TDB
Önemli Tarihler

Poster Sunum Programı

5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 1
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-270 10:30 10:45 Non-iyonize Elektromanyetik Radyasyonun Oral Dokular Üzerine Etkisi
Nevin Ceren Özdoğru, Sinem Dakmancı, Şevval Çevik, Mehmet Zülküf Akdağ
Nevin Ceren Özdoğru
P-278 10:45 11:00 Hypericum Perforatum Ekstresinin Oksidan / Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri
Dilara Nur Öztürk, Hasan Serdar Öztürk, İnci Rana Karaca
Dilara Nur Öztürk
P-177 11:00 11:15 Challengeable Diagnosis of Oral Exophytic Masses
Nazanin Mahdavi, Alireza Pourtaghavi
Alireza Pourtaghavi
P-428 11:15 11:30 Diş Hekimlerinin İlaç Reçeteleme Konusundaki Bilgi, Algı ve Tutumları
Burak Buldur, İnci Süleymanoğlu, Büşra Aygül
Büşra Aygül
P-526 11:30 11:45 Yüksek Çürük Aktivitesine Sahip Hastalarda Dental Yaklaşım:Bir Olgu Sunumu
Betül Kübra Kurucu, Eda Güler
Betül Kübra Kurucu
P-373 11:45 12:00 TDB Sözlü Sunumlarında Gerçekler: Bibliyometrik Analiz, 2016-2018
Cansu Görürgöz
Cansu Görürgöz
P-417 12:00 12:15 Diş hekimlerinin enfeksiyon ve korunmaya yönelik algıları
Burak Buldur, Aylin Güner, Fatih Oznurhan
Aylin Güner
P-001 12:15 12:30 Geniş Madde Kaybı Bulunan Endodontik Tedavili Dişlerin Endokuron İle Restorasyonu
Fatih Bayar
Fatih Bayar
P-003 12:30 12:45 Sadece endodontik tedavi ile iyileşen geniş periapikal lezyon
Esra Uluköylü
Esra Uluköylü
P-005 12:45 13:00 Radiküler Kist: Vaka Raporu
Büşra Korkmaz, Birant Şimşek, Ilgın Akçay
Büşra Korkmaz
P-011 13:00 13:15 Devital Bir Dişin Walking Bleach Tekniği İle Beyazlatılması: Olgu Sunumu
Amirreza Seyedebrahimi, Dilara Koruk, Fatma Kermeoğlu, Meltem Dartar Öztan
Dilara Koruk
P-012 13:15 13:30 Klinik Kullanım Sonrası Ni-Ti Döner Aletlerdeki Defektlerin Araştırılması
Buğçe Sakallı, Fatma Kermeoğlu, Umut Aksoy
Buğçe Sakallı
P-013 13:30 13:45 Geminasyon Teşhis Edilmiş Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Koray Mısırcı, Evren Sarıyılmaz
Koray Mısırcı
P-014 13:45 14:00 Travmaya Bağlı Oluşan Apikal Kök Rezorbsiyonunun Tedavisi: Olgu Sunumu
Eda Gürsu
Eda Gürsu
P-018 14:00 14:15 Radyoterapi Görmüş Hastanın Tek Seans Endodontik Tedavisi:Bir Olgu Raporu
Çağrı Çakmakçı, Elif Bahar Çakıcı
Çağrı Çakmakçı
P-019 14:15 14:30 Kron Kırığı ve Geniş Periapikal Lezyonu Olan Üst Kesici Dişin Tedavisi: Olgu Sunumu
Eda Gürsu
Eda Gürsu
P-020 14:30 14:45 Renklenmiş kök kanal tedavili sağ üst santral dişin tedavisi: Olgu sunumu
Esin Özlek, Hüseyin Gündüz
Hüseyin Gündüz
P-032 14:45 15:00 Taşkın Kök Kanal Dolgusu Yapılmış Dişlerde Kanal Yenileme Tedavisi- 2 Olgu Sunumu
Sevda Dürüst Barış, Ali Türkyılmaz
Sevda Dürüst Barış
P-036 15:00 15:15 Nedeni Bilinmeyen Diş Ağrısında Teşhis ve Tedavi: Olgu Sunumu
Adem Günaydın, Fatih Çakıcı
Adem Günaydın
P-049 15:15 15:30 Endodontik-periodontal Lezyonlu Mandibular Moların Kombine Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Emirhan Yıldız, Fatih Çakıcı, Elif Bahar Çakıcı, Gülbin Şehitoğlu
Emirhan Yıldız
P-054 15:30 15:45 Vertucci Tip II Kök Kanal Morfolojisine Sahip Mandibular İkinci Premolar- Olgu Sunumu
Sevda Dürüst Barış, Ali Türkyılmaz
Sevda Dürüst Barış
P-062 15:45 16:00 Dehidrate olmuş kırık parçanın reataçmanı: olgu sunumu
Fatma Kaplan
Fatma Kaplan
P-079 16:00 16:15 Apikal Periodontitisli İmmatür Dişlerde Rejeneratif Endodontik Tedavi: İki Olgu Sunumu
İpek İşken, Pelin Tüfenkçi
İpek İşken
P-082 16:15 16:30 Retreatment Tedavisi Yapılmış Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Radyografik Takibi: İki Olgu Sunumu
Sümeyye Albayrak, Melek Akman
Sümeyye Albayrak
P-083 16:30 16:45 Nekroze İmmatür Maksiler Daimi Keser Dişlerin Pulpa Revaskülarizasyonu: Olgu Sunumu
Büşra Avuçalmaz, Melek Akman
Büşra Avuçalmaz
P-084 16:45 17:00 Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Cerrahi-Olmayan Endodontik Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Emine Şimşek, Makbule Bilge Akbulut
Emine Şimşek
P-088 17:00 17:15 Periapikal Lezyonlu Üst Keser Dişlerin Endodontik Tedavisinin Yenilenmesi: Olgu Sunumu
Elif Akkol, Esin Özlek
Elif Akkol
P-100 17:15 17:30 Ultrasonik Alet Yardımı ile Kök Kanalından Kırık Alet Uzaklaştırılması: İki Olgu Sunumu
Gözde Karaçor, Mehmet Burak Güneşer
Gözde Karaçor
P-120 17:30 17:45 Taurodontizmli Maksiller 1. Molar Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Sevda Bilim, Burhan Can Çanakçi
Sevda Bilim
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 2
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-133 10:30 10:45 Alt Ön Bölge Geniş Radikular Kistin Endodontik Cerrahi Tedavisi ve 3 Yıllık İyileşmesi
Dursun Ali Şirin, Duygu Çakır, Celalettin Topbaş, Nihat Umut Gözen, Serkan Duran, Naciye Atcı Hazar
Duygu Çakır
P-156 10:45 11:00 Resiprokal Hareketle Kullanılan 3 Farklı Döner Sistem Eğenin Kırılma Dirençlerinin Dinamik Modelde Karşılaştırılması
Uğur İnan, Cangül Keskin
Uğur İnan
P-157 11:00 11:15 Komplike Kuron-Kök Kırığının Konservatif Tedavisi: Vaka Sunumu
Esin Özlek, Gizem Kadı
Gizem Kadı
P-158 11:15 11:30 Endo-Perio Lezyonlu Lateralin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi:Vaka Sunumu
Gizem Kadı, Elif Akkol, Esin Özlek
Gizem Kadı
P-160 11:30 11:45 Kırık Alet Bulunan Periapikal Lezyonlu Mandibular Molar Dişin Endodontik Tedavisi: Vaka Raporu
Ceren Gizem Karatekin, Baran Can Sağlam
Ceren Gizem Karatekin
P-163 11:45 12:00 Eksternal Servikal Kök Rezorpsiyonu Vakası Tedavisi:Olgu Sunumu
Nergiz Bolat, Aykut Tan, Cevat Emre Erik
Nergiz Bolat
P-164 12:00 12:15 Travmaya Bağlı Komplike Kron Kırığının Tedavisi: Olgu Sunumu
Ebru Kalkan Özkan, Kerem Engin Akpınar, Demet Altunbaş
Ebru Kalkan Özkan
P-171 12:15 12:30 Komplike Kron-Kök Kırıklı Dişin Reataçman Tekniği İle Restorasyonu: Olgu Sunumu
Duygu Mutlu, Demet Altunbaş, Recai̇ Zan
Duygu Mutlu
P-175 12:30 12:45 Retreatment Ve Devital Beyazlatma İle Estetik ve Fonksiyonun Yeniden Kazandırılması
Arzu Kaya Mumcu, Sis Darendeliler Yaman
Arzu Kaya Mumcu
P-187 12:45 13:00 Travma Görmüş Santral Kesicide MTA ile Apeksifikasyon: Olgu Sunumu
Deniz Karaosmanoğlu, Mustafa Polat, Sevgi Erkan, Cevat Emre Erik
Deniz Karaosmanoğlu
P-203 13:00 13:15 Maksiller Sinüse Extrüze Olmuş Endodontik Materyallerin Multidisipliner Tedavi Yaklaşımıyla Uzaklaştırılması: İki Vaka Raporu
Sena Topalan, Adem Ali Akdere, Hasan Oruçoğlu, Neşet Akay
Sena Topalan
P-218 13:15 13:30 Addison Hastalarının Endodontik Tedavilerinde Perioperatif Yaklaşım: Olgu Sunumu
Naciye Atcı Hazar, Dursun Ali Şirin, Serkan Duran, Nihat Umut Gözen, Duygu Çakır
Naciye Atcı Hazar
P-229 13:30 13:45 Premolar Dişin Kasti Reimplantasyon İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Gülbin Şehitoğlu, Elif Bahar Çakıcı, Emirhan Yıldız
Gülbin Şehitoğlu
P-230 13:45 14:00 5 Kanallı Mandibular Birinci Moların Endodontik Tedavisi
Merve Babacan Özad, Ahter Şanal Çıkman
Merve Babacan Özad
P-235 14:00 14:15 Aşırı Kron Harabiyeti Olan Bir Premolar Dişin Endokronla Restorasyonu
Şifa Tatlı, Burak Sağsen
Şifa Tatlı
P-249 14:15 14:30 Füzyon Gösteren Üst Büyük Azı Dişlerin Endodontik Tedavisi: Bir olgu sunumu
Günay Mammadova, Mehmet Burak Güneşer
Günay Mammadova
P-250 14:30 14:45 Kök Kanal Tedavisi Sırasında Kök Ucundan Sodyum Hipoklorit Taşması: Vaka Raporu
Esin Özlek, Hüseyin Gündüz
Esin Özlek
P-256 14:45 15:00 Kök Kanal Tedavilerinde Alet Separasyonu: İki Olgu Sunumu
Mehmet Kutluhan Uçuk, Asiye Nur Dinçer
Mehmet Kutluhan Uçuk
P-263 15:00 15:15 İnternal Rezorpsiyonlu Maksiller Kesici Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Bildirimi
Demet Altunbaş, Muhammed Ayhan, Kerem Engin Akpınar
Muhammed Ayhan
P-279 15:15 15:30 Komplike Kuron Kök Kırıklı Bir Dişin Fiber-Post ile Reataşmanı
Abdulkadir Tiftik, Asiye Nur Dinçer, Mehmet Burak Güneşer, Tuğçe Yuca Öztürk, Hande Güntan Erdemir
Abdulkadir Tiftik
P-281 15:30 15:45 Maksillar Keser Dişin Kanal Tedavisinin Yenilenmesi ve Revaskülarizasyonu: Olgu Sunumu
Evren Sarıyılmaz, Naz Caner
Naz Caner
P-292 15:45 16:00 İki Köklü Alt Kanin Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Sena Kaşıkçı, Fatma Zühal Yurdagül, Sevinç Aktemur Türker
Sena Kaşıkçı
P-293 16:00 16:15 Dens İnvaginatuslu Maksiller Lateral Dişte Tekrarlayan Kök Kanal Tedavisi
Sena Kaşıkçı, Fatma Zühal Yurdagül, Sevinç Aktemur Türker
Fatma Zühal Yurdagül
P-295 16:15 16:30 Kist Benzeri Geniş Periapikal Lezyonun Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
İrem Cansu Kara, Melis Oya Ateş, Tülin Doğan
İrem Cansu Kara
P-302 16:30 16:45 Vertucci Tip-IV ve Tip-V Kök Kanal Morfolojisine Sahip Mandibular Premolar Dişler: Olgu Sunumu
Sıla Nur Usta, Begüm Cömert
Begüm Cömert
P-308 16:45 17:00 Komplike Kron Kırıklı Santral Keser Dişin Kendi Kırık Parçası İle Yapıştırılarak Tedavisi: Olgu Sunumu
Betül Tekin, Kadriye Demirkaya
Betül Tekin
P-310 17:00 17:15 Pulpa Odası Genişlemiş Santral Dişte Vital Pulpa Tedavisi: Olgu Sunumu
Betül Tekin, Kadriye Demirkaya
Betül Tekin
P-313 17:15 17:30 Geniş Periapikal Lezyonu Olan Dişlerin Endodontik Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Fatih Erol, Baran Can Sağlam
Fatih Erol
P-314 17:30 17:45 Anatomik Varyasyonlar Gösteren Dişlerin Kök Kanalı Tedavileri: İki Olgu Sunumu
Fatih Erol, Baran Can Sağlam
Fatih Erol
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 3
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-315 10:30 10:45 Endodontik Tekrarlayan Kök Kanal Tedavisinde Apikal Bariyer Olarak MTA Kullanımı
Barış Ürün, Bağdagül Helvacıoğlu Kıvanç
Barış Ürün
P-324 10:45 11:00 Dental Travma Sonrası Keser Dişlerin Multidisipliner Tedavisi: Vaka Raporu
Emine Zeynep Bal, Betül Güneş, Kübra Yeşildal Yeter
Emine Zeynep Bal
P-325 11:00 11:15 İnternal Kök Rezorpsiyonunun Biodentine ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Hafize Kılıç, Sadullah Kaya, Merve Yeniçeri Özata
Hafize Kılıç
P-326 11:15 11:30 Periapikal Lezyonlu Dişlerin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Hafize Kılıç, Sadullah Kaya, Gizem Akın Tartuk
Hafize Kılıç
P-328 11:30 11:45 Geniş Periapikal Lezyona Sahip Dişlerin Cerrahi Gerektirmeyen Endodontik Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Melis Oya Ateş, Irem Cansu Kara, Tülin Doğan, Sevim Koşumcu
Melis Oya Ateş
P-334 11:45 12:00 Mandibular Anterior Bölgede Ağız Dışı Cilt Lezyonu Olan Hastanın Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi
Kübra Bozsoy, Elif Kalyoncuoğlu, Ali Keleş
Kübra Bozsoy
P-337 12:00 12:15 Devitalize Dişlerde Konservatif Beyazlatma Yaklaşımında Walking Bleach Yöntemi: Olgu Sunumu
Kenan Koray Külahcı, Mehmet Nesih Bozyel
Kenan Koray Külahcı
P-338 12:15 12:30 Yatay Kök Kırığının Yönetimi: Vaka Raporu
Sevcan Akça, Mustafa Murat Koçak
Sevcan Akça
P-341 12:30 12:45 İnternal Kök Rezorpsiyonu Olan Alt Premolar Dişin Tedavisi: Vaka Raporu
Hatice Sağlam, Nuray Akbıyık
Hatice Sağlam
P-344 12:45 13:00 Endodontide Gözden Kaçan Kanallar: Alt Sol 2. Premolar Dişin Endodontik Tedavisi
Amirreza Seyedebrahimi, Meltem Öztan
Amirreza Seyedebrahimi
P-351 13:00 13:15 Başarısız Bir Endodontik Tedavide Retreatment: Olgu Sunumu
Merve Ece Uysal, Sadullah Kaya, Hafize Kılıç
Merve Ece Uysal
P-363 13:15 13:30 Alt Birinci Molar Dişin İatrojenik Furkasyon Perforasyonunun Mineral Trioksit Agregat ile Tedavisi
Sabiha Gülçin Alak, Cangül Keskin
Sabiha Gülçin Alak
P-364 13:30 13:45 Geniş Periapikal Lezyonun Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi:Vaka Raporu
Mustafa Polat, Deniz Karasomanoğlu, Gül Çelik, Ertan Yaman, Sevgi Erkan
Mustafa Polat
P-366 13:45 14:00 İnternal Rezorpsiyon Vakası Tedavisi ve Kanal Obliterasyonu Takibi: Olgu Sunumu
Muhammed Demirbaş, Emre Erik
Muhammed Demirbaş
P-367 14:00 14:15 Topikal Anestezi Kaynaklı Parestezinin Tedavisi: Vaka Raporu
Selim Han Türer, Emre Altundaşar
Selim Han Türer
P-377 14:15 14:30 Üç Kanallı Alt Çene İkinci Küçük Azı Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Ayşegül Çimen, Ömer Bilgin, Demet Altunbaş
Ömer Bilgin
P-386 14:30 14:45 Eksternal Servikal Kök Rezorpsiyonu: Vaka Raporu
Nuray Akbıyık, Ertuğrul Karataş, Hatice Sağlam
Nuray Akbıyık
P-396 14:45 15:00 Kırık Alet Çıkarılması ve Retreatment Tedavisi:Bir Olgu Sunumu
Ayşegül Arkan, Elif Kalyoncuoğlu
Ayşegül Arkan
P-408 15:00 15:15 Daimi Üst Lateral Dişin Yatay Servikal Kök Kırığı Ve Klinik Yönetimi
Rezan Sungur Güzel
Rezan Sungur Güzel
P-411 15:15 15:30 Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Ayşegül Çimen, Tuğçenur Yıldız, Demet Altunbaş, Kerem Engin Akpınar
Tuğçenur Yıldız
P-430 15:30 15:45 Geniş Periapikal Lezyonlu Alt Molar Dişin Yeniden Kanal Tedavisi ve Takibi
Selin Erinal, Hicran Dönmez Özkan
Selin Erinal
P-431 15:45 16:00 Kombine Endodontik-Periodontal Lezyonlu Dişin Kök Kanal Tedavisi
Hülya Karoğlu, Yasemin Haksever
Hülya Karoğlu
P-433 16:00 16:15 Soğuk Akışkan Güta-Perka Tekniği İle İnternal Rezorpsiyonlu Dişin Tedavi Yaklaşımı; Bir Olgu Sunumu
Adile Esen Angın, Hicran Dönmez Özkan
Adile Esen Angın
P-436 16:15 16:30 Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişin Endodontik Tedavisi
