TDB
Önemli Tarihler

Dr. Öğretim Üyesi İlser Türkyılmaz

Tam Dişsiz Çenelerin CAD/CAM Teknolojisi Kullanarak Rehabilitasyonu: Cerrahi Stentler, Flapsiz Cerrahiler, Millenerek Yapılan Titanyum Altyapılar

Bu sunumda, tam dişsiz çenelerin CAD/CAM teknolojisi kullanarak nasıl rehabilite edilebileceği birkaç vaka gösterilerek tartışılacaktır. CAD/CAM prosedürleri ile ilgili temel bilgiler ve digital işlem akışı açıklanacaktır. Herbir vaka, dinleyiciler tarafindan daha kolay anlaşılabilmesi için implant yerleştirmesinden esas protezin teslimine kadar herbir aşaması fotoğraflarla açıklanarak sunulacaktır. Bu sunumda aşağıdaki konularla ile ilgili bilgiler kapsanacaktır; Erken / hemen yükleme protocolleri, flapsiz implant yerleşimi, CAD/CAM ile yapılmış cerrahi stentler, CAD/CAM ile millenerek elde edilen titanium alt yapılar, CBCT görüntülemeleri.

Dr. İlser Türkyılmaz dişhekimliği derecesini (DDS) 1998 yılında ve Protez Uzmanlığını (PhD) da 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden almış ve uzman doktor olarak aynı bölümde 2006 yılına kadar görev yapmıştır. Dr. Türkyılmaz, 2005 yılında İsveç’deki Goteborg Üniversitesi’nin Biyomateryaller Bölümü’nde bazı çalışmalara katılmıştır. Kendisi 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmış ve Ohio Eyalet Üniversitesi’nin Diş Hekimliği Fakültesi’nin Restoratif ve Protetik Dişhekimliği Bölümü’nde İmplant Fellow olarak 2007 ve 2008 yıllarında eğitim görmüştür. 2008-2014 yılları arasında, Texas eyaletinin San Antonio şehrindeki Texas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protez Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. Bu okulda aynı zamanda İmplant Kliniği’nin Direktörü olarak 2011 ve 2014 yılları arasında görev yapmıştır. Dr. Türkyılmaz, 2014 yılında Massachusetts Eyaleti’nin Boston şehrine taşınmıştır ve Boston Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde iki yıl öğretim üyesi olarak çalışmıştır ve bu okuldan Amerikan Dişhekimliği derecesini (DMD) elde etmiştir. 2016 yılından itibaren ise New York Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protez Bölümü’nde Doçent Doktor olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda halen Manhattan da part-time olarak muayenede çalışmaktadır. Kendisinin şuan da uluslararası dergilerde ingilizce olarak basılmış 80 tane makalesi bulunmaktadır. İlaveten 4 tane ingilizce kitap bölümü yazmış ve 3 tane de kitabın baş yazarı olarak düzenlemesini yapmıştır.