TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Hülya Toker

Periodontal Tedavide Antioksidanlar Ne Oranda Başarılı?

Periodontitis dünyada tüm toplumları etkileyen kronik enflamatuvar bir hastalıktır ve oksidatif stres enflamasyonu kontrol eden farklı sinyal yolları için anahtar noktadır. Yüksek serum/plazma reaktif oksijen ürünleri ile düşük antioksidan seviyeleri periodontitis ile ilişkilidir. Çok sayıda çalışma, rafine karbonhidrat ve doymuş yağlardan zengin diyetin proenflamatuvar etki gösterirken, doymamış yağlar, antioksidan mikrobesinlerin antienflamatuvar etkili olduğunu göstermiştir.
Antioksidan besinler ve periodontal hastalıklar arasındaki ilişkiyi araştıran çok sayıda invitro ve deneysel çalışma olmasına rağmen insanlarda girişimsel çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Periodontal hastalık ile ilişkileri açısından C ve E vitamini,  polifenoller, flavonoidler ve diğer antioksidan içerikli fitobileşikler çalışılmıştır. Bu sunumda periodontal hastalıkların tedavisinde antioksidanların yeri ve klinik sonuçları tartışılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında ‘’kronik periodontitisli hastalarda meloksikamın dişeti oluğu sıvısı interlökin-1 beta ve interlökin-1 reseptör antagonisti seviyesi üzerine etkisi’’ isimli doktora tezini tamamladı. Periodontoloji alanında 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör ünvanını aldı. 2008- 2018 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında Gülhane Dişhekimliği Fakültesi’nde Dekan yardımcısı ve Dişhekimliği Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Başhekimi olarak göreve başladı. Türk Periodontoloji derneği (TPD) ve Avrupa Periodontoloji Derneği (EFP), International Team for Implantology (ITI) üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.