TDB
Önemli Tarihler

Dr. Sinan Horasan

BANA BİR TOMOGRAFİ ÇEK İÇİNDE HER ŞEY OLSUN.
Ağız diş ve çene radyolojisi diş hekimliği uygulamalarında kullanılan en önemli yardımcı tanı aracıdır. Uygun görüntüleme tekniğinin seçimi teknolojinin ilerlemesine ve olguların çeşitliliğine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ağız içi radyografi yöntemleri kısıtlı bir alanda yüksek kalitede veri sunarken ağız dışı tekniklerin arasında en çok kullanılanı panoramik radyografi olmuştur. Uzun zaman geniş alan görüntülemeleri bu teknikle yapılmasına karşılık elde edilen verilerin iki boyutlu olması, görüntüde oluşan magnifikasyonlar ve distorsiyonlar gibi etkenler nedeniyle bu sistemlerin klinik etkinliği sınırlanmıştır. Günümüzde 20 yıllık bilgi birikimine ulaşan dental volumetrik tomografi tekniği diş hekimliğinin çok ihtiyaç duyduğu kesitsel görüntüleme imkanlarını sunmaktadır. İlk yıllarında en sık dental implant planlaması için yararlanılan bu yöntem artık bütün alanlarda kullanılmaktadır. Ancak başlangıçta beklendiği gibi diğer radyoloji tekniklerinin bütün işlevlerini üstlenmesi mümkün olmamış ve doğru yorumlanabilmesi için üst düzeyde radyolojik anatomi bilgisine ihtiyaç gösterdiği anlaşılmıştır. Teknoloji ilerlese de radyolojinin temel prensipleri değişmemiştir. Hasta şikayetinin, klinik bulguların ve tıbbi özgeçmişin bilinmesi doğru tanıya götüren en önemli bilgilerdir. Ayrıca FOV alanı seçimi, voxel boyutu, çekim parametreleri, doz ve hasta konumlandırması gibi teknik özellikler görüntüler üzerinde doğrudan etkilidir. Bu sunumun amacı olgulara göre görüntüleme tekniklerinin seçimi, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve doğru yorumlanması ile ilgili güncel bilgileri paylaşmaktır.

1966 yılında Kütahya’da doğdu. İ.Ü.Dişhekimliği fakültesini 1990 yılında bitirdi ve aynı yıl Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 1997 yılında doktora eğitimini bitirerek “Dr.Med.Dent” ünvanını aldı. Dental radyoloji ile ilgili yaptığı 30’un üzerinde makalesi ve 150’un üzerinde tebliği bulunmaktadır.
İstanbul’da 1995 yılında “Teknodent diş hekimliği radyoloji merkezi” ni kurarak Dento-Maksillofasiyal Radyoloji dalında çalışmalarına başlamıştır.
2004 yılında Türkiye’ye ilk “Dental Volumetrik Tomografi” yi getirmiş ve çalışmalarını DVT’ler üzerinde yoğunlaştırmıştır.
2017 den itibaren Keyrenia (Girne) Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi B.D.’nda, Dr.Öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
      Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
European Academy of Dento-Maxillofacial Radiology

  • 2008-2012 ve 2014-2016 yılları arasında Türkiye temsilciği ve uzmanlıklar komisyonu üyesi
  • 2010-2012 Mali Komite üyesi
  • 2020-2022 yılları için yeniden Türkiye temsilciliğine seçilmiştir.

Oral Diagnoz ve Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneği

  • 2006-2011 Yönetim Kurulu Üyesi
  • 2013-2016 Genel Sekreter

Global Dişhekimliği Derneği

  • 2013-   Kurucu Üye, Başkan Yardımcısı

International Academy of Dentomaxillofacial Radiology
German Society of Oral Implantology