TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Zafer Çehreli

Genç daimi dişlerde geleneksel ve rejeneratif endodontik tedavi yaklaşımları: Bir güncelleme

Gelişimini tamamlamamış, açık apeksli kalıcı dişlerin endodontik tedavisi, kendine has güçlükler içerir. Bu sunumda apeksifikasyon, apeksogenezis ve rejeneratif endodontik prosedürleri içeren geniş bir yelpazede, geleneksel ve yakın dönem tedavi yaklaşımları değerlendirilecektir. Rejeneratif endodontide güncel kavramlar ve güçlükler, vaka sunumları ve geleceğe yönelik değerlendirmeler eşliğinde tartışılacaktır.

Akademik yaşamının önemli bir bölümünü Hacettepe Ünivesitesi’nde geçirmiş olan Dr. Zafer Çehreli, halen aynı üniversitede öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmaktadır. Çok sayıda uluslararası bilimsel yayını ve atfı, Tıp ve Diş Hekimliği ders kitaplarında bölüm editörlüğü ve yazarlığı ve birçok ulusal ve uluslararası araştırma ödülü bulunan Dr. Çehreli; Uluslarası Dental Travmatoloji Derneği Direktörlüğünü ve Eğitim Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir. Pediatrik endodonti, dental travmatoloji ve pediatrik estetik diş hekimliği, Dr. Çehreli’nin odaklandığı klinik ve araştırma konuları arasında yer almaktadır.