TDB
Önemli Tarihler

Doç. Dr. Esra Ercan

Yeni Kemik Oluşumunda Pıhtının Gücü

Periodontal hastalık, diş çekimi, afonksiyonel atrofi gibi nedenlerle alveolar kemikte kayıp oluşmaktadır. Bu durum özellikle implant cerrahisi öncesinde büyük sorun oluşturur. Tarih boyunca eksik doku /organlar,  yapay/kendi vücudumuzdan olmayan materyaller kullanılarak tamir edilmiştir. Klinikte yapılan kemik arttırımı işlemlerin sırasında da benzer şekilde pek çok farklı biyomateryal kullanılmaktadır. Son yıllarda ise, doğal olanı taklit eden biyomimetik yöntemlerin önemi anlaşılmaya ve klinik kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak vücudumuzun kullandığı biyolojik dili, anlamaya henüz yeni başlıyoruz. Vücudumuzda bulunan kan, vücudumuzun gerçek orijinal tamir materyalidir. Vücudumuz kendinde oluşan hasarı tamir etmek için dışarıdan bir madde alıp koymaz, sadece kendi kanını kullanır. Oluşan pıhtının özellikleri ve stabilitesi, daha sonra oluşacak olan dokular için rehberlik eder. Pıhtıyı ve özelliklerini iyi anlamak ve doğru şekilde kullanmak, oluşturulmak istenen dokunun kalitesini ve kantitesini belirlemekte oldukça önemlidir. Trombositten zengin fibrinler (PRF), tamamen otojen olarak elde edilen, hızlı, pratik ve ekonomik ürünlerdir. Hem sert hem de yumuşak doku tedavilerinde pek çok kullanım alanına sahiptir. Bu konuşmada, PRF'nin çeşitlerini, özelliklerini ve tek başına doğal kemik oluşturmadaki gücünü konuşacağız.

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2005 yılında derece ile mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda Doktora eğitimime başladı. 2010 yılında doktora eğitimimi bitirdikten sonra 8 yıl süreyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda çalıştı. 2018 yılı Mart ayında "Doçent" unvanını aldı. Son 6 aydır Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Bugüne kadar 2 doktora 3 uzmanlık tez öğrencisine danışmanlık yaptı. Bunlardan 2 tanesi T-PRF'nin diş eti çekilmelerinin tedavisinde kullanımı ve yumuşak doku iyileşmesi üzerine olan etkileri ile ilgilidir. Ulusal ve Uluslararası 30'a yakın yayını , 50' den fazla sözlü ve poster bildirisi var. Son 5 yıldır, Türk T-PRF çalışma grubunun aktif bir üyesi olarak çalışmaktadır. OSSEDER, DEPAD, TPD ve EFP derneklerine üyeliği bulunmaktadır. MUCOSA dergisi Diş Hekimliği bölüm editörlüğünü yürütmektedir. 2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilimsel Yayın Onur Ödülü 1.'lik ve 2018 yılında Ege Diş Hekimleri Odasının Uluslararası Kongre ve V en iyi sözlü sunum dalında 2.'lik ödülü almıştır.