Somayeh Faraji Saregheein, Berna Aslan
Somayeh Faraji Saregheein
P-437 16:30 16:45 Tip III Dens İnvajinatusa Sahip Keser Dişlerin Endodontik Tedavisinde Farklı Obturasyon Tekniklerinin Kullanımı: İki Vaka Raporu
Merve Ölmez, Sena Topalan, Zeliha Uğur Aydin
Merve Ölmez
P-438 16:45 17:00 Taşkın Kanal Dolgusu Yapılmış Dişin Periapikal Cerrahisi
Yasemin Haksever, Hülya Karoğlu, Fatma Gül Zıraman
Yasemin Haksever
P-442 17:00 17:15 Tip-1 Endo-Perio Lezyonun Cerrahi Olmayan Tedavisi: Vaka Raporu
Mustafa Polat, Deniz Karasomanoğlu, Gül Çelik, Ertan Yaman, Sevgi Erkan
Mustafa Polat
P-448 17:15 17:30 {Enterococcus feacalis}’in Kök Kanallarından Uzaklaştırılmasında Üç Farklı İrrigan Aktivasyon Yönteminin Etkinliği
Ali Erdemir, Özgür Genç Şen
Ali Erdemir
P-469 17:30 17:45 Titanyumla Hazırlanmış Trombositten-Zengin-Fibrin İle İmmatür Dişlerin Revitalizasyonu: 5 Yıllık Takip
Melek Akman, Hale Arı Aydınbelge
Melek Akman
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 4
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-528 10:30 10:45 Messerann Kiti Kullanılarak Kırık Kök Kanal Aletinin Çıkarılması: Olgu Sunumu
Hüseyin Gündüz, Esin Özlek
Hüseyin Gündüz
P-551 10:45 11:00 Medial Kanallı Mandibular Birinci Molar: Vaka Raporu
Duygu Kayhan, Sis Darendeliler Yaman
Duygu Kayhan
P-629 11:00 11:15 A review on Implant Load Cantilever
Soheila Etemadi
Soheila Etemadi
P-375 11:15 11:30 Enfekte Florid Osseöz Displazi: Vaka Raporu
Mesude Çitir, Hazal Karslıoğlu, Kaan Gündüz
Mesude Çitir
P-390 11:30 11:45 Wharton Kanalında İzlenen Tükürük Bezi Taşı: Bir Olgu Sunumu
Merve Turan, Faruk Akgünlü
Merve Turan
P-395 11:45 12:00 Oral Verrüköz Lökoplaki ve Oral Verrüköz Karsinom: Bir Olgu Sunumu
Ceren Çiftçi, Emre Aytuğar
Ceren Çiftçi
P-398 12:00 12:15 Oral Bifosfanata Bağlı Osteonekroz: Olgu Sunumu
Hazal Karslıoğlu, Mesude Çitir, Kaan Gündüz
Hazal Karslıoğlu
P-409 12:15 12:30 Maksiller Antrolit; Bir Olgu Sunumu
Melda Mısırlıoğlu, Merve Aydoğdu, Zahide Meşhur, Gülşah Ertaş, Sedef Gencer, Mehmet Zahit Adışen
Melda Mısırlıoğlu
P-410 12:30 12:45 Submandibular Sialolit: Bir Olgu Sunumu Nihal Ersu
P-414 12:45 13:00 Polimorfik Düşük Dereceli Adenokarsinoma: Bir Olgu Sunumu Nihal Ersu
P-472 13:00 13:15 Radyolojik Bulgularla Submandibular Bezde Dev Siyalolit: Olgu Sunumu
Ahmet Faruk Ertürk, İlknur Özcan, Sedef Ayşe Taşyapan
Ahmet Faruk Ertürk
P-473 13:15 13:30 Dev Submandibuler Tükürük Bezi Taşı: Bir Vaka Raporu
Derya İçöz
Derya İçöz
P-474 13:30 13:45 Bilateral Eagle Sendromu ile İlişkili Uzun Süreli Devam Eden Ağrı
Büşra Yılmaz, Efsun Somay
Büşra Yılmaz
P-475 13:45 14:00 Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma - Bir Olgu Sunumu
Zahide Meşhur, Melda Mısırlıoğlu, Sedef Gencer, Gülşah Ertaş, Mehmet Zahit Adışen, Merve Aydoğdu
Zahide Meşhur
P-476 14:00 14:15 Periferal Ossifiye Fibroma: Maksiller Bölgeyi Etkileyen Nadir Bir Olgu
Aslıhan Aslan, Hilal Peker Öztürk, Hatice Seda Özgedik, Savaş Özarslantürk, Neşe Oral, İsmail Hakan Avsever, Buğra Şenel
Aslıhan Aslan
P-477 14:15 14:30 Tesadüfen Radyografik Olarak Rastlanılan Ateşli Silah Yaralanması: Olgu Sunumu
Sedef Gencer, Melda Mısırlıoğlu, Zahide Meşhur, Gülşah Ertaş, Mehmet Zahit Adışen, Merve Aydoğdu
Sedef Gencer
P-478 14:30 14:45 Oral Skuamöz Hücreli Kanser Hastasının Tanısı ve Dental İmplant Tedavisi
Neslihan Şenel, Kıvanç Bektaş Kayhan, Beliz Güray, İlknur Özcan
Neslihan Şenel
P-479 14:45 15:00 Vaka raporu: İntraosseöz Hemangioma
Merve Yelken Kendirci, İlknur Özcan, Merva Soluk Tekkeşin
Merve Yelken Kendirci
P-480 15:00 15:15 Natal Diş Kaynaklı Riga-Fede Hastalığı: Vaka Raporu
Ayşe Gül Öner Talmaç, Alaettin Koç
Ayşe Gül Öner Talmaç
P-481 15:15 15:30 Temporomandibular Eklemde Sinovyal Kondromatozis
Dilek Yılmaz, Kıvanç Kamburoğlu
Dilek Yılmaz
P-482 15:30 15:45 Maksilladaki Unikistik Ameloblastomanın Olgu Sunumu:
İlknur Eninanç, Defne Yeler, Halit Şengel, Ömer Fahrettin Göze, Kübra Nur Çakan
İlknur Eninanç
P-483 15:45 16:00 McCune-Albright Sendromu: Olgu Sunumu
Gürkan Ünsal, İlknur Özcan, Kıvanç Bektaş Kayhan
Gürkan Ünsal
P-484 16:00 16:15 Fibröz Displazi: Olgu Sunumu
Esra Yavuz, Sevcihan Günen Yılmaz, Selmi Yılmaz, Nelli Yıldırımyan
Esra Yavuz
P-485 16:15 16:30 Palatal Pleomorfik Adenoma: Klinik ve Radyografik Özellikleri: Bir Olgu Raporu
Hülya Çakır Karabaş, İlknur Özcan, Sedef Ayşe Taşyapan
Hülya Çakır Karabaş
P-486 16:30 16:45 Anterior Stafne Kemik Kavitesi: Bir Olgu Sunumu
Beliz Güray, İlknur Özcan, Hülya Çakır Karabaş, Sedef Ayşe Taşyapan
Beliz Güray
P-487 16:45 17:00 Palatal pleomorfik adenoma: Klinik ve radyografik özellikleri: Bir olgu raporu
Aslıhan Aslan, Neşe Oral, Savaş Özarslantürk, Hatice Seda Özgedik, Hilal Peker Öztürk, Buğra Şenel, İsmail Hakan Avsever
Aslıhan Aslan
P-488 17:00 17:15 Bir İntraosseöz Lipom Olgusu
Murat Mert Atapek, İlknur Özcan, Hülya Çakır Karabaş, Fatma Nihan Aksakallı
Murat Mert Atapek
P-489 17:15 17:30 Kalsifiye Odontojenik Kist: Olgu Sunumu
Serkan Yılmaz, Neşe İspekter, Mehmet Amuk
Serkan Yılmaz
P-490 17:30 17:45 Servikal Bölgede Lokalize Multiple Kalsifiye Lipom: Olağan Dışı Bir Olgu Sunumu
Güldane Mağat, Fatma Yüce, Sevgi Özcan
Fatma Yüce
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 5
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-491 10:30 10:45 Sol Mandibulada Nekrotik Kemik Adacığı: Vaka Raporu
Melike Güleç, Melek Taşsöker, Güldane Mağat, Sevgi Özcan
Melike Güleç
P-492 10:45 11:00 Semento-Ossifiye Fibroma: Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Bulgular
Melda Pelin Akkitap, Birsay Gümrü, Ender İdman, Necip Fazıl Erdem, Zeynep Gümüşer, Fatma Nihan Aksakallı
Melda Pelin Akkitap
P-493 11:00 11:15 Panoramik Radyografide Rastlantısal Olarak Görülen Gömülü Süpernümerer Dişler
Rıdvan Karakurt, Füsun Yaşar, Faruk Akgünlü
Rıdvan Karakurt
P-494 11:15 11:30 Kompaund Odontoma - Tanı ve Tedavi: Bir Olgu Sunumu
Sevilay Deveci, Birsay Gümrü, Ender İdman, Necip Fazıl Erdem, Zeynep Gümüşer
Sevilay Deveci
P-495 11:30 11:45 Kraniofasiyal Bölgede Yaygın Venolenfatik Malformasyon:Olgu Sunumu
Hümeyra Tahtalı, Tuğba Ünver, Fatma Betül Haidari, Ayşe Aralaşmak
Hümeyra Tahtalı
P-496 11:45 12:00 Maksiller Sinüsü İçine Alan Sarkomatoid Karsinoma: Nadir Görülen Bir Vaka Raporu
Firdevs Aşantoğrol, Aykağan Coşgunarslan
Firdevs Aşantoğrol
P-497 12:00 12:15 Fokal Epitelyal Hiperplazi Olgu Sunumu ( Heck Hastalığı)
Kübra Nur Çakan, Defne Yalçın Yeler, Ömer Fahrettin Göze, İlknur Eninanç
Kübra Nur Çakan
P-498 12:15 12:30 Palatal ve Nazofarengeal Bölgede Non-Hodgkin Lenfoma
Hatice Biltekin, Çiğdem Şeker, Gediz Geduk, Murat İçen
Hatice Biltekin
P-499 12:30 12:45 Fokal Semento-Ossöz Displazi: Bir Olgu Sunumu
Büşra Dilara Karaca, Asel Üsdat, Siavash Abbasgholizadeh, Merva Soluk Tekkeşin, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
Büşra Dilara Karaca
P-500 12:45 13:00 Ekzofitik Bir Lezyondan Gelişen Oral Yassı Epitel Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Sinem Sırlı Yılmaztürk, Esin Bozdemir
Sinem Sırlı Yılmaztürk
P-501 13:00 13:15 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Radyografik Bulgular- Bir Vaka Raporu
Elif Çelebi, Özlem Yarbaşı, Özlem Görmez
Özlem Görmez
P-502 13:15 13:30 Bukkal Mukozada Dev Hemanjioma: Olgu Sunumu
Ezgi Türk, Esin Bozdemir
Ezgi Türk
P-503 13:30 13:45 Dental Kaynaklı Ekstraoral Kutanöz Sinüs Traktusu Olan Hastaya Yaklaşım
Merve Aydoğdu, Melda Mısırlıoğlu, Mehmet Zahit Adışen, Zahide Meşhur, Gülşah Ertaş, Sedef Gencer
Merve Aydoğdu
P-504 13:45 14:00 Florid Osseöz Displazi: Bir Vaka Sunumu
Erkan Taner Çelikel, Füsun Yaşar
Erkan Taner Çelikel
P-505 14:00 14:15 Maksilla Anterior Bölgede Sürnümerer Diş Kaynaklı Tip III Dens Invajinatus; Olgu Sunumu
Sema Kaya, Alaettin Koç
Sema Kaya
P-506 14:15 14:30 Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde Dentijerous Kist: Bir Olgu Sunumu
Nuran Bayramov, Nina Farshidian, Asel Usdat, Sebnem Ercalik Yalcinkaya
Nina Farshidian
P-507 14:30 14:45 Retromolar Üçgen Bölgesinde Skuamöz Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu
Özlem Yarbaşı, Özlem Görmez
Özlem Yarbaşı
P-508 14:45 15:00 Odontojenik Kistlerin Radyolojik, Klinik ve Cerrahi Değerlendirilmesi
Gülşah Ertaş, Merve Aydoğdu, Melda Mısırlıoğlu, Mehmet Zahit Adışen, Zahide Meşhur, Sedef Gencer
Merve Aydoğdu
P-509 15:00 15:15 Sert Damakta Oral Skuamöz Hücreli Papillom: Olgu Sunumu
Sinem Sırlı Yılmaztürk, Derya Yıldırım
Sinem Sırlı Yılmaztürk
P-510 15:15 15:30 Mandibulada Görülen Folliküler Adenomatoid Odontojenik Tümör
Nejlan Eratam, Esra Ece Çakmak, Ramazan Arslan, Reha Şükrü Kişnişçi, Kıvanç Kamburoğlu
Nejlan Eratam
P-511 15:30 15:45 Maksiller Sinüste Mukoseli Taklit Eden Odontojenik Keratokist: Olgu Sunumu
Özlem Yarbaşı, Esin Bozdemir, Kürşat Seçme
Özlem Yarbaşı
P-512 15:45 16:00 Alt Dudakta Mukosel: 2 Olgu Sunumu
Sinem Sırlı Yılmaztürk, Özlem Yarbaşı, Esin Bozdemir
Sinem Sırlı Yılmaztürk
P-513 16:00 16:15 Maksiller Kondrosarkom: Bir Olgu Sunumu
Elif Meltem Aslan, Aslıhan Artaş, Eda Didem Yalçın
Aslıhan Artaş
P-514 16:15 16:30 Dişetinde Piyojenik Granülom: Vaka Raporu
Mesude Çitir, Hazal Karslıoğlu, Ayşe Pınar Sumer, Fuat Altuncu, Bilge Can Meydan
Mesude Çitir
P-515 16:30 16:45 Dildeki Vasküler Malformasyonun Klinik Görünümü ve Diş Hekimi Yaklaşımı
Melda Mısırlıoğlu, Sadef Gençer, Zahide Meşhur, Merve Aydoğdu, Gülşah Ertaş, Mehmet Zahit Adışen
Melda Mısırlıoğlu
P-516 16:45 17:00 Mandibulada Benign Osteoblastoma: Bir Olgu Sunumu
Alev Uri, Burcu Evlice, İmran Güner Akgül
Alev Uri
P-517 17:00 17:15 Posterior Mandibulada Dişeti-Kemik Yerleşimli Skuamöz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu
Nilüfer Karaçay, Tuğba Ünver, İrfan Sarıca, Alper Alkan, Tuğçe Kıran, Bora Başaran
Nilüfer Karaçay
P-518 17:15 17:30 Periferik Dev Hücreli Granüloma: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Melis Güldalı, Birsay Gümrü, Ender İdman, Uğur Alp Dinç, Asel Üsdat, Merva Soluk Tekkeşin
Melis Güldalı
P-519 17:30 17:45 Yassı Epitel Hücreli Karsinom: Klinik ve Sitopatolojik Bulguları Olan Bir Olgu Sunumu
Nuran Bayramov, Ender İdman, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
Nuran Bayramov
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 6
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-532 10:30 10:45 Dilin Lateralinde Likenoid Reaksiyona Sekonder Gelişen Kandida Enfeksiyonu
Esra Ece Çakmak, Seray Öztürk, Nejlan Eratam, M. Eray Kolsuz, Erdal Erdem, Kıvanç Kamburoğlu
Esra Ece Çakmak
P-543 10:45 11:00 Oral Kavitede Nadir Görülen Lezyon: Lipom –Vaka Sunumu
Muhammed Feyzi Küçükkalem, Hakan Eren, Ayşegül Mine Tüzüner, Mehmet Emre Yurttutan, İbrahim Yanık
Muhammed Feyzi Küçükkalem
P-544 11:00 11:15 Alt Dudakta Orta Hattın Lateralinde Mukus Ekstravazasyon Fenomeni
Esra Ece Çakmak, Seray Öztürk, Nejlan Eratam, Hakan Eren, Erdal Erdem, Kıvanç Kamburoğlu
Esra Ece Çakmak
P-561 11:15 11:30 Panoramik Radyografide Rastlantısal Olarak Görülen Nadir Gömülü Daimi Dişler
Rıdvan Karakurt, Füsun Yaşar, Faruk Akgünlü
Rıdvan Karakurt
P-595 11:30 11:45 Üç Hastada Rastlantısal Radyolojik Bulgu; Ely’s Kisti Olgu Serisi
Asel Usdat, Ender Idman, Sebnem Ercalik Yalcinkaya
Asel Usdat
P-598 11:45 12:00 Mental Retarde Olan Hastanın Üst Çenesinde Yer Alan Dev Radiküler Kistler
Büşra Yılmaz, Efsun Somay
Büşra Yılmaz
P-602 12:00 12:15 Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde iki Radiküler Kist; Olgu Sunumu
Asel Usdat, Nina Farshidian, Emrah Canbazoglu, Sebnem Ercalik Yalcinkaya
Nina Farshidian
P-603 12:15 12:30 Mandibulada Görülen Metastatik Prostat Karsinomu: Bir Olgu Sunumu
Rüya Sessiz, Özge Dönmez Tarakçı, Gökhan Özkan
Rüya Sessiz
P-608 12:30 12:45 Apert Sendromu Otozomal Dominant Geçişli Nadir Bir Hastalık Olup Yarık Damak,Şiddetli Sindaktili, Koronal Sinositozis, Yüzün Alt 1/3 Kısmının Hipoplazisi, Hipertelorizm, Santral Sinir Sistemi, Kalp ve Böbrek Anomalileri İle Karakterizedir
Lokman Cin, İlknur Özcan, Gürkan Ünsal, Ekin Başak Yılmaz, Murat Mert Atapek, Sedef Ayşe Taşyapan, Ahmet Faruk Ertürk, Merve Yelken Kendirci, Beliz Güray
Lokman Cin
P-611 12:45 13:00 Psammomatoid Jüvenil Ossifiye Fibrom: Bir Olgu Sunumu
Fatma Yüce, Melek Taşsöker, Mine Çetin, Sevgi Özcan
Fatma Yüce
P-612 13:00 13:15 Meziyodens: Bir Olgu Sunumu
Gamze Şirin, Nihal Ersu, Mehmet Amuk
Gamze Şirin
P-613 13:15 13:30 Oral Mukozada Nadir Rastlanan Pigmente Liken Planus: Olgu Sunumu
Elif Polat, Hatice Ahsen Deniz, Mehmet Eray Kolsuz, Candan Semra Paksoy, Murat Kaan Erdem
Elif Polat
P-614 13:30 13:45 Sıradışı Yerleşim Gösteren Keratokistik Odontojenik Tümor Olgusu
Cengiz Evli, Murat Kaan Erdem, Mehmet Eray Kolsuz, Erdal Erdem
Cengiz Evli
P-615 13:45 14:00 Parakeratotik Tip Odontojenik Keratokist: İki Farklı Olgu Sunumu
Nuran Bayramov, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
Nuran Bayramov
P-618 14:00 14:15 Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
Hazal Duyan, Burcu Evlice
Hazal Duyan
P-623 14:30 14:45 Yumuşak Doku Kalsifikasyonlarının Panoramik Radyografide Değerlendirilmesi
