TDB
Önemli Tarihler

Prof.Dr. Korkmaz Sayınsu

Tanı ve tedavi planlamasında kondil pozisyonun önemi – Temporomandibular eklem odaklı tedavi planlaması
Doğru ve etkili tedavi, ancak doğru teşhis ile mümkündür. Kesin tanının  konulabilmesi için, var olan ve oluşabilecek problemlerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. Hastanın gerçek malokluzyonunun tespiti sırasında stabil temporomandibular eklem (TME) pozisyonu başlangıç noktamız olmalıdır. Bu bakış açısıyla toplanan kayıtlar ve yapılan analizler sayesinde hedefe yönelik tedavi planı oluşturulur. Özellikle, TME şikayeti ile kliniğimize başvuran hastalarda, tedavi planlaması daha da önem kazanmaktadır. TME problemi olan bir çok hastanın okluzyonlarında da uyumsuzluk gözlemlenmektedir. Okluzyon, TME problemlerinin oluşması için tek sebep değildir, ama önemli bir husustur. TME probleminin okluzyon ile ilişkisi olup olmadığının belirlenebilmesi için, bu tip hastalardan alınan anamnez ve kayıtlar detaylandırılmalıdır. Bu sunumda, tanı koyarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve tedavi prosedürleri, temporomandibular eklem problemi olan olgu örnekleriyle gösterilecektir.

1994 senesinde Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2000 senesinde aynı üniversitenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora programını tamamladım. 2000-2009 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptım ve 2006 yılında Doçent unvanı aldım. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi'ndeki görevimden ayrılarak çalışmalarıma  özel kliniğimde devam ettim. 2010 yılında ”Akord Eğitim” isimli eğitim şirketinin kurucu ortağı oldum. 2015 senesinde Altınbaş Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak akademik hayata geri döndüm ve 2016 yılında Profesör unvanı aldım. Halen, aynı üniversitede Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı olarak görevime devam etmekteyim. 2009 yılından bu yana ”Kendinden Bağlanan Braketler”, ”Ortognatik Cerrahiye Hazırlık” ve ‘’Temporomandibular Eklem Odaklı Tedavi’’  konulu kurslar vermekteyim.