin
P-029 09:30 09:45 Duchenne Musküler Distrofi ve Geminasyonlu Çocuk Hastada Dental Tedavi Yaklaşımı Ayça Kurt
P-046 09:45 10:00 Çocuk hastada oral skuamöz papillomun tedavisi Hülya Çerçi Akçay
P-055 10:00 10:15 Kompaund odontoma nedeniyle gömük kalan sürekli orta kesici dişin tedavisi: olgu sunumu Hazal Özcan
P-058 10:15 10:30 Füzyon görülen maksiller kesici dişte multidisipliner konservatif yaklaşım: Vaka sunumu Elis Mutlu
P-069 10:30 10:45 Travmatize İmmatür Dişlerde MTA Apikal Tıkaç ve Rejeneratif Endodontik Tedavi Erva Güçlü
P-081 10:45 11:00 Travma Kaynaklı Enflamatuar Kök Rezorpsiyonunun Biodentin Obturasyonu ile Tedavisi: 12 Aylık Takip Emine Fazilet Özdemir Tosyalıoğlu
P-085 11:00 11:15 Avülse olmuş dişte replantasyon sonrası kök kanal tedavisi: Olgu sunumu Seçil Özkurt
P-091 11:15 11:30 Çocuk hastada kompaund odontomanın yönetimi Ayberk İmren
P-094 11:30 11:45 Anadontisi Bulunan 6 Yaşında Hipohidrotik Ektodermal Displazi Hastasında Protetik Rehabilitasyon Remziye Kaya
P-101 11:45 12:00 Kök Gelişimini Tamamlamamış Mandibular Premolar Dişin Trombositten Zengin Fibrinle Rejeneratif Endodontik Tedavisi Sevgi Arabulan
P-103 12:00 12:15 Posterior Mandibular Bölgede Agresif Periferal Dev Hücreli Granüloma - Bir Olgu Sunumu Arife Kaptan
P-105 12:15 12:30 Hiperdonti ile Taurodontizm, Makrodonti ve Mikrodonti Arasındaki İlişki: Retrospektif Çalışma Berna Gökkaya
P-110 12:30 12:45 Genç Daimi Dişlerin Estetik Restorasyonlarında Strip Kron Kullanımı: 2 olgu sunumu Aslı Köroğlu
P-112 12:45 13:00 Çocuk Hastalarda Dentigeröz Kistlerin Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu Nihan Tuğcu
P-114 13:00 13:15 Mandibular Birinci Daimi Molar Dişi Dikleştirmek İçin Kullanılan Modifiye Halterman Apareyi: Vaka Sunumu Mürşide Seda Köseoğlu
P-134 13:15 13:30 Bruksizme Bağlı Geniş Periapikal Lezyonun Cerrahi Girişimsiz Tedavisi: Vaka Raporu Özlem Kuzu
P-137 13:30 13:45 Sendrom Dışı Oligodonti Görülen Çocuklarda Tanı ve Takip Mehmet Ertugrul Soysal
P-138 13:45 14:00 Renklenmiş Devital Dişlerin Walking Bleaching Tekniği ile Beyazlatılması:İki Olgu Sunumu Gül Didem Öztürk
P-146 14:00 14:15 Hemofagositik Sendromlu Bir Olguda Ağız İçi Bulgular Selin Yıldırım
P-154 14:15 14:30 Kongenital Diş Germi Eksikliğinde Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu Seren Kaya
P-172 14:30 14:45 Travmaya Uğramış Dişin Reataşmanı ve Rejeneratif Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Elif Merve Ahlat
P-173 14:45 15:00 Karma Dentisyon Döneminde Ön Çapraz Kapanışın Tedavisi: Olgu Sunumu Sibel Akküç
P-178 15:00 15:15 Komplike Kron Kırığı Olgusunda Fiber Post Destekli Kompozit Restorasyon Şükran Öz
P-183 15:15 15:30 Komplike Kron Kırığı Olan Genç Daimi Dişlerde Bir Tedavi Yaklaşımı Ecenur Eyisoy Bağış
P-185 15:30 15:45 Üst Çene Keserler Bölgesinde Bulunan Süpernümerer Dişin Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu Duygu Yıldızeli
P-188 15:45 16:00 Kırılmış Anterior Dişin Reataçman Yöntemiyle Restorasyonu:2 Olgu Sunumu Taibe Tokgöz Kaplan
P-190 16:00 16:15 Maksillanın Santral Dev Hücreli Granülomu: Olgu Sunumu Taibe Tokgöz Kaplan
P-205 16:15 16:30 Komplike Kron-Kök Kırığının Multidisipliner Yaklaşım İle Rehabilitasyonu: Vaka Raporu Osman Ataş
P-212 16:30 16:45 Çocuk hastada travmaya bağlı diş kaybından sonra estetiğin sağlanması Tuğçe Ceceloğlu
P-224 16:45 17:00 Pediatrik Hastada Aşırı Kuron Harabiyetli bir Dişin Endokuron ile Restorasyonu Berna Ertürk
P-225 17:00 17:15 Tekrarlayan Travma Sonucu Kırılan Anterior Dişin Konservatif Köprü İle Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Aslı Seloğlu
P-233 17:15 17:30 Genç Bir Hastada Lüksasyon Yaralanmaları ve Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu Demet Ünal
P-240 17:30 17:45 Travma Geçirmiş Anterior Dişlerde Gelişen Horizontal Kök kırığı ve Avulsiyonda Tedavi Yaklaşımı – Olgu Sunumu Semanur Özüdoğru
P-245 17:45 18:00 Çocukta daimi keser diş kaybında önleyici ortodontik tedavi: vaka sunumu Kardelen Can
P-247 18:00 18:15 Maksiller daimi lateral kesicilerin konjenital eksikliğinin restoratif tedavisi: olgu sunumu Ceren Pamuk
P-254 18:15 18:30 Horizontal Kök Kırığının Kalsifiye Doku İle İyileşmesi Burcu Duman
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 3
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-267 09:00 09:15 Daimi Birinci Molar Dişte Amputasyon: Bir Olgu Sunumu Hatice Aydoğdu
P-269 09:15 09:30 Travma Nedeniyle İntrüze Olan Daimi Dişin Ortodontik Ekstrüzyonu Selma Emin Oglou
P-271 09:30 09:45 Kist Benzer Geniş Periapikal Lezyonun Geleneksel Kök-Kanal Tedavisi: Olgu Sunumu Revan Aysu Soğukpınar
P-274 09:45 10:00 Avülse Olmuş Keser Dişin Reimplantasyonu: Bir Olgu Sunumu Mehmet Kaval
P-275 10:00 10:15 Lüksasyon Yaralanması Sonrası Daimi Maksiller Kesici Dişlerin Tedavisi:12 Aylık Takip Gizem Genç
P-276 10:15 10:30 Noonan Sendromu: Olgu Raporu Ece Saçkeser
P-277 10:30 10:45 Ön Diş Kırıklarının Reataçman Tedavisi: 3 Olgu Ceren Aydın
P-309 10:45 11:00 Süpernümerer diş ile ilişkili gömülü kalmış bir orta kesici dişin tedavisi Simin Kocaaydın
P-311 11:00 11:15 Maksiller darlık tedavisinde modifiye Haas apareyi: olgu sunumu Ebru Çetinkaya
P-316 11:15 11:30 Açık Apeksli Dişlerde Retreatment Tedavisinde Biodentin Kullanımı: Vaka Sunumu Büşra Keşküş
P-333 11:30 11:45 Koronal Üçlü Kök Kırığı Olan Bir Ön Kesici Dişin Tedavisi Selma Emin Oglou
P-335 11:45 12:00 Yeni Bir LED Işığının Teşhiste Kullanılması Elif Kanberoğlu
P-340 12:00 12:15 Erken Yaşta Food Impaction’a Bağlı Oluşan Lokal Diş Eti İltihabı: Olgu Sunumu Alem Coşgun
P-346 12:15 12:30 Erken Çocukluk Çağı Çürüğünden Etkilenmiş Süt Dişlerinin Zirkonyum Kuronlar ile Estetik Rehabilitasyonu: İki Olgu Raporu Ebru Keleş
P-347 12:30 12:45 Olgu Sunumu: Bir "İdiopatik Çoklu Pulpa Taşı" Olgusu Handan Vural