Gizem Çolakoğlu, Esra Somtürk, Mehmet Ali Elçin, Aydan Açıkgöz
Gizem Çolakoğlu
P-638 14:45 15:00 Uzun Süreli İlaç Uygulamasına Bağlı Oral Mukozada Meydana Gelen Kimyasal Yanık: Olgu Sunumu
Hatice Ahsen Deniz, Elif Polat, Hakan Eren, Rana Nalçacı
Hatice Ahsen Deniz
P-035 15:00 15:15 Dişsiz Mandibulanın All On Six Yöntemi ile İmmediat Protetik Restorasyonu
Ömer Ülker
Ömer Ülker
P-038 15:15 15:30 Mandibulada Sendromla İlişkili Olmayan Multipl Odontojenik Keratokist
Rıdvan Güler, Bekir İlyas, Kamil Serkan Ağaçayak
Rıdvan Güler
P-039 15:30 15:45 Yumuşak Damakta Oral Squamöz Papilloma: Bir Olgu Raporu
Rıdvan Güler, Bekir İlyas, Kamil Serkan Ağaçayak
Kamil Serkan Ağaçayak
P-041 15:45 16:00 Mandibulada Büyük Periferal Dev Hücreli Granüloma: 2 Olgu Raporu
Rıdvan Güler, Bekir İlyas, Kamil Serkan Ağaçayak
Kamil Serkan Ağaçayak
P-043 16:00 16:15 Mandibula Simfizde Santral Dev Hücreli Tümörün Cerrahi Yönetimi: Bir olgu raporu
Bekir İlyas, Rıdvan Güler, Kamil Serkan Ağaçayak
Bekir İlyas
P-048 16:15 16:30 Primer Oromandibular Distoni Hastasında Lateral Pterigoid Kasa Botulinum Toksin Enjeksiyonu
Müfide Bengü Erden Şahin, Yağmur Şahin, Candan Efeoğlu
Müfide Bengü Erden Şahin
P-053 16:30 16:45 Mandibulada Keratokist Lezyonu: 24 Aylık Takip
Emre Çengelli, Muharrem Güray Gümüşel, Candan Efeoğlu, Hüseyin Koca
Emre Çengelli
P-060 16:45 17:00 Gingiva Yerleşimli Oral Verruka Vulgaris - Bir Olgu Sunumu
Atakan Karaman, Osman Cihan, Tuğçe Berre Karöz
Atakan Karaman
P-061 17:00 17:15 Üst Çene Anterior Diş Eksikliğinde Dental İmplant ve Xenogreft Uygulanması
Ömer Ülker
Ömer Ülker
P-071 17:15 17:30 Kemik Yetersizliği Nedeniyle Simfiz Grefti ile Maksilla Anterioda İmplant Uygulaması
Mustafa Sami Demirsoy, Mehmet Kemal Tümer, Sefa Çolak, Serkan Yıldız
Mustafa Sami Demirsoy
P-089 17:30 17:45 Bilateral Üst Lateral Agenezinin Dental İmplant İle Rehabilitasyonu ve Yaşanan Komplikasyonlar
Müfide Bengü Erden Şahin, Emre Çengelli, Yağmur Şahin, Candan Efeoğlu
Yağmur Şahin
5 Eylül 2019, Perşembe / Poster Sunum Ekranı - 7
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-107 10:30 10:45 Mandibula Yerleşimli Sekonder Anevrizmal Kemik Kisti: Olgu Sunumu
Meltem Özden Yüce, Emine Adalı, Uğur Tekin
Meltem Özden Yüce
P-108 10:45 11:00 Maksilla Anteriorda Periferal Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Raporu
Nevin Ceren Özdoğru, Rıdvan Güler
Nevin Ceren Özdoğru
P-109 11:00 11:15 Sinüs Oro-Antral Açıklığının Bichat Yağ Dokusu ile Tedavisi
Mustafa Sami Demirsoy, Sefa Çolak, Serkan Yıldız, Mehmet Kemal Tümer
Mustafa Sami Demirsoy
P-145 11:15 11:30 Radiküler Kist Kaynaklı Ora-Nazal Fistül Tedavisi
Serkan Yıldız, Mehmet Kemal Tümer, Sefa Çolak, Mustafa Sami Demirsoy
Serkan Yıldız
P-153 11:30 11:45 Mandibula Yerleşimli Bilateral Odotojenik Keratokist: Olgu Sunumu
Selman Arslan, Meltem Özden Yüce, Mehmet Cemal Akay
Selman Arslan
P-196 11:45 12:00 Sert Damakta Pleomorfik Adenom
Mehmet Melih Ömezli, Ferhat Ayrancı, Hasan Akpınar
Hasan Akpınar
P-200 12:00 12:15 Maksiller Sinüsü Tamamen Dolduran Skuamöz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu
Emine Örnek Akdoğan, Mehmet Melih Ömezli, Ferhat Ayrancı
Emine Örnek Akdoğan
P-206 12:15 12:30 Dilin Travmatik Fibromu: İki Olgu Sunumu
Ömer Ekici
Ömer Ekici
P-213 12:30 12:45 Estetik Bölgede Tek Diş İmmediat İmplant ve Peek Abutment Uygulaması: Olgu Sunumu
İlkay Aydogdu, Ebru Cal, Ergun Dudak
İlkay Aydogdu
P-217 12:45 13:00 Multiple Myelom Hastalarında IV Bifosfonat Kullanımına Bağlı Oluşan Çene Osteonekrozlarının Tedavisi: Olgu sunumu
Ergun Dudak, Ilkay Aydogdu
Ergun Dudak
P-219 13:00 13:15 Mandibula Posteriorda Lokalize Ameloblastik Fibro Odontoma - 1 Yıllık Takip
Pembe Boğaç, Ferah Onay Karakaş, Mehmet Emin Toprak
Pembe Boğaç
P-232 13:15 13:30 Ototransplantasyonda Sutur Fiksasyonunun Avantaj ve Dezavantajları
Eser Çarpar, Başak Keskin Yalçın, Hülya Koçak Berberoğlu
Eser Çarpar
P-244 13:30 13:45 Rekürrent Periferal Ossifiye Fibrom Klinik Ayırıcı Tanısı ve Takibi: Olgu Sunumu
Seyhan Karaaslan, Ümit Özgür, Selen Adiloğlu, Alper Aktaş
Seyhan Karaaslan
P-253 13:45 14:00 Dudak Operasyonunda Unutulan Cerrahi İğne: Olgu Sunumu
Nelli Yıldırımyan, Cennet Neslihan Eroğlu
Nelli Yıldırımyan
P-268 14:00 14:15 Temporomandibular Eklem İnternal Düzensizliklerinde Yaş, Cinsiyet, Hastalık ve Çenenin Kilitlenme Süresinin Artrosentez'in Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi
Efsun Somay, Büşra Yılmaz
Efsun Somay
P-350 14:15 14:30 Ortognatik Cerrahi Hastalarının Postoperatif Hasta Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
Enes Bekman, Erdem Kılıç
Enes Bekman
P-387 14:30 14:45 Konsantre Büyüme Faktörü’nün Çene Kistlerinin Tedavisinde Kullanımı: İki Olgu Sunumu
Selman Arslan, Banu Özveri Koyuncu, Mehmet Cemal Akay, Mert Zeytinoğlu
Selman Arslan
P-388 14:45 15:00 Temporomandibular Eklemde Travma Sonrası Gelişen Fibröz Ankilozun Kondilektomiyle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Emre Balaban, Erdinç Sulukan, Elif Haşimoğlu, Mert Karabağ, Zeynep Gümrükçü
Emre Balaban
P-393 15:00 15:15 Mandibulada Gömülü 3. Molar Dişle İlişkili Odontojenik Keratokist
Sadef Gençer, Melda Mısırlıoğlu, Merve Aydoğdu, Zahide Meşhur, Gülşah Ertaş
Sadef Gençer
P-397 15:15 15:30 Kleidokranial Displazili Hastaya Multidisipliner Yaklaşım:Olgu Sunumu
Neşet Akay, Büşra Meşeci
Büşra Meşeci
P-399 15:30 15:45 Hemiseksiyon Uygulanan Mandibular Molar Dişe Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu
Büşra Meşeci, Neşet Akay, Yasemin Akbaş
Büşra Meşeci
P-412 15:45 16:00 Nifedipine Bağlı Gingival Hiperplazinin Diod Lazer ile Cerrahi Tedavisi: Vaka Raporu
Deniz Akın, Fatih Mehmet Coşkunses, Enver Alper Sinanoğlu
Deniz Akın
P-416 16:00 16:15 Enfekte Bir Florid Semento Osseoz Displazinin Tedavisi:Olgu Sunumu
Eren Özil, Gözde Özköylü, Ahmed Alrikabi, Malik Shrinov, Burcu Baş
Ahmed Alrikabi
P-419 16:15 16:30 Maksillada Oral Fibroepitelyal Polip
Sefa Çolak, Mustafa Sami Demirsoy, Serkan Yıldız, Mehmet Kemal Tümer
Sefa Çolak
P-425 16:30 16:45 Maksiller Sinüste Radiküler Kist Olgusu
Sefa Çolak, Ahmet Altan, Mustafa Sami Demirsoy, Serkan Yıldız
Sefa Çolak
P-427 16:45 17:00 Diş Hekimlerinin Sistemik Acil Durumlar Konusundaki Algı ve Tutumları
Burak Buldur, Sümeyye Erdem, Esra Oğuz, Arife Kaptan
Esra Oğuz
P-463 17:00 17:15 Gingival Depigmentasyonun Elektrocerrahi İle Tedavisi – Vaka Raporu
Çağrı Akçay, Sertaç Kızılkaya
Çağrı Akçay
P-468 17:15 17:30 Botroyid Odontojenik Kist: Üçüncü Rekürrensin Olgu Raporu
Nazlı Altın, Fatma Nihan Aksakallı
Nazlı Altın
P-520 17:30 17:45 Bir All On Four Vakası
Serkan Yıldız, Mehmet Kemal Tümer, Mustafa Sami Demirsoy, Sefa Çolak
Serkan Yıldız
P-521 17:30 17:45 Zoledronik Asit İle Tedavi Edilen Bir Multipl Miyelom Hastasında Tekrarlayan İlaca Bağlı Çene Osteonekrozu
Efsun Somay, Büşra Yılmaz
Efsun Somay
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 1
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-524 09:00 09:15 Mandibulada Travmatik Kemik Kisti: Bir Olgu Raporu
Rıdvan Güler, Bekir İlyas, Kamil Serkan Ağaçayak, Belgiza Aslanova
Belgiza Aslanova
P-597 09:15 09:30 Odontojenik Keratokistlerin Tedavisinde Marsupyalizasyon - Bir Olgu Sunumu
Şant Altunkara, Barış Demirtaş, Tuğçe Berre Karöz
Şant Altunkara
P-599 09:30 09:45 Büyük Kistlerin Tedavisinde Marsüpyalizasyon: Vaka Raporu
Ahmet Aktı, Abdullah Kalaycı, Elif Aktı
Ahmet Aktı
P-600 09:45 10:00 Tek Taraflı Deplase Kondil Kırığının Kapalı Redüksiyon ile Tedavisi: Olgu sunumu
Zeynep Gümrükçü, Erdinç Sulukan, Emre Balaban
Zeynep Gümrükçü
P-601 10:00 10:15 Unipolar Koter Kullanımı Sonrası Gelişen Kemik Ekpozunun Tedavisi
Hüseyin Yalçınkaya, Javid Ikhtiyarov, Yavuz Tolga Korkmaz
Hüseyin Yalçınkaya
P-604 10:15 10:30 Gömülü Mandibular İkinci Molar Çekimi: Olgu Sunumu
Mehmet Gagari Caymaz, Ceren Melahat Dönmezer
Ceren Melahat Dönmezer
P-605 10:30 10:45 Maksilla Anteriorda Kompaund Odontoma: Vaka Raporu
Ece Ünlügenç, Uğur Can Ünlügenç, Suphi Çağlar, Mert Bülte
Uğur Can Ünlügenç
P-606 10:45 11:00 Tükürük Bezi Taşı: Vaka Raporu
Suphi Çağlar, Uğur Can Ünlügenç, Mert Bülte
Suphi Çağlar
P-607 11:00 11:15 Osteoid osteoma
Ertürk Genç
Ertürk Genç
P-609 11:15 11:30 Smfizis Mandibulada İatrojenik Kist
Ertürk Genç
Ertürk Genç
P-007 11:30 11:45 Ön Açık Kapanışlı Bir Hastada Etyolojiye Yönelik Tedavi: Vaka Raporu
Zeynep Çoban Büyükbayraktar, Cenk Doruk
Zeynep Çoban Büyükbayraktar
P-008 11:45 12:00 İskeletsel Sınıf III Bir Hastanın Kapaklı Braketlerle Tedavisi: Vaka Raporu
Zeynep Çoban Büyükbayraktar, Cenk Doruk, Gökcan Ertaş
Gökcan Ertaş
P-009 12:00 12:15 Mini Vida Destekli Üst Ark Distalizasyonu: Vaka Raporu
Cenk Doruk, Hasan Camcı, Zeynep Çoban Büyükbayraktar, Sümeyye Kara
Sümeyye Kara
P-025 12:15 12:30 Sınıf Iı Divizyon 1 Malokluzyona Sahip Hastanın Twın-Block Apareyi İle Tedavisi - Vaka Raporu
Merve Bayel Akgül, Samet Özden
Merve Bayel Akgül
P-095 12:30 12:45 Şiddetli Çapraşıklığı ve Mandibular Retrognatisi Bulunan Bir Hastanın Ortopedik ve Sonrasında Çekimli Sabit Mekanikler ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Samet Özden, Birol Uzun, Ayşegül Evren
Samet Özden
P-124 12:45 13:00 İskeletsel Sınıf II Maloklüzyona Sahip Erişkin Hastanın En-Masse Retraksiyon ile
Ortodontik Kamuflaj Tedavisi
Saadet Çınarsoy Ciğerim, Levent Ciğerim
Saadet Çınarsoy Ciğerim
P-237 13:00 13:15 İskeletsel Sınıf III Anomalinin Erken Adolesan Dönemde Tedavisi: Vaka Raporu
Sabahat Yazıcıoğlu, Saadet Akman
Saadet Akman
P-289 13:15 13:30 Dudak Damak Yarığı Olan Hastanın Premaksillasının Yeniden Konumlandırılması: Vaka Raporu
Beyza Nur İlhan, Hatice Toprak, Zeynep Çoban Büyükbayraktar
Beyza Nur İlhan
P-290 13:30 13:45 İskeletsel Sınıf II Bir Hastanın Kapaklı Braketlerle Tedavisi: Vaka Raporu
Hatice Toprak, Beyza Nur İlhan, Zeynep Çoban Büyükbayraktar
Hatice Toprak
P-307 13:45 14:00 Kelebeklerle Kanin Distalizasyonu; Vaka Raporu
Mesude Sinem Vardar, Tuğçe Öztekin Kuruca, Zeynep Çoban Büyükbayraktar
Mesude Sinem Vardar
P-356 14:00 14:15 Malpraktise Maruz Kalan Bir Hastanın Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi: Olgu Sunumu
Funda Gülay Kadıoğlu, Mustafa Şahin, Mehmet Cenk Haytaç
Mustafa Şahin
P-358 14:15 14:30 Sürnümerer Premolar Diş Germleri Bulunan Hastanın Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Hande Erener, Mehmet Savaş Kayasan, Akif Türer
Hande Erener
P-359 14:30 14:45 Anterior Çapraşıklığı Bulunan Hastanın Kapaklı Braket Sistemi ile Çekimsiz Sabit Ortodontik Tedavisi
Hande Erener, Mehmet Savaş Kayasan
Hande Erener
P-378 14:45 15:00 Sagital Split Ramus Osteotomisi İle Mandibular Geriletme Sonrası Alt Çeneye Ait Sert Ve Yumuşak Doku Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Ege Doğan, Enver Yetkiner
Ege Dogan
P-385 15:00 15:15 Unilateral Sürme Problemi Olan Bireylerde Temporomandibular Eklem Değerlendirmesi
Ahmet Ertan Soğancı, Ayşe Selenge Akbulut
Ayşe Selenge Akbulut
P-439 15:15 15:30 İntrüze Olmuş Daimi Santral Dişin Ortodontik Tedavi İle Ekstrüzyonu
Hazal Erdinç, Gülçin Doğusal, Alev Yılmaz
Hazal Erdinç
P-444 15:30 15:45 Yüz Maskesi ve Hızlı Üst Çene Genişletmesi ile Tedavi Edilen Sınıf III Hasta
Sümeyye Aşık, Hatice Kök
Sümeyye Aşık
P-591 15:45 16:00 Surgical Management of Odontogenic Myxoma Associated with Impacted Teeth
Esra Tunalı, İbrahim Mutlu, Ersin Yıldırım, Şeniz Karaçay
Esra Tunalı
P-593 16:00 16:15 Şiddetli Çapraşıklığın Damon Braketler Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu
Merve Bayel Akgül
Merve Bayel Akgül
P-594 16:15 16:30 Bimaksiller Protrüzyonlu Hastanın Dört Premolar Çekimli Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Ruşen Yetgin Cihangiroğlu, Merve Bayel Akgül, Ayşegül Evren
Ruşen Yetgin Cihangiroğlu
P-596 16:30 16:45 Myotonik Distrofiye Sahip Bir Hastada Openbite Tedavisi: Olgu Sunumu
Perihan Dalgalı Evli, Berat Serdar Akdeniz
Perihan Dalgalı Evli
P-639 16:45 17:00 Şiddetli Çapraşıklık Ve Travmatik Derin Kapanışı Bulunan Bir Hastanın Self Ligating Damon Braketler İle Ortodontik Tedavisi
Samet Özden, Merve Bayel Akgül
Samet Özden
P-002 17:00 17:15 İrreversibl Pulpitisli Daimi Molar Dişlerin Pulpotomi İle Tedavisi
Fatih Bayar
Fatih Bayar
P-006 17:15 17:30 Mental Retarde Erkek Çocukta Herpes Labialis İle Görülen Herpetic Whitlow
Eda Erdem, Berrin Deniz Gören, Sera Şimşek Derelioğlu
Eda Erdem
P-015 17:30 17:45 Karışık Dişlenme Dönemindeki Hastada Hareketli Ortodontik Apareylerin Kullanımı: Olgu Raporu
İhya Çakmakçı, Hüseyin Şimşek, Süleyman Kutalmış Büyük, Çiğdem Güler
İhya Çakmakçı
P-016 17:45 18:00 Ön Çapraz Kapanışın Hareketli Ortodontik Aparey İle Tedavisi: Olgu Raporu
Gülüzar Aksu, Hüseyin Şimşek, Çiğdem Güler
Gülüzar Aksu
P-021 18:00 18:15 Noonan Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Esin Günal, Tuğba Bezgin, İbrahim Kaplan, Elifcan Taşdelen, Halil Gürhan Karabulut
Esin Günal
P-022 18:15 18:30 Çoklu Taurodontizm Gözlenen Kleidokranial Displazi Sendromu Vakası
Seren Kaya
Seren Kaya
