TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu

BAŞARILI BİR TEDAVİ İÇİN, KÖK KANALLARINI NEDEN, NE İLE VE NASIL YIKAMALIYIZ ?     

Endodontik tedavinin başarısını belirleyen en önemli aşamalardan biri de; kök kanallarının yıkanmasıdır.   Kök kanallarının yıkanması ile ilgili olarak günümüze kadar pek çok farklı yıkama solüsyonu ve uygulama tekniği gündeme gelmiş ve bunların etkinlikleri pek çok çalışmada incelenmiştir. Araştırmacılar, özellikle enfekte kök kanallarının söz konusu olduğu olgularda başarının büyük ölçüde  mekanik temizlikle birlikte yapılan yıkamanın etkinliği ile ilgili olduğu konusunda hemfikirdir.  Bu sunumda öncelikle yıkama işleminin başarıya etkisi; güncel literatür bilgileri ışığında,   endodonti pratiğinde  hem kolay hem de etkili bir yıkama   işleminin hani teknikler ve solüsyonlar kullanılarak  yapılabileceği konusu ele alınacaktır. Ayrıca yıkama  işleminin  olası komplikasyonların önlenmesi, tanı ve tedavisi konusunda da bilgi verilmesi amaçlanmaktadır .

1958 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. 1981 yılında  A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş. 1986 yılında  İ .Ü. Diş Hek. Fak. Diş Hast. ve Tedavisi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak girmiştir.1987-1989 yılları arasında Fransa’da 7. Paris Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde doktora çalışmalarını yapmış ve 1991 yılında Dr.Med Dent.  unvanını almıştır. İ .Ü. Diş Hek. Fak. Diş Hast. ve Ted. Anabilim Dalında 1997 yılında Doçent, 2003 yılında da Profesör unvanını almıştır. Türk Endodonti Derneğinde uzun yıllar çeşitli görevlerde yer almış olup, iki dönem de başkanlığını yapmıştır. Halen İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü olup,  Endodonti ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.