TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Zuhal Kırzıoğlu

Dişhekimliğinde Ergonomi, Postür ve Egzersizler

Diş hekimleri fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, işe bağlı stres olmak üzere birçok risk ile karşı karşıyadır. Bunlardan ergonomik çalışma ortamının sağlanamaması kas-iskelet sistemi hastalıklarının ve buna bağlı ağrıların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Sınırlı bir alanda sürekli belli pozisyonlarda ve gün boyu tekrarlayıcı hareketler yapmaları, yüksek hızlı aletler kullanmaları nedeniyle ağrı açısından risk altındadırlar.
Bu ağrı özellikle omuzlarda, boyunda, sırt ve bel bölgesi, el-bilek ve dirseklerde olmaktadır. Kas iskelet sistemi hastalıklarının yanı sıra uykusuzluk, huzursuzluk, gerginlik ve normal aktiviteler boyunca güç kaybı oluşmaktadır.
Bu nedenle diş hekimliğinde ergonomi tekniklerinin uygulanmasıyla, doğru çalışma postürünün sağlanması önemlidir. Bunun yanı sıra düzenli egzersizlerin yapılması ile kaslar güçlendirilmelidir. Basit egzersizlerin de, hasta tedavileri arasındaki kısa dinlenmelerde yapılması faydalı olacaktır. Böylece hayat kaliteleri artacak, yorgunlukları azalacak ve ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin tedavileri için ekonomik kayıpların önüne geçilecektir.

1977 yılında Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirmiş, aynı yıl Tedavi Kürsüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. 1981 yılında “ Pedodonti Bilim Doktoru”  ünvanını almıştır. Atatürk Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülteleri’nde Pedodonti Anabilim Dalı’nın kuruculuğunu yapmıştır. Her iki fakültede de anabilim dalı başkanlığı yanısıra, idari görevleri de yürütmüştür.Alanında yurtiçinde birçok mesleki ve halka yönelik konferanslar vermiş, yurtdışında Erasmus kapsamında Finlandiya ve Macaristan’da, YÖK bursu ile de USA’de North Carolina’da mesleki çalışmalarda bulunmuştur. Birçok ulusal ve uluslararası projeler yapmış, 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası makalesi, 225’in üzerinde kongre bildirileri ve birçok bilimsel ödüller ile bir patent sahibidir.Prof. Dr. Zuhal Kırzıoğlu, birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık görevini yürütmüştür. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı’nda görevine devam etmektedir.