TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Tolga Tözüm

Peri-implant hastalıklara güncel bakış
Kemik içerisine yerleştirilen dental implant tedavileri geleneksel ve başarı oranı yüksek tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Tam ve kısmi dişsizlik uygulamalarının yanında maksillofasiyal defektlerin de tedavilerinde kullanılmaktadırlar. İmplantlarda doğal dişler gibi hastalanabilirler ve uygun bir teşhisten sonra tedavi edilmeleri gerekmektedir. Bu konferansın amacı güncel bilgiler ışığında peri-implant hastalıkların teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi sağlamak, farklı şekilde tedavileri tamamlanmış vakaları dinleyiciler ile paylaşmak ve kliniklerimizde işimizi kolaylastırıcı güncel akış şemaları ile zenginlestirilmiş bir tartışma ortamının oluşturulmasıdır.

1998 yılında Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi’nden ‘Birincilik Ödülü’ ile mezun oldu. 1998 ile 2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde periodontoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı sürede Michigan Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde sağlık bilimleri alanında bütünleştirilmiş doktora programını bitirdi. 2002-2014 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı ve 2012 yılında Profesör ünvanını aldı. Aynı zamanda araştırmadan sorumlu Dekan Yardımcısı ve Dişhekimliği AR-GE Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılından bu yana Şikago İllinois Üniversitesi (UIC), Periodontoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. UIC’nin yanı sıra İtalya Messina Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendislik Doktora Danışma Kurulu öğretim üyesidir.
2004 yılında Uluslararası Dişhekimliği Araştırmaları Derneği-Avrupa Kıtası Bölümü (IADR-CED) ‘Seyahat Ödülü’, 2006 yılında Uluslararası Oral İmplantoloji Derneği (ICOI) ‘Platin Ödülü’, 2009 yılında ACTA İskandinav Dişhekimliği Dergisi ‘En İyi Makale Ödülü’, 2011’de Ukrayna Oral İmplantoloji Derneği ‘Uluslararası İmplantoloji Uzmanı Ödülü’ ve 2019 yılında da ‘UIC-Periodontoloji Eğitici Ödülü’ne layık görülmüştür. 2008 yılından bu yana ICOI-Meffert İmplant Enstitüsü ‘Onursal Üyesi’ ve 2012 yılından itibaren Amerikan Osseointegrasyon Derneği ‘Fellow Üyesi’ ve ‘İnternet tabanlı eğitim komisyonu başkanı’dır.
Altmışdan fazla ulusal/uluslararası davetli bilimsel konferans vermiş, periodontoloji ve dental implantoloji ile ilgili 110 adet uluslararası bilimsel makale ve 13 adet ulusal/uluslararası kitap bölümü yazarlığı yapmıştır. Clinical Oral Implants Research, International Journal of Oral Implantology, Clinical Implant Dentistry and Related Research, Journal of Implant and Advanced Clinical Dentistry ve BioMed Research International başta olmak üzere 15 adet uluslararası derginin yayım kurulu üyesidir.
Halen UIC Dişhekimliği Fakültesi’nde ileri implant cerrahileri, dijital ve estetik dişhekimliği araştırmaları ve uygulamalarına devam etmektedir. Aynı zamanda uzmanlık öğrencilerinin ileri periodontoloji ve implant cerrahileri ile ilgili eğitimini de sürdürmektedir.