TDB
Önemli Tarihler

Doç. Dr. Tuğba Bezgin

Nekrotik Genç Sürekli Dişlerin Endodontik Tedavilerinde Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşımlar

Dental yaralanmalar ve derin dentin çürükleri sonucunda, okul çağı çocuklarında, kök gelişimleri henüz tamamlanmamış olan dişler sıklıkla etkilenmekte ve sonuç olarak vital/devital endodontik tedaviler gerekli olabilmektedir. Açık apeksli ve kanal tedavisi gereksinimi olan daimi dişlerin tedavisinde günümüze kadar birçok yöntem kullanılmıştır. Ancak, bu dişlerin tedavilerinde tercih edilen en güncel yaklaşımlar; ‘Kalsiyum hidroksit apeksifikasyonu’, ‘Tek seans apeksifikasyon’ ve ‘Revaskülarizasyon’dur. Revaskülarizasyon tedavisinin rutin klinik kullanıma girdiği son 15 yılda, nekrotik immatür dişlerin sağkalım oranlarında önemli bir iyileşme sağlanmıştır.

Bu sunumun amacı, literatürdeki güncel bilgiler ışığında, nekrotik genç sürekli dişlerin tedavilerindeki farklı yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesidir.

1980 yılında İstanbul’da doğdu. 1998-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2009’da “Ca(OH)2 İçerikli Guttaperka ve Ca(OH)2 Patının Apeksifikasyon Tedavisindeki Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi” konulu teziyle bilim doktoru ünvanını aldı. Ardından, 2016 yılında doçent ünvanını almaya hak kazandı. Kendisi halen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde akademik hayatına devam etmektedir.
İletişim Bilgileri:
Tuğba Bezgin
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı
Tel: 0 532 6264177
e-mail: cetintugba@yahoo.com