TDB
Önemli Tarihler

Doç. Dr. Mustafa Tunalı

Kan Konsantrelerinde Ne Değişti? Yenilikler ve Güncel Klinik Uygulamalar

Vücudumuzun orjinal tamir materyalini, kendi kanımızı, tamir ve rejenerasyonda kullanma felsefesine dayanan otojen kan konsantrelerinin geçmişi yarım asır’a yaklaşmaktadır. Bu ürünlerin tarihi, fibrin doku yapıştırıcıları ile başlayarak, günümüzde çok çeşitli Platelet Rich Plazmalar ve Platelet Rich Fibrinler ile devam etmektedir. Kan konsantrelerinin en güncel, gelişmiş ürünleri ise Platelet Rich Fibrinlerin injekte edilebilen tipleri ve klinik kullanım için modifiye edilmiş hibrit ürünlerdir. Otojen kan konsantrelerinin gelecekte de Tıp ve Diş Hekimliğinde önemli bir yere sahip olacaklarını düşünebiliriz. Bu yeni çalışmalar, doku mühendisliğindeki yeniliklerle de birleştiğinde farklı bir okuryazarlık ortaya çıkmaktadır. Biyolojik dil okuryazarlığı. Biyolojik dilde biyoloji ile diyalog önemli bir nokta olarak göze çarpmaktadır, sadece biyolojiyi anlamak değil, biyolojiye de kendimizi anlatmamız ve vücudumuzun da bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlaması önemli bir aşama olabilir.

Doç. Dr. Mustafa Tunalı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Selçuk Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. Daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisinde de görev yapmıştır. Misafir öğretim üyesi olarak Turku Üniversitesi, Finlandiya’da ve Oradea Üniversitesi, Romanyada bulunmuştur. Dr. Mustafa Tunalı’nın araştırmaları trombositten zengin fibrin ürünleri, Periodontoloji ve Dental İmplantoloji’deki klinik kullanımlarına odaklanmaktadır. Bu konuda birçok ulusal ve uluslararası makaleleri ve patentleri vardır. Ayrıca, birçok kez davetli konuşmacı olarak konuşmalar yapmış ve kurslar düzenlemiştir. Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Periodontoloji Derneği, Türk Oseeointegrasyon Derneği, Avrupa Osseointegrasyon Derneği ve Periodontoloji, Ağız Cerrahisi, Estetik ve İmplant Diş Hekimliği Organizasyonu (POSEIDO) dernek üyelikleri vardır. Çok sayıda Dergide hakemlik ve editörlük görevleri bulunmaktadır.