TDB
Önemli Tarihler

Doç. Dr. Tuğba Türk

Yeni Nesil Endodonti; Rejenerasyon
Rejeneratif endodontik yaklaşımlar, gelişimini tamamlamış ve tamamlamamış dişlerin tedavilerine yeni bir bakış açısı getirmiş, geleneksel endodontik tedavilere biyolojik çözümler sunmuştur. Bu tedavilerin amacı, hücresel kayıpların geri kazandırılması, sağlıklı ve fonksiyonel bir dentin-pulpa kompleksinin oluşturulmasıdır. Rejeneratif endodonti, doku ve genetik mühendisliği alanlarında yaşanan heyecan verici gelişmelerle, klinikte başarı ile uygulanabilir hale gelmiştir.
Bu sunumda, rejeneratif endodontik tedavilerin klinikteki uygulama basamakları ve örnek vakaların uzun dönemli takipleri detaylı şekilde değerlendirilecektir. Geçmişten günümüze endodontik tedavi yaklaşımları, tedavilerin avantajları ve dezavantajları güncel literatür desteğiyle  tartışılacaktır.

Dr. Tuğba Türk,  Ege Üniversitesi Diş Hekimliğinde lisans eğitimini tamamlamıştır ve halen E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda  öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Roma (İtalya), La Sapienza Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde  “Rejeneratif Endodonti” dersleri vermektedir.
Minimal invaziv endodonti, rejeneratif endodontik tedaviler, biyomateryaller, pulpa kök hücreleri ve pulpa biyoloji konularında  çalışmalarını sürdürmekte, ulusal ve uluslararası platformlarda konferanslar ve kurslar vermektedir. Çeşitli bilimsel dergilerde editörlük ve hakemlik yapmaktadır. Türk Endodonti Derneği, Avrupa Endodonti Derneği, Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği üyesidir.