TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Vitomir Konstantinovic

İmplantolojide Komplikasyonlar

İmplantolojide amaç, implant destekli protezi mümkün kılmak üzere başarılı bir implant osseoentegrasyonu elde etmektir. İmplant başarı oranının çok yüksek olmasına  karşın (% 98'e kadar), implantologlar bazen belirli komplikasyonlarla karşılaşabilirler. Olası komplikasyonları mümkün olduğunca erken gözlemlemek ve uygun tedaviye başlamak çok önemlidir. Hem cerrahi hem de protestetik komplikasyonlar dikkate alınmalıdır. Komplikasyonlar preoperatif, intraoperatif, postoperatif, geçici, kalıcı, daimi olabilir ve yumuşak veya sert dokuları etkileyebilir. Komplikasyonlardan kaçınmak için uygun hasta seçimi (nihai riskleri değerlendirmek için), implantasyona ve güvenli bir ameliyata yönelik   kapsamlı   bir planlama bir zorunluluktur. Fakat prostodondik restorasyon da büyük önem taşımaktadır. İmplant komplikasyonu vakaları  ve ayrıca tedavi çözümleri gösterilecektir.

Çene ve yüz cerrahisi uzmanı, Diş Hekimliği Okulu, Belgrad Üniversitesi; Sırbistan Diş Hekimliği Odası’nın direktörü;  

EĞİTİM: Belgrad Üniversitesi – Stomatoloji Fakültesi (1984), Tıp Fakültesi (1992);  Fen Bilimleri Master (MSc) Tezi (1991); Çene ve yüz cerrahisi uzmanlığı (1993); Doktora tezi (PhD) (1996)

EĞİTİM VE MESLEKİ DENEYİM: Çene ve yüz cerrahisi (1997 – ) ve (2002 -) profesörü;  Sırbistan Tıp Akademisi Üyesi (2006 -); EACMFS’de Sırbistan adına konsey üyesi (2006-2012); Avrupa AO fakültesi (2006 –); Balkan Yüz ve Çene Cerrahları Derneği Başkanı (2008-2011); IAOMS’de Sırbistan adına konsey üyesi (2012-); Sırbistan Diş Hekimliği Odası’nın direktörü (2013 - )
                        
ARAŞTIRMA PROJELERİ: 1991’den beri – 10’dan fazla bilimsel proje için baş araştırmacı ya da çalışma partneri; 

DERNEK ÜYELİKLERİ: Avrupa Kranio-Maksilla Yüz Cerrahisi Derneği; Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahları Derneği; Balkan Yüz ve Çene Cerrahları Derneği; Balkan Stomatoloji Topluluğu; Uluslararası Forensik Odontoloji Topluluğu; Sırbistan Tıp Topluluğu; Sırbistan Çene ve Yüz Cerrahisi Derneği;
YAYINLAR & SUNUMLAR:  200’den fazla bilimsel makale ve rapor; 11 Ders kitabı; uluslararası dergilerde 43 makale, ülke içerisinde 9 makale, 520’den fazla sayıda alıntı (WoS, Scopus); 150’den fazla derse davet edildi.