TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Hanefi Kurt

TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİSİNDE NE ZAMAN CERRAHİ YAKLAŞIM?

Temporomandibular rahatsızlıklar (TMR) kas-iskelet sistemini, nörovasküler durumları, çiğneme kaslarını ve çevreleyen kemiği de içeren bir grup hastalıktır. Çenede, kaslarda, kulakta veya yüzün bir bölümünde ağrı ortak belirtidir. TMR için sosyal, emosyonel ve biyolojik faktörleri de içeren çok sayıda etyolojik faktör rapor edilmiştir. Teşhis hasta hikayesi, radyolojik ve fiziksel muayene ile konur.
TMR’ın tedavisi basit konservatif tedavilerden agresif cerrahi işlemlere kadar değişiklik gösterir. Tedavi genellikle konservatif tedaviler ile başlar. Çoğu hasta invaziv olmayan metotlar ve geri dönüşümlü okluzal terapiler ile iyileşme gösterir. Ama bazı hastalar ise kuru iğneleme, trigger noktası enjeksiyonları, botulinum toksin enjeksiyonları veya artosenteze ihtiyaç duyabilirler. Ciddi vakalarda ise temporomandibular eklem cerrahileri endike olabilir. Bu sunumda hastalara dental kliniklerde uygulanan konservatif tedaviler ve hangi durumlarda ek tedavi yöntemlerine veya cerrahi işlemlere gerek olduğu konusunda bildiri sunulacaktır.

1974 yılında Muğla’da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Muğla’da tamamlamış, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Lisans eğitimine başlamıştır. 1997 yılında eğitimini tamamlamış ve aynı fakültede Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktoraya başlamıştır. 2005 yılında “Redüksiyonlu disk deplasmanlarının tedavisinde kullanılan konservatif tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi” konulu Doktora tezini sunarak aynı bölümde Dr. Arş. Gör. olarak 2011 yılına kadar görev yapmıştır. 2010 yılında Ludwig-Maximilians-Universität München, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik ‘de misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. 2011 yılından buyana İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilimdalında olarak görev yapmaktadır. Çene eklemi rahatsızlığı tedavisi konusunda uzun yıllardır bilimsel ve klinik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Hanefi Kurt evli ve bir çocuk babasıdır.