TDB
Önemli Tarihler

Prof.Dr. Ece Eden

‘Eden Baysal Dental Travma İndeksi’ ile Dental Travmaya Yeni Bir Bakış

Dental travma kayıtlarının tutulmasında bugüne kadar pekçok sınıflandırma kullanılmış olmasına rağmen literatürde 2019 yılına kadar herhangi bir indeks olmadığı görülmektedir. Bu konuda geliştirilen ilk indeks olan 'Eden Baysal Dental Travma İndeks'i sadece 5 basamaktan oluşan kodlama sayesinde dişe ait yaralanmayı tanımlamayı sağlar.
İndeks, Andreasen'in sınıflandırmasına göre etkilenen yapılara (mine, dentin, sement, pulpa, periodontal ligament ve alveolar kemik) bağlı yaralanma tipi hakkında bilgileri ve ayrıca apeksin gelişim durumunun kaydedilmesine olanak verir. İndekste etkilenen diş, parantez içinde FDI kodu kullanılarak belirtilir. Birinci ve ikinci basamaklar sayı, üçüncü basamak büyük harfler, dördüncü basamak küçük harfler ve son basamak artı veya eksi işareti kullanılarak kodlama yapılır.
‘Modifiye Eden Baysal Dental Travma İndeksi’ ise travmadan etkilenmiş dişleri ve yumuşak doku yaralanmalarını hasta bazında üst simge ile 8 sayı kullanılarak kaydedilmesine olanak sağlar.
İndeks, çoklu yaralanmaların ve apeksin gelişim durumunun da kaydedilmesine olanak sağlaması ile tedavi planlamasının daha sistematik ve kolay yapılabilmesine imkan vermektedir. Eden Baysal Dental Travma İndeksi’nin yüz ve içerik geçerliliği 25 uluslararası uzman tarafından değerlendirilerek yayınlanmıştır.
Bu sunumda, indeksin geliştirilme süreci, klinik kayıtların tutulmasındaki yeri ve tedavi planlaması ve prognoz ile ilgili klinisyenlere sağladığı avantajlar irdelenecektir.

Prof. Dr. ECE EDEN
1988 yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında E.Ü. Sağlık Bilimleri Pedodonti Doktora Programını bitirdi.  2000 yılında Pedodonti doçenti, 2006 yılında ise Pedodonti profesörü oldu. 2016 -2018 TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komiyon başkanlığı yapmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Andreasen O ve arkadaşlarının ‘Travmatik Dental Yaralanmalar- El Kitabı’nın tarafından yapılan Türkçe çevirisi 2014 yılında yayınlanmış, editörlüğünü yaptığı ve iki bölüm yazarı olduğu ‘Kanıta Dayalı Çürük Önleme- Evidence Based Caries Prevention’ kitabı Springer yayınevinden 2016 yılında basılmıştır.
Halen E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bir erkek çocuk annesidir.
Mesleki ilgi alanları koruyucu diş hekimliği uygulamaları, minimal invaziv yaklaşımlar ve dental travmalardır.