TDB
Önemli Tarihler

Dr. Korkud Demirel

Peri-implanter hastalıklardan uzak durmak mümkün mü: Biyolojik bakış açısı ile risk yönetimi

Diş eksikliğinin implantlar ile tedavi seçeneklerinin artması hem bu tedaviye olan ilgiyi, hem de bu tedavi ile ilgili sorunları beraberinde getirmiştir. Sorunların katlanarak büyümesindeki en önemli neden implant tedavisine aday hastalarda bir risk değerlendirmesi yapılmaması ve düzenli takiplerinin gerçekleştirilmemesidir. Bu sunum öncelikle risklerin değerlendirilmesi ve hastaların konu ile ilgili bilgilendirmelerinin yapılması ardından da implant takip protokolü üzerine odaklanacaktır.

Özgeçmiş:

 

AKADEMİK BİLGİLER

Lisans:                       İÜDHF                       1985
Doktora:                     İÜDHF                       1992  
Doçent:                      İÜDHF                       1996
Profesör:                   İÜDHF                       2002

 

2018 Onursal Profesörlük: P.L. Shupyk Ulusal Mezuniyet Sonrası Sağlık Bilimleri Akademisi (NMAPE), Kiev,Ukrayna

 

 

Doktora Tezi:            Yüzeyel uygulanan doksisiklin hidroklorürün periodontal                                           hastalıktan etkilenmiş kök yüzeyleri üzerindeki in-vitro etkileri

 

Akademik/Klinik ilgi alanları:         Periodontal Estetik-Plastik uygulamalar
Protez Periodontoloji çalışmaları
İmplant cerrahisi
Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu
Sigara ve periodontal hastalık

 

Mesleki deneyim:

            1985-             İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD
2008-2010     Dentistanbul Diş Hastanesi Cerrahi ve Periodontoloji Bölüm Başkanlığı
2005-              Serbest Muayenehane
1996               Bern Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji ve Sabit Protezler AD
1989-1990     New York Devlet Üniversitesi, Stony Brook Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

İdari Görevler:

İÜDHF Eğitim komisyonu üyeliği 2009 – 2012
Fakülte Kurulu Üyeliği  2000 - 2002

 

Bilimsel ve Mesleki Dernek Çalışmaları:

Avrupa Periodontoloji Federasyonu ve Türk Periodontoloji Derneği eski başkanı,      İstanbul Dişhekimleri Odası iki eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyeliği

 

Danışmanlığı altında tamamlanmış 12 doktora tezi, 2 uzmanlık tezi vardır.

Yazarı olduğu 3 kitap, ortak yazdığı 1 kitap, çeviri editörü olduğu 2 kitap, kitaplara yazdığı 5 bölüm ve SCI indeksine giren 22 yayını vardır.