TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Jorge Faber

5.5 Milyon Türk OSA’dan muzdarip. Onlara Nasıl Yardım Edebilirsiniz?

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) hastalarında arteriyel hipertansiyon, inme ve aritmi de dahil olmak üzere kardiyovasküler olaylara ilişkin bir risk bulunmaktadır. Ayrıca psikolojik açıdan bakıldığında, yetişkin hastalar anksiyete ve duygu durum bozuklukları  yaşama  eğiliminde iken  genç hastalarda uyku bozukluklarının dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğunu (DEHB) yakından taklit eden gündüz rahatsızlıklarına yol açtığına dair artan kanıtlar vardır. Ayrıca alışılmış horlamaları ve uyku ile ilişkili solunum bozuklukları ile ilişkili semptomların etkili bir şekilde tedavi edilmesi durumunda hastalar DEHB'yi elimine edebilir. Önemli horlamaların mevcudiyetinde ortodontistler bir polisomnografi (PSG) istemelidirler. Yetişkinleri, ön ergen ve  ergen hastaları tedavi etmeye yönelik farklı yaklaşımlar vardır. Bunlar, maksiller genişlemeden mandibular avansman atellerine ve cerrahi maksillomandibular avansmana kadar bir aralık içinde yer almaktadırlar. Bu sunum, OSAS’ın doğru tanısına ve tedavisine odaklanacaktır. Son kanıtlar, mandibular avansman atellerinde sahip olunan 25 yıllık klinik deneyimin ışığı altında tartışılacaktır.
Kompleks Vakalarda Restoratif Tedaviyi Basitleştirmek İçin Ortodonti
Eksik bir diş ortodontik ve restoratif tedavilere yönelik önemli zorluklar doğurabilir. Tedavi planı, implant destekli bir protez ile yapılacak rehabilitasyon için alanın idame ettirilmesini içerebilir. Fakat birçok durumda, özellikle boşluğun kapatılmasının üstün estetik sonuçlar verdiği durumlarda veya hasta sadece implant rehabilitasyonunu almak istemediği durumlarda olmak üzere boşluğu tamamen veya kısmen kapatmak avantajlı olabilir.  Genel olarak, geçici bir ankraj cihazının (TAD) kullanımı - bu ister bir mini plaka isterse bir mini vida olsun - mükemmel tedavi sonuçları elde etmek açısından çok önemlidir ve daha sonra uygulanan ortodontik mekaniğin birkaç özelliği vardır.  Bu konferans, eksik diş alanını mini levhalarla kapatmak için kullanılan tedavi protokolünü ve bu tedavi yönteminin avantajlarını ve sınırlarını ele alacaktır.

Dr. Faber, Brezilya Üniversitesi Diş Hekimliği Yüksek Lisans Programında Ortodonti ve Kanıta Dayalı Diş Hekimliğinde Profesördür. Journal of the World Federation of Orthodontists ve Dental Press Journal of Orthodontics dergilerinin baş editörü olarak 11 yıl görev yapmış olduğu için editoryal geçmişini bilimsel literatürün kesin analizlerine katkıda bulunmak için kullanmaktadır. Biyoloji-Morfoloji alanında Doktora derecesine; Ortodonti alanında Master derecesine sahiptir ve Brezilya Ortodonti Kurulu Diplomasına sahiptir.  Dr. Faber pek çok ülkede eğitimler vermiştir, bilimsel dergilerde 100’den fazla makale yayımlamıştır. Aynı zamanda Brezilya’da yetişkin hastalara odaklandığı özel bir klinikte görevini sürdürmektedir.