P-360 12:45 13:00 Çocukluk Çağı Travmasına Bağlı Gelişen Geniş Periapikal Lezyon Tedavisi Arif Bolaca
P-365 13:00 13:15 İmmatür nekrotik azı dişinin pulpa revaskülarizasyonu: olgu sunumu Betül Şen Yavuz
P-368 13:15 13:30 Karışık Dişlenme Döneminde Görülen Dentigeröz Kistler: İki Olgu Sunumu Hakan Karaoğlan
P-369 13:30 13:45 Amelogenezis İmperfekta’lı Pediatrik Hastanın Oral Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Banu Çiçek Tez
P-370 13:45 14:00 Travma Geçirmiş Genç Nektorik Sürekli Dişte MTA Apeksifikasyonu: 24-Ay Takip Hayrunnisa Şimşek
P-371 14:00 14:15 Kuron-kırığı bulunan bir daimi kesici dişin pulpotomi ve reataçman ile tedavisi Sümeyra Acar Özlü
P-374 14:15 14:30 Travmaya Uğramış Maksiller Anterior Kesici Dişlerde Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Raporu Pırıl Çakır
P-379 14:30 14:45 Çocuklar gülsün diye Beril Demircan
P-384 14:45 15:00 2. premolar agenezisinde hemiseksiyon tedavisi: Olgu serisi Akif Demirel
P-389 15:00 15:15 Karışık Dişlenme Dönemindeki Farklı Derecelerdeki Anterior Çapraz Kapanışın Tedavisi: 3 Olgu Sunumu Berkehan Aykanat
P-391 15:15 15:30 Komplike Kron-Kök Kırığında Tedavi Yaklaşımı: 3 Yıl Takipli Olgu Sunumu Başak Bölükbaşı
P-400 15:30 15:45 Olgu raporu serisi: 3 Cvek amputasyonu ve 1 yıllık takip Merve Alkış
P-405 15:45 16:00 Daimi Diş Germi Konjenital Olarak Eksik İkinci Süt Molar Dişlerinde Mineral Trioksit Agregat (MTA) ile Kanal Tedavisi: Olgu Sunumu Olgu Demirci
P-420 16:00 16:15 İmmatür Bir Dişin Trombositten Zengin Fibrin ile Tedavisi: Olgu Raporu Neda Mojarrab
P-440 16:15 16:30 10 Yaşındaki Çocuk Hastada Tek Taraflı Dentigeröz Kistin Tedavisi: Olgu Sunumu Mouge Ali Metiner
P-445 16:30 16:45 Çocuklarda Görülen Bilateral Mandibular Kistlerde Tedavi Yaklaşımı: Olgu Bildirisi Elif Yazan
P-523 16:45 17:00 Travma Geçirmiş Genç Daimi Dişte Rejeneratif Endodontik Tedavi Esra Özgöçmen
P-525 17:00 17:15 Multiple Gömülü Daimi Kesici Diş: 2 Olgu Sunumu Gözde Cumhur
P-529 17:15 17:30 Karışık Dişlenme Döneminde Hareketli Apareylerin Kullanımı Sevda Yetkin
P-533 17:30 17:45 Tıbbi Olarak Sorunlu ve Engelli Hastada Travmatik Diş Yaralanmalarının Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Fatma Dilara Baysan
P-535 17:45 18:00 İlerlemiş Enflamatuar Kök Rezerpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Şeyma Öztürk
P-536 18:00 18:15 Üst Anterior Daimi Dişlerde Travma Olgusu Emine Akyıldız
P-537 18:15 18:30 Komplike kuron kırığı gözlenen bir genç sürekli maksiller kesici dişin tedavisi Tuğçe Ceceloğlu
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 4
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-538 09:00 09:15 Travmaya Bağlı Komplike Kron Kırığı Oluşan Açık Apexli Bir Dişin Mineral Trioksid Agregatı (MTA) ile Apexifikasyonu: Vaka Raporu Ayşegül Verim Çiçekci
P-540 09:15 09:30 Komplike olmayan kuron kırığı sonrası gelişen eksternal kök rezorpsiyonunun tedavisi: {olgu sunumu} Aydan Bozkurt
P-546 09:30 09:45 Amelogenezis İmperfektalı Çocuk Hastanın Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu Cansu Çalışkan
P-552 09:45 10:00 Ön Çapraz Kapanışın Müteharrik Aparey ile Tedavisi Bahar Aksan
P-555 10:00 10:15 Şiddetli Erken Çocukluk Çağı Çürüğünün Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Melike Kiraz Canpolat
P-557 10:15 10:30 Oral Sağlığın Okul Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi Ceren Solak
P-559 10:30 10:45 Ön Çapraz Kapanışın Hareketli Aparey ile Tedavisi: Olgu Raporu Gizem Bulut
P-570 10:45 11:00 Semptomatik İmmatür Daimi Molar Dişte Amputasyon Tedavisi: 6 Aylık Klinik Ve Radyografik Takip: İki Vaka Raporu İpek Altıntaş
P-574 11:00 11:15 Şiddetli İnfraoklüzyonda Olan Ankilozlu Bir Süt Azı Dişin Paslanmaz Çelik Kron ile Tedavisi: 12 Aylık Takip Şeyma Öztürk
P-581 11:15 11:30 Sendroma Bağlı Olmayan Diş Eksikliğinin Fonksiyonel Tedavisi Cansu Akay
P-582 11:30 11:45 Servikale Yakın Bölgede Horizontal Kök Kırığı Bir Olgu Nedeniyle Kadriye Temiz
P-583 11:45 12:00 Pediatrik hastada odontom bulgusu Çağla Şimşek
P-584 12:00 12:15 Kök Kırığı Tedavisinde Mineral Trioksit Agregat: 6 Yıllık Takip Elif Ballikaya
P-586 12:15 12:30 Kalıcı Orta Keserlerde Lüksasyon İle Birlikte Görülen Kuron Kırığı: Olgu Bildirisi Elif Yazan
P-590 12:30 12:45 Travmaya Uğramış İmmatür Üst Daimi Kesici Dişlerin Tedavisi ve Üç Yıllık Takibi: Olgu Sunumu Zekiye Efe
P-592 12:45 13:00 Spinal Müsküler Atrofi Tip I olan bir hastada Komplike Mine Kırığı Tedavisi: 2 yıllık takip Ece Yılmazkasapoğlu
P-610 13:00 13:15 Management of a Severely Infrapositioned Primary Molar with Stainless-Steel Crown: 12-Month Follow-Up Şeyma Öztürk
P-632 13:15 13:30 Geniş Periapikal Lezyona Sahip Dişlerin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi:Olgu Sunumu Seda Elmas
P-026 13:30 13:45 Periferal Dev Hücreli Granüloma ve Tedavisi: Olgu sunumu Elif Töre Sari
P-030 13:45 14:00 Protez İrritasyonuna Bağlı Dişeti Büyümesi: Olgu Sunumu Basem Abdulrahman Alshujaa
P-031 14:00 14:15 Yapışık Dişetini Etkileyen Heck Hastalığı: Olgu Sunumu Kubilay Barış
P-033 14:15 14:30 Osseointegre İmplantın Boyun Bölgesinde Gelişen Kırık: Bir Olgu Sunumu Şule Özdoğan
P-040 14:30 14:45 Miller Sınıf 2 dişeti çekilmesi ve mine hipoplazilerine sahip vakanın tedavisi Mehmet Barış Ergür
P-042 14:45 15:00 Estetik Bölgedeki Dişeti Çekilmesinin Modifiye VISTA Tekniği ile Tedavisi Halil İbrahim Aygün
P-045 15:00 15:15 Periferal Ossifiye Fibrom ve Tedavisi: Olgu Sunumu Anas Mohamad Alsafadı
P-056 15:15 15:30 Gömülü Santral Dişi Bulunan Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu Hacer Şahin Aydınyurt
P-065 15:30 15:45 Lateral Periodontal Kist Enükleasyonu Sonrasında Oluşan Dişeti Çekilmesinin Tedavisi Cemresu Tabar
P-066 15:45 16:00 Okluzal Travma Kaynaklı Palatinal Dişeti Büyümesinin Tedavisinde Tersine Eğimli Kesi Yöntemi Yiğit Fıratlı
P-072 16:00 16:15 Yüksek Frenulum Ataşmanının Apikale Kaydırılan Flep ile Düzenlenmesi: Olgu Sunumu Kemal Naci Köse