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 2
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-023 09:00 09:15 Karışık Dişlenme Döneminde Ön Çapraz Kapanış Tanı ve Tedavi Yöntemleri: Vaka Serisi
Seren Kaya, Firdevs Tulga Öz
Seren Kaya
P-028 09:15 09:30 Çocuk Hastalarda Konservatif Dentigeröz Kist Tedavisi
Hande İlgin, Mehmet Ertuğrul Soysal, Gökhan Gedikli, Ali Menteş
Hande İlgin
P-029 09:30 09:45 Duchenne Musküler Distrofi ve Geminasyonlu Çocuk Hastada Dental Tedavi Yaklaşımı
Ayça Kurt, Günseli Güven Polat, Barış Karabulut
Ayça Kurt
P-046 09:45 10:00 Çocuk Hastada Oral Skuamöz Papillomun Tedavisi
Hülya Çerçi Akçay, Yelda Kasımoğlu, Hasan Ekmekçioğlu, Gamze Aren
Hülya Çerçi Akçay
P-055 10:00 10:15 Kompaund Odontoma Nedeniyle Gömük Kalan Sürekli Orta Kesici Dişin Tedavisi: Olgu Sunumu
Hazal Özcan, Abdulkadir Burak Çankaya, Figen Seymen
Hazal Özcan
P-058 10:15 10:30 Füzyon Görülen Maksiller Kesici Dişte Multidisipliner Konservatif Yaklaşım: Vaka Sunumu
Elis Mutlu, Tuğçe Ceceloğlu, Abdulkadir Burak Çankaya, Koray Gençay
Elis Mutlu
P-069 10:30 10:45 Travmatize İmmatür Dişlerde MTA Apikal Tıkaç ve Rejeneratif Endodontik Tedavi
Erva Güçlü, Fulden Şenyurt Tazegül, Simge Durmuşlar
Erva Güçlü
P-081 10:45 11:00 Travma Kaynaklı Enflamatuar Kök Rezorpsiyonunun Biodentin Obturasyonu ile Tedavisi: 12 Aylık Takip
Emine Fazilet Özdemir Tosyalıoğlu, Elif Ballikaya, Zafer Cavit Cehreli
Emine Fazilet Özdemir Tosyalıoğlu
P-085 11:00 11:15 Avülse Olmuş Dişte Replantasyon Sonrası Kök Kanal Tedavisi: Olgu Sunumu
Ceren İlisulu, Seçil Özkurt, Figen Seymen
Seçil Özkurt
P-091 11:15 11:30 Çocuk Hastada Kompaund Odontomanın Yönetimi
Ayberk İmren, Yelda Kasımoğlu, Gülce Ecem Doğancalı, Merva Soluk Tekkeşin, Gamze Aren
Ayberk İmren
P-094 11:30 11:45 Anadontisi Bulunan 6 Yaşında Hipohidrotik Ektodermal Displazi Hastasında Protetik Rehabilitasyon
Remziye Kaya, Ali Menteş
Remziye Kaya
P-101 11:45 12:00 Kök Gelişimini Tamamlamamış Mandibular Premolar Dişin Trombositten Zengin Fibrinle Rejeneratif Endodontik Tedavisi
Sevgi Arabulan, Ebru Keleş, Rüştü Özant Önçağ, Arzu Aykut Yetkiner
Sevgi Arabulan
P-103 12:00 12:15 Posterior Mandibular Bölgede Agresif Periferal Dev Hücreli Granüloma - Bir Olgu Sunumu
Arife Kaptan, Çiğdem Çukurcu, Turan Emre Kuzu
Arife Kaptan
P-105 12:15 12:30 Hiperdonti ile Taurodontizm, Makrodonti ve Mikrodonti Arasındaki İlişki: Retrospektif Çalışma
Berna Gökkaya, Özlem Gürbüz Oflezer, Nihal Yetimoğlu Özdil, Betül Kargül
Berna Gökkaya
P-110 12:30 12:45 Genç Daimi Dişlerin Estetik Restorasyonlarında Strip Kron Kullanımı: 2 olgu sunumu
Aslı Köroğlu, Gül Tosun
Aslı Köroğlu
P-112 12:45 13:00 Çocuk Hastalarda Dentigeröz Kistlerin Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu
Nihan Tuğcu, Serhat Can, Başak Durmuş
Nihan Tuğcu
P-114 13:00 13:15 Mandibular Birinci Daimi Molar Dişi Dikleştirmek İçin Kullanılan Modifiye Halterman Apareyi: Vaka Sunumu
Mürşide Seda Köseoğlu, Hüseyin Şimşek, Süleyman Kutalmış Büyük
Mürşide Seda Köseoğlu
P-134 13:15 13:30 Bruksizme Bağlı Geniş Periapikal Lezyonun Cerrahi Girişimsiz Tedavisi: Vaka Raporu
Özlem Kuzu
Özlem Kuzu
P-137 13:30 13:45 Sendrom Dışı Oligodonti Görülen Çocuklarda Tanı ve Takip
Mehmet Ertugrul Soysal, Tuğçe Elgün, Eda Haznedaroğlu, Ali Menteş
Mehmet Ertugrul Soysal
P-138 13:45 14:00 Renklenmiş Devital Dişlerin Walking Bleaching Tekniği ile Beyazlatılması:İki Olgu Sunumu
Gül Didem Öztürk, Gül Tosun
Gül Didem Öztürk
P-146 14:00 14:15 Hemofagositik Sendromlu Bir Olguda Ağız İçi Bulgular
Selin Yıldırım, Serap Akyüz
Selin Yıldırım
P-154 14:15 14:30 Kongenital Diş Germi Eksikliğinde Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Seren Kaya, Firdevs Tulga Öz
Seren Kaya
P-172 14:30 14:45 Travmaya Uğramış Dişin Reataşmanı ve Rejeneratif Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Elif Merve Ahlat, Özge İrem Can Kolcu, Asena Türedi, Fahinur Ertuğrul, Tuğba Türk
Elif Merve Ahlat
P-173 14:45 15:00 Karma Dentisyon Döneminde Ön Çapraz Kapanışın Tedavisi: Olgu Sunumu
Sibel Akküç, Gülsüm Duruk
Sibel Akküç
P-178 15:00 15:15 Komplike Kron Kırığı Olgusunda Fiber Post Destekli Kompozit Restorasyon
Şükran Öz, Firdevs Kahvecioğlu
Şükran Öz
P-183 15:15 15:30 Komplike Kron Kırığı Olan Genç Daimi Dişlerde Bir Tedavi Yaklaşımı
Ecenur Eyisoy Bağış, Sera Şimşek Derelioğlu
Ecenur Eyisoy Bağış
P-185 15:30 15:45 Üst Çene Keserler Bölgesinde Bulunan Süpernümerer Dişin Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Duygu Yıldızeli
Duygu Yıldızeli
P-188 15:45 16:00 Kırılmış Anterior Dişin Reataçman Yöntemiyle Restorasyonu:2 Olgu Sunumu
Taibe Tokgöz Kaplan
Taibe Tokgöz Kaplan
P-190 16:00 16:15 Maksillanın Santral Dev Hücreli Granülomu: Olgu Sunumu
Taibe Tokgöz Kaplan, Burhan Çelik
Taibe Tokgöz Kaplan
P-205 16:15 16:30 Komplike Kron-Kök Kırığının Multidisipliner Yaklaşım İle Rehabilitasyonu: Vaka Raporu
Osman Ataş, Asime Gezer Ataş, Tuba Talo Yıldırım
Osman Ataş
P-212 16:30 16:45 Çocuk Hastada Travmaya Bağlı Diş Kaybından Sonra Estetiğin Sağlanması
Tuğçe Ceceloğlu, Yelda Kasımoğlu, Koray Gençay
Tuğçe Ceceloğlu
P-224 16:45 17:00 Pediatrik Hastada Aşırı Kuron Harabiyetli bir Dişin Endokuron ile Restorasyonu
Berna Ertürk, Onur Şahin, Levent Demiriz
Berna Ertürk
P-225 17:00 17:15 Tekrarlayan Travma Sonucu Kırılan Anterior Dişin Konservatif Köprü İle Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Aslı Seloğlu, Firdevs Kahvecioğlu
Aslı Seloğlu
P-233 17:15 17:30 Genç Bir Hastada Lüksasyon Yaralanmaları ve Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Demet Ünal, Behiye Bolgül
Demet Ünal
P-240 17:30 17:45 Travma Geçirmiş Anterior Dişlerde Gelişen Horizontal Kök kırığı ve Avulsiyonda Tedavi Yaklaşımı – Olgu Sunumu
Semanur Özüdoğru, Gül Tosun
Semanur Özüdoğru
P-245 17:45 18:00 Çocukta Daimi Keser Diş Kaybında Önleyici Ortodontik Tedavi: Vaka Sunumu
Kardelen Can, Dicle Aksakal, Gamze Aren
Kardelen Can
P-247 18:00 18:15 Maksiller Daimi Lateral Kesicilerin Konjenital Eksikliğinin Restoratif Tedavisi: Olgu Sunumu
Ceren Pamuk, Ali Rıza Alpöz
Ceren Pamuk
P-254 18:15 18:30 Horizontal Kök Kırığının Kalsifiye Doku İle İyileşmesi
Burcu Duman, Salih Doğan, Cansu Demiroğlu
Burcu Duman
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 3
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-267 09:00 09:15 Daimi Birinci Molar Dişte Amputasyon: Bir Olgu Sunumu
Hatice Aydoğdu, Uğur Akdağ, Pınar Demir
Hatice Aydoğdu
P-269 09:15 09:30 Travma Nedeniyle İntrüze Olan Daimi Dişin Ortodontik Ekstrüzyonu
Selma Emin Oglou, Aslı Baysal, Fevzi Kavrık, Ebru Küçükyılmaz
Selma Emin Oglou
P-271 09:30 09:45 Kist Benzer Geniş Periapikal Lezyonun Geleneksel Kök-Kanal Tedavisi: Olgu Sunumu
Revan Aysu Soğukpınar, Aslı Soğukpınar
Revan Aysu Soğukpınar
P-274 09:45 10:00 Avülse Olmuş Keser Dişin Reimplantasyonu: Bir Olgu Sunumu
Mehmet Kaval, Selma Emin Oglou
Mehmet Kaval
P-275 10:00 10:15 Lüksasyon Yaralanması Sonrası Daimi Maksiller Kesici Dişlerin Tedavisi:12 Aylık Takip
Gizem Genç, Merve Akçay, Aslı Baysal
Gizem Genç
P-276 10:15 10:30 Noonan Sendromu: Olgu Raporu
Ece Saçkeser, Ebru Küçükyılmaz
Ece Saçkeser
P-277 10:30 10:45 Ön Diş Kırıklarının Reataçman Tedavisi: 3 Olgu
Ceren Aydın, Ceren İlisulu, Yelda Kasımoğlu, Figen Seymen
Ceren Aydın
P-309 10:45 11:00 Süpernümerer Diş ile İlişkili Gömülü Kalmış Bir Orta Kesici Dişin Tedavisi
Simin Kocaaydın, Yelda Kasımoğlu, Abdulkadir Burak Çankaya, Koray Gençay
Simin Kocaaydın
P-311 11:00 11:15 Maksiller Darlık Tedavisinde Modifiye Haas Apareyi: Olgu Sunumu
Ebru Çetinkaya, Hüseyin Şimşek
Ebru Çetinkaya
P-316 11:15 11:30 Açık Apeksli Dişlerde Retreatment Tedavisinde Biodentin Kullanımı: Vaka Sunumu
Büşra Keşküş, Fatih Öznurhan
Büşra Keşküş
P-333 11:30 11:45 Koronal Üçlü Kök Kırığı Olan Bir Ön Kesici Dişin Tedavisi
Selma Emin Oglou, Funda Çağırır Dindaroğlu, Kemal Aksoy
Selma Emin Oglou
P-335 11:45 12:00 Yeni Bir LED Işığının Teşhiste Kullanılması
Elif Kanberoğlu, Betül Kargül
Elif Kanberoğlu
P-340 12:00 12:15 Erken Yaşta Food Impaction’a Bağlı Oluşan Lokal Diş Eti İltihabı: Olgu Sunumu
Alem Coşgun
Alem Coşgun
P-346 12:15 12:30 Erken Çocukluk Çağı Çürüğünden Etkilenmiş Süt Dişlerinin Zirkonyum Kuronlar ile Estetik Rehabilitasyonu: İki Olgu Raporu
Ebru Keleş, Gülşen Yılmaz İlgen, Pırıl Çakır, Arzu Aykut Yetkiner
Ebru Keleş
P-347 12:30 12:45 Olgu Sunumu: Bir "İdiopatik Çoklu Pulpa Taşı" Olgusu
Handan Vural, Emine Oruç
Handan Vural
P-360 12:45 13:00 Çocukluk Çağı Travmasına Bağlı Gelişen Geniş Periapikal Lezyon Tedavisi
Arif Bolaca
Arif Bolaca
P-365 13:00 13:15 İmmatür Nekrotik Azı Dişinin Pulpa Revaskülarizasyonu: Olgu Sunumu
Betül Şen Yavuz, Betül Kargül
Betül Şen Yavuz
P-368 13:15 13:30 Karışık Dişlenme Döneminde Görülen Dentigeröz Kistler: İki Olgu Sunumu
Bahar Başak Kızıltan Eliaçık, Hakan Karaoğlan, Cafer Ataş, Tahsin Tepecik
Hakan Karaoğlan
P-369 13:30 13:45 Amelogenezis İmperfekta’lı Pediatrik Hastanın Oral Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Banu Çiçek Tez, Şükriye Türkoğlu
Banu Çiçek Tez
P-370 13:45 14:00 Travma Geçirmiş Genç Nektorik Sürekli Dişte MTA Apeksifikasyonu: 24-Ay Takip
Hayrunnisa Şimşek, Zafer C. Çehreli
Hayrunnisa Şimşek
P-371 14:00 14:15 Kuron-Kırığı Bulunan Bir Daimi Kesici Dişin Pulpotomi ve Reataçman ile Tedavisi
Sümeyra Acar Özlü, Yelda Kasımoğlu, Elif Bahar Tuna İnce
Sümeyra Acar Özlü
P-374 14:15 14:30 Travmaya Uğramış Maksiller Anterior Kesici Dişlerde Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Raporu
Pırıl Çakır, Ece Şengün, Ebru Keleş, Ceren Pamuk, Arzu Aykut Yetkiner, Nazan Ersin
Pırıl Çakır
P-379 14:30 14:45 Çocuklar Gülsün Diye
Beril Demircan, Pınar Demir
Beril Demircan
P-384 14:45 15:00 2. Premolar Agenezisinde Hemiseksiyon Tedavisi: Olgu Serisi
Akif Demirel, Tuğba Bezgin, Şaziye Sarı
Akif Demirel
P-389 15:00 15:15 Karışık Dişlenme Dönemindeki Farklı Derecelerdeki Anterior Çapraz Kapanışın Tedavisi: 3 Olgu Sunumu
Ülkü Şermet Elbay, Mesut Elbay, Gül Uçar, Berkehan Aykanat
Berkehan Aykanat
P-391 15:15 15:30 Komplike Kron-Kök Kırığında Tedavi Yaklaşımı: 3 Yıl Takipli Olgu Sunumu
Başak Bölükbaşı, Bilal Yaşa, Ebru Küçükyılmaz
Başak Bölükbaşı
P-400 15:30 15:45 Olgu Raporu Serisi: 3 Cvek amputasyonu ve 1 Yıllık Takip
Merve Alkış, Sibel Ezberci
Merve Alkış
P-405 15:45 16:00 Daimi Diş Germi Konjenital Olarak Eksik İkinci Süt Molar Dişlerinde Mineral Trioksit Agregat (MTA) ile Kanal Tedavisi: Olgu Sunumu
Olgu Demirci, Esin Ünal, Akif Demirel
Olgu Demirci
P-420 16:00 16:15 İmmatür Bir Dişin Trombositten Zengin Fibrin ile Tedavisi: Olgu Raporu
Neda Mojarrab, Handan Çelik, Ceren Pamuk, Nazan Ersin
Neda Mojarrab
P-440 16:15 16:30 10 Yaşındaki Çocuk Hastada Tek Taraflı Dentigeröz Kistin Tedavisi: Olgu Sunumu
Mouge Ali Metiner, Dilara Di̇nç, Gökçen Erdem, Yeliz Güven, Oya Aktören
Mouge Ali Metiner
P-445 16:30 16:45 Çocuklarda Görülen Bilateral Mandibular Kistlerde Tedavi Yaklaşımı: Olgu Bildirisi
Elif Yazan, Elif Bahar Tuna İnce
Elif Yazan
P-523 16:45 17:00 Travma Geçirmiş Genç Daimi Dişte Rejeneratif Endodontik Tedavi
Esra Özgöçmen, Tuğba Yiğit
Esra Özgöçmen
P-525 17:00 17:15 Multiple Gömülü Daimi Kesici Diş: 2 Olgu Sunumu
Gözde Cumhur, Barış Karabulut
Gözde Cumhur
P-529 17:15 17:30 Karışık Dişlenme Döneminde Hareketli Apareylerin Kullanımı
Sevda Yetkin, Ecem İpek, Ali Menteş
Sevda Yetkin
P-533 17:30 17:45 Tıbbi Olarak Sorunlu ve Engelli Hastada Travmatik Diş Yaralanmalarının Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Fatma Dilara Baysan, Cansu Özşin Özler, Hamdi Cem Güngör
Fatma Dilara Baysan
P-535 17:45 18:00 İlerlemiş Enflamatuar Kök Rezerpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Şeyma Öztürk, Beste Özgür
Şeyma Öztürk
P-536 18:00 18:15 Üst Anterior Daimi Dişlerde Travma Olgusu
Emine Akyıldız, Elif Şenay, Nurhan Özalp
Emine Akyıldız
P-537 18:15 18:30 Komplike Kuron Kırığı Gözlenen Bir Genç Sürekli Maksiller Kesici Dişin Tedavisi
Tuğçe Ceceloğlu, Elis Mutlu, Nilüfer Üstün, Oya Aktören, Koray Gençay
Tuğçe Ceceloğlu
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 4
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-538 09:00 09:15 Travmaya Bağlı Komplike Kron Kırığı Oluşan Açık Apexli Bir Dişin Mineral Trioksid Agregatı (MTA) ile Apexifikasyonu: Vaka Raporu
Pınar Kınay Taran, Ayşegül Verim Çiçekci
Ayşegül Verim Çiçekci
P-540 09:15 09:30 Komplike Olmayan Kuron Kırığı Sonrası Gelişen Eksternal Kök Rezorpsiyonunun Tedavisi: {Olgu Sunumu}
Aydan Bozkurt, Müesser Ahu Durhan, Serap Akyüz
Aydan Bozkurt
P-546 09:30 09:45 Amelogenezis İmperfektalı Çocuk Hastanın Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu
Cansu Çalışkan, Ecem İpek, Başak Durmuş
Cansu Çalışkan
P-552 09:45 10:00 Ön Çapraz Kapanışın Müteharrik Aparey ile Tedavisi
Bahar Aksan, Eda Haznedaroğlu, Ali Menteş
Bahar Aksan
P-555 10:00 10:15 Şiddetli Erken Çocukluk Çağı Çürüğünün Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Melike Kiraz Canpolat, Esra Karakaya, Levent Özer
Melike Kiraz Canpolat
P-557 10:15 10:30 Oral Sağlığın Okul Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi
