TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Olcay Şakar

Geriatrik Hastalarda Protetik Tedavinin Temel Prensipleri

Yaşam süresi tüm dünyaya paralel olarak ülkemizde de uzamaktadır. Bu gerçek diş hekimlerinin gittikçe daha fazla yaşlı hasta ile ilgileneceği sonucunu doğurmaktadır. Ancak yaşlılık, pek çok sistemik rahatsızlığı ve dolayısıyla çoklu ilaç kullanımını da beraberinde getirmektedir. Geriatrik hastalara implant tedavisi dahil tüm tedaviler uygulanabilmesine rağmen, sistemik hastalıklar ve kullanılan ilaçların yan etkileri protetik tedavi açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir. Sunum, bizim tedavimizin hastanın sistemik durumunu, ya da hastanın sistemik durumunun bizim tedavimizi nasıl yönlendireceği sorularına vakalar üzerinde cevap vermemizi sağlayacaktır.

Prof. Dr. Olcay Şakar 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında “Tam ve bölümlü protezlerde başarılı bir estetiğin gerçekleştirilmesini sağlayan faktörler” başlıklı tezi ile Dr. Med. Dent ünvanı almıştır. 2000 yılında Doçent 2007 yılında profesör ünvanına hak kazanan Şakar’ın yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış 50’ nin üzerinde makalesi mevcuttur. “Removable Partial Dentures A Practitioners’ Manual” isimli kitabın editörü ve 8 bölümünün yazarıdır. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği Başkanı, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği ve Avrupa Protez Birliği üyesidir.