TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. M.Cem Doğan

Özel Bakım Gerektiren Bireylerde Davranış Yönetimi

Özet: Özel bakım gerektiren bireylerin tedavileri diş hekimi ve ekibi açısından her zaman zorlayıcı olmuştur. Diş hekimliği uygulamaları yapılacak işlemin güvenliği açısından önemli oranda hasta uyumu gerektirir. Özel bakım gerektiren çocuklar diş tedavileri esnasında kooperasyon güçlüğü yaşamaktadır. Bu hastaların tedavisi için diş hekimi ve ekibinin yeni stratejiler üretmesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı özel bakım gerektiren çocuklarda davranış rehberliği ve bunların çocuklara uygulanması ile ilgili yapılan çalışmaları derlemektir.

1971 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Adana’da, ALA’da 1989 yılında tamamladı. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 1989-1995 yılları arasında okudu. 1996-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Pedodonti Anabilim Dalında yardımcı doçent, 2006 yılında Doçent, 2014 yılında da Profesör oldu. Halen Çukurova Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir.