TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Koray Gençay

Travma olgularında pulpal yanıt ve tedavi stratejileri

Travma olguları son yıllarda klinik rehberler aracılığı ile pratisyen hekim tarafından kolaylıkla doğru yöntemlerle tedavi edilmektedir. Ancak özellikle büyüme ve gelişim dönemindeki çocuk hastalarda (0 – 14 yaş) nasıl tedavi edileceği bu klinik uygulama kararları alınırken prognozun nasıl değerlendirilmesi gerekliliği konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Klinik rehberlerde yazan uygulamalarda çoğunlukla genellemeler üzerinden cevaplar verilmektedir. Ancak her olgu kendi özelinde farklı nitelikler taşıyabilmektedir.
Genç hastalarda yüksek sıklıkla görülen avülsiyon yaralanmalarında karşılaşılan diş kayıpları da pratisyen hekimlerin çözmek durumunda olduğu bir diğer konudur. Hareketli apareyler ve tek üye rezin köprülerin kullanımı genç hastalar için oldukça rahatsızdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün anketine göre hasta velileri, sabit tedavi için beklenen sürenin kısalmasını ve implantların oldukça hızlı şekilde yerleştirilmesini talep etmektedir. Erken dönemde genç hastalarda uygulanan implantlar, büyüme ve gelişimin doğru vaktinde uygulandığında oldukça kullanışlı olmaktadır.
Bu nedenle bu konuşmada amaç serbest diş hekimi arkadaşlarımızın neyi nasıl yapacaklarını anlatmak değil; bu kavramda bizlerin kurguladığı ‘’tedavi felsefesini’’ paylaşmak ve bu doğrultuda kendi olgularına özel ‘’risk analizlerini’’ yapmalarını ve bunun sonucunda ‘’doğru tedavi stratejilerini’’ uygulamalarını sağlayabilmektir.

Bölüm:                  Pedodonti Anabilim Dalı
Adı Soyadı:           Koray Gençay
Ünvanı:                  Prof.Dr.

EĞİTİM
Lisans:           İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi                       1983    
Doktora:        İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi                       1988  
Doçent:          İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi                       1994
Profesör:        İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi                       2000