TDB
Önemli Tarihler

Prof.Dr. Selçuk Basa

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunun Tedavisinde Çene Cerrahisi Yaklaşımı

Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS), uyku sırasında solunumun tekrarlı olarak durması ile karakterize, hipoksi, gece uyku bölünmesi ve gündüz uyku haline neden olan yaygın bir kronik uyku bozukluğudur. Tam olarak alınamamış uyku hastaların bilişsel performansını ve hayat kalitesini kötü yönde etkilemektedir. Ayrıca OSAS’ın kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, inme ve ani ölüm gibi birçok ciddi tıbbı durumla ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle hekimler hastalığı tanımalı, semptomları ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. OSAS’ın konvansiyonel tedavisinde sürekli pozitif hava yolu basıncı uygulaması (CPAP) ve ağız içi apareylerin kullanımı bulunmaktadır. Konvansiyonel tedavilerin başarısız olduğu veya hastanın bu tedavi seçeneklerini tolere edemediği durumlarda kalıcı sonuçların elde edildiği cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. OSAS’ın cerrahi tedavisinde velofarengeal ve hipofarengeal bölgelerde yapılan yumuşak doku cerrahilerinden distraksiyon osteogenezisi ve ortognatik cerrahi ile maksillomandibular ilerletmenin sağlanmasına kadar birçok farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır.
Bu sunumda OSAS’ın teşhis kriterleri ve konvansiyonel tedavi seçeneklerinin yanı sıra özellikle cerrahi tedavi seçeneklerinden bahsedilecektir. Sunum süresince cerrahi tedavi seçenekleri vaka örnekleri ve video görselleri üzerinden anlatılacaktır.

Selçuk Basa Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1982 yılında mezun olduktan sonra, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan doktora ünvanını almıştır. 1991 yılında doçent, 1994 yılında profesör ünvanını alan Dr. Basa yurt dışında ve yurt içinde birçok hastane, çalışma grubu ve üniversitede konsültan ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Mesleki ilgi alanları temporomandibular eklem cerrahisi, maksillofasiyal travma, maksillofasiyal rekonstrüksiyon ve ortognatik cerrahi olan Dr. Basa’nın kendi bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda yayını bulunmaktadır. 2019 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.