TDB
Önemli Tarihler

Dr. Yılmaz Umut Aslan

ANTERIOR RESTORASYONLARDA KOMPOZİT VS SERAMİK: FIRSATLAR VE SINIRLAMALAR
Direkt kompozit rezin restorasyonlar son yıllarda rezin bazlı materyallerde ve tekniklerde meydana gelen gelişmelere paralel olarak arka dişlerde olduğu kadar ön dişlerde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Doğal diş estetiğini en iyi şekilde taklit edecek restorasyonların oluşturulmasında gerek minimal invazif oluşları, gerekse tek seansta bitirilebilme gibi avantajlarıyla seramik restorasyonların estetik bölgedeki tahtını tehdit eder hale gelmiştir. Kuron kırığı restorasyonları, diastema kapama restorasyonları ve lamina venerler gibi estetik tedavi işlemleri her iki materyalin de uygulama alanlarıdır. Birçok vakada preparasyon dahi yapılmadan ya da çok az bir preparasyon ile uygulanma imkanı veren direkt kompozit ve indirekt seramik restorasyonların doğru endikasyonlarda doğru şekilde uygulanmaları, restorasyonların uzun dönem klinik başarısı için hayati önemdedir. Daha önceleri klinisyenler ve araştırmacılar tarafından indirek seramik restorasyonlara göre dayanıksız olma ve kolay renklenme gibi yoğun eleştirilere maruz kalman kıyaslanan direkt kompozitler, günümüz diş hekimliği uygulamalarında ne durumdadır? Her iki materyal için de uzun süre klinik başarıyı sağlayabilmek için nasıl protokoller uygulanmalı ve klinik pratiğinde nelere dikkat edilmelidir? Bu konuşma da bu sorular ve cevapları, bilimsel kanıta dayalı olarak klinik vakalar üzerinden ele alınacak ve alanında uzman iki konuşmacı tarafından tartışılacaktır.

Dr Yılmaz Umut Aslan 2005 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Protetik Diş Tedavisi ABD başladığı doktorasını 2012’de tamamladı ve halen aynı bölümde Dr Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.
2014 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan yardımcısı olarak başladığı idari görevini halen sürdürmektedir. Aynı zamanda Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği’nin (TPİD) 2015 yılından itibaren Genel Sekreteri ve yönetim kurulu üyesidir. EDAD, ITI ve MINEC aktif üyesidir.
İmplantoloji, Gülüş Dizaynı ve Porselen Laminalar, Tam Seramikler, Dijital Diş Hekimliği konularında çalışmaları vardır ve bu konular ile ilgili ulusal ve uluslarası eğitimler vermektedir.