P-077 16:15 16:30 Subepitelyal Bağ Doku Grefti ve Tünel Tekniği ile Kök Yüzeyinin Kapatılması: 6 Aylık Vaka Sunumu Ayşe Sinem Sevinç
P-078 16:30 16:45 Estetik bölgede horizontal ogmentasyon ile eş zamanlı immediat implant yerleşimi Şevki Güler
P-086 16:45 17:00 Dişetinde Görülen Schwannomanın Periodontal Cerrahi Tedavisi:Olgu Sunumu Selçuk Kırmacı
P-087 17:00 17:15 Başarısız Endodontik Tedavi Sonucu Oluşan Periodontal Cebin Tedavisi:Olgu Sunumu Melek Atille
P-093 17:15 17:30 Felodipin Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinin Periodontal Tedavisi: Olgu Sunumu Ece Yetiş
P-096 17:30 17:45 Aşırı Dişeti Görünümünün Dudak Repozisyonu ile Tedavisi: Olgu Sunumu Kübra Eskin
P-098 17:45 18:00 Anterior Palatinal Bölgede Gelişen Piyojenik Granülomun Eksizyonel Tedavisi Mohammed Alkhatib
P-099 18:00 18:15 Maksiller Sinüsle İlişkili Periapikal Granülom: Olgu Sunumu Cansu Erhan
P-102 18:15 18:30 Trombositten Zengin Fibrin Kullanılarak Koronale Kaydırılan Flep: Bir Olgu Sunumu Asime Gezer Ataş
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 5
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-116 09:00 09:15 Dişeti Hiperpigmentasyonunun Nd:YAG Lazer ile Tedavisi Birsen Korkmaz
P-122 09:15 09:30 Trombositten Zengin Fibrin ile Dişeti Çekilmesi Tedavisi– Birolgu Cansu Büşra Uzun
P-125 09:30 09:45 Ankiloglossi: Bir Olgu Sunumu Tuğçe Dönmezer
P-127 09:45 10:00 Mandibular Kanin/Premolar Bölgesinde Piyojenik Granüloma: Bir Olgu Sunumu Kevser Kiraz
P-129 10:00 10:15 Bağ Dokusu İle Koronale Pozisyonal Flep Uygulaması: Bir Olgu Sunumu Nurullah Sökmen
P-130 10:15 10:30 Mandibular Premolar Bölgeden Kompound Odontoma Eksizyonu: Bir Olgu Sunumu Esra Keklİk
P-131 10:30 10:45 Miller 3 Dişeti Çekilmesi Olan Hastada Serbest Dişeti Grefti Uygulaması Damla Çelik
P-132 10:45 11:00 Mikro cerrahi teknik ile dişeti çekilmesinin tedavisi: Bir olgu sunumu Yunus Emre Çalık
P-139 11:00 11:15 İmplant Çevresi Dokuda Keratinize Dişeti Miktarının Arttırılması: OLGU SUNUMU Zelal Çakmak
P-141 11:15 11:30 Restorasyon Travması ile Oluşan Pyojenik Granülom Melek Atille
P-142 11:30 11:45 Tünel Tekniği Kullanılarak Anterior Bölgede Dişeti Çekilmesinin Tedavisi Zelal Çakmak
P-148 11:45 12:00 Maksiller Santral Dişte Gelişen Dişeti Çekilmesinin Tünel Tekniği ile Tedavisi Ahmet Mazlum Birtane
P-152 12:00 12:15 Eş zamanlı YKR, sinüs lifting ve implant yerleşimi:Vaka Raporu Umut Öğütücü
P-159 12:15 12:30 Lingual yerleşimli periferal dev hücreli granülom: Olgu raporu Tansel Ayaz
P-165 12:30 12:45 Yetersiz Vestibül Sulkus Derinliği Olan Hastada Serbest Dişeti Grefti Uygulaması Emre Lafcı
P-168 12:45 13:00 Modifiye Dudak Repozisyonu Tekniğinin Uygulanması: Olgu Sunumu Göktuğ Dağbağ
P-169 13:00 13:15 Kök Yüzeylerinin Kapatılmasında İki Aşamalı Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu Asime Gezer Ataş
P-176 13:15 13:30 Periodontal Tedavi Yaşam Kalitesini Etkiler Gülşah Kara
P-182 13:30 13:45 İltihabî Dişeti Büyümesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Elif Var
P-186 13:45 14:00 İç Kök Rezorpsiyonlu Dişte Görülen Dişeti Çekilmesi Tedavisi: Olgu Sunumu Deniz Caglar
P-192 14:00 14:15 Nekrotizan Ülseratif Gingivitis Tedavisi: Vaka Sunumu Birsen Korkmaz
P-194 14:15 14:30 Kemikiçi defektinin ksenogreft ve trombosittten zengin fibrin (TZF) ile tedavisi: Olgu sunumu Nazlı Gül Kınoğlu
P-195 14:30 14:45 Piyojenik Granülomun Periodontal Konvansiyonel Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu Muhammed Bahadır Olcay
P-198 14:45 15:00 Dudağın Yeniden Konumlandırılması Tekniği ile Aşırı Diş Eti Görünümünün Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Ayşe Sinem Sevinç
P-201 15:00 15:15 Serbest Dişeti Grefti Kullanarak Dişeti Çekilmesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Şule Özdoğan
P-202 15:15 15:30 i-TZF, Kemik Grefti ve A-TZF Kombinasyonu ile Peri-implanter Kemik Rekontrüksiyonu Gizem Ceren Yiğit
P-208 15:30 15:45 Plazma Hücreli Gingivitisin Cerrahisiz Periodontal Tedavisi Ezgi Akbaş
P-210 15:45 16:00 Maksiller Anterior Bölgedeki Peri-implant Sert Ve Yumuşak Doku Artırımı Engin Özgür
P-211 16:00 16:15 Faz-1 periodontal tedavi ve takibi: olgu sunumu Ethem Buğra Sağıroğlu
P-214 16:15 16:30 Generalize Kronik Periodontitis Hastasında Periodontal Tedavi ve Splint Uygulaması Muhammed Bahadır Olcay
P-215 16:30 16:45 Protez İrritasyonuna Bağlı Piyojenik Granülom: Olgu Sunumu Yusuf Ezgi
P-216 16:45 17:00 Travma Sonrası Gelişen Yumuşak Doku Lezyonu: Bir Olgu Sunumu Sevda Kurt
P-220 17:00 17:15 Mandibula Posterior Bölgeye Vertikal Kemik Ogmentasyonu Sonrası İmplant Uygulanması: Vaka Sunumu Özge Göktürk
P-223 17:15 17:30 Servikal Eksternal Rezorpsiyonun Güçlendirilmiş Cam İyonomer ve T- PRF ile Tedavisi Emine Serra Bıçakcı
P-227 17:30 17:45 Ortodontik Tedavi Sonucu Görülen Diş Eti Çekilmesinin Bağ Dokusu Greftiyle Tedavisi:OLGU SUNUMU Ahmet Sağlıklı
P-234 17:45 18:00 Serbest Dişeti Grefti Uygulaması İle Keratinize Doku Kazanımı ve Kök Yüzeyi Kapatma:Olgu Serisi Zehra Turun
P-238 18:00 18:15 Yapışık dişeti miktarını arttırmaya yönelik iki olgu sunumu Büşra Deveci
P-239 18:15 18:30 Dişeti Çekilmesinin Serbest Dişeti ve Bağ Dokusu Grefti Kombinasyonu ile Tedavisi: 2.5 Yıllık Olgu Sunumu Dicle Altındal
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 6
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-241 09:00 09:15 İltihabi Dişeti Büyümesinin Diode Lazer Gingivektomi ile Tedavisi: Olgu Sunumu Ezgi Süer
P-243 09:15 09:30 Dişeti Çekilmelerinin Kuronale Kaydırılan Flep ve Bağ Dokusu ile Tedavisi Onur Eroğlu
P-252 09:30 09:45 Miller Sınıf I Dişeti Çekilmesinin Serbest Dişeti Grefti ile Tedavisi Esra Ateş Yıldırım
P-258 09:45 10:00 İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinin Periodontal Tedavisi: Olgu Sunumu Nimet Gül Görgülü