Ceren Solak, Müge Erbay, Dilşah Çoğulu
Ceren Solak
P-559 10:30 10:45 Ön Çapraz Kapanışın Hareketli Aparey ile Tedavisi: Olgu Raporu
Gizem Bulut, Hüseyin Şimşek, Nihal Beldüz Kara, Serkan Özkan
Gizem Bulut
P-570 10:45 11:00 Semptomatik İmmatür Daimi Molar Dişte Amputasyon Tedavisi: 6 Aylık Klinik Ve Radyografik Takip: İki Vaka Raporu
İpek Altıntaş, Şükriye Türkoğlu
İpek Altıntaş
P-574 11:00 11:15 Şiddetli İnfraoklüzyonda Olan Ankilozlu Bir Süt Azı Dişin Paslanmaz Çelik Kron ile Tedavisi: 12 Aylık Takip
Şeyma Öztürk, Elif Ballıkaya, Melek Dilek Turgut
Şeyma Öztürk
P-581 11:15 11:30 Sendroma Bağlı Olmayan Diş Eksikliğinin Fonksiyonel Tedavisi
Cansu Akay, Fatma Zeynep Aytepe
Cansu Akay
P-582 11:30 11:45 Servikale Yakın Bölgede Horizontal Kök Kırığı Bir Olgu Nedeniyle
Kadriye Temiz, Özge Erken Güngör, Hüseyin Karayılmaz
Kadriye Temiz
P-583 11:45 12:00 Pediatrik Hastada Odontom Bulgusu
Çağla Şimşek, Yelda Kasımoğlu, Taylan Çelebi, Vakur Olgaç, Koray Gençay
Çağla Şimşek
P-584 12:00 12:15 Kök Kırığı Tedavisinde Mineral Trioksit Agregat: 6 Yıllık Takip
Elif Ballikaya, Hamdi Cem Gungor
Elif Ballikaya
P-586 12:15 12:30 Kalıcı Orta Keserlerde Lüksasyon İle Birlikte Görülen Kuron Kırığı: Olgu Bildirisi
Elif Yazan, Elif Bahar Tuna İnce
Elif Yazan
P-590 12:30 12:45 Travmaya Uğramış İmmatür Üst Daimi Kesici Dişlerin Tedavisi ve Üç Yıllık Takibi: Olgu Sunumu
Zekiye Efe
Zekiye Efe
P-592 12:45 13:00 Spinal Müsküler Atrofi Tip I olan bir hastada Komplike Mine Kırığı Tedavisi: 2 yıllık takip
Ece Yılmazkasapoğlu, Betül Kargül
Ece Yılmazkasapoğlu
P-610 13:00 13:15 Management of a Severely Infrapositioned Primary Molar with Stainless-Steel Crown: 12-Month Follow-Up
Şeyma Öztürk, Elif Ballıkaya, Melek Dilek Turgut
Şeyma Öztürk
P-632 13:15 13:30 Geniş Periapikal Lezyona Sahip Dişlerin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi:Olgu Sunumu
Seda Elmas, Mesut Enes Odabaş
Seda Elmas
P-026 13:30 13:45 Periferal Dev Hücreli Granüloma ve Tedavisi: Olgu Sunumu
Elif Töre Sari, Damla Akbal, Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı
Elif Töre Sari
P-030 13:45 14:00 Protez İrritasyonuna Bağlı Dişeti Büyümesi: Olgu Sunumu
Ahmet Cemil Talmaç, Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı, Basem Abdulrahman Alshujaa
Basem Abdulrahman Alshujaa
P-031 14:00 14:15 Yapışık Dişetini Etkileyen Heck Hastalığı: Olgu Sunumu
Kubilay Barış, Hatice Ebru Olgun
Kubilay Barış
P-033 14:15 14:30 Osseointegre İmplantın Boyun Bölgesinde Gelişen Kırık: Bir Olgu Sunumu
Burcu Taban, Şule Özdoğan, Müge Lütfioğlu
Şule Özdoğan
P-040 14:30 14:45 Miller Sınıf 2 Dişeti Çekilmesi ve Mine Hipoplazilerine Sahip Vakanın Tedavisi
Mehmet Barış Ergür, Ersin Ülker, Tuğrul Kırtıloğlu, İbrahim Kayhan
Mehmet Barış Ergür
P-042 14:45 15:00 Estetik Bölgedeki Dişeti Çekilmesinin Modifiye VISTA Tekniği ile Tedavisi
Halil İbrahim Aygün, Zekeriya Taşdemir
Halil İbrahim Aygün
P-045 15:00 15:15 Periferal Ossifiye Fibrom ve Tedavisi: Olgu Sunumu
Ahmet Cemil Talmaç, Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı, Basem Abdulrahman Alshujaa, Anas Mohamad Alsafadı
Anas Mohamad Alsafadı
P-056 15:15 15:30 Gömülü Santral Dişi Bulunan Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu
Hacer Şahin Aydınyurt, Arzu Alagöz Samur
Hacer Şahin Aydınyurt
P-065 15:30 15:45 Lateral Periodontal Kist Enükleasyonu Sonrasında Oluşan Dişeti Çekilmesinin Tedavisi
Cemresu Tabar, Merve Biçer, Gökhan Kasnak, Erhan Fıratlı
Cemresu Tabar
P-066 15:45 16:00 Okluzal Travma Kaynaklı Palatinal Dişeti Büyümesinin Tedavisinde Tersine Eğimli Kesi Yöntemi
Yiğit Fıratlı, Merve Biçer, Gökhan Kasnak, Erhan Fıratlı
Yiğit Fıratlı
P-072 16:00 16:15 Yüksek Frenulum Ataşmanının Apikale Kaydırılan Flep ile Düzenlenmesi: Olgu Sunumu
Kemal Naci Köse, Gizem Gündüz, Leyla Kuru
Kemal Naci Köse
P-077 16:15 16:30 Subepitelyal Bağ Doku Grefti ve Tünel Tekniği ile Kök Yüzeyinin Kapatılması: 6 Aylık Vaka Sunumu
Ayşe Sinem Sevinç, Şevki Güler
Ayşe Sinem Sevinç
P-078 16:30 16:45 Estetik Bölgede Horizontal Ogmentasyon ile Eş Zamanlı İmmediat İmplant Yerleşimi
Şevki Güler, Umut Öğütücü
Şevki Güler
P-086 16:45 17:00 Dişetinde Görülen Schwannomanın Periodontal Cerrahi Tedavisi:Olgu Sunumu
Selçuk Kırmacı, Zeliha Leyla Cinel, Tuba Oğuzsoy, Leyla Kuru
Selçuk Kırmacı
P-087 17:00 17:15 Başarısız Endodontik Tedavi Sonucu Oluşan Periodontal Cebin Tedavisi:Olgu Sunumu
Melek Atille, Dicle Altındal, Ela Tules Kadiroğlu
Melek Atille
P-093 17:15 17:30 Felodipin Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinin Periodontal Tedavisi: Olgu Sunumu
Ece Yetiş, Leyla Kuru
Ece Yetiş
P-096 17:30 17:45 Aşırı Dişeti Görünümünün Dudak Repozisyonu ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Damla Akbal, Kübra Eskin, Hacer Şahin Aydınyurt
Kübra Eskin
P-098 17:45 18:00 Anterior Palatinal Bölgede Gelişen Piyojenik Granülomun Eksizyonel Tedavisi
Hacer Şahin Aydınyurt, Kübra Eskin, Yasemin Beliz Önder, Mohammed Alkhatib
Mohammed Alkhatib
P-099 18:00 18:15 Maksiller Sinüsle İlişkili Periapikal Granülom: Olgu Sunumu
Cansu Erhan, Tuba Talo Yıldırım, Serkan Dündar
Cansu Erhan
P-102 18:15 18:30 Trombositten Zengin Fibrin Kullanılarak Koronale Kaydırılan Flep: Bir Olgu Sunumu
Asime Gezer Ataş, Tuba Talo Yıldırım, Serkan Dündar, Oğuzhan Uçar
Asime Gezer Ataş
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 5
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-116 09:00 09:15 Dişeti Hiperpigmentasyonunun Nd:YAG Lazer ile Tedavisi
Birsen Korkmaz
Birsen Korkmaz
P-122 09:15 09:30 Trombositten Zengin Fibrin ile Dişeti Çekilmesi Tedavisi– Birolgu
Cansu Büşra Uzun, Serkan Dündar, Tuba Talo Yıldırım, Alihan Bozoğlan
Cansu Büşra Uzun
P-125 09:30 09:45 Ankiloglossi: Bir Olgu Sunumu
Tuğçe Dönmezer, Esra Keklik, Tuba Talo Yıldırım, Serkan Dündar
Tuğçe Dönmezer
P-127 09:45 10:00 Mandibular Kanin/Premolar Bölgesinde Piyojenik Granüloma: Bir Olgu Sunumu
Kevser Kiraz, Tuba Talo Yıldırım, Serkan Dündar
Kevser Kiraz
P-129 10:00 10:15 Bağ Dokusu İle Koronale Pozisyonal Flep Uygulaması: Bir Olgu Sunumu
Nurullah Sökmen, Serkan Dündar, Tuba Talo Yıldırım
Nurullah Sökmen
P-130 10:15 10:30 Mandibular Premolar Bölgeden Kompound Odontoma Eksizyonu: Bir Olgu Sunumu
Esra Keklİk, Tuba Talo Yıldırım, Oğuzhan Uçar, Serkan Dündar
Esra Keklİk
P-131 10:30 10:45 Miller 3 Dişeti Çekilmesi Olan Hastada Serbest Dişeti Grefti Uygulaması
Hatice Balcı Yüce, Mehmet Murat Taşkan, Özkan Karataş, Damla Çelik
Damla Çelik
P-132 10:45 11:00 Mikro Cerrahi Teknik ile Dişeti Çekilmesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Yunus Emre Çalık, Emre Taha Deveci, Ceren Gökmenoğlu
Yunus Emre Çalık
P-139 11:00 11:15 İmplant Çevresi Dokuda Keratinize Dişeti Miktarının Arttırılması: OLGU SUNUMU
Zelal Çakmak, İbrahim Halil Ünlü, Arzum Güler Doğru
Zelal Çakmak
P-141 11:15 11:30 Restorasyon Travması ile Oluşan Pyojenik Granülom
Melek Atille, Dicle Altındal, Ela Tules Kadiroğlu
Melek Atille
P-142 11:30 11:45 Tünel Tekniği Kullanılarak Anterior Bölgede Dişeti Çekilmesinin Tedavisi
Dicle Altındal, İbrahim Halil Ünlü, Zelal Çakmak
Zelal Çakmak
P-148 11:45 12:00 Maksiller Santral Dişte Gelişen Dişeti Çekilmesinin Tünel Tekniği ile Tedavisi
Ahmet Mazlum Birtane, İbrahim Halil Ünlü, Ela Tules Kadiroğlu
Ahmet Mazlum Birtane
P-152 12:00 12:15 Eş Zamanlı YKR, Sinüs Lifting ve İmplant Yerleşimi: Vaka Raporu
Umut Öğütücü, Şevki Güler, Elif Kılıç, Mustafa Hayati Atala
Umut Öğütücü
P-159 12:15 12:30 Lingual Yerleşimli Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Raporu
Tansel Ayaz, Süleyman Emre Meşeli
Tansel Ayaz
P-165 12:30 12:45 Yetersiz Vestibül Sulkus Derinliği Olan Hastada Serbest Dişeti Grefti Uygulaması
Hatice Balcı Yüce, Mehmet Murat Taşkan, Özkan Karataş, Emre Lafcı
Emre Lafcı
P-168 12:45 13:00 Modifiye Dudak Repozisyonu Tekniğinin Uygulanması: Olgu Sunumu
Göktuğ Dağbağ, Burcu Karaduman, Sermet Şahin
Göktuğ Dağbağ
P-169 13:00 13:15 Kök Yüzeylerinin Kapatılmasında İki Aşamalı Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu
Asime Gezer Ataş, Tuba Talo Yıldırım, Oğuzhan Uçar
Asime Gezer Ataş
P-176 13:15 13:30 Periodontal Tedavi Yaşam Kalitesini Etkiler
Gülay Tüter, Gülşah Kara, Maide Beyza İslamoğlu
Gülşah Kara
P-182 13:30 13:45 İltihabî Dişeti Büyümesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Elif Var, Ömer Birkan Ağralı, Merve Şeker, Leyla Kuru
Elif Var
P-186 13:45 14:00 İç Kök Rezorpsiyonlu Dişte Görülen Dişeti Çekilmesi Tedavisi: Olgu Sunumu
Deniz Caglar, Merve Bicer, Erhan Firatli
Deniz Caglar
P-192 14:00 14:15 Nekrotizan Ülseratif Gingivitis Tedavisi: Vaka Sunumu
Birsen Korkmaz
Birsen Korkmaz
P-194 14:15 14:30 Kemikiçi Defektinin Ksenogreft ve Trombosittten Zengin Fibrin (TZF) ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Nazlı Gül Kınoğlu, Mustafa Yılmaz, Burcu Karaduman
Nazlı Gül Kınoğlu
P-195 14:30 14:45 Piyojenik Granülomun Periodontal Konvansiyonel Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu
Muhammed Bahadır Olcay, Umut Ballı
Muhammed Bahadır Olcay
P-198 14:45 15:00 Dudağın Yeniden Konumlandırılması Tekniği ile Aşırı Diş Eti Görünümünün Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Ayşe Sinem Sevinç, Gülbahar Ustaoğlu, Kerem Çağlar Gümüş
Ayşe Sinem Sevinç
P-201 15:00 15:15 Serbest Dişeti Grefti Kullanarak Dişeti Çekilmesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Şule Özdoğan, Burcu Akıllı, Müge Lütfioğlu
Şule Özdoğan
P-202 15:15 15:30 i-TZF, Kemik Grefti ve A-TZF Kombinasyonu ile Peri-implanter Kemik Rekontrüksiyonu
Gizem Ceren Yiğit, Feyza Otan Özden, Ersin Ülker, Ahmed Al Rikabi
Gizem Ceren Yiğit
P-208 15:30 15:45 Plazma Hücreli Gingivitisin Cerrahisiz Periodontal Tedavisi
Turkel Hasanzade, Ezgi Akbaş
Ezgi Akbaş
P-210 15:45 16:00 Maksiller Anterior Bölgedeki Peri-implant Sert ve Yumuşak Doku Artırımı
Engin Özgür, Sevinç Ertuğrul, Mehmet Dikmen
Engin Özgür
P-211 16:00 16:15 Faz-1 Periodontal Tedavi ve Takibi: Olgu Sunumu
Ethem Buğra Sağıroğlu, Nazlı Gül Kınoğlu, Burcu Karaduman
Ethem Buğra Sağıroğlu
P-214 16:15 16:30 Generalize Kronik Periodontitis Hastasında Periodontal Tedavi ve Splint Uygulaması
Muhammed Bahadır Olcay, Murat İnanç Cengiz
Muhammed Bahadır Olcay
P-215 16:30 16:45 Protez İrritasyonuna Bağlı Piyojenik Granülom: Olgu Sunumu
Yusuf Ezgi, Tuba Talo Yıldırım
Yusuf Ezgi
P-216 16:45 17:00 Travma Sonrası Gelişen Yumuşak Doku Lezyonu: Bir Olgu Sunumu
Sevda Kurt, Meltem Zihni Korkmaz, Dilara Nil Tomrukçu, Sema Aydınoğlu
Sevda Kurt
P-220 17:00 17:15 Mandibula Posterior Bölgeye Vertikal Kemik Ogmentasyonu Sonrası İmplant Uygulanması: Vaka Sunumu
Didar Torlak, Umut Öğütücü, Özge Göktürk
Özge Göktürk
P-223 17:15 17:30 Servikal Eksternal Rezorpsiyonun Güçlendirilmiş Cam İyonomer ve T- PRF ile Tedavisi
Emine Serra Bıçakcı, Asiye Nur Dinçer, Zeliha Betül Özsağır, Meryem Hacıfettahoğlu, Mustafa Tunalı
Emine Serra Bıçakcı
P-227 17:30 17:45 Ortodontik Tedavi Sonucu Görülen Diş Eti Çekilmesinin Bağ Dokusu Greftiyle Tedavisi:OLGU SUNUMU
Ahmet Sağlıklı, İbrahim Halil Ünlü, Fikret İpek
Ahmet Sağlıklı
P-234 17:45 18:00 Serbest Dişeti Grefti Uygulaması İle Keratinize Doku Kazanımı ve Kök Yüzeyi Kapatma:Olgu Serisi
Burcu Özkan Çetinkaya, Zehra Turun, Esma Şahin, Ersin Ülker
Zehra Turun
P-238 18:00 18:15 Yapışık Dişeti Miktarını Arttırmaya Yönelik İki Olgu Sunumu
Büşra Deveci, Ahmet Dağ
Büşra Deveci
P-239 18:15 18:30 Dişeti Çekilmesinin Serbest Dişeti ve Bağ Dokusu Grefti Kombinasyonu ile Tedavisi: 2.5 Yıllık Olgu Sunumu
Dicle Altındal, Eylem Ayhan Alkan
Dicle Altındal
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 6
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-241 09:00 09:15 İltihabi Dişeti Büyümesinin Diode Lazer Gingivektomi ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Hatice Selin Yıldırım, Ezgi Süer, Leyla Kuru
Ezgi Süer
P-243 09:15 09:30 Dişeti Çekilmelerinin Kuronale Kaydırılan Flep ve Bağ Dokusu ile Tedavisi
Onur Eroğlu, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru
Onur Eroğlu
P-252 09:30 09:45 Miller Sınıf I Dişeti Çekilmesinin Serbest Dişeti Grefti ile Tedavisi
Esra Ateş Yıldırım, Ferhat Özelçi, Özkan Arıöz
Esra Ateş Yıldırım
P-258 09:45 10:00 İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinin Periodontal Tedavisi: Olgu Sunumu
Nimet Gül Görgülü, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru
Nimet Gül Görgülü
P-259 10:00 10:15 Dişeti Çekilmesinin Koronale Kaydırılan FlepTekniği ile Tedavisi: Bir vaka raporu
Merve Tekelioğlu, Hakan Özdemir
Merve Tekelioğlu
P-260 10:15 10:30 Dişeti Çekilmesinin Serbest Dişeti Greftiyle Tedavisi: Vaka Raporu
Nadin Gemrekoğlu, Ömer Birkan Ağralı, Leyla Kuru
Nadin Gemrekoğlu
P-265 10:30 10:45 Periodontal Dokularda Diode Lazer İle Depigmentasyon: Bir Olgu Sunumu
Esra Keklİk, Tuba Talo Yıldırım, Oğuzhan Uçar, Serkan Dündar
Esra Keklİk
P-266 10:45 11:00 Ossifying Fibromanın Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Mümin Çalık, Ömer Birkan Ağralı, Leyla Kuru
Mümin Çalık
