TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Erdem Kılıç

Basit Alveoler Kemik Yetersizliklerinin Greftlenmesinde Temel Prensipler

Dental implantların prognozunda yerleştirilen cerrahi sahada yeterli sert ve yumuşak doku bulunması en önemli şartlardan bir tanesidir. Alveoler kemiğin miktarına göre implant cerrahisi ile birlikte veya implant yerleştirmeden yapılan sert doku ogmentasyonları implantların başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle planlama aşamasında, sert doku miktarını tek başına değerlendirmek yerine, protez rehberliğinde yerleştirilmesi gereken implantların pozisyonunu belirleyip buna göre ogmentasyon gerekliliğini ve uygulanacak cerrahi yöntemi belirlemek önemlidir. Bu sunumda klinik pratiğinde yetersiz alveoler kret hastalarında kret yetersizliğinin durumuna göre uygulanacak ogmentasyon yöntemleri ve uyulması gereken temel cerrahi prensipler sunulacaktır. Ayrıca biyomateryal kullanımı gerekiyor ise hangi durumda, hangi biyomateryalin tercih edilmesi gerektiği ve komplikasyonların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken klinik ipuçları üzerinde de durulacaktır. Sunumun temel amacı, lokal alveol defektlerinin durumuna göre seçilecek cerrahi yöntem ve bu yöntemin başarısı için uyulması gereken temel prensipleri klinik vakalar eşliğinde anlatmaktır.

Erdem Kılıç Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2000 yılında mezun olduktan sonra 2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalından doktora ünvanını almıştır. 2005 ve 2017 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2010 yılında Londra Üniversitesi, St. Georges Hastanesi, Maksillofasiyal Departmanında 4 ay süre ile ziyaretçi doktor olarak bulunmuştur. 2012 yılında doçent ünvanını almıştır. 2017 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Dr. Kılıç, 2018 yılında aynı üniversitede Profesör ünvanını almıştır. Mesleki ilgi alanları, 3D dijital planlama, atrofik çenelerin ogmentasyonları ve dentofasiyal deformite cerrahileri olan Dr. Kılıç’ın kendi bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde yayını bulunmaktadır.

Adres: Bezmialem Vakıf Üniversitesi
            Diş Hekimliği Fakültesi
            Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD
            İstanbul, Türkiye
E-mail: dterdem@hotmail.com