P-259 10:00 10:15 Dişeti Çekilmesinin Koronale Kaydırılan FlepTekniği ile Tedavisi: Bir vaka raporu Merve Tekelioğlu
P-260 10:15 10:30 Dişeti çekilmesinin serbest dişeti greftiyle tedavisi: vaka raporu Nadin Gemrekoğlu
P-265 10:30 10:45 Periodontal Dokularda Diode Lazer İle Depigmentasyon: Bir Olgu Sunumu Esra Keklİk
P-266 10:45 11:00 Ossifying Fibromanın Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Mümin Çalık
P-298 11:00 11:15 Mikrobiyal Dental Plağa Bağlı Gelişen Dişeti Problemlerinde Periodontal Tedavi Yaklaşımı Özer Ülver
P-299 11:15 11:30 Generalize Enflamatuvar Dişeti Büyümelerinin Başlangıç Periodontal Tedavi İle İyileştirilmesi Merve Can
P-301 11:30 11:45 Periferal Dev Hücreli Granüloma Hatice Yemenoğlu
P-303 11:45 12:00 İrritasyon fibromu: vaka raporu Duygu Taş
P-305 12:00 12:15 Periferal Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu Ezgi Ceylan
P-306 12:15 12:30 Periapikal granülomun apikal rezeksiyon ile tedavisi: olgu sunumu Fatma Uçan Yarkaç
P-312 12:30 12:45 Anterior Dişeti Çekilmesinin Koronale Yönlendirilmiş Tünel Tekniği ile Ogmentasyonu: 6 Aylık Takip Esra Ateş Yıldırım
P-317 12:45 13:00 Yüksek Gülme Hattının Cerrahi Ve Protetik Tedavi İle Rehabilitasyonu Görkem Ünal
P-329 13:00 13:15 Zonguldak Kömür Ocaklarında Çalışan İşçilerin Periodontal Hastalık Farkındalığının Değerlendirilmesi Merve Küçükoğlu
P-331 13:15 13:30 Lokalize Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF) Uygulamaları; Vaka Serisi Bilge Cansu Uzun
P-339 13:30 13:45 Periodontal Desteği Kaybetmiş Umutsuz Dişin Kasıtlı Replantasyonu ve Takip Süresici: Olgu Bildirimi Bilgesu Mercan
P-348 13:45 14:00 Palatal Ekzostos Kaynakli Olusan İrritasyon Fibromunun Cerrahi Tedavisi Tolga Sönmez
P-349 14:00 14:15 Bilaminar Teknik ile Lateral Yaklaşımlı Koronale Poziyone Flep Operasyonu Gözde Vanlı Temizkanlı
P-353 14:15 14:30 Çoklu Dişeti Çekilmesi Defektlerinin Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF ) ve Web Koronale Kaydırılan Flep Yöntemi ile Tedavisi: Vaka Serisi Bilge Cansu Uzun
P-362 14:30 14:45 Oral Piyojenik Granülomada Periodontal ve Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu Hasan Hasanoğlu
P-372 14:45 15:00 Tek taraflı çiğnemeden kaynaklanan lokalize gingivitis tedavisi: olgu sunumu Ahmet Emre İslamoğlu
P-376 15:00 15:15 Serbest Dişeti Grefti ve Koronale Pozisyone Flep ile Dişeti Çekilmesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Damla Akbal
P-381 15:15 15:30 Bağ dokusu grefti ile diş eti çekilmesinin tedavisi: olgu serisi Meryem Hüsna Akkaya
P-383 15:30 15:45 Serbest diş eti grefti ile yapışık diş eti genişliğinin artırılması:olgu serisi Vecihe Merve Balta
P-404 15:45 16:00 Modifiye İki Aşamalı Mukogingival Cerrahi ile Dişeti Çekilmesinin Tedavisi Mahmud Afandiyev
P-406 16:00 16:15 İdiopatik Gingival Fibromatozis: Olgu Sunumu Betül Irız
P-407 16:15 16:30 Palatogingival Olukla İlişkili Periodontal Cebin Tedavisi Resül Çolak
P-418 16:30 16:45 Gingivektomi ve Kemik Rezeksiyonu ile Klinik Kron Boyunun Uzatılması Elif Selin Üçer
P-422 16:45 17:00 Periodontal açıdan umutsuz dişlerin replantasyon ile tedavisi: Olgu sunumu Nisa Nur Dinçer
P-424 17:00 17:15 Keratinize doku ogmentasyonu ve olası dişeti çekilmelerinin önlenmesinde submarjinal serbest dişeti grefti: Olgu sunumu Nisa Nur Dinçer
P-429 17:15 17:30 Yüksek Gülme Hattı Tedavisi Ve 1 Yıllık Takibi: Olgu Sunumu Dilek Özkan
P-432 17:30 17:45 Yetersiz Vestibül Derinliği Olan Hastaların Serbest Dişeti Grefti İle Tedavisi: İki Olgu Sunumu Dilek Özkan
P-434 17:45 18:00 Bernard Soulier Sendromlu Periodontitis Hastada Cerrahisiz Periodontal Tedavi Fatma Köksel Babun
P-447 18:00 18:15 Serbest Dişeti Grefti Yöntemiyle İmplant Çevresi Yapışık Dişeti Yetersizliğinin Tedavisi Vesile Elif Toy
P-450 18:15 18:30 Sınıf 4 Frenulum Varlığında Klasik Teknik ile Frenektomi Vaka Sunumu İlayda İlday
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 7
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-452 09:00 09:15 Yumuşak Doku Agumentasyonunda Bağ Dokusu Platform Tekniğinin Kullanılması İlker Keskiner
P-454 09:15 09:30 Maksiller Molar Bölgede İmplant Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Hazırlığı ile İmplant Cerrahisi Vaka Sunumu Onur Öz
P-456 09:30 09:45 Anterior Estetik Bölgenin Otojen Blok Greft İle Ogmentasyonu Ferhat Ozelci
P-457 09:45 10:00 Dişeti Çekilmesinin Koronale Kaydırılan Flep ile Bağ Dokusu Grefti ile Kapatılması Ferhat Ozelci
P-458 10:00 10:15 Dişeti gülümsemesi olan hastada tedavi yaklaşımı: olgu sunumu Tülin Çakır
P-459 10:15 10:30 İleri kemik kaybı olan hastada estetik bölgede rehabilitasyon: olgu sunumu Tülin Çakır
P-461 10:30 10:45 İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinde Başlangıç Periodontal Tedavinin Rolü: Vaka Raporu Yaprak Kalkan
P-462 10:45 11:00 Mandibulada bilateral gözlenen dişeti çekilmesinin bağ dokusu grefti ile tedavisi Ebru Özkan Bütün
P-464 11:00 11:15 Lokalize Dişeti Çekilmesinin Tedavisinde Bağ Doku Grefti: Vaka Raporu Yaprak Kalkan
P-465 11:15 11:30 Nd:YAG Lazerle Yapılan Frenektomi: Olgu Sunumu Resul Çolak
P-522 11:30 11:45 Gingivitisi olan bireylerde sigaranın periodontal duruma etkisinin klinik olarak incelenmesi Nihal Özel
P-527 11:45 12:00 Dört farklı vakada kemik içi defektlerin tedavisi: Olgu sunumu Tuğba Kavalcı
P-550 12:00 12:15 Dudak pozisyonlandırma ile GummySmile tedavisi: Olgu sunumu Melike Demirayak Akdemir
P-558 12:15 12:30 Başlangıç Periodontal Tedavinin Kısa Dönem Klinik Takibi (3 Vaka) Gurbet Alev Öztaş
P-564 12:30 12:45 Ortodontik Tedavi Sonrası Miller II Çekilmenin Serbest Dişeti Greftiyle Tedavisi Hilal Korkmaz
P-577 12:45 13:00 Periimplanter Yapışık Dişeti Yetersizliğinin Rehabilitasyonu: Bir Vaka Sunumu Damla Akbal
P-587 13:00 13:15 Peri-implant mukozada keratinize dokunun değerlendirilmesi ve serbest dişeti grefti uygulaması: Vaka Raporu Nilüfer Altunbaş
