TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Oğuz Yoldaş

Apikal Periodontitisin Tedavisinde Efsaneler ve Gerçekler

Sağlık alanında ki tüm temel didsiplenlerde olduğuğu gibi diş hekimliğide hastalıkların oluşmasını engelleye ve tedavi etmeye odaklanmıştır. Endodontik tedaviler ise  kök kanallarındaki veya apikal dokulardaki  enfeksiyonların engellenmesi veya ortadan kaldırılması ile ilişkilidir. Bu inatçı veya yeni oluşan apikal periodontitis olguları genellikle kanal tedavisi uygun koşullarda yapılmadığında oluşur. Tedavi sonrası oluşan bu hastalık kök kanallarında bulunana mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında yetersiz klinik uygulamaların sonucudur. Karmaşık kök kanal anatomisi, gerçek kistler, dirençli mikroorganizmalar ve yabancı cisim reaksiyonları kök kanal tedavisi sonrası iyileşme oranlarını azaltır. Bu sunumun amacı aşağıda verilen maddeler doğrultusunda apikal periodontitisin tedavisinde güncel klinik çalışmaları esas alarak tedavi seçeneklerinde efsaneleri ve gerçekleri irdelemektir.
Bu sunumda aşağıdaki konu başlıklarının anlatılması hedeflenmektedir.
- Pulpa anestezisinde efsaneler ve gerçekler
- Kanal boyu saptanmasında efsaneler ve gerçekler
- Kök kanal preparasyon yöntemlerininde efsaneler ve gerçekler
- Kanal içi pansuman materyali uygulaması ve irigasyonyonda efsaneler ve gerçekler
- Tek veya çok seanslı endodontik tedavi seçeneğinde efsaneler ve gerçekler
- Kök kanal dolgu maddelerinde efsaneler ve gerçekler
- Kanal tedavisinin başarısının değerlendirilmesi
- İmplant veya kanal tedavisinin başarısında efsaneler ve gerçekler

Prof. Dr. Oğuz Yoldaş 1971 Mersin’de doğdu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında aynı Fakültede Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 1999 yılında Göreve başladığı Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında 2000 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör kadrosuna atandı. Halen Aynı Fakültede Endodonti Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Oğuz Yoldaş evli ve bir çocuk babasıdır.