TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Luca Cordaro

Tüm Çene İmplant Destekli Restorasyonlar: Uygun Bir Tedavi Planlaması için Kılavuz

İmplant diş hekimliği son yirmi yılda büyük ölçüde gelişti ve neredeyse hastaların tamamı artık implant destekli restorasyonlardan faydalanabilirler. Hasta beklentileri artmıştır ve hastalar sadece fonksiyonel bir restorasyon değil fakat aynı zamanda hoş bir estetik sonuç talep etmiştir.

Sonuç olarak, cerrahi ve restoratif prosedürler, daha fazla hastayı tedavi etme girişimi kapsamında ve riskli klinik durumlarda kabul edilebilir bir netice almak açısından daha karmaşıktır.

Klinisyenler halihazırda farklı tedavi seçenekleriyle karşı karşıyadır. Bazı seçimler tedavinin komplikasyonunu ve hastaya yansıtılacak yükü azaltabilir.

Sunum, modern teknolojik iyileşmelerin tedavide basitleşmeye yol açabileceğini göstermeye çalışacaktır.
Birkaç konu ele alınacaktır:

  • Atrofik maksilla rekonstrüksiyonuna yönelik cerrahi prosedürün doğru seçimi,
  • Yaşlılarda flepsiz kılavuzlu cerrahinin olası uygulamaları
  • Farklı takma diş tasarımı ve endikasyonları
  • Dentisyonun tedavisi için irrasyonel tedaviye yönelik aşamalı yaklaşım

Objektifler:

  • Ekstraoral kemik hasadına ne zaman ihtiyaç duyulduğunu anlamak
  • Dişsiz mandibula tedavisinin nasıl basitleştirileceğini tartışmak
  • Dentisyonun tedavisi açısından irrasyonel olan açısından etkili bir tedavi seçeneği göstermek
Özgeçmiş bölümü yapım aşamasında