P-589 13:15 13:30 Miller Sınıf 2 Dişeti Çekilmesinin Laterale Pozisyone Flep Tekniğiyle Eş Zamanlı Serbest Dişeti Grefti ve Bağ Doku Grefti Kullanılarak Tedavisi: Vaka Raporu Nilüfer Altunbaş
P-625 13:30 13:45 Mandibular Gingivada Amelanotik Malign Melanom: Çok Ender Bir Olgu Sunumu Revan Birke Koca
P-626 13:45 14:00 Eozinofilik Granülom: Vaka Raporu Yasemin Beliz Önder
P-627 14:00 14:15 Anterior Dişlerdeki Miller 3 Dişeti Çekilmesinin Minimal İnvaziv Modifiye Tünel Tekniği ile Ogmentasyonu: 6 Aylık Takip Mehmet Cihan Şengün
P-010 14:15 14:30 Amelogenezis İmperfekta’ nın multidisipliner yaklaşımla estetik ve fonksiyonel rehabilitasyonu Nazmiye Şen
P-017 14:30 14:45 : Tüm seramik kron yapımında preparasyon aşamasında minimal invaziv yaklaşım Uğur Mehmet Türkyılmaz
P-024 14:45 15:00 Endodontik Tedavili Dişin CAD/CAM ile Üretilen Endokron Restorasyon ile Rehabilitasyonu Cansu Çakır
P-037 15:00 15:15 Tam Dişsiz Hastanın All-on-Four Tedavi Protokolü ile Protetik Rehabilitasyonu Burcu Günal Abduljalil
P-044 15:15 15:30 Zirkonyum ile Ön Dişlerin Estetik ve Fonksiyonel Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu Aybike Kılıç
P-050 15:30 15:45 Fonksiyon ve Estetiğin Birlikteliği: Olgu Sunumu Osman Nuri Tosun
P-051 15:45 16:00 Dikey Boyutu Yükseltilen Hastada Tam-Ark Restorasyonun T-Scan III ile Uyumlanması Elif Didem Demirdağ
P-052 16:00 16:15 Locator Bağlantı Sistemi İle Üretilmiş İmplant Destekli Overdenture: Vaka Raporu Amr Abugofa
P-059 16:15 16:30 Anterior Estetik Restorasyonlar için Zirkonya Esaslı İmplant Dayanakları Seda Üstün
P-064 16:30 16:45 Laminate Veneer Restorasyonların Farklı İki Endikasyonda Uygulanması Feyza Aksu
P-067 16:45 17:00 Estetik bölgede hareketli protez endikasyonu varlığında alternatif tedavi seçeneği Umut Özdal
P-068 17:00 17:15 Maksiller Anterior Eroziv Dişlerin Laminate Veneer İle Estetik Restorasyonu: Olgu Sunumu Ayşe Rençber
P-074 17:15 17:30 Fiber Destekli Adeziv Köprü ile Anterior İki Diş Eksikliğinin Restorasyonu: Olgu Sunumu Gülsüm Türkmen
P-076 17:30 17:45 Periodontal Splint İşlevli Adeziv Köprü Uygulaması: Olgu Sunumu Feyza Aksu
P-090 17:45 18:00 Koruyucu rezin materyalinin rezin nano-seramik materyallerin renk stabilitesine etkisinin in-vitro olarak değerlendirilmesi Sedanur Turgut
P-092 18:00 18:15 All-on-Four Konsepti ile Protetik Tedavi: İki Olgu Sunumu Şükriye Ece Geduk
P-097 18:15 18:30 Konjenital Olarak Eksik Olan Üst Yan Kesici Dişlere Multidisipliner Yaklaşım Mehmet Gagari Caymaz
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 1
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-104 09:00 09:15 Protetik Tedavi Planlamasında Dijital Yüz Tarama Sisteminin Kullanılması: Olgu Sunumu Berk Bilgen
P-106 09:15 09:30 İmplant uygulaması sonrası okluzal mesafenin yeterli olmadığı vakada multidisipliner tedavi Servet Özkaya
P-115 09:30 09:45 Rezin nano seramikten inley tutuculu sabit protez yapımı için modifiye bir teknik uygulanması Engin Esentürk
P-117 09:45 10:00 Mikrostomili Hastada Diş Eksikliklerinin Protetik Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Zeynep Aydın Sapmaz
P-118 10:00 10:15 Tİ-base Abutmentlar ile Protetik Rehabilitasyon: 3 Olgu Sunumu Sinem Bayram
P-121 10:15 10:30 Maksiller İmplant-Destekli Sabit Hibrit Ve Mandibular Sabit Protez İle Rehabilitasyon Kübra Tokay
P-128 10:30 10:45 Anterior Dişlerin Lityum Disilikat Tam Seramik Kronlar ile Estetik Rehabilitasyonu: Bir Vaka Raporu Cansu Karahan Gündüz
P-140 10:45 11:00 Estetik Şikayeti Olan Hastalarda Laminate Veneer Uygulamaları: İki Olgu Raporu Kübra Güneş Arkaç
P-143 11:00 11:15 Anterior Bölgenin Adeziv Köprü Uygulamalarıyla Estetik Olarak Rehabilitasyonu Merve Aydın
P-144 11:15 11:30 Tekrarlayan maksiller rezeksiyon sonrası defektin protetik rehabilitasyonu:Olgu sunumu Gülsüm Doğru
P-147 11:30 11:45 Aynı Hastada CAD/CAM Sisteminde Farklı Seramik Restorasyonlarla Rehabilitasyon-Olgu Sunumu Elif Demiralp
P-149 11:45 12:00 Maksiller Anterior Dişlerin Full Seramik Materyal İle Estetik Olarak Rehabilitasyonu Tuğrul Kaya
P-150 12:00 12:15 Anterior Tek Diş Eksikliklerinin İmplant Destekli Protetik Rehabilitasyonu: Üç Olgu Sunumu Kübra Güneş Arkaç
P-155 12:15 12:30 Parsiyel dişsiz mandibulanın {Toronto} protez ile rehabilitasyonu: Vaka raporu Almira Ada Diken Türksayar
P-161 12:30 12:45 Tam Dişsiz Hastanın Sabit İmplant Üstü Zirkon-Porselen Restorasyonlar ile Tedavisi: Olgu Sunumu Koray Soygun
P-162 12:45 13:00 Ektodermal Displazili Hastanın Protetik Açıdan Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Çise Özal
P-166 13:00 13:15 Bipolar Hastalarda Tedavi Planları ve Bruksizm Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Özlem Oflezer
P-167 13:15 13:30 Tam Dişşiz Hastanın All-On-4 Tedavi Protokolü ile İmmediat Rehabilitasyonu Cemil Birand
P-174 13:30 13:45 Tam Seramik Restorasyon ile Anterior Estetiğin Sağlanması: Olgu Sunumu Şeyda Ulaşlı
P-179 13:45 14:00 Konjenital Kama Maksiller Yan Kesici Dişlerin Estetik ve Protetik Rehabilitasyonu(1 olgu sunumu) Gamze Karaman
P-181 14:00 14:15 Dikey Boyut Kaybı Ve Sınıf III Maloklüzyon Varlığında Protetik Yaklaşım Ceren Üçgül
P-184 14:15 14:30 İmplant Destekli Hareketli Bölümlü Protez: Olgu Sunumu Kübra Aycan
P-189 14:30 14:45 Maksiller sinüs defektli hastanın protetik rehabilitasyonu: olgu sunumu Ayşe Karabaş
P-191 14:45 15:00 Aşırı Kron Harabiyeti Olan Dişlerin Endokronlarla Rehabilitasyonu Zeynep Aydın Sapmaz
P-193 15:00 15:15 Periapikal lezyonlu maksiller santral dişte immediat implantasyon ve immediat restorasyon: Vaka Raporu Muhammet Karcı
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 2
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-199 09:00 09:15 İmplant Üstü Tüm Ağız Sabit Restorasyonlarda Açık Kaşık Ölçü Yöntemi: Olgu Sunumu Kübra Nur Tad
