TDB
Önemli Tarihler

Dr. Serhat Aslan

İmplant Tedavisinde Estetik Ve Doğal Mukozal Konturları Oluşturmak: Yenilikçi yaklaşımlar

Rejenerasyon alanında elde edilen gelişmeler klinisyenleri, hasta dostu minimal invaziv yaklaşımlara yönlendirmiştir. Yeni teknikler ve flep tasarımları klinik sonuçları iyileştirmiş, hasta konforunu artırmıştır. Ancak, bazı klinik koşullar nedeniyle doğal dişler kaybedilmekte ve eksik diş bölgesi için en iyi alternatif dental implant yerleştirilmesidir. İmplantların doğal dişlerle birlikte ağızda yer aldığı durumlarda, bazı anatomik farklılıklar nedeniyle tedavi yöntemlerinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Başarılı bir cerrahi sonuç için, kanlanma, yumuşak dokuların yönetimi, flep kalınlığı, tasarımı ve gerilimi temel faktörleri oluşturmaktadır. Bu faktörler cerrahi sırasında mutlaka değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir. Mükemmel klinik sonucu arayan klinisyenlerin bu faktörleri kontrol altına alması yeterli olmayabilir. Uygun olmayan tedaviler sonucu oluşan sert ve yumuşak doku eksiklikleri veya klinik koşullar klinisyene büyük zorluklar getirecektir. Öte yandan başarılı bir sonuç sadece cerrahi işlemlere bağlı değildir, uygun protetik işlemler de büyük önem taşımaktadır. Estetiğin birincil hedef olduğu durumlarda, sağlıklı yumuşak doku arayüzü ve diş benzeri bir doğal görünüm bireye özgü olarak oluşturulmalıdır. Bu sunumda, estetik implant tedavisinde kritik unsurları ve yeni yaklaşımlar ele alınacaktır.

Serhat Aslan, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Periodontoloji alanında doktorasını “İmplant operasyonu sırasında oluşan bukkal dehisens defektlerinde kemik greftleriyle birlikte kullanılan kolagen membran konumunun yeni kemik oluşumuna etkisinin değerlendirilmesi” isimli tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Kendi kliniğinde Periodontoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Milan Üniversitesi (İtalya), Biyomedikal, Cerrahi ve Dental Bilimler Bölümü’nde misafir öğretim üyesidir. Tam papil koruma tekniğini (Entire papilla preservation) tanımlayarak rejeneratif periodontal cerrahi alanına katkıda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olarak yer almış, bilim ve sunum ödülleri kazanmıştır.
Türk Periodontoloji Derneği İzmir Şubesi’nde sayman olarak görev almıştır. Halen Türk Periodontoloji Derneği’nde merkez yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP), İtalyan Periodontoloji ve İmplantoloji Derneği (SIdP), Uluslararası İmplantoloji Takımı (ITI), Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) üyesidir. Periodontoloji alanında tek ve çok merkezli klinik çalışmalar yürüten Dr. Aslan, rejeneratif biyomateryaller ve farklı cerrahi tekniklerin yumuşak ve sert dokulara olan etkileri ve klinik sonuçları üzerine yoğunlaşmıştır.