TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Zihni Cüneyt Karabuda

Rehberli İmplant Cerrahisi

Alveoler ve diş kaybı ,implantların uygun pozisyonda çene kemiğine yerleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Volumetrik tomografi ve üç boyutlu planlamanın yardımıyla dişhekimleri implantları olması gerektiği pozisyonda yerleştirebilmektedir. Rehberli cerrahi yardımıyla implantların yerleştirilmesi cerrahi ve protetik komplikasyonların oluşmasını engellemektedir. Bu sunumda cerrahi rehber çeşitleri ve bunların oral implantolojide kullanımı tartışılacaktır.

Prof. Dr. Zihni Cüneyt Karabuda 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.2009 yılında Profesör ünvanını aldı. 2014 senesinde Oral İmplantoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Türk Oral İmplantoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği,Türk Dişhekimleri Birliği üyeliği, Istanbul Dişhekimleri Odası Eğitim Komisyonu üyeliği yapmaktadır. Oral İmplantoloji Dergisi yardımcı editörü,Akademik Dental Journal hakemi,Türkiye Klinikleri Dergisi hakemi,Journal of Periodontology hakemi,İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi hakemidir.SCI expanded kapsamındaki Bilimsel yabancı dergilerde 25’den fazla yayını bulunmaktadır.Ulusal ve uluslararası kongrelerde 90’den fazla konuşma yapmıştır. Oral implantoloji konusunda mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimler ve dersler vermektedir. İmmediat implantasyon ve immediat yükleme,kemik greftleri ve biyomateryallerin oral implantolojide kullanımı,sinüs lifting ilgi duyduğu konulardır.2019 Nisan ayından bu yana özel kliniğinde çalışmaktadır.