P-204 09:15 09:30 Alternatif Tedavi Seçeneği Olarak Fiber Köprü - Olgu Sunumu Onur Altuğ Sakallı
P-207 09:30 09:45 IPS E.max press ile maksiller anterior dört diş restorasyonu Aslı Kaymaz
P-209 09:45 10:00 Teleskop tutuculu protez ve All on four tedavi konseptinin kullanılarak tam dişsiz hastanın protetik rehabilitasyonu: olgu raporu Simge Eyidoğan
P-221 10:00 10:15 Emax Tam Seramik İle Restore Edilen 3 Olgu Sunumu Furkan Karamustafa
P-226 10:15 10:30 Teleskopik Overdenture Protezler: Orofarinks Kanseri Tedavisi Geçiren Bir Hastanın Rehabilitasyonu Ferhan Egilmez
P-228 10:30 10:45 Diş Renklenmesi Olan Bir Hastada Anterior Zirkonya Restorasyon Uygulaması: Olgu Sunumu Nevin Tas
P-231 10:45 11:00 Kronik böbrek rahatsızlığı olan hastalarda diş sayısı, protez durumu ve beslenme arasındaki ilişki Hatice Sevmez
P-236 11:00 11:15 Amelogenezis İmperfektalı Hastada Estetik Ve Fonksiyonun Sağlanması: Bir Olgu Sunumu Muharrem Gürler
P-242 11:15 11:30 Anterior diş kaybı olan hastaların protetik rehabilitasyonu: İki olgu raporu Gheyath Munadhil Azeez
P-246 11:30 11:45 Tek Seansta Seramik Bireysel Dayanak İle Çıkış Profili: Olgu Raporu Efe Aksoy
P-248 11:45 12:00 Tam Dişsiz Yarık Dudak-Damak Hastasının İmplant Üstü Bar Tutuculu Obturatörle Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Özgül Gülenç
P-251 12:00 12:15 Servikal bölgedeki gingival renklenmenin zirkonya restorasyonlar ile maskelenmesi Işıl Çekiç Nagaş
P-257 12:15 12:30 Multidisipliner Yaklaşım İle Gülüş Tasarımı: OLGU SUNUMU Lina Tuba Gülakar
P-261 12:30 12:45 Rehberli Cerrahi ve Peek Altyapılı Hibrit Protez ile Tedavi Protokolü: Olgu Sunumu Özden Melis Durmaz
P-262 12:45 13:00 Yarık dudak damaklı hastanın sabit bölümlü protezle estetik rehabilitasyonu: Vaka raporu Betül Cengiz
P-264 13:00 13:15 Azalmış İnteroklüzal Mesafenin İmplant Destekli Protetik Rehabilitasyonu: Olgu sunumu Melike Özlem Eken
P-272 13:15 13:30 Diestemanın Adeziv Restorasyon ile Estetik Rehabilitasyonu:Bir Olgu Sunumu Emre Çelikdoğan
P-273 13:30 13:45 Ateşli Silah Yaralanmasıyla Oluşan Maksiller ve Mandibular Defektin Protetik Rehabilitasyonu Merve Aydın
P-284 13:45 14:00 Çürük nedeniyle harap olmuş üst ön bölge dişlerin protetik restorasyonu Emre Zorlu
P-285 14:00 14:15 Tek Diş Eksikliğinde İmplant Destekli Sabit Protez Öncesi Dişeti Şekillendirmesi Ayşegül Atilla
P-286 14:15 14:30 Üst ön grup dişlerin zirkonya alt yapılı seramik ile restorasyonu Süha Kuşçu
P-287 14:30 14:45 Üst anterior tek diş eksikliğinin implant destekli sabit restorasyon ile tedavisi Süha Kuşçu
P-288 14:45 15:00 Üst Santral diş eksikliğinin implant uygulaması sonrası protetik restorasyonu Aliye İpek Dolar
P-294 15:00 15:15 Çapraşık ve Renklenmiş Üst Keser Dişlerin Estetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu Berkman Albayrak
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 3
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-296 09:00 09:15 Kist rezeksiyonuna bağlı maksiller defektin protetik rehabilitasyonu: Olgu sunumu Aylin Örenç
P-297 09:15 09:30 İmplant ve zirkonyum destekli tam seramik restorasyonlarda estetik: bir olgu sunumu Afra Eda Karadayı
P-319 09:30 09:45 Zirkonyum Seramik Sistemi İle Estetik Anterior Kron: Klinik Vaka Raporu Onur Doğan Dağ
P-320 09:45 10:00 Dikey Boyut Kaybı Olan Bir Hastanın Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu Büşra İncesu
P-321 10:00 10:15 Periodontal yapının etkilendiği hastalarda protetik rehabilitasyon: iki vaka sunumu Ayşe Kardelen Yılmaz
P-323 10:15 10:30 Okluzal Vertikal Boyut Kaybının Estetik Ve Protetik Rehabilitasyonu Yasemin Akbaş
P-327 10:30 10:45 CAD/CAM Yöntemiyle Rezin Nano-Seramik Onley Restorasyon Betül Arslan
P-330 10:45 11:00 Total Dişsiz Bir Hastanın All-on-4 Konsepti ile Tedavisi: Olgu Sunumu Elif Yeğin
P-332 11:00 11:15 Class-ııı ve Çapraz Kapanış İlişkisi Olan Hastada Tüm Ağız Metal Destekli Porselen Restorasyon Alaaddin Kılıçaslan
P-357 11:15 11:30 Bölümlü Protezlerde Retansiyonu Arttırıcı Kombine Hassas Tutucu ve Kroşe Uygulaması Semih Arkoy
P-380 11:30 11:45 Estetik Gereksinime İhtiyaç Duyulan Antibiyotik Kaynaklı Renklenmiş Dişlerin Protetik Restorasyonu Suzan Uğur
P-392 11:45 12:00 Depigmentasyon Tekniği ve Tam Seramik Restorasyonlar Kullanılarak Estetik Rehabilitasyonun Sağlanması Burcu Günal Abduljalil
P-403 12:00 12:15 Total Dişsiz Hastanın İmplant Üstü Sabit Protez İle Rehabilitasyonu Berat Doğukan Ekici
P-413 12:15 12:30 Atrofik Çenelerin Malo Bridge Destekli All-on-Four konsepti ile Tedavisi Hamiyet Güngör
P-435 12:30 12:45 Periodontal Nedenlerle Çekilen Maksiller Santral Dişin Gövde Olarak Kullanılarak Fiber Destekli Adeziv Köprü Restorasyonu Gamze Karaman
P-449 12:45 13:00 Eozinofilik Granüloma Tanılı Genç Erkek Hastanın Protetik Rehabiltasyonu: Olgu Sunumu Buse Çebi Gül
P-453 13:00 13:15 Applegate Ölçü Tekniği İle Üretilmiş Hareketli Bölümlü Protez Tasarımı: Vaka Sunumu Derya Sagiroglu
P-455 13:15 13:30 Travma sonucu kaybedilen maksiller santral dişin immediat implantasyon sonrası geçici ve daimi restorasyonu Aslıhan Sever
P-460 13:30 13:45 Uygun Pozisyonda Yerleştirilmemiş Dental İmplantların Protetik Tedavisi: Vaka Raporu Emine Gürsoy
P-466 13:45 14:00 Renk ve Şekil Anomalisi Olan Anterior Dişlerin Estetik Rehabilitasyonu Begüm Ünlü Kurşun
P-467 14:00 14:15 Rehabilitation of Functional Class III Patients with Fixed Prosthesis Mehmet Uğur
P-470 14:15 14:30 Tek Taraflı Serbest Sonlu Diş Eksikliğinde Kısa Dental İmplant Uygulaması Yakup Boz
P-471 14:30 14:45 spectroshade micro ile farkli renkteki dislerin protetik rehabilitasyonu Büşra Tekin
P-530 14:45 15:00 Farklı Dental Porselen Sistemlerinin Renk Değişimlerinin Araştırılması Melek Kılıç
P-531 15:00 15:15 Aşırı kron harabiyeti olan 43 numaralı dişin ekstrüze edilmesi ve kron ile restorasyonu Mehmet Emekli
