TDB
Önemli Tarihler

Dr. Emel Uzunoğlu Özyürek

Endodontide Güncel Yaklaşımlar
Kök kanal tedavisi, kök kanalından enfekte doku ve materyallerin kimyasal ve mekanik olarak uzaklaştırılmasını takiben kök kanalının sızdırmaz bir şekilde doldurulmasını kapsayan aşamalı bir tedavidir. Ülkemizde ilk Endodonti Anabilim Dalı’nın 2000’li yılların başında kurulmasına rağmen bu tedavinin izleri M.Ö 200’lü yıllara kadar uzanmaktadır. 1990’lı yılların başında ortaya çıkan nikel-titanyum eğeler ve mineral trioksit aggregat ile endodonti dünyası yeniden şekillenmiştir. Tedavi yöntemleri, süreleri, sonuçları sürekli değişmektedir. Efesli filozof Herakleitos’un dediği gibi “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”. Sunum kapsamında bu değişimlerin, kök kanal tedavisinin klinik uygulamalarına nasıl katkı sağladığını güncel literatür bilgileri ışığında özetleyecek ve güncel tedavi yaklaşımlarının bugününü ve yarınını tartışacağız.

Özgeçmiş
Dr. Emel Uzunoğlu Özyürek Lisans ve Uzmanlık eğitimini 2009 yılından beri endodonti eğitimi verdiği Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tez çalışmasını tamamladıktan sonra 2014-2015 yıllarında Prof. Michel Goldberg ile Paris Descartes Üniversitesi bünyesinde çalışmıştır. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başlamıştır. 2018 yılında doçent unvanını alan Dr. Özyürek, Türk Endodonti Derneği, Avrupa Endodonti Derneği ve International Association for Dental Research üyesidir. Uluslararası ve ulusal dergilerde sunulmuş ve yayınlanmış çok sayıda çalışmaları vardır.