TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu, DDS, MSc, PhD, BPA.

Radyolojik Değerlendirme: İnteraktif Vaka Tartışması

Rutin diş hekimliği pratiğinde klinik ve radyolojik değerlendirme teşhis ve tedavi planlaması açısından çok önemlidir. Bu amaca yönelik olarak sıklıkla kullanılan iki boyutlu görüntü oluşturan periapikal ve panoramik radyografilerin yanı sıra günümüzde 3 boyutlu görüntülemeye olanak sağlayan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüleri de sıkça kullanılmaktadır. Bunlara ilaveten günümüz diş hekimliği radyolojisinde çeşitli anomalilerin ve patolojilerin değerlendirilmesinde ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme de kullanılmaktadır. Genel olarak, dentomaksillofasiyal bölgede radyolojik açıdan değerlendirdiğimiz radyoopak ve radyolusent lezyonları, kistler, enfeksiyonlar, kemik displazileri, hiperplaziler, benign tümörler, malign tümörler ve çeneleri etkileyen sistemik/metabolik hastalıklar alt başlıkları altında inceleyebiliriz. Bu oluşumların ayırıcı tanısı tedavi planlaması ve prognoz açısından çok önemlidir. Bu sunumumda Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı kliniğimize başvuran hastalarımızda teşhis ettiğimiz çeşitli vakaların değerlendirmesini sizlerle birlikte yaparak, soru cevap  metodu ile teşhis olasılıklarını interaktif olarak değerlendirmeyi hedeflemekteyim.

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD.
Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu, Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olduktan sonra aynı üniversitede Oral Diagnoz ve Radyoloji ABD’da Tezli Yüksek Lisans programını 2002 yılında bitirdi ve aynı bölümde doktora programına başladı. Doktora çalışmalarının bir bölümünü Tel Aviv Üniversitesi, Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine, Oral Pathology, Oral Medicine, Oral Radiology Bölümünde yaptıktan sonra, 2007 senesinde Oral Diagnoz ve Radyoloji doktoru olmaya hak kazandı. Askerlik görevini Aralık 2007 ve Aralık 2008 arasında 1 yıl süreyle çalıştığı GATA Diş Hekimliği Bilimler Merkezi’nde Dr. Teğmen olarak tamamladı. Doçent ünvanını 2011 senesinde Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD’de çalıştığı dönemde aldıktan sonra, ABD’de Louisville Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi “Surgical and Hospital Dentistry, Department of Oral & Maxillofacial Radiology & Imaging” bölümünde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak Nisan 2011 ve Nisan 2012 arasında 1 yıl süreyle çalıştı. 2014 senesinde Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans diploması almaya hak kazandı. 2016 senesinde halen çalışmalarını sürdürmekte olduğu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD’a profesör olarak atandı. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu’nun, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanındaki saygın uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası dergiye hakemlik ve yayın kurulu üyeliĝi yapmaktadır. Branşı ile ilgili uluslararası derneklerde (IADMFR, EADMFR, AAOMFR ve Asian AOMFR) aktif olarak görevler almaktadır. 2013 ve 2017 yılları arasında ulusal Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği İkinci Başkanlığı görevini sürdürmüştür.