TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Zuhal Yetkin Ay

Periodontal Hastalık ve Hiperlipidemi İlişkisi

Her ikisi de inflamatuvar hastalıklar olan periodontitis ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiyi, (ortak risk faktörlerinin yanı sıra) aterogenezin ve aterogenezi etkileyen enflamatuvar mekanizmalar arasında bulunan serum lipid düzeyleri ve profilinin açıklayabileceği düşünülmektedir. Bu sunumda periodontal hastalık ile hiperlipidemi arasındaki olası ilişki, periodontal tedavinin ve hiperlipidemi tedavisinin sırasıyla periodontal ve sistemik sağlık üzerine etkileri güncel literatür ışığında değerlendirilecektir.

1975 yılında Tekirdağ’ da doğdu. Diş Hekimliği öğrenimini 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nde, doktorasını ise 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji AD’ nda tamamladı. 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD’ nda çalışmaya başladı. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında ise Profesör ünvanını aldı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi ve Periodontoloji AD Başkanı olarak çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Zuhal Yetkin Ay, Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Periodontoloji Federasyonu ve Osseder üyesidir. İlgi alanları sistemik hastalıklar ve periodontal hastalıklar arası ilişkiler, yaşlılık ve periodontal dokular üzerindeki etkisi, periodontal hastalık patogenezinde Th17 hücreleridir. Prof. Dr. Zuhal Yetkin Ay evli ve iki çocuk annesidir.