TDB
Önemli Tarihler

Doç. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu

DİJİTAL ÇAĞDA GÜNCEL SERAMİK MATERYALLERİ; ENDİKASYONDAN SİMANTASYONA

Modern diş hekimliğinde, metal destekli seramik restorasyonların kullanımı estetik kaygılar nedeniyle giderek azalmış ve yerini tam seramik restorasyonlara bırakmıştır. Ön bölge dişlerde uygulanan tam seramik kuron ve köprüler, arka bölge dişlerde ise metal desteksiz porselen kuron ve köprüler estetik ve fonksiyon açısından tatmin edici restorasyonlardır. Tam seramik restorasyonlar doğal dişe benzer esneklikleri ve estetik özellikleri ile tercih edilmektedirler. Biyouyumlu ve estetik olarak etkileyici restosrasyonlara giderek artan ilgi ve bu alandaki gelişmeler ile daha büyük vakalar!n bile tedavi edilebilmesini sağlamıştır. Arzulanan bu özellikleri ve tam seramikleri ağız içinde kullanma isteği, araştırmacıları dental seramik materyallerin mekanik özelliklerini devamlı olarak geliştirmeye yöneltmiştir. Bu konferansta günümüzde kullanılan tam seramik sistemlerinin seçiminde dikkat edilecek kriterler, endikasyonları ve klinik uygulamaları hakkında bilgi verilecektir

Doç. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu

Diş hekimliği eğitimini 2003 yıllında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, 2006 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüsü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında “İmplantüstü sabit bölümlü protezlerde kullanılan seramik implant dayanaklarının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi” konulu teziyle “Bilim Doktoru” unvanını kazandı. 2010 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. 2017 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olarak Protetik Diş Tedavisi bilim alanında Doçent ünvanını kazanmıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcısı ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Yüzbaşıoğlu, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD), International Association for Dental Research (IADR), International Team for Implantology (ITI), Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI), Europen Society of Cosmetic Dentistry (ESCD), Computer Aided Dentistry Academy (CADA) aktif üyedir.