TDB
Önemli Tarihler

Dr. Marcio Vivan Cardoso

Tam Kemerli İmplant Destekli Restorasyonlar: Makul Bir Tedavi Planlaması için Bir Kılavuz.

Daha iyi yaşam kalitesini teşvik etmek, sağlık hizmetlerindeki yeni paradigmadır. Çürük yönetimi, diş yapısının korunmasını amaçlayan daha bütünsel bir yaklaşım olarak gelişti. Modern restoratif tekniklerin ve malzemelerin uygun kullanımı ile bu başarılabilir. Fakat her klinik durum, en uygun tedavi seçeneği tanımlanmadan önce dikkatlice değerlendirilmelidir. Birçok klinik durumda, modern biyoaktif ve biyomimetik restorasyon malzemeleri, sağlık hizmetini en bütünsel anlamda destekleyen dental sert dokularla yakından etkileşime girebilmeleri sayesinde kesinlikle tercih edilen malzeme olacaktır. Diğer yandan, dişin çatlak ilerlemesine ve kırılmaya karşı korunması gerektiğinde daha dayanıklı malzemelere ihtiyaç duyulabilir. Fakat bu anlamda doğrudan ve dolaylı restorasyonlar arasındaki sınır ne olacaktır? Her restoratif tedaviden en iyi şekilde yararlanabilmek için, diş hekiminin çeşitli modern malzemeler, bunların endikasyonları ve bunların doğru şekilde nasıl kullanılacağı arasında ayrım yapabilmesi çok önemlidir. Bu konular ve ayrıca restoratif diş hekimliğindeki son gelişmeler bu sunumda ele alınacaktır.

Dr. Marcio Vivan Cardoso, Brezilya Sao Paulo Üniversitesi’nden 1997 yılında diş hekimi olarak mezun olmuştur. Aynı enstitüden, her ikisi de Restoratif Diş Hekimliği alanında olmak üzere Master (MSc) ve Doktora (PhD) derecelerini sırasıyla 2003 ve 2007 yıllarında almıştır. Kamu ve özel sektörde diş hekimi olarak çalışmasının yanında Sao Paulo Üniversitesindeki lisans öğrencilerinin akademik formasyonuna da yoğun şekilde katkıda bulunmaktadır; her zaman diş materyallerine, minimal müdahaleli diş hekimliği ve estetik diş hekimliği gibi alanlara odaklanarak farklı enstitülerde öğretim üyesi ve profesör olarak diş cerrahlarının eğitimlerine de katkıda bulunmaktadır. Doktorasından sonra, Dr. Vivan Cardoso Belçika Leuven Katolik Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmalarına katılmıştır, burada kendisi biyomateryaller alanında araştırmalarını yürütmüştür. Uluslararası hakemler tarafından incelenmiş farklı dergilerde yayımlanmış pek çok bilimsel makale yazmıştır. Dental Materyaller alanında kitap kısımları yazmıştır ve uluslararası hakemler tarafından incelenmiş makalelerde hakem olarak görev almıştır. Dr. Vivan Cardoso şu anda Belçika Leuven Katolik Üniversitesi Ağız Sağlığı Departmanında Klinik Asistan Hekimi/Öğretim görevlisi olarak görev almaktadır.

Diş Bilimleri Doktoru (DDS), Sao Paulo Üniversitesi, Brezilya
Restoratif Diş Hekimliğinde Master (MSc), Sao Paulo Üniversitesi, Brezilya
Restoratif Diş Hekimliğinde Uzman, Sao Paulo Üniversitesi, Brezilya
Restoratif Diş Hekimliğinde Doktora (PhD), Sao Paulo Üniversitesi, Brezilya
Doktora Sonrası Araştırma Üyesi, Leuven Katolik Üniversitesi, Belçika
Klinik Asistan Hekimi/Öğretmen, Leuven Katolik Üniversitesi, Belçika