TDB
Önemli Tarihler

Prof.Dr. Kaan Orhan

Sistemik Hastalıkların Radyografik Bulguları: 5N 1K?
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyoloji, A.D., Ankara, Türkiye
Maksillofasiyal patolojiler için tedavi planlaması, mümkün olduğunca fazla bilgi toplanmasını içerir. Başarılı tedavi planlamasında anahtar, mümkün olan daha az iyonlaştırıcı radyasyon ile bir alanın üç boyutlu açıdan görüntülenmesini sağlayan uygun radyografik tekniklerdir. Diş hekimleri için önemli bir başka noktada, hastaların tanı ve tedavisinde öncesinde detaylı anamnez almak ayrıca önem arz etmektedir. Bu sebeplerden dolayı diş hekimleri, sistemik hastalığı varlığı ve bunların maksillofasiyal kompleksler de görünümlerinin farkında olması, uygun tanı ve tedavi için çok önemlidir. Bu sunumda literatür ve kendi deneyimlerinize dayanarak, sistemik hastalıklara radyolojik açıdan genel bir bakış sunulacaktır. Ayrıca sunum sırasında sistemik hastalıkların radyolojik bulguları, olgularla birlikte tanı ve tedaviyi açısından değerlendirilmesi sunulacaktır.

1976 yılında Çaycuma doğumlu Prof. Dr. Kaan Orhan, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben aynı fakültenin Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalında Doktora programına başlamıştır. Japon Eğitim Bakanlığının (MONBUSHO) vermiş olarak bursu kazanarak 2002 yılına kadar Japonya’nın Osaka Üniversitesi Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Anabilim dalında doktora çalışmalarında bulunmuştur. Dönüşünü takiben 2003 yılında Ankara Üniversitesinde Doktora unvanını alarak, uzman doktor olarak aynı birimde çalışmaya devam etmiştir. Aralık 2006 yılında Doçent. Dr. unvanını almıştır. 2007 yılının Eylül ayından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında olarak kurucu ve bölüm başkanı olarak görevlendirilmiştir. 2012 Mart ayında Prof. Dr. Unvanını alan Kaan Orhan halen Ankara Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı olarak görev yapmaktadır. 2018-2020 yıllaır arasında Belçika Katolik Leuven üniversitesinde araştırmacı ve ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmutur.
Prof. Dr. Kaan Orhan’ın 250’ün üzerinde yabancı makalesi ve 50’nin üstünde Türkçe makalesi bu makalelerden aldığı 3000’ün üzerinde atıfı mevcuttur. Türkiye’de ve Dünyada gerçekleşen uzmanlığı ile ilgili birçok kongreye davetli konuşmacı olarak çağırılmıştır. Maksillofasiyal Radyoloji alanında önemli katılar sağlayan Prof. Dr. Kaan Orhan Avrupa Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneğinin (EADMFR) Yönetim kurulunda olup, Araştırma ve Bilimsel Komite başkanlığı, Aynı Derneği Başkanlığında bulunmuştur (2014-2016). Ayrıca Dünya Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneğinin Bilimsel araştırma komitesi üyesidir. Alanı ile ilgili birçok mesleki derneğinde üyesi olan Prof. Dr. Kaan Orhan, alanı ile ilgili SCI kapsamında olan  “Oral Surgery Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiol and Endod”  hakem kurulunda ve yine alanı ile ilgili “Radiology:Open Access” dergisinde Editör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte 50 yakın yerli ve yabancı dergi için hakemlik yapmaktadır.
Prof. Dr. Kaan Orhan, 2018 ve 2019 yıllarında Amerika Maksilloıfasiyal Radyoloji derneğinin vermiş olduğu Lincoln R. Manson-Hing Honorable Mention Ödülü, ve 2018 yılı Ankara Üniversitesi Bilim Ödülünü, 2015 yılında TDB Ağız ve Diş Sağılığı 2.lik Ödülü,  2011 yılında “52. Japanese Congress of DentoMaxillofacial Radiology”, 2010 yılında “12. European Congress of DentoMaxillofacial Radiology”, 2008 yılında en iyi çalışma ödülleri ve yine 2008 yılında “European Society of Head and Neck Radiology” kongresi poster 2. lik ödülü almıştır. Bununla birlikte 2008 yılında ” 7. Asya Oral and Maxillofacial Radiology” kongresinde “Yoshida Manufacturing Award” sahibidir.