TDB
Önemli Tarihler

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Özdemir Nath

Diş ve Diş Eti Sağlığı için Kullanılan Bitkisel Ürünler

Amaç: İnsan hayatında eskiden beri bitkiler önemli rol oynamaktadır. Günümüzde hastalıkların tedavisinde bitkilerden yararlanmak hala çok önemlidir. Türkiye’de tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımı konusunda zengin bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de diş ve dişeti sağlığı için halk arasında kullanılan bitkilerin tespit edilmesidir.
Yöntem:  Etnobotanik terimi, bitki-insan ilişkisi olarak tanımlanabilir. Etnobotanik, genel olarak bir yörede bitkilerle ilgili halk kültürünü, o yörede yaşayan insanların bitkilerle olan ilişkisini, halkın yaşamında rolü bulunan bitkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu araştırmada Türkiye’de yapılmış olan etnobotanik çalışmalar incelenerek diş ve diş eti sağlığı için kullanılan bitkiler belirlenmiştir. Bu bitkiler ile ilgili yapılmış araştırmalar incelenerek halk arasındaki kullanımını kanıtlayan aktivite çalışmalarının bulunup bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bitkilerden hangilerinin, bitkisel ürüne dönüştürüldüğü belirlenmiştir.
Bulgular: Türkiye’de yapılmış olan etnobotanik çalışmalarda geçen ve halk arasında diş ve diş eti sağlığı için kullanılan 126 adet bitki türü tespit edilmiştir. Bu bitkilerin yaprak, gövde, meyve veya kökleri kullanılmaktadır. Bitki kısımlarının en fazla infüzyon veya dekoksiyon halinde, dahilen veya gargara şeklinde kullanıldığı belirlenmiştir. Yöresel olarak kullanılan bitkiler en sık halk arasındaki tabirleri ile diş ağrılarının ve diş eti iltihaplarının tedavisinde, diş eti kanamalarının durdurulmasında,  diş çürümelerine karşı koruyucu olarak kullanılmaktadır.
Sonuç: Türkiye’nin farklı bölgelerinde tespit edilen geleneksel bilgilerin kayıt altına alınması bu bilgilerin kaybolmadan gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Halk arasında bitkilerin tedavi amacıyla kullanımı konusunda kayıt altına alınan bilgiler, gelecekte yapılacak olan kimyasal ve aktivite çalışmaları için de önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır. Bu bilgiler ülkemiz bitkilerinin standardize biçimde üretilmiş orijinal tıbbi bitkisel ürünlere dönüştürülmesine ışık tutacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldu.  Aynı fakültede Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalında yüksek lisans  eğitimini tamamladı. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ile İ.Ü Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalının hazırladığı eczanelerde tıbbi çayların üretimi, tanıtımı projesinde eczacılara danışmanlık görevi ile çalıştı. Beş yıl boyunca kendi eczanesini yönetti. Daha sonra eczanesini başka bir eczacıya devretti ve tamamlayıcı tedavi sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hindistan'a gitti. Hindistan’da bulunan Swami Vivekananda Yoga Üniversitesi’nde Yoga Terapi Yüksek Lisansı yaptı. Bu süre içinde SVYASA Üniversite’si kampüsünde yaşadı ve kampüste bulunan Yoga hastanesinde Yoga Terapi stajını tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi-Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 2012 yılından beri Farmasötik Botanik Uygulamaları, Aromaterapi, Ayurvedik Tıbbi Bitkiler derslerini vermektedir. Aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi’nde Fitoterapi derslerini vermektedir.
İletişim : pharmebru@gmail.com