TDB
Önemli Tarihler

Doç. Dr. Murat Mutluay

Adeziv Diş Hekimliği Çağında Dentin Bağlantısı
Diş hekimliğinde adeziv tekniklerin kullanılması, doku tasarrufu sağlayan minimal invaziv tedavi yöntemlerini mümkün kılan protetik diş tedavisini kökten değiştirmiştir. Sert doku kaybının derecesine bağlı olarak, restorasyonun mine, dentin veya bunların bir kombinasyonuna bağlanması gerekir. Mineye bağlantının oldukça güvenilir olduğunun bilinmesine rağmen, dentin bağlantısının uzun ömürlülüğü hala klinik olarak mine bağlantısı seviyesinde değildir. Dentin adezyonuna dayanan restoratif prosedürlerin performansını en üst düzeye çıkarmak için klinisyenler, dentine bağlantı mekanizmasına, adezyondaki güncel eğilimlere, uygun klinik uygulamaya ve materyallerin özelliklerine hakim olmalıdır.
Sunumun amacı dentin bağlantı sistemlerindeki en son gelişmeleri eleştirel olarak gözden geçirmektir. Adeziv sistemlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, klinik avantajları ve klinisyenin en yüksek bağlanma performanslarını elde etmedeki olası rolünü anlamak için özetlenecektir.  Ayrıca, bağlantı arayüzünün stabilitesini etkileyen mekanizmaları, hibrid tabakanın aşamalı bozunmasına sinerjik olarak katkıda bulunan farklı mekanizmaların rolüne özel vurgu yaparak tartışacaktır.

Uzman / Klinik Diş Hekimliği: Protetik diş tedavisi Turku Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turku, Finlandiya 2018
Doçent Protetik Diş Tedavisi Üniversitelerarası Kurul, Türkiye 2017
Doçent Protetik Diş Tedavisi Turku Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turku, Finlandiya 2016
Doktora, Protetik Diş Tedavisi, Oslo Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Norveç 2010
Uzman Diş Hekimi, Protetik Diş Tedavisi, Sağlık Bakanlığı, Türkiye: Mezuniyet: Gazi Üniversitesi 2004
Diş Hekimi Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Türkiye 1998
ŞU ANKİ POZİSYON
Profesör ve Bölüm Başkanı, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Doğu Finlandiya Üniversitesi, Diş Hekimliği Enstitüsü.
ARAŞTIRMA PROFİLİ
Halihazırda uluslararasi hakemli dergilerde 50’den fazla makale ve uluslararası toplantılarda 60'ün üzerinde bildiri.