TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy

Dental Kök Rezorpsiyonları: Yolun Sonu Mu?

Patolojik kök rezorpsiyonu, dentin ve sementi içeren diş sert dokularının ilerleyici yıkımına neden olan kronik inflamatuvar bir süreçtir ve lokalizasyonlarına göre basitçe internal ve eksternal olarak sınıflandırılmaktadır. Travmatik yaralanma, ortodontik diş hareketi, pulpa enfeksiyonu gibi çeşitli etiyolojik faktörlerin kök rezorpsiyonunun oluşum ve ilerlemesinden sorumlu olduğu ileri sürülmektedir. Eğer doğru şekilde teşhis ve tedavi edilemezse kök rezorpsiyonlarının yönetimi klinisyenler için zorluk yaratacak ve etkilenen dişin kaybı ile sonuçlanabilecektir. Kök kanal sisteminde ve kök yüzeyinde bulunan düzensizlikler kemomekanik preparasyon ve kök kanal dolgu işlemlerini güçleştirmektedir. Üç boyutlu görüntüleme yöntemleri ve özellikle CBCT kök rezorpsiyonlarının teşhis ve tedavisinde değerli bir araçtır ve son yıllarda popülarite kazanmıştır. Bu konuşmada, kök rezorpsiyonlarının etiyoloji, patogenez, tanı, sınıflama ve güncel tedavi yaklaşımları, cerrahi olmayan endodontik tedavi ve cerrahi girişimler ile yönetilmiş ilginç vakaların sunumlarıyla birlikte tartışılacaktır. Dikkatli bir klinik ve radyografik değerlendirme, klinisyenlerin internal ve eksternal kök rezorpsiyonları için uygun tedavi planı belirlemelerini ve başarılı sonuç elde etmelerini kolaylaştıracaktır.

Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy, 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Diş Hekimliği eğitimine başladı. 2007 yılında aynı üniversitede Endodonti bilim dalında Doktora (PhD) derecesini elde etti. 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör ünvanı almaya hak kazandı. Dr. Ulusoy, halen Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak eğitim, klinik ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmış bilimsel makalesi ve bilimsel toplantılarda sunulmuş poster ve sözlü bildirisi bulunmaktadır. Dr. Ulusoy, Türk Dişhekimleri Birliği, Avrupa Endodonti Derneği ve Türk Endodonti Derneği’nin bir üyesidir. Araştırma konuları, dental travmatik yaralanmalar, patolojik kök rezorpsiyonları, trikalsiyum silikat esaslı endodontik materyaller ve kök kanal irrigasyon protokollerini içermektedir.