TDB
Önemli Tarihler

Prof.Dr. Erhan Çömlekoğlu

Vener restorasyonlar için preparasyon ve oklüzyon

Minimal invaziv teknikler günümüz diş hekimliğinin birçok alanında olduğu gibi estetik uygulamalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Gülme tasarımı gibi hastanın psikolojik konforunu artıran tedavi yönteminde de minimal girişimlerle yapılan lamina venerlerin katkısı büyüktür. Bu anlamda hastaların estetik düzenlemeler öncesi isteklerini ve gereksinimlerini analiz ederek bir yol haritası oluşturmak süreç sırasında karşılaşılabilecek sorunları en aza indirgeyebilir. Bu sunumda, hastalarımızın ön bölge estetiğinden beklentileri, diş hekiminin fonksiyonel ve estetik gülme tasarımı için dikkat etmesi gerekli parametreler ve bunların dental teknisyene aktarımı konusunda bilgiler paylaşılacaktır.

M. Erhan Çömlekoğlu Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Protetik Diş Tedavisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş çeşitli projelerde görev almıştır. 30’dan fazla ulusal ve uluslararası bilimsel ödül kazanmıştır. Adeziv ve implant diş hekimliği konularında hakemli bilimsel dergilerde 70’i aşkın yayını bulunmaktadır. Fakültede bilgisayar destekli tasarım ve üretim biriminin kurulmasında görev almıştır.
Protetik diş tedavisi alanında klinik çalışmalar yürüten Erhan Çömlekoğlu, ağırlıklı olarak farklı material ve tekniklerin implant çevresi yumuşak ve sert dokularlarla etkileşimi ve klinik sonuçları üzerine çalışmaktadır.