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 4
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-534 09:00 09:15 İskeletsel Sınıf III İlişkiye Sahip Hastaya Hibrid Protez Yapılması: Olgu Sunumu Ümmü Habibe Erdağ
P-539 09:15 09:30 Komplike kron kök kırığı varlığında estetik ve fonksiyonun sağlanması: bir olgu sunumu Muharrem Gürler
P-541 09:30 09:45 Diş Eti Porseleni Kullanılarak Hazırlanan Sabit Parsiyel Protezler Gülden Sınmazışık
P-542 09:45 10:00 Maksiller ön bölge implant üstü restorasyonda diş eti şekillendirilmesi Aslı Sıncı
P-545 10:00 10:15 Endodontik tedavi uygulanmış dişin minimal invaziv endokron ile restorasyonu Seda Yıldırım
P-548 10:15 10:30 Üç-implant-tutuculu maksiler overdenture uygulamasının üç yıllık klinik değerlendirilmesi Zeynep İlayda Konukçu
P-549 10:30 10:45 Minimal İnvaziv Yaklaşımla Estetik Rehabilitasyon Olgu Sunumu Merve Öztek Koçer
P-553 10:45 11:00 Tam Dişsiz Atrofik Maksillada All-On-Four Konsepti ve Zigoma İmplantları ile Alternatif Tedavi Yaklaşımları: İki Olgu Raporu Pelin Atalay
P-554 11:00 11:15 İmplant destekli sabit parsiyel protez abutment kırığı tedavisi: Vaka Raporu Hasan Önder Gümüş
P-556 11:15 11:30 Maksiller Defekt Bulunan Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu sunumu Ümmü Habibe Erdağ
P-565 11:30 11:45 Komplike Kuron Kök Kırığının Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Raporu Canan Sabak
P-566 11:45 12:00 Parsiyel Protez Kullanan Bruksist Hastaya Gece Protezi Uygulanması: Olgu Sunumu Onur Çınar Kaya
P-568 12:00 12:15 Bruksizmde Metal Destekli Porselenle Full Mouth Restorasyonu ve Dikey Boyut Rekonstrüksiyonu Seda Pektaş
P-569 12:15 12:30 Maksiller Dişlerin Tam Seramik Restorasyonlar ile Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Suzan Uğur
P-572 12:30 12:45 CAD/CAM ile Üretilen Zirkonyum Altyapılı Hibrit Protez Uygulaması: Olgu Sunumu Sümeyye Koç
P-576 12:45 13:00 Lamineyt Vener'in Dijital Üretimi ve Tasarımı: Olgu Sunumu Merve Üstek Koçer
P-580 13:00 13:15 Anterior bölgede tam seramik kron ve porselen laminate veneer uygulaması Merve Çakırbay Tanış
P-588 13:15 13:30 Tam Dişsiz Mandibulanın İmplant Destekli Sabit Protezlerle Rehabilitasyonu Hülya Çetin
P-616 13:30 13:45 Diş Hekimliğinde Konservatif Tedavinin Önemi Gülşah Kara
P-617 13:45 14:00 Anterior implant destekli sabit restorasyonda protetik olarak yönlendirilmiş yumuşak doku iyileşmesi:Olgu sunumu Nilgün Kaygusuz
P-619 14:00 14:15 Alt tam protez ve hareketli protezlerde yaşanan sorunlara fonksionel çözümler;Vaka sunumu Mehtap Üngör
P-620 14:15 14:30 Ön Bölgenin Estetik Rehabilitasyonunda Tedavi Öncesi Planlama: Olgu Sunumları Elham Mazlouminia
P-622 14:30 14:45 Aşırı kron harabiyeti olan 12 numaralı dişin, pattern rezin kullanılarak direkt yöntemle döküm post-kor üretilmesi ve kron restorasyonu Mehmet Emekli
P-624 14:45 15:00 Anterior defektli hastanın implant destekli sabit protezlerle rehabilitasyonu Dilara Şehrize Uğuz
P-635 15:00 15:15 Yumuşak Doku Şekillendirmesi Yapılan Hastada {Estetik Köprü Restorasyonu}:Olgu Sunumu Melek Sultan Kiraz
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 5
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-004 09:00 09:15 Kama Lateral Dişlerin Kompozit Rezin İle Estetik Restorasyonu:Olgu Sunumu Betül Kübra Kurucu
P-027 09:15 09:30 Anterior Dişlerde Estetik Yaklaşımlar Ve Kompozit: Olgu Sunumu Sümeyye Tuncer
P-034 09:30 09:45 Anterior dişlerde form bozukluğunun ortodontik tedavi sonrası kompozit rezin ile restorasyonu Esra Aktürk
P-047 09:45 10:00 Anterior Diastema Vakasına Direkt Kompozit Restorasyon İle Estetik Rehabilitasyon: Vaka Sunumu Özlem Ünal
P-057 10:00 10:15 Kama Şekilli Lateral ve Konjenital Lateral Eksikliğine Bağlı Diastemaların Kompozit ile Kapatılması Elif İpek Kılıç
P-063 10:15 10:30 Anterior Tek Diş Eksikliğinin Fiber Adeziv Köprü ile Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu - 4 aylık takip Ceyda Gündoğdu
P-070 10:30 10:45 Anterior Tek Diş Eksikliğinin Fiber ile Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Kullanarak Restorasyonu: Olgu Sunumu Alem Coşgun
P-073 10:45 11:00 Komplike Olmayan Kuron Kırığının Restorasyonu: Bir Yıllık Takibi Sena Kargı
P-075 11:00 11:15 Diastema ve Aks Bozukluğunun Estetik Rehabilitasyonu: İki Olgu Sunumu Oğuzhan Baldıran
P-080 11:15 11:30 Periodontal Tedavi Sonrası Direkt Kompozit Uygulama ile Diastema Tedavisi: Olgu Sunumu Sebahat Melike Durukan
P-111 11:30 11:45 CAD/CAM Teknolojisi İle Maksiller Anterior Dişlerin Restorasyonu Songül Kılıç
P-113 11:45 12:00 Travmaya Uğramış Dişlerdeki Eski Kompozit Restorastonların Çoklu Tabakalama Tekniğiyle Yenilenmesi Ezgi Doğan
P-119 12:00 12:15 Uyku Bruksizmi Olan Hastalarda, Aşınmış Anterior Dişlerin Ve Çoklu Diestemaların Direkt Kompozit Veneer Ve Gece Koruyucusu İle Tedavisi: Bir vaka Raporu Omar Faez Abdulateef
P-123 12:15 12:30 Kama Lateral Dişin Direkt Rezi̇n Kompozi̇t Ile Estetik Rehabilitasyonu Zuhal Kam
P-126 12:30 12:45 Travmaya Uğramış Anterior Dişlerde Oluşan Komplike ve Komplike Olmayan Kron Kırıklarının Restorasyonu Esin Çöltekin
P-135 12:45 13:00 Maksiller Premoların Kombine Restorasyonunun Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemiyle İncelenmesi Aziz Çalışkan
P-136 13:00 13:15 Travma Sonucu Kırılmış Ön Dişlerin Direkt Kompozit Rezinle Restorasyonu: Üç Olgu Sunumu Enes Kılıç
P-151 13:15 13:30 Polidiastema Ve Form Bozukluğunda Kompozit Rezinler Begüm Erpaçal
P-170 13:30 13:45 Travma Sonucu Kırılan Ön Dişlerin Tabakalama Tekniği ile Restorasyonu Begüm Berkmen
P-180 13:45 14:00 Yaygın çürük lezyonlarının kompozit rezinlerle estetik rehabilitasyonu: bir olgu sunumu Handan Yildirim
P-197 14:00 14:15 Polidiastema Vakalarına Direkt Kompozit Rezin Uygulamaları: Olgu Sunumu Dilara Yıldız
P-222 14:15 14:30 Orta Hat Diastemalarının Direk Kompozit Rezinlerle Estetik Rehabilitasyonu: İki Olgu Sunumu Gizem Ayan