P-298 11:00 11:15 Mikrobiyal Dental Plağa Bağlı Gelişen Dişeti Problemlerinde Periodontal Tedavi Yaklaşımı
Özer Ülver, Umut Ballı
Özer Ülver
P-299 11:15 11:30 Generalize Enflamatuvar Dişeti Büyümelerinin Başlangıç Periodontal Tedavi İle İyileştirilmesi
Merve Can, Murat İnanç Cengiz
Merve Can
P-301 11:30 11:45 Periferal Dev Hücreli Granüloma
Hatice Yemenoğlu, Meltem Zihni Korkmaz, Sevda Kurt
Hatice Yemenoğlu
P-303 11:45 12:00 İrritasyon Fibromu: Vaka Raporu
Duygu Taş, Canan Önder
Duygu Taş
P-305 12:00 12:15 Periferal Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu
Ezgi Doğan, Ezgi Ceylan, Hasan Hatipoğlu
Ezgi Ceylan
P-306 12:15 12:30 Periapikal Granülomun Apikal Rezeksiyon ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Fatma Uçan Yarkaç, Betül Irız
Fatma Uçan Yarkaç
P-312 12:30 12:45 Anterior Dişeti Çekilmesinin Koronale Yönlendirilmiş Tünel Tekniği ile Ogmentasyonu: 6 Aylık Takip
Esra Ateş Yıldırım, Didar Torlak
Esra Ateş Yıldırım
P-317 12:45 13:00 Yüksek Gülme Hattının Cerrahi ve Protetik Tedavi İle Rehabilitasyonu
Görkem Ünal, Mahmud Afandiyev, Mehmet Murat Akkaya
Görkem Ünal
P-329 13:00 13:15 Zonguldak Kömür Ocaklarında Çalışan İşçilerin Periodontal Hastalık Farkındalığının Değerlendirilmesi
Merve Küçükoğlu, Murat İnanç Cengiz
Merve Küçükoğlu
P-331 13:15 13:30 Lokalize Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF) Uygulamaları; Vaka Serisi
Bilge Cansu Uzun, Esra Ercan, Mustafa Tunalı
Bilge Cansu Uzun
P-339 13:30 13:45 Periodontal Desteği Kaybetmiş Umutsuz Dişin Kasıtlı Replantasyonu ve Takip Süresici: Olgu Bildirimi
Bilgesu Mercan, Meltem Özdemi̇r, Gizem Özdemir, Abdullah Cevdet Akman
Bilgesu Mercan
P-348 13:45 14:00 Palatal Ekzostos Kaynakli Olusan İrritasyon Fibromunun Cerrahi Tedavisi
Tolga Sönmez, Levent Savran, Mehmet Sağlam
Tolga Sönmez
P-349 14:00 14:15 Bilaminar Teknik ile Lateral Yaklaşımlı Koronale Poziyone Flep Operasyonu
Gözde Vanlı Temizkanlı, Duygu Kılıç
Gözde Vanlı Temizkanlı
P-353 14:15 14:30 Çoklu Dişeti Çekilmesi Defektlerinin Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF ) ve Web Koronale Kaydırılan Flep Yöntemi ile Tedavisi: Vaka Serisi
Bilge Cansu Uzun, Esra Ercan, Mustafa Tunalı
Bilge Cansu Uzun
P-362 14:30 14:45 Oral Piyojenik Granülomada Periodontal ve Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu
Turkel Hasanzade, Hasan Hasanoğlu, Abdullah Seçkin Ertuğrul
Hasan Hasanoğlu
P-372 14:45 15:00 Tek Taraflı Çiğnemeden Kaynaklanan Lokalize Gingivitis Tedavisi: Olgu Sunumu
Aleyna Eray, Ahmet Emre İslamoğlu, Burcu Karaduman
Ahmet Emre İslamoğlu
P-376 15:00 15:15 Serbest Dişeti Grefti ve Koronale Pozisyone Flep ile Dişeti Çekilmesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Damla Akbal
Damla Akbal
P-381 15:15 15:30 Bağ Dokusu Grefti İle Diş Eti Çekilmesinin Tedavisi: Olgu Serisi
Meryem Hüsna Akkaya, Emre Yaprak, Gizem Kömürlü
Meryem Hüsna Akkaya
P-383 15:30 15:45 Serbest Diş Eti Grefti ile Yapışık Diş Eti Genişliğinin Artırılması: Olgu Serisi
Vecihe Merve Balta, Esra Güzeldemir Akçakanat
Vecihe Merve Balta
P-404 15:45 16:00 Modifiye İki Aşamalı Mukogingival Cerrahi ile Dişeti Çekilmesinin Tedavisi
Mahmud Afandiyev, Emrah Bilen, Murat Akkaya
Mahmud Afandiyev
P-406 16:00 16:15 İdiopatik Gingival Fibromatozis: Olgu Sunumu
Betül Irız, Elif Öncü, Mustafa Cihat Avunduk, Nazlı Türk
Betül Irız
P-407 16:15 16:30 Palatogingival Olukla İlişkili Periodontal Cebin Tedavisi
Resül Çolak, Fatih Erol, Murat İnanç Cengiz
Resül Çolak
P-418 16:30 16:45 Gingivektomi ve Kemik Rezeksiyonu ile Klinik Kron Boyunun Uzatılması
Elif Selin Üçer, Mahmud Afandiyev, Murat Akkaya
Elif Selin Üçer
P-422 16:45 17:00 Periodontal Açıdan Umutsuz Dişlerin Replantasyon ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Nisa Nur Dinçer, Fatma Uçan Yarkaç
Nisa Nur Dinçer
P-424 17:00 17:15 Keratinize Doku Ogmentasyonu ve Olası Dişeti Çekilmelerinin Önlenmesinde Submarjinal Serbest Dişeti Grefti: Olgu Sunumu
Nisa Nur Dinçer, Fatma Uçan Yarkaç
Nisa Nur Dinçer
P-429 17:15 17:30 Yüksek Gülme Hattı Tedavisi Ve 1 Yıllık Takibi: Olgu Sunumu
Dilek Özkan, Elif Öncü
Dilek Özkan
P-432 17:30 17:45 Yetersiz Vestibül Derinliği Olan Hastaların Serbest Dişeti Grefti İle Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Dilek Özkan, Fatma Uçan Yarkaç
Dilek Özkan
P-434 17:45 18:00 Bernard Soulier Sendromlu Periodontitis Hastada Cerrahisiz Periodontal Tedavi
Fatma Köksel Babun, Nezahat Arzu Kayar
Fatma Köksel Babun
P-447 18:00 18:15 Serbest Dişeti Grefti Yöntemiyle İmplant Çevresi Yapışık Dişeti Yetersizliğinin Tedavisi
Vesile Elif Toy
Vesile Elif Toy
P-450 18:15 18:30 Sınıf 4 Frenulum Varlığında Klasik Teknik ile Frenektomi Vaka Sunumu
İlayda İlday, Onur Öz, Gülden Işık, Ali Çekici
İlayda İlday
6 Eylül 2019, Cuma / Poster Sunum Ekranı - 7
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-452 09:00 09:15 Yumuşak Doku Agumentasyonunda Bağ Dokusu Platform Tekniğinin Kullanılması
İlker Keskiner, Ahmet Aydoğdu
İlker Keskiner
P-454 09:15 09:30 Maksiller Molar Bölgede İmplant Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Hazırlığı ile İmplant Cerrahisi Vaka Sunumu
Onur Öz, İlayda İlday, Ülkü Başer, Gülden Işık
Onur Öz
P-456 09:30 09:45 Anterior Estetik Bölgenin Otojen Blok Greft İle Ogmentasyonu
Ferhat Ozelci, Kerem Caglar Gumus, Umut Ogutucu, Mehmet Cihan Sengun
Ferhat Ozelci
P-457 09:45 10:00 Dişeti Çekilmesinin Koronale Kaydırılan Flep ile Bağ Dokusu Grefti ile Kapatılması
Ozge Gokturk, Ferhat Ozelci
Ferhat Ozelci
P-458 10:00 10:15 Dişeti Gülümsemesi Olan Hastada Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Tülin Çakır, Ali Çekici
Tülin Çakır
P-459 10:15 10:30 İleri Kemik Kaybı Olan Hastada Estetik Bölgede Rehabilitasyon: Olgu Sunumu
Tülin Çakır, Emrah Baca, Ali Çekici
Tülin Çakır
P-461 10:30 10:45 İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinde Başlangıç Periodontal Tedavinin Rolü: Vaka Raporu
Yaprak Kalkan
Yaprak Kalkan
P-462 10:45 11:00 Mandibulada Bilateral Gözlenen Dişeti Çekilmesinin Bağ Dokusu Grefti ile Tedavisi
Ebru Özkan Bütün, Şevki Güler
Ebru Özkan Bütün
P-464 11:00 11:15 Lokalize Dişeti Çekilmesinin Tedavisinde Bağ Doku Grefti: Vaka Raporu
Yaprak Kalkan
Yaprak Kalkan
P-465 11:15 11:30 Nd:YAG Lazerle Yapılan Frenektomi: Olgu Sunumu
Resul Çolak, Merve Küçükoğlu, Murat İnanç Cengiz
Resul Çolak
P-522 11:30 11:45 Gingivitisi Olan Bireylerde Sigaranın Periodontal Duruma Etkisinin Klinik Olarak İncelenmesi
Nihal Özel, Melike Serbest, Zeki Kaçar, Rümeysa Cihangir, Ülkü Başer, Funda Yalçın
Nihal Özel
P-527 11:45 12:00 Dört Farklı Vakada Kemik içi Defektlerin Tedavisi: Olgu Sunumu
Tuğba Kavalcı, Başak Şeker, Melike Demirayak Akdemir
Tuğba Kavalcı
P-550 12:00 12:15 Dudak pozisyonlandırma ile GummySmile tedavisi: Olgu sunumu
Melike Demirayak Akdemir, Başak Şeker, Tuğba Kavalcı
Melike Demirayak Akdemir
P-558 12:15 12:30 Başlangıç Periodontal Tedavinin Kısa Dönem Klinik Takibi (3 Vaka)
Gurbet Alev Öztaş, Recep Orbak
Gurbet Alev Öztaş
P-564 12:30 12:45 Ortodontik Tedavi Sonrası Miller II Çekilmenin Serbest Dişeti Greftiyle Tedavisi
Hilal Korkmaz, Kemal Üstün, Mükerrem Hatipoğlu
Hilal Korkmaz
P-577 12:45 13:00 Periimplanter Yapışık Dişeti Yetersizliğinin Rehabilitasyonu: Bir Vaka Sunumu
Damla Akbal
Damla Akbal
P-587 13:00 13:15 Peri-İmplant Mukozada Keratinize Dokunun Değerlendirilmesi ve Serbest Dişeti Grefti Uygulaması: Vaka Raporu
Nilüfer Altunbaş, Emine Pirim Görgün, Mustafa Kemal Erenler
Nilüfer Altunbaş
P-589 13:15 13:30 Miller Sınıf 2 Dişeti Çekilmesinin Laterale Pozisyone Flep Tekniğiyle Eş Zamanlı Serbest Dişeti Grefti ve Bağ Doku Grefti Kullanılarak Tedavisi: Vaka Raporu
Mustafa Kemal Erenler, Emine Pirim Görgün, Nilüfer Altunbaş
Nilüfer Altunbaş
P-625 13:30 13:45 Mandibular Gingivada Amelanotik Malign Melanom: Çok Ender Bir Olgu Sunumu
Revan Birke Koca, Gürkan Ünsal, Gökhan Kasnak, Merva Soluk Tekkeşin, İlknur Özcan, Erhan Fıratlı, Revan Birke Koca
Revan Birke Koca
P-626 13:45 14:00 Eozinofilik Granülom: Vaka Raporu
Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı, Yasemin Beliz Önder, Cem Taşkın
Yasemin Beliz Önder
P-627 14:00 14:15 Anterior Dişlerdeki Miller 3 Dişeti Çekilmesinin Minimal İnvaziv Modifiye Tünel Tekniği ile Ogmentasyonu: 6 Aylık Takip
Mehmet Cihan Şengün, Ferhat Özelçi
Mehmet Cihan Şengün
P-010 14:15 14:30 Amelogenezis İmperfekta’ nın Multidisipliner Yaklaşımla Estetik ve Fonksiyonel Rehabilitasyonu
Nazmiye Şen, Sabire İşler
Nazmiye Şen
P-017 14:30 14:45 : Tüm seramik kron yapımında preparasyon aşamasında minimal invaziv yaklaşım
Uğur Mehmet Türkyılmaz, Suna Toksavul, Muhittin Toman
Uğur Mehmet Türkyılmaz
P-024 14:45 15:00 Endodontik Tedavili Dişin CAD/CAM ile Üretilen Endokron Restorasyon ile Rehabilitasyonu
Cansu Çakır, Neşet Volkan Asar
Cansu Çakır
P-037 15:00 15:15 Tam Dişsiz Hastanın All-on-Four Tedavi Protokolü ile Protetik Rehabilitasyonu
Burcu Günal Abduljalil, Aysa Ayalı
Burcu Günal Abduljalil
P-044 15:15 15:30 Zirkonyum ile Ön Dişlerin Estetik ve Fonksiyonel Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu
Aybike Kılıç, Suat Yaluğ
Aybike Kılıç
P-050 15:30 15:45 Fonksiyon ve Estetiğin Birlikteliği: Olgu Sunumu
Onur Doğan Dağ, Osman Nuri Tosun, Ali Kemal Özdemir
Osman Nuri Tosun
P-051 15:45 16:00 Dikey Boyutu Yükseltilen Hastada Tam-Ark Restorasyonun T-Scan III ile Uyumlanması
Elif Didem Demirdağ, Duygu Karakış
Elif Didem Demirdağ
P-052 16:00 16:15 Locator Bağlantı Sistemi İle Üretilmiş İmplant Destekli Overdenture: Vaka Raporu
Amr Abugofa, Özay Önöral
Amr Abugofa
P-059 16:15 16:30 Anterior Estetik Restorasyonlar için Zirkonya Esaslı İmplant Dayanakları
Seda Üstün, Elif Aydoğan Ayaz
Seda Üstün
P-064 16:30 16:45 Laminate Veneer Restorasyonların Farklı İki Endikasyonda Uygulanması
Feyza Aksu, Ceren Üçgül, Neslin Velioğlu
Feyza Aksu
P-067 16:45 17:00 Estetik Bölgede Hareketli Protez Endikasyonu Varlığında Alternatif Tedavi Seçeneği
Umut Özdal, Ayşegül Kurt, Ahmet Altuğ Çilingir
Umut Özdal
P-068 17:00 17:15 Maksiller Anterior Eroziv Dişlerin Laminate Veneer İle Estetik Restorasyonu: Olgu Sunumu
Ayşe Rençber
Ayşe Rençber
P-074 17:15 17:30 Fiber Destekli Adeziv Köprü ile Anterior İki Diş Eksikliğinin Restorasyonu: Olgu Sunumu
Gülsüm Türkmen, Serkan Sarıdağ
Gülsüm Türkmen
P-076 17:30 17:45 Periodontal Splint İşlevli Adeziv Köprü Uygulaması: Olgu Sunumu
Feyza Aksu, Neslin Velioğlu, Seda Cengiz
Feyza Aksu
P-090 17:45 18:00 Koruyucu Rezin Materyalinin Rezin Nano-Seramik Materyallerin Renk Stabilitesine Etkisinin İn-Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Sedanur Turgut
Sedanur Turgut
P-092 18:00 18:15 All-on-Four Konsepti ile Protetik Tedavi: İki Olgu Sunumu
Şükriye Ece Geduk, Neslin Velioğlu
Şükriye Ece Geduk
P-097 18:15 18:30 Konjenital Olarak Eksik Olan Üst Yan Kesici Dişlere Multidisipliner Yaklaşım
Mehmet Gagari Caymaz, Özay Önöral
Mehmet Gagari Caymaz
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 1
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-104 09:00 09:15 Protetik Tedavi Planlamasında Dijital Yüz Tarama Sisteminin Kullanılması: Olgu Sunumu
Berk Bilgen, Sina Saygılı, Elvan Biren, Tonguç Sülün
Berk Bilgen
P-106 09:15 09:30 İmplant Uygulaması Sonrası Okluzal Mesafenin Yeterli Olmadığı Vakada Multidisipliner Tedavi
Servet Özkaya, Gözde Memişoğlu, Ahmet Altuğ Çilingir
Servet Özkaya
P-115 09:30 09:45 Rezin Nano Seramikten İnley Tutuculu Sabit Protez Yapımı İçin Modifiye Bir Teknik Uygulanması
Merve Bankoğlu Güngör, Engin Esentürk, Seçil Karakoca Nemli
Engin Esentürk
P-117 09:45 10:00 Mikrostomili Hastada Diş Eksikliklerinin Protetik Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Zeynep Aydın Sapmaz, Gaye Sağlam
Zeynep Aydın Sapmaz
P-118 10:00 10:15 Tİ-base Abutmentlar ile Protetik Rehabilitasyon: 3 Olgu Sunumu
Sinem Bayram, Berkay Tokuç, Bahadır Kan, Mehmet Fatih Coşkunses, Serkan Sarıdağ
Sinem Bayram
P-121 10:15 10:30 Maksiller İmplant-Destekli Sabit Hibrit Ve Mandibular Sabit Protez İle Rehabilitasyon
Kübra Tokay, Sibel Ezgi Bostancıoğlu, Evşen Tamam
Kübra Tokay
P-128 10:30 10:45 Anterior Dişlerin Lityum Disilikat Tam Seramik Kronlar ile Estetik Rehabilitasyonu: Bir Vaka Raporu
Cansu Karahan Gündüz, Mustafa Kemal Erenler
Cansu Karahan Gündüz
P-140 10:45 11:00 Estetik Şikayeti Olan Hastalarda Laminate Veneer Uygulamaları: İki Olgu Raporu
Kübra Güneş Arkaç, Ümmü Habibe Erdağ, Gaye Sağlam
Kübra Güneş Arkaç
P-143 11:00 11:15 Anterior Bölgenin Adeziv Köprü Uygulamalarıyla Estetik Olarak Rehabilitasyonu
Merve Aydın, Tuğrul Kaya, Seda Cengiz
Merve Aydın
P-144 11:15 11:30 Tekrarlayan Maksiller Rezeksiyon Sonrası Defektin Protetik Rehabilitasyonu:Olgu Sunumu
Gülsüm Doğru, Elif Demiralp, Hatice Sevmez
Gülsüm Doğru
P-147 11:30 11:45 Aynı Hastada CAD/CAM Sisteminde Farklı Seramik Restorasyonlarla Rehabilitasyon-Olgu Sunumu
Elif Demiralp, Gülsüm Doğru, Hatice Sevmez
Elif Demiralp
P-149 11:45 12:00 Maksiller Anterior Dişlerin Full Seramik Materyal İle Estetik Olarak Rehabilitasyonu
