TDB
Önemli Tarihler

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Selin Yıldırım

Periodontolojide Antimikrobiyal Tedavinin Yeri

Günümüzde antimikrobiyal ilaçlar diş hekimleri tarafından tedavi ve profilaksi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Diş hekimliği ve özellikle periodontoloji alanında antimikrobiyal ilaçların kullanımı geniş kapsamlı bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Periodontal hastalıklar plak biofilmi içerisindeki mikroorganizma ve ürünlerine karşı gelişen konak cevabına bağlı olarak meydana gelen kronik enfeksiyonlardır. Periodontopatojen mikroorganizma ve ürünlerinin ortadan kaldırılması veya baskılanması periodontal hastalıkların kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Tedavi prensipleri primer olarak mekanik işlemlere dayanır ancak bu işlemlerin mikroorganizmalara ulaşamadığı durumlarda tedavi sonuçlarının antimikrobiyal yaklaşımlarla etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Bunun yanında, antimikrobiyaller bu işlemler öncesi ve periodontal cerrahi işlemlerden sonra profilaktik olarak da periodontal tedavilerde kullanılmaktadır. Bu sunumda, periodontolojide antimikrobiyallerin yeri, kullanım zamanı, dozajı, süresi ve periodontal tedavi sonuçlarına etkisi irdelenecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Selin Yıldırım 1979 yılında Ayvalık’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D.’ında 2010 yılında doktorasını tamamladı. 2011 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D.’ında Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim
Telefon: 0 533 542 68 12
E-mail: yildirimselin@hotmail.com - selin.yildirim@marmara.edu.tr