TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Esra Uzer Çelik

Vital Dişlerde Beyazlatma Tedavisi: Neredeyiz? Başarıyı Nasıl Artırabiliriz?

Beyazlatma tedavisi renklenmiş dişlerin estetik rehabilitasyonunda en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Beyazlatma tedavisinde başarının anahtarı vakaya özgü doğru yöntem ve materyal seçimidir. Peroksit içerikli ajanlar beyazlatma işleminde hala sıklıkla kullanılmalarına rağmen, son yıllarda diş hekimliğinin her alanında olduğu gibi beyazlatma yöntemlerinde ve materyallerinde de yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu sunumda vital dişlerde beyazlatma tedavisinde kullanılan materyaller, teknikler ve tedavinin başarısını artırmanın yolları klinik vakalar ve literatür eşliğinde anlatılacaktır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. 2007 yılında Ege Üniversitesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi doktora programını tamamlayarak “Dr. Med. Dent” ünvanını aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012 yılında “Doçent”, 2018 yılında “Profesör” ünvanını aldı. Çalıştığı kurumlarda Dekan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğü gibi birçok idari görevde bulundu. Estetik diş hekimliği, kompozit restorasyonlar, çürük riski, adezyon, klinik çalışmalar ve dijital diş hekimliği ilgi alanları arasında yer alır. Bu alanlarda çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde araştırma makalesi, yurt içi ve yurt dışındaki kongre ve sempozyumlarda sunumları bulunmaktadır. Bunun dışında, International Association for Dental Research (IADR) ve  Restoratif Diş Hekimliği Derneği üyesidir. İyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.