Tuğrul Kaya, Merve Aydın, Ayşegül Köroğlu, Onur Şahin
Tuğrul Kaya
P-150 12:00 12:15 Anterior Tek Diş Eksikliklerinin İmplant Destekli Protetik Rehabilitasyonu: Üç Olgu Sunumu
Kübra Güneş Arkaç, Ümmü Habibe Erdağ, Ayşegül Köroğlu, Onur Şahin
Kübra Güneş Arkaç
P-155 12:15 12:30 Parsiyel dişsiz mandibulanın {Toronto} protez ile rehabilitasyonu: Vaka raporu
Almira Ada Diken Türksayar, Selva Süme Keşir, Saadet Sağlam Atsü, Ebru Olgun
Almira Ada Diken Türksayar
P-161 12:30 12:45 Tam Dişsiz Hastanın Sabit İmplant Üstü Zirkon-Porselen Restorasyonlar ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Koray Soygun
Koray Soygun
P-162 12:45 13:00 Ektodermal Displazili Hastanın Protetik Açıdan Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Çise Özal, M. Mutahhar Ulusoy
Çise Özal
P-166 13:00 13:15 Bipolar Hastalarda Tedavi Planları ve Bruksizm Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Özlem Oflezer, Kürşat Altınbaş, Berna Gökkaya
Özlem Oflezer
P-167 13:15 13:30 Tam Dişşiz Hastanın All-On-4 Tedavi Protokolü ile İmmediat Rehabilitasyonu
Cemil Birand, Sevcan Kurtulmuş Yılmaz, Hasan Güney Yılmaz
Cemil Birand
P-174 13:30 13:45 Tam Seramik Restorasyon ile Anterior Estetiğin Sağlanması: Olgu Sunumu
Şeyda Ulaşlı, Mesut Köksal, Gözde Özköylü, Çağrı Ural
Şeyda Ulaşlı
P-179 13:45 14:00 Konjenital Kama Maksiller Yan Kesici Dişlerin Estetik ve Protetik Rehabilitasyonu(1 olgu sunumu)
Gamze Karaman
Gamze Karaman
P-181 14:00 14:15 Dikey Boyut Kaybı Ve Sınıf III Maloklüzyon Varlığında Protetik Yaklaşım
Ceren Üçgül, Gaye Sağlam
Ceren Üçgül
P-184 14:15 14:30 İmplant Destekli Hareketli Bölümlü Protez: Olgu Sunumu
Kübra Aycan, Tuğçe Merve Ordueri Kılavuz, Tuba Lina Gülakar, Muzaffer Ateş
Kübra Aycan
P-189 14:30 14:45 Maksiller Sinüs Defektli Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Ayşe Karabaş, Mesut Tuzlalı, Güler Yıldırım Avcu, Buse Çebi Gül
Ayşe Karabaş
P-191 14:45 15:00 Aşırı Kron Harabiyeti Olan Dişlerin Endokronlarla Rehabilitasyonu
Zeynep Aydın Sapmaz, Onur Şahin, Ayşegül Köroğlu
Zeynep Aydın Sapmaz
P-193 15:00 15:15 Periapikal Lezyonlu Maksiller Santral Dişte İmmediat İmplantasyon ve İmmediat Restorasyon: Vaka Raporu
Muhammet Karcı, Mustafa Serdar Evginer
Muhammet Karcı
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 2
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-199 09:00 09:15 İmplant Üstü Tüm Ağız Sabit Restorasyonlarda Açık Kaşık Ölçü Yöntemi: Olgu Sunumu
Kübra Nur Tad, Muhammed Kahkeci, Ayhan Gürbüz, Sema Murat
Kübra Nur Tad
P-204 09:15 09:30 Alternatif Tedavi Seçeneği Olarak Fiber Köprü - Olgu Sunumu
Onur Altuğ Sakallı, Selim Erkut
Onur Altuğ Sakallı
P-207 09:30 09:45 IPS E.max Press ile Maksiller Anterior Dört Diş Restorasyonu
Aslı Kaymaz, Asude Dilek Nalbant
Aslı Kaymaz
P-209 09:45 10:00 Teleskop Tutuculu Protez ve All On Four Tedavi Konseptinin Kullanılarak Tam Dişsiz Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Raporu
Meryem Önder Şahin, Merve Dede, Simge Eyidoğan, Fatma Ünalan
Simge Eyidoğan
P-221 10:00 10:15 Emax Tam Seramik İle Restore Edilen 3 Olgu Sunumu
Furkan Karamustafa, Elif Aydoğan Ayaz
Furkan Karamustafa
P-226 10:15 10:30 Teleskopik Overdenture Protezler: Orofarinks Kanseri Tedavisi Geçiren Bir Hastanın Rehabilitasyonu
Sebnem Yilmaz, Ferhan Egilmez, Nevin Tas, Isil Cekic Nagas
Ferhan Egilmez
P-228 10:30 10:45 Diş Renklenmesi Olan Bir Hastada Anterior Zirkonya Restorasyon Uygulaması: Olgu Sunumu
Nevin Tas, Ferhan Egilmez, Sebnem Yilmaz, Isil Cekic Nagas
Nevin Tas
P-231 10:45 11:00 Kronik Böbrek Rahatsızlığı Olan Hastalarda Diş Sayısı, Protez Durumu ve Beslenme Arasındaki İlişki
Hatice Sevmez, Merve Bankoğlu Güngör, Hasan Yeter, Yasemin Erten, Şehri Elbeg
Hatice Sevmez
P-236 11:00 11:15 Amelogenezis İmperfektalı Hastada Estetik Ve Fonksiyonun Sağlanması: Bir Olgu Sunumu
Muharrem Gürler, Bekir Eşer, Esra Keklik, Bayram Çelikel
Muharrem Gürler
P-242 11:15 11:30 Anterior Diş Kaybı Olan Hastaların Protetik Rehabilitasyonu: İki Olgu Raporu
Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş, Ferhan Eğilmez
Gheyath Munadhil Azeez
P-246 11:30 11:45 Tek Seansta Seramik Bireysel Dayanak İle Çıkış Profili: Olgu Raporu
Efe Aksoy, Muharrem Erhan Çömlekoğlu, Mine Dündar Çömlekoğlu
Efe Aksoy
P-248 11:45 12:00 Tam Dişsiz Yarık Dudak-Damak Hastasının İmplant Üstü Bar Tutuculu Obturatörle Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Özgül Gülenç, Ömer Suat Yaluğ
Özgül Gülenç
P-251 12:00 12:15 Servikal Bölgedeki Gingival Renklenmenin Zirkonya Restorasyonlar ile Maskelenmesi
Şebnem Yılmaz, Ferhan Eğilmez, Nevin Taş, Işıl Çekiç Nagaş
Işıl Çekiç Nagaş
P-257 12:15 12:30 Multidisipliner Yaklaşım İle Gülüş Tasarımı: Olgu Sunumu
Lina Tuba Gülakar, Tuğçe Merve Ordueri Kılavuz, Kübra Aycan, Mehmet Muzaffer Ateş
Lina Tuba Gülakar
P-261 12:30 12:45 Rehberli Cerrahi ve Peek Altyapılı Hibrit Protez ile Tedavi Protokolü: Olgu Sunumu
Kerem Kılıç, Ahmet Emin Demirbaş, Özden Melis Durmaz
Özden Melis Durmaz
P-262 12:45 13:00 Yarık Dudak Damaklı Hastanın Sabit Bölümlü Protezle Estetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu
Betül Cengiz, Fatih Mehmet Korkmaz
Betül Cengiz
P-264 13:00 13:15 Azalmış İnteroklüzal Mesafenin İmplant Destekli Protetik Rehabilitasyonu: Olgu sunumu
Melike Özlem Eken, Farboud Bonabian, Gülsüm Ceylan
Melike Özlem Eken
P-272 13:15 13:30 Diestemanın Adeziv Restorasyon ile Estetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu
Emre Çelikdoğan, Esra Talay Çevlik, Musa Şamil Akyıl
Emre Çelikdoğan
P-273 13:30 13:45 Ateşli Silah Yaralanmasıyla Oluşan Maksiller ve Mandibular Defektin Protetik Rehabilitasyonu
Merve Aydın, Tuğrul Kaya, Onur Şahin, Ayşegül Köroğlu
Merve Aydın
P-284 13:45 14:00 Çürük Nedeniyle Harap Olmuş Üst Ön Bölge Dişlerin Protetik Restorasyonu
Emre Zorlu, Işıl Sarıkaya
Emre Zorlu
P-285 14:00 14:15 Tek Diş Eksikliğinde İmplant Destekli Sabit Protez Öncesi Dişeti Şekillendirmesi
Ayşegül Atilla, Fatma Ayşe Şanal, Aylin Örenç
Ayşegül Atilla
P-286 14:15 14:30 Üst Ön Grup Dişlerin Zirkonya Alt Yapılı Seramik ile Restorasyonu
Süha Kuşçu, Yeliz Hayran
Süha Kuşçu
P-287 14:30 14:45 Üst Anterior Tek Diş Eksikliğinin İmplant Destekli Sabit Restorasyon ile Tedavisi
Süha Kuşçu, Yeliz Hayran
Süha Kuşçu
P-288 14:45 15:00 Üst Santral Diş Eksikliğinin İmplant Uygulaması Sonrası Protetik Restorasyonu
Aliye İpek Dolar, Işıl Sarıkaya
Aliye İpek Dolar
P-294 15:00 15:15 Çapraşık ve Renklenmiş Üst Keser Dişlerin Estetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu
Berkman Albayrak, Hatice Sağlam, Funda Bayındır
Berkman Albayrak
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 3
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-296 09:00 09:15 Kist Rezeksiyonuna Bağlı Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Aylin Örenç, Fatma Ayşe Şanal, Ayşegül Atilla
Aylin Örenç
P-297 09:15 09:30 İmplant ve Zirkonyum Destekli Tam Seramik Restorasyonlarda Estetik: Bir Olgu Sunumu
Afra Eda Karadayı, Kaan Yerliyurt
Afra Eda Karadayı
P-319 09:30 09:45 Zirkonyum Seramik Sistemi İle Estetik Anterior Kron: Klinik Vaka Raporu
Gözde Kaya, Onur Doğan Dağ
Gözde Kaya
P-320 09:45 10:00 Dikey Boyut Kaybı Olan Bir Hastanın Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu
Büşra İncesu, Murat Kurt, Berfim Güner
Büşra İncesu
P-321 10:00 10:15 Periodontal Yapının Etkilendiği Hastalarda Protetik Rehabilitasyon: İki Vaka Sunumu
Ayşe Kardelen Yılmaz, Kübra Değirmenci
Ayşe Kardelen Yılmaz
P-323 10:15 10:30 Okluzal Vertikal Boyut Kaybının Estetik Ve Protetik Rehabilitasyonu
Yasemin Akbaş, Hamiyet Kılınç
Yasemin Akbaş
P-327 10:30 10:45 CAD/CAM Yöntemiyle Rezin Nano-Seramik Onley Restorasyon
Betül Arslan, Ceyda Başak İnal, Levent Nalbant
Betül Arslan
P-330 10:45 11:00 Total Dişsiz Bir Hastanın All-on-4 Konsepti ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Elif Yeğin, Mobin Nesiri
Elif Yeğin
P-332 11:00 11:15 Class-ııı ve Çapraz Kapanış İlişkisi Olan Hastada Tüm Ağız Metal Destekli Porselen Restorasyon
Alaaddin Kılıçaslan, Hanefi Kurt, Çağrı Delilbası
Alaaddin Kılıçaslan
P-357 11:15 11:30 Bölümlü Protezlerde Retansiyonu Arttırıcı Kombine Hassas Tutucu ve Kroşe Uygulaması
Semih Arkoy, Muhammed Mutahhar Ulusoy
Semih Arkoy
P-380 11:30 11:45 Estetik Gereksinime İhtiyaç Duyulan Antibiyotik Kaynaklı Renklenmiş Dişlerin Protetik Restorasyonu
Suzan Uğur, Burcu Günal Abduljalil
Suzan Uğur
P-392 11:45 12:00 Depigmentasyon Tekniği ve Tam Seramik Restorasyonlar Kullanılarak Estetik Rehabilitasyonun Sağlanması
Burcu Günal Abduljalil, Hasan Güney Yılmaz
Burcu Günal Abduljalil
P-403 12:00 12:15 Total Dişsiz Hastanın İmplant Üstü Sabit Protez İle Rehabilitasyonu
Berat Doğukan Ekici, Selin Abay, Erkan Sancaklı
Berat Doğukan Ekici
P-413 12:15 12:30 Atrofik Çenelerin Malo Bridge Destekli All-on-Four Konsepti ile Tedavisi
Hamiyet Güngör, Elif Yiğit
Hamiyet Güngör
P-435 12:30 12:45 Periodontal Nedenlerle Çekilen Maksiller Santral Dişin Gövde Olarak Kullanılarak Fiber Destekli Adeziv Köprü Restorasyonu
Gamze Karaman
Gamze Karaman
P-449 12:45 13:00 Eozinofilik Granüloma Tanılı Genç Erkek Hastanın Protetik Rehabiltasyonu: Olgu Sunumu
Buse Çebi Gül, Numan Tatar
Buse Çebi Gül
P-453 13:00 13:15 Applegate Ölçü Tekniği İle Üretilmiş Hareketli Bölümlü Protez Tasarımı: Vaka Sunumu
Hanife Kurt, Baris Kara, Derya Sagiroglu
Derya Sagiroglu
P-455 13:15 13:30 Travma Sonucu Kaybedilen Maksiller Santral Dişin İmmediat İmplantasyon Sonrası Geçici ve Daimi Restorasyonu
Aslıhan Sever, Ender Akan
Aslıhan Sever
P-460 13:30 13:45 Uygun Pozisyonda Yerleştirilmemiş Dental İmplantların Protetik Tedavisi: Vaka Raporu
Emine Gürsoy, Nihal Tokar, Emre Tokar
Emine Gürsoy
P-466 13:45 14:00 Renk ve Şekil Anomalisi Olan Anterior Dişlerin Estetik Rehabilitasyonu
Begüm Ünlü Kurşun, Ender Akan
Begüm Ünlü Kurşun
P-467 14:00 14:15 Rehabilitation of Functional Class III Patients with Fixed Prosthesis
Mehmet Uğur, Tuğba Aycan Eryurt, İdris Kavut, Hasan Camcı
Mehmet Uğur
P-470 14:15 14:30 Tek Taraflı Serbest Sonlu Diş Eksikliğinde Kısa Dental İmplant Uygulaması
Yakup Boz, Sadullah Üçtaşlı
Yakup Boz
P-471 14:30 14:45 Spectroshade Micro ile Farklı Renkteki Dişlerin Protetik Rehabilitasyonu
Büşra Tekin
Büşra Tekin
P-530 14:45 15:00 Farklı Dental Porselen Sistemlerinin Renk Değişimlerinin Araştırılması
Mehmet Çagatay Ulucan, Giray Bolayır, Melek Kılıç
Melek Kılıç
P-531 15:00 15:15 Aşırı Kron Harabiyeti Olan 43 Numaralı Dişin Ekstrüze Edilmesi ve Kron İle Restorasyonu
Mehmet Emekli, Tahir Karaman
Mehmet Emekli
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 4
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-534 09:00 09:15 İskeletsel Sınıf III İlişkiye Sahip Hastaya Hibrid Protez Yapılması: Olgu Sunumu
Ümmü Habibe Erdağ, Onur Şahin, Ayşegül Köroğlu, Kübra Güneş Arkaç
Ümmü Habibe Erdağ
P-539 09:15 09:30 Komplike Kron Kök Kırığı Varlığında Estetik ve Fonksiyonun Sağlanması: Bir Olgu Sunumu
Muharrem Gürler, Bekir Eşer, Esra Keklik, Bayram Çelikel
Muharrem Gürler
P-542 09:45 10:00 Maksiller Ön Bölge İmplant Üstü Restorasyonda Diş Eti Şekillendirilmesi
Işıl Turp, Aslı Sıncı
Aslı Sıncı
P-545 10:00 10:15 Endodontik Tedavi Uygulanmış Dişin Minimal İnvaziv Endokron ile Restorasyonu
Seda Yıldırım, Onur Altuğ Sakallı
Seda Yıldırım
P-548 10:15 10:30 Üç-İmplant-Tutuculu Maksiler Overdenture Uygulamasının Üç Yıllık Klinik Değerlendirilmesi
Zeynep İlayda Konukçu, Halis Kurnaz, Sadullah Üçtaşlı
Zeynep İlayda Konukçu
P-549 10:30 10:45 Minimal İnvaziv Yaklaşımla Estetik Rehabilitasyon Olgu Sunumu
Nalan Vardar Koşun, Hüseyin Mehmet Kurtulmuş, Merve Öztek Koçer, Semra Özkan
Merve Öztek Koçer
P-553 10:45 11:00 Tam Dişsiz Atrofik Maksillada All-On-Four Konsepti ve Zigoma İmplantları ile Alternatif Tedavi Yaklaşımları: İki Olgu Raporu
Pelin Atalay, Tansel Hamza Pars
Pelin Atalay
P-554 11:00 11:15 İmplant Destekli Sabit Parsiyel Protez Abutment Kırığı Tedavisi: Vaka Raporu
Hüseyin Ozan Temizkanlı, Samir Fetullayev, Hasan Önder Gümüş
Hüseyin Ozan Temizkanlı
P-556 11:15 11:30 Maksiller Defekt Bulunan Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu sunumu
Ümmü Habibe Erdağ, Onur Şahin, Ayşegül Köroğlu, Kübra Güneş Arkaç
Ümmü Habibe Erdağ
P-565 11:30 11:45 Komplike Kuron Kök Kırığının Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Raporu
Canan Sabak, Kübra Değirmenci, Seda Tan İpek
Canan Sabak
P-566 11:45 12:00 Parsiyel Protez Kullanan Bruksist Hastaya Gece Protezi Uygulanması: Olgu Sunumu
Onur Çınar Kaya, Süleyman Agüloğlu
Onur Çınar Kaya
P-568 12:00 12:15 Bruksizmde Metal Destekli Porselenle Full Mouth Restorasyonu ve Dikey Boyut Rekonstrüksiyonu
Seda Pektaş, Yasemin Keskin
Seda Pektaş
P-569 12:15 12:30 Maksiller Dişlerin Tam Seramik Restorasyonlar ile Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Suzan Uğur, Burcu Günal Abduljalil
Suzan Uğur
P-572 12:30 12:45 CAD/CAM ile Üretilen Zirkonyum Altyapılı Hibrit Protez Uygulaması: Olgu Sunumu
Sümeyye Koç, Serkan Sarıdağ, Eser Tutuş, Bahadır Kan
Sümeyye Koç
