TDB
Önemli Tarihler

Doç.Dr.Hande Şar Sancaklı

“Güncel teknik ve materyaller ile kompozit restorasyonlarda doğal estetik”

Günümüzde estetik taleplerin artmasıyla beraber adeziv dişhekimliğinde gelişmesi çürüğe bağlı veya bağımsız ön bölge restorasyonların tedavisinde direk kompozit restorasyon uygulamalarının önemini oldukça arttırmıştır. 

Adeziv restorasyonların  performansı endikasyondan başarılı bir klinik uygulama prosedürüne bağlı olup temel gereksinimleri fonksiyonel, estetik ve biyolojik kriterlerin değerlendirilmesi ile başlamaktadır.

Günümüzde dişhekimliği uygulamalarının en büyük bölümünü oluşturan adeziv dişhekimliğinin tüm uygulamalarının temelini oluşturan güncel adezivlerin yapıları ve uygulanmalarına yönelik kanıta dayalı klinik uygulama aşamaları tartışılırken olası post-operatif hassasiyet gibi komplikasyonlara yönelik sunulacak çözümler klinik pratiğinde başarıyı önemli ölçüde etkilemektedir.

Çürük, travma, form bozukluğu, şekil anomalileri, renkleşme ve diastema gibi nedenler ile kaybedilen ideal estetik ve fonksiyonel bütünlüğü geri kazandırmak amacı ile uygulanan kompozit reçine restorasyon  uygulama aşamalarında yer alan renk seçiminden materyallerin uygulanma, ideal morfolojinin oluşturulması, bitirme ve cila işlemlerine kadar olan tüm basamaklar teorik sunum içerisinde literatür desteği çerçevesinde zengin görseller ile beraber sunulacaktır. 

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Konservatif Diş Tedavisi Doktora Eğitimini 2007 yılında tamamlayarak PhD/Dr unvanını, 2012 Aralık ayında ise Doç. Dr. ünvanının aldı. Doç. Dr. Sar Sancaklı; Sci, Sci Expanded ve Uluslararası indekslerce taranan dergilerde restoratif ve estetik dişhekimliği ile ilgili bilimsel yayınlar, atıflar ve uluslarası kitap bölümlerine sahip olup uluslararası kongre ve toplantılarda, Avrupa ülkelerinin sürekli dişhekimliği eğitim programlarında ve çok sayıda yabancı ülkede  bilimsel sunumları ve konferanslarıve uygulamalı hands-on kurs ve workshopları bulunmakta olup 2018 yılında “Women Dentiistry Worldwide” Kongresininin en iyi konuşmacı ödülüne layuk görülmüştur. 2012 yılında İngiltere’de King’s College Dental Institute, Guy’s Hospital bünyesinde misafir Öğretim Üyeliği yapmıştır. Halen İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olup, TDB Dış İlişkiler Komisyon üyeliği, FDI-ERO “Continuing Medical Education in Dentistry” Çalışma Grubu başkanlığını ve FDI Avrupa Sürekli Eğitim Direktörlüğü  görevlerini sürdürmektedir.