P-255 14:30 14:45 Devital Beyazlatma Uygulanan Dentinin Optik Özelliklerinin İncelenmesi Tağmaç Özberk
P-280 14:45 15:00 Virgül-şekilli santral dişlerin direkt tabakalı kompozit rezin uygulamasıyla estetik rehabilitasyonu Gizem Keskin
P-282 15:00 15:15 Kompozit Rezin İle Diastema Kapatılması:Vaka Raporu Olcay Eroğlu
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 6
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-283 09:00 09:15 Direkt Kompozit Restorasyonlar ile Diastema Kapatılması: 2 Olgu Sunumu Şeyma Çelen Acer
P-291 09:15 09:30 Direkt Kopmozit Lamina ile Polidiastema Vakasının Tedavisi Cihan Şahin
P-300 09:30 09:45 Polidiastemanın Restoratif Tedavisi: Vaka Raporu Elif İlgi Sancak
P-304 09:45 10:00 Direkt Kompozit Rezin Uygulaması ile Etkili Bir Gülüş Tasarımı: Olgu Sunumu Gizem Ayan
P-318 10:00 10:15 Komplike Kuron Kırığının Fiber Post Destekli Kompozit Restorasyonu: 9-aylık Takip Selen Bozkaya
P-322 10:15 10:30 Anterior dişlerin silikon indeks kullanılarak estetik tedavisi: Bir olgu sunumu Hatice Tepe
P-336 10:30 10:45 Anterior Diastema Vakasının Direkt Kompozit Restorasyonla Rehabilitasyonu Sümeyra Topcu
P-342 10:45 11:00 Devital Beyazlatma ve Yaygın İnsizal Bölge Kırıklarının Restorasyonu: Olgu Sunumu Yasemin Çakmakçı
P-343 11:00 11:15 Eski Restorasyonların Değişimi, Diş Akslarının Kompozitle Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu Sinem Süslü
P-345 11:15 11:30 Kserostomia Hastasında Yaygın Çürüklerin Estetik Rehabilitasyonu; 3 Aylık Klinik Takip Cansu Yıkıcı
P-352 11:30 11:45 Mine Hipoplazisi Görülen Dişin Rezin İnfiltrasyon Tekniği ile Tedavisi: Vaka Sunumu Özlem Ünal
P-354 11:45 12:00 İndirekt Kompozit Rezin Tekniği ile Kuron Restorasyonun 36 Ay Klinik Takibi Hanife Şeyma Akman
P-355 12:00 12:15 Kanal Tedavisi Sonucu Renklenmiş Dişin Restoratif Tedavisi, Vaka Sunumu Esin Ülper
P-361 12:15 12:30 Ön Bölgede Kompozit Rezin Restorasyonlarla Estetik Yaklaşımlar: 2 Olgu Sunumu Ezgi Ölçer
P-382 12:30 12:45 Travmaya Bağlı Oluşan Kırığın Restorasyonu: Olgu Sunumu Nuray Attar
P-394 12:45 13:00 Maksiller Anterior Kron Kırığının Silikon Anahtar Yöntemi ile Restoratif Tedavisi: Bir Olgu Raporu Merve Öztürk
P-401 13:00 13:15 Santral dişlerdeki eski pin-retansiyonlu kompozit restorasyonların yenilenmesiyle yapılan gülüş tasarımı Hale Başgül
P-402 13:15 13:30 Abraze ve eroze anterior dişlerin direkt kompozit laminalarla estetik tedavisi Özge Ezgi Kaya
P-415 13:30 13:45 Anterior Kırık Olgularının Estetik Rehabilitasyonu Gül Yılmaz
P-421 13:45 14:00 Asimetrik Diastemaların Kompozit Rezin İle Estetik Rehabilitasyonu Tuğba Nur Kalender
P-423 14:00 14:15 Ön Bölge Diş Eksikliğinin Adeziv Köprü ile Restorasyonu: Olgu Sunumu Mine Başan Tosun
P-426 14:15 14:30 Üst Keser Dişler Arasındaki Diastemanın Kompozit Rezin ile Restorasyonu Musa Acartürk
P-441 14:30 14:45 Hipoplazili anterior dişlerin kompozit laminate veneer ile restorasyonu: Bir olgu sunumu Serra Kutlu
P-443 14:45 15:00 Lateral Diş Eksikliği Vakasında Estetik Diş Hekimliği ve Ortodontik Tedavi Furkan Mutluol
P-446 15:00 15:15 İskeletsel Sınıf III Maloklüzyon ve Lateral Diş Eksikliğinin Multidisipliner Tedavisi Furkan Mutluol
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 7
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-451 09:00 09:15 Dişeti Hiperpigmentasyonu ve Interdental Diastemaların Minimal Invaziv Estetik Rehabilitasyonu Sabina Jalilli
P-547 09:15 09:30 Klorheksidin glukonatın farklı adeziv sistemlerin dentine makalasma bağlanma dayanımı üzerine etkisi Esra Uzer Çelik
P-560 09:30 09:45 Diş Eti Gülümsemesi Olan Bir Hastada Yanlış Hizalanmış Üst Ön Dişlerin Ve Estetik Olmayan Dişeti Görünümünün Tedavisinde Multidisipliner Bir Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu Omar Faez Abdulateef
P-562 09:45 10:00 Anterior bölgede kombine Klas III kavitasyon ve diastemanın estetik rehabilitasyonu Oyun Erdene Batgerel
P-563 10:00 10:15 Direkt Kompozit Restorasyonlar ile Maksiller Anterior Bölgedeki Kırıkların Estetik Tedavisi: Olgu Sunumu Çağatay Çakar
P-567 10:15 10:30 Ortodontik Tedavi Sonrası Meydana Gelen Diastemaların Kompozit Rezinle Estetik Rehabilitasyonu Elif Soslu Bulut
P-571 10:30 10:45 Tek Diş Eksikliğinin Minimal İnvasiv Yaklaşım İle Fonksiyonel ve Estetik Rehabilitasyonu Ezgi Ok
P-573 10:45 11:00 Anterior Polidiastema Olgusunun Tek Seansta Tek Tabaka Kompozit Restorasyonlar İle Rehabilitasyonu Zeliha Karaman
P-575 11:00 11:15 Diş Renginin Yaşa Ve Cinsiyete Göre Değişiminin Saptanması Betül Esma Özer
P-578 11:15 11:30 Ön Bölge Diş Kuron Kırığına Direkt Kompozit Rezin Restorasyon İle Estetik Yaklaşım: Olgu Sunumu Hande Selenga Osmanağaoğlu
P-579 11:30 11:45 Ortodontik Tedavi Sonrası Oluşmuş Yaygın Çürüklerin Kompozit Rezin İle Estetik Rehabilitasyonu Tuğba Nur Kalender
P-585 11:45 12:00 Kama şekilli maksiller lateral dişlerin, direkt kompozit restorasyonlar ile estetik rehabilitasyonu: Bir vaka sunumu Ayşe Merve Türker
P-628 12:00 12:15 Polidiastema Vakalarının Direkt Kompozit Rezinle Estetik Rehabilitasyonu: Üç Olgu Sunumu Muhammet Fidan
P-630 12:15 12:30 Rezin Kompozit Kullanılarak Mine Hipoplazisinin Estetik Rehabilitasyonu Amira M Aisa
P-631 12:30 12:45 Effect of Smear Layer Deproteinization with Enzyme Solutions on Bonding Efficacy of One-Step Self-Etch Adhesives Rima Zakzuk Alshahni
P-633 12:45 13:00 Kanal tedavisi sonrası renklenmiş dişte devital beyazlatma ve kırık tamiri Hazal Kısa
P-634 13:00 13:15 Anterior Polidiastema Olgularının Estetik Rehabilitasyonu Gül Yılmaz
P-636 13:15 13:30 Çay ve Beyazlatıcı Diş Macununun Estetik kompozit Restoratif Materyallerin Renk Değişimi Üzerine Etkisi: in-vitro bir çalışma Omar Faez Abdulateef
P-637 13:30 13:45 Sabit Ortodontik Tedavi Sonrası Estetik Restoratif Rehabilitasyon: Vaka Sunumu Sabiha Zeynep Yurdagül