P-576 12:45 13:00 Lamineyt Vener'in Dijital Üretimi ve Tasarımı: Olgu Sunumu
Egemen Sezen, Hüseyin Kurtulmuş, Merve Üstek Koçer, Ebrahim Paknahad
Merve Üstek Koçer
P-580 13:00 13:15 Anterior Bölgede Tam Seramik Kron Ve Porselen Laminate Veneer Uygulaması
Fidan Hasanzade, Merve Çakırbay Tanış, Kürşat Eser
Merve Çakırbay Tanış
P-588 13:15 13:30 Tam Dişsiz Mandibulanın İmplant Destekli Sabit Protezlerle Rehabilitasyonu
Hülya Çetin, Kerem Çağlar Gümüş, Gökçe Eröz
Hülya Çetin
P-616 13:30 13:45 Diş Hekimliğinde Konservatif Tedavinin Önemi
Gülşah Kara, Erkan Kara
Gülşah Kara
P-617 13:45 14:00 Anterior İmplant Destekli Sabit Restorasyonda Protetik Olarak Yönlendirilmiş Yumuşak Doku İyileşmesi: Olgu Sunumu
Nilgün Alper Kaygusuz, Alper Gültekin, Elif Pak Tunç
Nilgün Kaygusuz
P-619 14:00 14:15 Alt Tam Protez ve Hareketli Protezlerde Yaşanan Sorunlara Fonksionel Çözümler; Vaka Sunumu
Mehtap Üngör
Mehtap Üngör
P-620 14:15 14:30 Ön Bölgenin Estetik Rehabilitasyonunda Tedavi Öncesi Planlama: Olgu Sunumları
Elham Mazlouminia, Nilgün Kaygusuz, Elif Pak Tunç
Elham Mazlouminia
P-622 14:30 14:45 Aşırı Kron Harabiyeti Olan 12 Numaralı Dişin, Pattern Rezin Kullanılarak Direkt Yöntemle Döküm Post-Kor Üretilmesi Ve Kron Restorasyonu
Mehmet Emekli, Tahir Karaman
Mehmet Emekli
P-624 14:45 15:00 Anterior Defektli Hastanın İmplant Destekli Sabit Protezlerle Rehabilitasyonu
Dilara Şehrize Uğuz, Aslıhan Kutluk, Berk Arınkan, Firdevs Betül Tuncelli
Dilara Şehrize Uğuz
P-635 15:00 15:15 Yumuşak Doku Şekillendirmesi Yapılan Hastada {Estetik Köprü Restorasyonu}:Olgu Sunumu
Melek Sultan Kiraz, Pınar Çevik
Melek Sultan Kiraz
P-541 15:15 15:30 Diş Eti Porseleni Kullanılarak Hazırlanan Sabit Parsiyel Protezler
Gülden Sınmazışık
Gülden Sınmazışık
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 5
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-004 09:00 09:15 Kama Lateral Dişlerin Kompozit Rezin İle Estetik Restorasyonu:Olgu Sunumu
Betül Kübra Kurucu, Emel Karaman
Betül Kübra Kurucu
P-027 09:15 09:30 Anterior Dişlerde Estetik Yaklaşımlar ve Kompozit: Olgu Sunumu
Sümeyye Tuncer, Eda Güler
Sümeyye Tuncer
P-034 09:30 09:45 Anterior Dişlerde Form Bozukluğunun Ortodontik Tedavi Sonrası Kompozit Rezin ile Restorasyonu
Esra Aktürk, Özden Özel Bektaş
Esra Aktürk
P-047 09:45 10:00 Anterior Diastema Vakasına Direkt Kompozit Restorasyon İle Estetik Rehabilitasyon: Vaka Sunumu
Özlem Ünal
Özlem Ünal
P-057 10:00 10:15 Kama Şekilli Lateral ve Konjenital Lateral Eksikliğine Bağlı Diastemaların Kompozit ile Kapatılması
Elif İpek Kılıç, İhsan Hubbezoğlu
Elif İpek Kılıç
P-063 10:15 10:30 Anterior Tek Diş Eksikliğinin Fiber Adeziv Köprü ile Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu - 4 aylık takip
Ceyda Gündoğdu, Oya Bala
Ceyda Gündoğdu
P-070 10:30 10:45 Anterior Tek Diş Eksikliğinin Fiber ile Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Kullanarak Restorasyonu: Olgu Sunumu
Alem Coşgun, Halenur Altan
Alem Coşgun
P-073 10:45 11:00 Komplike Olmayan Kuron Kırığının Restorasyonu: Bir Yıllık Takibi
Sena Kargı, Neslihan Tekçe, Emre Özel
Sena Kargı
P-075 11:00 11:15 Diastema ve Aks Bozukluğunun Estetik Rehabilitasyonu: İki Olgu Sunumu
Oğuzhan Baldıran, Ertan Ertaş
Oğuzhan Baldıran
P-080 11:15 11:30 Periodontal Tedavi Sonrası Direkt Kompozit Uygulama ile Diastema Tedavisi: Olgu Sunumu
Sebahat Melike Durukan, Soley Arslan
Sebahat Melike Durukan
P-111 11:30 11:45 CAD/CAM Teknolojisi İle Maksiller Anterior Dişlerin Restorasyonu
Songül Kılıç, Mine Betül Üçtaslı, Gizem Demir
Songül Kılıç
P-113 11:45 12:00 Travmaya Uğramış Dişlerdeki Eski Kompozit Restorastonların Çoklu Tabakalama Tekniğiyle Yenilenmesi
Bilal Yaşa, Ezgi Doğan
Ezgi Doğan
P-119 12:00 12:15 Uyku Bruksizmi Olan Hastalarda, Aşınmış Anterior Dişlerin ve Çoklu Diestemaların Direkt Kompozit Veneer Ve Gece Koruyucusu İle Tedavisi: Bir vaka Raporu
Omar Faez Abdulateef, Nevin Çobanoğlu
Omar Faez Abdulateef
P-123 12:15 12:30 Kama Lateral Dişin Direkt Rezi̇n Kompozi̇t Ile Estetik Rehabilitasyonu
Zuhal Kam, Oya Bala
Zuhal Kam
P-126 12:30 12:45 Travmaya Uğramış Anterior Dişlerde Oluşan Komplike ve Komplike Olmayan Kron Kırıklarının Restorasyonu
Esin Çöltekin, Mine Betül Üçtaşlı
Esin Çöltekin
P-135 12:45 13:00 Maksiller Premoların Kombine Restorasyonunun Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Laden Güleç Alagöz, Aziz Çalışkan, Nuran Ulusoy
Aziz Çalışkan
P-136 13:00 13:15 Travma Sonucu Kırılmış Ön Dişlerin Direkt Kompozit Rezinle Restorasyonu: Üç Olgu Sunumu
Enes Kılıç, Zülal Tekiroğlu Yelken, Emine Şirin Karaaslan
Enes Kılıç
P-151 13:15 13:30 Polidiastema Ve Form Bozukluğunda Kompozit Rezinler
Begüm Erpaçal
Begüm Erpaçal
P-170 13:30 13:45 Travma Sonucu Kırılan Ön Dişlerin Tabakalama Tekniği ile Restorasyonu
Begüm Berkmen, Neslihan Arhun
Begüm Berkmen
P-180 13:45 14:00 Yaygın Çürük Lezyonlarının Kompozit Rezinlerle Estetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu
Handan Yildirim, Sevda Bilim, Aylin Çilingir
Handan Yildirim
P-197 14:00 14:15 Polidiastema Vakalarına Direkt Kompozit Rezin Uygulamaları: Olgu Sunumu
Dilara Yıldız, Ebru Uslu Cender
Dilara Yıldız
P-222 14:15 14:30 Orta Hat Diastemalarının Direk Kompozit Rezinlerle Estetik Rehabilitasyonu: İki Olgu Sunumu
Gizem Ayan, Burak Dayı
Gizem Ayan
P-255 14:30 14:45 Devital Beyazlatma Uygulanan Dentinin Optik Özelliklerinin İncelenmesi
İzgen Karakaya, Tağmaç Özberk
Tağmaç Özberk
P-280 14:45 15:00 Virgül-Şekilli Santral Dişlerin Direkt Tabakalı Kompozit Rezin Uygulamasıyla Estetik Rehabilitasyonu
Gizem Keskin, Esra Ergin, Melek Dilek Turgut
Gizem Keskin
P-282 15:00 15:15 Kompozit Rezin İle Diastema Kapatılması:Vaka Raporu
Olcay Eroğlu, Perihan Özyurt
Olcay Eroğlu
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 6
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-283 09:00 09:15 Direkt Kompozit Restorasyonlar ile Diastema Kapatılması: 2 Olgu Sunumu
Şeyma Çelen Acer, Adil Nalçacı
Şeyma Çelen Acer
P-291 09:15 09:30 Direkt Kopmozit Lamina ile Polidiastema Vakasının Tedavisi
Cihan Şahin
Cihan Şahin
P-300 09:30 09:45 Polidiastemanın Restoratif Tedavisi: Vaka Raporu
Elif İlgi Sancak, Neslihan Tekçe, Emre Özel, Fatma Aytaç
Elif İlgi Sancak
P-304 09:45 10:00 Direkt Kompozit Rezin Uygulaması ile Etkili Bir Gülüş Tasarımı: Olgu Sunumu
Gizem Ayan, Burak Dayı
Gizem Ayan
P-318 10:00 10:15 Komplike Kuron Kırığının Fiber Post Destekli Kompozit Restorasyonu: 9-aylık Takip
Selen Bozkaya, Neslihan Tekçe, Emre Özel
Selen Bozkaya
P-322 10:15 10:30 Anterior Dişlerin Silikon İndeks Kullanılarak Estetik Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Hatice Tepe, Özgür Irmak
Hatice Tepe
P-336 10:30 10:45 Anterior Diastema Vakasının Direkt Kompozit Restorasyonla Rehabilitasyonu
Sümeyra Topcu, Haluk Emre Özel, Neslihan Tekçe
Sümeyra Topcu
P-342 10:45 11:00 Devital Beyazlatma ve Yaygın İnsizal Bölge Kırıklarının Restorasyonu: Olgu Sunumu
Yasemin Çakmakçı, Nuray Attar
Yasemin Çakmakçı
P-343 11:00 11:15 Eski Restorasyonların Değişimi, Diş Akslarının Kompozitle Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Sinem Süslü, Cansu Atalay
Sinem Süslü
P-345 11:15 11:30 Kserostomia Hastasında Yaygın Çürüklerin Estetik Rehabilitasyonu; 3 Aylık Klinik Takip
Cansu Yıkıcı, Suat Özcan
Cansu Yıkıcı
P-352 11:30 11:45 Mine Hipoplazisi Görülen Dişin Rezin İnfiltrasyon Tekniği ile Tedavisi: Vaka Sunumu
Özlem Ünal
Özlem Ünal
P-354 11:45 12:00 İndirekt Kompozit Rezin Tekniği ile Kuron Restorasyonun 36 Ay Klinik Takibi
Hanife Şeyma Akman, Neslihan Tekçe, Emre Özel
Hanife Şeyma Akman
P-355 12:00 12:15 Kanal Tedavisi Sonucu Renklenmiş Dişin Restoratif Tedavisi, Vaka Sunumu
Esin Ülper, Cafer Türkmen, Zühre Hale Cimilli, Nevin Kartal
Esin Ülper
P-361 12:15 12:30 Ön Bölgede Kompozit Rezin Restorasyonlarla Estetik Yaklaşımlar: 2 Olgu Sunumu
Ezgi Ölçer, Yusuf Ziya Bayındır
Ezgi Ölçer
P-382 12:30 12:45 Travmaya Bağlı Oluşan Kırığın Restorasyonu: Olgu Sunumu
Nuray Attar, Yasemin Çakmakçı
Nuray Attar
P-394 12:45 13:00 Maksiller Anterior Kron Kırığının Silikon Anahtar Yöntemi ile Restoratif Tedavisi: Bir Olgu Raporu
Merve Öztürk, Gülensu Türkyılmaz, Fatma Aytaç Bal
Merve Öztürk
P-401 13:00 13:15 Santral Dişlerdeki Eski Pin-Retansiyonlu Kompozit Restorasyonların Yenilenmesiyle Yapılan Gülüş Tasarımı
Bilal Yaşa, Hale Başgül
Hale Başgül
P-402 13:15 13:30 Abraze ve Eroze Anterior Dişlerin Direkt Kompozit Laminalarla Estetik Tedavisi
Bilal Yaşa, Özge Ezgi Kaya
Özge Ezgi Kaya
P-415 13:30 13:45 Anterior Kırık Olgularının Estetik Rehabilitasyonu
Gül Yılmaz, Alper Kapdan
Gül Yılmaz
P-421 13:45 14:00 Asimetrik Diastemaların Kompozit Rezin İle Estetik Rehabilitasyonu
Tuğba Nur Kalender, Ecem Doğan, Begüm Büşra Cevval Özkoçak
Tuğba Nur Kalender
P-423 14:00 14:15 Ön Bölge Diş Eksikliğinin Adeziv Köprü ile Restorasyonu: Olgu Sunumu
Mine Başan Tosun, Batu Can Yaman, Hatice Tepe
Mine Başan Tosun
P-426 14:15 14:30 Üst Keser Dişler Arasındaki Diastemanın Kompozit Rezin ile Restorasyonu
Musa Acartürk, Suzan Cangül
Musa Acartürk
P-441 14:30 14:45 Hipoplazili Anterior Dişlerin Kompozit Laminate Veneer İle Restorasyonu: Bir Olgu Sunumu
Ayşegül Karaarslan, Serra Kutlu, Özden Özel Bektaş
Serra Kutlu
P-443 14:45 15:00 Lateral Diş Eksikliği Vakasında Estetik Diş Hekimliği ve Ortodontik Tedavi
Esra Mutluol, Furkan Mutluol, Zehra Ileri
Furkan Mutluol
P-446 15:00 15:15 İskeletsel Sınıf III Maloklüzyon ve Lateral Diş Eksikliğinin Multidisipliner Tedavisi
Esra Ulusoy Mutluol, Furkan Mutluol, Zeliha Müge Baka
Furkan Mutluol
7 Eylül 2019, Cumartesi / Poster Sunum Ekranı - 7
Bildiri No Başlangıç Bitiş Konu Sunucu
P-451 09:00 09:15 Dişeti Hiperpigmentasyonu ve Interdental Diastemaların Minimal Invaziv Estetik Rehabilitasyonu
Sabina Jalilli, Esra Ergin, A. Rüya Yazıcı
Sabina Jalilli
P-547 09:15 09:30 Klorheksidin Glukonatın Farklı Adeziv Sistemlerin Dentine Makalasma Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi
Gözde Öztürk, Esra Uzer Çelik
Esra Uzer Çelik
P-560 09:30 09:45 Diş Eti Gülümsemesi Olan Bir Hastada Yanlış Hizalanmış Üst Ön Dişlerin Ve Estetik Olmayan Dişeti Görünümünün Tedavisinde Multidisipliner Bir Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
Omar Faez Abdulateef, Nevin Çobanoğlu
Omar Faez Abdulateef
P-562 09:45 10:00 Anterior Bölgede Kombine Klas Iıı Kavitasyon ve Diastemanın Estetik Rehabilitasyonu
Oyun Erdene Batgerel, Musa Kazım Üçüncü, Oktay Yazıcıoğlu
Oyun Erdene Batgerel
P-563 10:00 10:15 Direkt Kompozit Restorasyonlar ile Maksiller Anterior Bölgedeki Kırıkların Estetik Tedavisi: Olgu Sunumu
Çağatay Çakar, Yıldırım Hakan Bağış
Çağatay Çakar
P-567 10:15 10:30 Ortodontik Tedavi Sonrası Meydana Gelen Diastemaların Kompozit Rezinle Estetik Rehabilitasyonu
Elif Soslu Bulut, Fatma Aytaç Bal
Elif Soslu Bulut
P-571 10:30 10:45 Tek Diş Eksikliğinin Minimal İnvasiv Yaklaşım İle Fonksiyonel ve Estetik Rehabilitasyonu
Ezgi Ok, Hande Şar Sancaklı
Ezgi Ok
P-573 10:45 11:00 Anterior Polidiastema Olgusunun Tek Seansta Tek Tabaka Kompozit Restorasyonlar İle Rehabilitasyonu
Bilal Yaşa, Zeliha Karaman
Zeliha Karaman
P-575 11:00 11:15 Diş Renginin Yaşa Ve Cinsiyete Göre Değişiminin Saptanması
Betül Esma Özer, Görkem Sengez, Can Dörter
Betül Esma Özer
P-578 11:15 11:30 Ön Bölge Diş Kuron Kırığına Direkt Kompozit Rezin Restorasyon İle Estetik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Hande Selenga Osmanağaoğlu, Funda Yanıkoğlu, Dilek Tağtekin
Hande Selenga Osmanağaoğlu
P-579 11:30 11:45 Ortodontik Tedavi Sonrası Oluşmuş Yaygın Çürüklerin Kompozit Rezin İle Estetik Rehabilitasyonu
Tuğba Nur Kalender, Alper Cumhur, Begüm Büşra Cevval Özkoçak
Tuğba Nur Kalender
P-585 11:45 12:00 Kama Şekilli Maksiller Lateral Dişlerin, Direkt Kompozit Restorasyonlar ile Estetik Rehabilitasyonu: Bir Vaka Sunumu
Ayşe Merve Türker
Ayşe Merve Türker
P-628 12:00 12:15 Polidiastema Vakalarının Direkt Kompozit Rezinle Estetik Rehabilitasyonu: Üç Olgu Sunumu
Muhammet Fidan, Nurcihan Yeşilırmak, Meltem Battal
Muhammet Fidan
P-630 12:15 12:30 Rezin Kompozit Kullanılarak Mine Hipoplazisinin Estetik Rehabilitasyonu
Amira M Aisa, Mohamed Amar Hwidi, Oya Bala
Amira M Aisa
P-631 12:30 12:45 Effect of Smear Layer Deproteinization with Enzyme Solutions on Bonding Efficacy of One-Step Self-Etch Adhesives
Rima Zakzuk Alshahni, Kento Sato, Richard M Foxton, Junji Tagami, Yasunori Sumi, Yasushi Shimada, Masatoshi Nakajima
Rima Zakzuk Alshahni
P-633 12:45 13:00 Kanal Tedavisi Sonrası Renklenmiş Dişte Devital Beyazlatma ve Kırık Tamiri
Hazal Kısa
Hazal Kısa
P-634 13:00 13:15 Anterior Polidiastema Olgularının Estetik Rehabilitasyonu
Gül Yılmaz, Alper Kapdan
Gül Yılmaz
P-636 13:15 13:30 Çay ve Beyazlatıcı Diş Macununun Estetik kompozit Restoratif Materyallerin Renk Değişimi Üzerine Etkisi: in-vitro bir çalışma
Omar Faez Abdulateef, Nevin Çobanoğlu
Omar Faez Abdulateef
P-637 13:30 13:45 Sabit Ortodontik Tedavi Sonrası Estetik Restoratif Rehabilitasyon: Vaka Sunumu
Sabiha Zeynep Yurdagül, Hacer Deniz Arısu
Sabiha Zeynep Yurdagül