TDB
Önemli Tarihler

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bilge Kütük

Adezyondan Polisaja Tüm Yönleriyle Adım Adım Diastema Restorasyonları

Anterior dişler arasında diastema bulunması sıkıntılı bir estetik problemdir ve hastalar tarafından istenmeyen bir durumdur. Tedavisinde ve restorasyonunda çeşitli yöntemler literatürde yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de kompozit rezinler ile diastemaların direkt yöntemle restorasyonudur. Üstün mekanik ve estetik özelliklerin yanı sıra mükemmel polisajlanabilirliğe sahip kompozit rezinler ile artık doğal mine ve dentin görünümünü oluşturabilmektedirler. Hastanın diş dokularına zarar vermeden minimal invaziv yaklaşımla diastemaların ve kırık dişlerin estetik ve fonksiyonel olarak kompozit rezinler ile restore edilmesi hekimler ve hastalar tarafından ilk tercih edilen yöntem haline gelmiştir. Muayenehane pratiğinde yol gösterici olması için bu uygulamalar hekimler için oldukça önemli imkanlar sunmaktadır. Ön bölgede direkt yöntemle uygulanan estetik restorasyonların kısa süre içinde yüksek kalitede yapılabilmesi için bazı ipuçlarına ve uygulama sırasında doğru endikasyondan polisaja uzanan işlemler serisinde hekime ve hastaya kolaylık sağlayan yöntemlere gerek duyulmaktadır. Diastemaların ve direkt anterior restorasyonların uygulama yöntemlerinin aşama aşama anlatılarak ve çeşitli olgu sunumlarıyla klinisyenlerin görsel olarak bilgilerinin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldu. Doktora öğrenimini aynı fakütenin Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda 2009-2015 yılları arasında tamamladı. Doktora tez çalışmasını Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED/IADR) bursu ile 2013 yılında Almanya-Münih’de Ludwig Maximillians Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Bölümü araştırma laboratuvarlarında yaptı. 2017 yılında doktor öğretim üyesi ünvanını aldı. 2009 yılından bu yana International Association for Dental Research üyesidir. Uluslararası ve ulusal dergilerde sunulmuş ve yayınlanmış çok sayıda çalışmaları ve bölüm yazarlığı vardır. İleri düzey minimal invaziv estetik uygulamalar ile ilgili uluslararası birçok eğitime katılmıştır. Ülkemizde de güncel yaklaşımlarla estetik restorasyonlar hakkında birçok merkezde eğitimler ve uygulamalı kurslar vermektedir.